finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Otwarcie boiska we Wrzosie

Otwarcie boiska we WrzosieBudowa boiska sportowego w miejscowości Wrzos

Projekt realizowany w ramach naboru wniosków przeprowadzonych przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki”, działanie: Odnowa i rozwój wsi.

Wnioskodawca: Gmina Przytyk

W niedzielę (28.09.2014 r.) odbyła się oficjalna ceremonia otwarcia boiska sportowego, utworzonego przy Publicznej Szkole Podstawowej we Wrzosie. Wydarzenie to stanowiło ukoronowanie długo wyczekiwanej, przez lokalną społeczność, inwestycji. Realizacja operacji uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach naborów wniosków przeprowadzonych przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” dla Osi 4 Leder Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”.

Uroczystość, zainaugurowana została przez dyrektora PSP we Wrzosie p. Jolantę Kowalik, która serdecznie powitała wszystkich zgromadzonych na płycie boiska gości. Wśród przybyłych znaleźli się min.: ks. proboszcz- Jan Kieczyński, ks. wikariusz Marek Adamus, Wójt Gminy Przytyk- p. Dariusz Wołczyński, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego p. Leszek Ruszczyk, Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego- p. Rafał Rajkowski, Radny Starostwa Powiatowego- p. Leszek Margas, Przewodniczący Rady Gminy Przytyk – p. Sylwester Stani, p. Joanna Karolik – dyr. przytyckiego oddziału Banku Rzemiosła oraz reprezentujący poszczególne placówki oświatowe naszej gminy: p. Ewa Jaskólska (dyr. PG w Przytyku), p. Izabela Witkowska (dyr. PSP w Przytyku), p. Alicja Kazimierska ( dyr. PP w Przytyku), p. Magdalena Kowalczyk (dyr. Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytyku) dyr. PSP we Wrzeszczowie p. Witold Kosiec oraz sołtys sołectwa Wrzos- p. Andrzej Fokt.

Po powitaniu gości p. Dyrektor Jolanta Kowalik o zabranie głosu poprosiła p. Dariusza Wołczyńskiego. Wójt Gminy Przytyk, w swoim przemówieniu skoncentrował się na przedstawieniu zgromadzonym dokładnej specyfikacji zrealizowanej inwestycji, a także podziękował wszystkim tym, którzy dołożyli wszelkich starań aby obiekt ten powstał. Następnie na mównicy pojawił się Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego- Leszek Ruszczyk, Polityk w swoim przemówieniu, silnie akcentował znakomitą współpracę jaka zawiązała się między aktualnie funkcjonującym w gminie Przytyk samorządem a władzą na szczeblu wojewódzkim. Zaznaczył jak istotną rolę w rozwoju danego obszaru, ma znalezienie w określonych strukturach politycznych tzw. ?wspólnego języka? i jak wiele dzięki temu udało się już w naszej gminie zrobić.

Głos zabrał również Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego’- p. Rafał Rajkowski, który podkreślając, swoje pochodzenie wyraził ogromną satysfakcję z progresu inwestycyjnego, jaki na przestrzeni ostatnich kilku lat stał się udziałem Jego małej Ojczyzny. Gdy przemówienie p. Rafała Rajkowskiego dobiegło końca, przyszedł czas na uroczyste przecięcie wstęgi, którego ?wspólnymi siłami dokonali?: p. dyr. Jolanta Kowalik, oraz silna reprezentacja zaproszonych gości. Aby tradycji stało się zadość, obiekt został również uroczyście poświęcony. Aktu poświęcenia dokonał proboszcz miejscowej parafii, ks. Jan Kieczyński. Goście oddali również symboliczne strzały na bramkę. Organizatorzy, zatroszczyli się także o część artystyczną, której głównymi aktorami byli prezentujący swe talenty taneczno- wokalne, uczniowie PSP we Wrzosie.

Na zakończenie odbyły się również mecze piłkarskie w których uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych z Przytyka, Wrzeszczowa i oczywiście Wrzosu. Po ostatnim gwizdku, wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale, a kapitanom poszczególnych drużyn wręczono okolicznościowe statuetki. Wierzymy, że to boisko będzie stanowiło dla naszych dzieci pierwszą przystań w pięknej sportowej przygodzie. Kto wie, może z którymś z nich za parę lat spotkamy się na „Narodowym”

Wartość przyznanej pomocy: 300 000,00 zł

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content