finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Dbajmy o powietrze którym oddychamy

O projekcie Aktualności Do pobrania Kontakt

Dbajmy o powietrze którym oddychamy. Projekt LGD

lgd razem dla radomkiTo projekt dofinansowany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” zadanie: Realizacja działań związanych z edukacją w zakresie ochrony powietrza oraz ochrony środowiska przed hałasem ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia świadomości społeczeństwa w obydwu zakresach, w wysokości 20 000,00 zł na realizację zadania publicznego pn. Dbajmy o powietrze którym oddychamy.

Projekt realizowany będzie w okresie od czerwca do grudnia 2021 w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej „RADOMKA” i Związkiem Gmin „Radomka”.

W ramach projektu Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” wspólnie z partnerem projektu
Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej „Radomka”, oraz Związkiem Gmin „Radomka” zamierza
realizować inicjatywę zmierzającą do edukowania mieszkańców Doliny Radomki na temat ochrony
powietrza, oraz ochrony środowiska przed hałasem. Celem realizowanego projektu jest uświadomienie społeczeństwu zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska wynikającego z
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego związanego z rozwojem przemysłu i komunikacji, oraz
wiążącą się z tym potrzebę jego ochrony oraz zabezpieczenia gospodarki i człowieka przed szkodami
powstającymi wskutek emitowania zanieczyszczeń do atmosfery, także w postaci hałasu. Dlatego w
ramach projektu przeprowadzimy działania edukacyjne podnoszące świadomość ekologiczną mieszkańców. Działania informacyjno-edukacyjne założone w projekcie skierowane będą zarówno
dzieci jak i dorosłych. Działania te przeprowadzone będą w zakresie uchwały antysmogowej (Uchwała Nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw) oraz (Uchwały nr 115/20 Sejmiku
Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu).

Ponadto w projekcie zaplanowano opracowanie i wydanie e-booka dotyczącego ochrony powietrza, jak też spotkania edukacyjno-informacyjnych dotyczące ochrony powietrza skierowane do dzieci szkół podstawowych.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content