finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Biuletyn informacyjny Stowarzyszenia

Zachęcamy Państwa do lektury Biuletynu Informacyjnego Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”. Celem naszej publikacji jest przekazanie najważniejszych informacji dotyczących działań realizowanych przez Stowarzyszenie, oraz wydarzeń i inicjatyw związanych z rozwojem naszych „Małych Ojczyzn”.

Biuletyn 2022

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny  (05/2022)
(format: pdf, rozmiar pliku: 8 MB)

LGD Razem dla Radomki w 2022 roku otrzymała kolejne dofinansowanie. Tym razem wsparcie finansowe zostało przekazane w kwocie 23 000,00 zł dla projektu pn. Aktywne Mazowieckie NGO-sy. Działania na rzecz aktywizacji, integracji i rozwoju organizacji pozarządowych.

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach złożonego wniosku o wybór ofert do konkursu Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego znalazło się wśród kilkunastu wybranych ofert, które polegały na realizacji działań na na rzecz rozwoju i wzmocnienia kompetencji organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i przedstawicieli instytucji samorządowych dla podmiotów z Województwa Mazowieckiego

Biuletyn nr 5/2022 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 4/2022 
(format: pdf, rozmiar pliku: 13,2 MB)

Przekazujemy w Państwa ręce Biuletyn podsumowujący aktywność Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” w obszarze realizacji zadań publicznych. Aby móc je realizować Stowarzyszenie uczestniczyło w postępowaniach konkursowych dofinansowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Realizowane projekty dotyczyły ważnego obszaru jakim jest: Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. Zawierają się w nim działania związane z edukacją w zakresie ochrony powietrza oraz ochrony środowiska przed hałasem ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia świadomości społeczeństwa w obydwu zakresach. Oraz działania edukacyjne i informacyjne w zakresie gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z wdrażaniem gospodarki o obiegu zamkniętym.
Zamierzeniem naszym było zwrócenie uwagi mieszkańców Doliny Radomki na znaczenie zrównoważonego gospodarowania zasobami, działania zmierzające do zapobiegania/ograniczania powstawaniu odpadów. Dążenie do minimalizowania zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska wynikającego z zanieczyszczenia środowiska przez odpady.Dlatego Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” kontynuuje swoje działania, zainicjowane w poprzednich latach.

Każdy z tych projektów skrywa w sobie konkretne zadania i działania realizowane w jego obszarze. Zapraszamy więc Państwa do zapoznania się z naszymi działaniami. Zachęcamy do ich oceny, a także do inspirowania nas swoimi pomysłami.

Biuletyn nr 4/2022 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny  (03/2022)
(format: pdf, rozmiar pliku: 10,3 MB)

Przekazujemy w Państwa ręce Biuletyn podsumowujący zaledwie część aktywności Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” w obszarze realizacji zadań publicznych w 2022 roku.

Realizowane projekty dotyczyły ważnego obszarujakim jest Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. zadanie 1 Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze oraz upowszechnienie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych. Dziedzictwo kulinarne i tradycje kulinarne stanowią bardzo istotną cześć naszej tożsamości kulturowej.Niezbędnym jest pielęgnowanie dziedzictwa kulinarnego obszaru w oparciu o produkty tradycyjne i lokalne, które dziś stają się przyczynkiem do rozwoju naszego regionu i jego mieszkańców.

Poprzez organizację konkursów kulinarnych wydobywamy przepisy dobrze znane lokalnie, po to by zaprezentować je szerokiemu gronu odbiorcy. Kuchnia regionalna pokazuje bogaty wachlarz smaków i aromatów. To właśnie w nich oraz w dawnej kuchni szlacheckiej tkwi esencja kuchni polskiej, w której ceni się naturalność oraz jakość składników. Nasza regionalna kuchnia jest pełna różnorodnych smaków a przede wszystkim w większości przypadków oparta na regionalnych produktach.

Każdy z tych projektów skrywa w sobie konkretne zadania i działania realizowane w jego obszarze. Zapraszamy więc Państwa do zapoznania się z naszymi działaniami. Zachęcamy do ich oceny, a także do inspirowania nas swoimi pomysłami.

Biuletyn nr 3/2022 on-line, pdf

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content