finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Aktualności

Czyste powietrze w Dolinie Radomki

8.08.2023

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” z powodzeniem realizuje kolejny projekt dofinansowany ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego w wysokości 49 950,00 zł.

Projektpn.„Czyste powietrze w Dolinie Radomki” realizujemy w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej „RADOMKA”.

Największe działanie projektowe to działania informacyjno-edukacyjne realizowane poprzez przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej skierowanej do mieszkańców obszaru powiatów radomskiego i przysuskiego ze szczególnym uwzględnieniem Doliny Radomki, która polegała będzie na przekazaniu wiedzy o obowiązkach wynikających z Uchwały antysmogowej i Programu ochrony powietrza, oraz poprzez przeprowadzenie cyklu spotkań edukacyjno-informacyjnych, które zostaną zrealizowane poprzez wykłady połączone z prezentacją skierowanych do dzieci szkół podstawowych. Po zakończonym spotkaniu dzieci dostaną polecenie napisania pracy pt. „Świat za pięćdziesiąt lat. Skutki zmian klimatu” prognozowane skutki zmian klimatu widziane oczami uczniów, uświadamiające uczniom skutki tych zmian (topnienie lodowców, wzrost poziomu wód, wyginięcie zwierząt roślin, zmiany w ekosystemach, zmiana stref klimatycznych, rozprzestrzenianie chorób zakaźnych, obumieranie raf koralowych, konflikty społeczne wynikające z klęski głodu, braku dostępu do wody pitnej, anomalie pogodowe) a także ekosystemy najbardziej narażone na skutki zmian klimatu. Nagrodami dla szkół uczestniczących w zajęciach będzie elektroniczne ucho. Elektroniczne ucho świetnie wpisuje się w działania związane z ograniczaniem hałasu.

Kolejnym działaniem w zakresie edukowania jak groźnym zanieczyszczeniem jest hałas, oraz okazją do kontynuacji działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących ochrony powietrza będzie e-book, w którym przekażemy informacje dotyczące ochrony środowiska przed hałasem w odniesieniu do stanu jakości powietrza, w tym głównych źródeł zanieczyszczenia powietrza oraz emisji hałasu komunikacyjnego (drogowego, kolejowego, tramwajowego) oraz lotniczego i przemysłowego, występujących na terenie województwa mazowieckiego, oraz możliwości ograniczenia hałasu pochodzących z powyższych źródeł w środowisku.

Celem realizowanego projektu jest uświadomienie społeczeństwu zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska wynikającego zzanieczyszczenia powietrza atmosferycznego związanego z rozwojem przemysłu i komunikacji, atakże źródeł niskiej emisji oraz wiążącą się z tym potrzebę jego ochrony oraz zabezpieczeniagospodarki i człowieka przed szkodami powstającymi wskutek emitowania zanieczyszczeń doatmosfery, także w postaci hałasu.

Zapraszamy do udziału w projekcie.

Koordynator projektu: Małgorzata Kopycka tel. 48/385 89 96

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content