finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Budowa Centrum Rekreacji w miejscowości Gulin

Boisko w GulinieBudowa Centrum Rekreacji w miejscowości Gulin

Projekt realizowany w ramach naboru wniosków przeprowadzonych przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki”, działanie: Odnowa i rozwój wsi.

Wnioskodawca: Gmina Zakrzew

W dniu 17 października 2014 r. nastąpiło uroczyste oddanie do użytku kolejnej inwestycji w gminie Zakrzew. Budowa Centrum Rekreacji w miejscowości Gulin została zrealizowana w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” – sfinansowanego ze środków Unii Europejskiej przekazanych w ramach naboru wniosków przeprowadzonych przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” dla programu Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W wyniku inwestycji powstał nowoczesny obiekt sportowo-rekreacyjny, który umożliwi rozwój aktywnego stylu życia mieszkańców oraz integrację społeczności lokalnej. Inwestycja jest częścią działań zmierzających do podniesienia atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej gminy. W tym zakresie Gmina włączyła się w projekt utworzenia Nordic Walking Park „Nad Radomką”, który umożliwi aktywne spędzanie wolnego czasu oraz podniesie atrakcyjność turystyczną lokalnych obszarów.

W uroczystościach otwarcia Centrum Rekreacji w Gulinie uczestniczyli: gospodarz gminy – Wójt Sławomir Białkowski, Leszek Ruszczyk – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego oraz Mirosław Ślifirczyk – Starosta Powiatu Radomskiego. Wartość realizowanej inwestycji to 294 387,84 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 166 666,00zł.

Wartość przyznanej pomocy: 166 666,00 zł.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content