finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Biuletyn informacyjny Stowarzyszenia

Zachęcamy Państwa do lektury Biuletynu Informacyjnego Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”. Celem naszej publikacji jest przekazanie najważniejszych informacji dotyczących działań realizowanych przez Stowarzyszenie, oraz wydarzeń i inicjatyw związanych z rozwojem naszych „Małych Ojczyzn”.

Biuletyn 2019

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 101 – (12/2019)
(format: pdf, rozmiar pliku: 12,6 MB)

Biuletyn został poświęcony projektowi pt. „Akademia Menadżerów NGO”.

Inicjatywa ta miała na celu budowanie silnego i aktywnego społeczeństwa, rozwój społeczności lokalnych w oparciu o silne organizacje pozarządowe, lokalnych liderów i grupy nieformalne. W szczególności dotyczyła działań mających na celu budowę silnego sektora aktywnych obywateli i sektora org. pozarządowych, wzmocnienie ich kompetencji i potencjału, pozwalających im na realizację samodzielnych inicjatyw, rozwijających społeczności wiejskie i miejsko-wiejskie.

Projekt oferował realizację cyklu szkoleń stacjonarnych – Akademii Animatorów NGO które przeprowadzone zostały dla organizacji z Przysuchy i Jastrzębi, realizację szkoleń w szkołach dla klubów wolontariackich, szkolenia e-learningowe oraz doradztwo mobilne dla stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich. Dzięki otrzymanemu wsparciu udało nam się zorganizować pierwszą Galę Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. Przeprowadziliśmy również konkurs na najaktywniejsze organizacje pozarządowe, najaktywniejszych liderów społeczności lokalnych oraz najciekawsze inicjatywy organizacji i inicjatywy wolontariackie, w którym przyznaliśmy blisko 30 nagród i wyróżnień. Dodatkowo w projekcie wsparliśmy kwotą 6700 zł pięć „małych” inicjatyw społecznych, realizowanych przez organizacje pozarządowe. Wzięło w nim udział ponad 160 osób w tym przedstawiciele 23 organizacji pozarządowych.

Projekt realizowaliśmy okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2019 roku, a na jej realizację otrzymaliśmy wsparcie w kwocie 26 000 zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

Biuletyn nr 101 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 100 – (12/2019)
(format: pdf, rozmiar pliku: 14,6 MB)

Przekazujemy w Państwa ręce Biuletyn podsumowujący zaledwie część aktywności Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” w obszarze realizacji zadań publicznych. Aby móc je realizować Stowarzyszenie uczestniczyło w postępowaniach konkursowych dofinansowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Realizowane projekty dotyczyły jednego ważnego obszaru jakim jest „Ekologia i ochrona zwierząt, oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”, natomiast zrealizowane zostały poprzez różne zadania. Pierwsze z nich to zadanie 4. Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym. Jak też popularyzacja wiedzy na temat znaczenia pszczół w funkcjonowaniu środowiska naturalnego, zwrócenie uwagi na piękno całej przyrody a także zagrożenia ekologiczne wynikające ze zmniejszającej się ciągle ilości niewielkich pasiek oraz postępującej degradacji całego środowiska, którego dużą częścią są pszczoły, kwiaty, drzewa i wszystkie rośliny, będące źródłem surowców niezbędnych do wytwarzania produktów pszczelich, stanowiących poprzez swoje właściwości odżywcze i lecznicze coraz lepiej doceniany skarb przyrody oferowany człowiekowi.

Drugie zadanie to: Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjno-informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony powietrza oraz ochrony środowiska przed hałasem. Problem zanieczyszczenia powietrza jest w Polsce na tyle powszechny, że do walki o jego czystość włączają się kolejne podmioty. Oprócz działań zapobiegawczych równie ważne są wszelkie akcje edukacyjne oraz monitorujące bieżący stan jakości powietrza. Tutaj Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” kontynuuje swoje działania, które zainicjowało w roku 2019, poprzez realizację zadania pn. Edukacja antysmogowa w Dolinie Radomki”. Każdy z tych projektów skrywa w sobie konkretne zadania i działania realizowane w jego obszarze. Zapraszamy więc Państwa do zapoznania się z naszymi działaniami. Zachęcamy do ich oceny, a także do inspirowania nas swoimi pomysłami.

Biuletyn nr 100 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 99 – (11/2019)
(format: pdf, rozmiar pliku: 19,1 MB)

W wydawnictwie przedstawiamy najważniejsze wydarzenia realizowane w okresie ostatnich trzech miesięcy. Znajdziecie w nim Państwo informację o zorganizowanym w dniach 10-11 października b.r. Kongresie Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazow-sze, który na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckie-go zorganizowaliśmy w Pałacu Domaniowskim – promując regionalną żywność, producentów oraz tożsamość kulturową. Wydarzeniu towarzyszyło rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze dania/potrawy tradycyjne „Doliny Radomki” w którym wybraliśmy najlepsze i najpyszniejsze produktu Południowego Mazowsza.

LGD wsparło kwotą 21 700,00 zł – 14 – małych inicjatyw zgłoszonych przez organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne, które zostały wybrane przez nas do realizacji dwóch ogłoszonych konkursów. Dzięki tym środkom przeprowadzone zostaną zadania edukacyjne, z zakresu animacji społeczno-kulturalnej, promocji postaw wolontariackich, rozwoju i edukacji aktywności organizacji, ruchu obywatelskiego oraz integracji mieszkańców.

W miesiącu wrześniu mieliśmy możliwość przygotowania wizyty studyjnej pn. „Paprykarz podradomski” zorganizowanej dla uczestników Mazowieckiego Konwentu Animatorów Kultury, którzy odwiedzili aktywne organizacje, liderów środowisk wiejskich oraz zapoznali się z naszymi inicjatywami. Zaprezentujemy także relację z projektu „Etno.Radomskie-Kultura na małych podwórkach” w ramach którego organizowali potańcówki z muzyką ludową, czy inscenizację Wiejskiego Wesela w Kulturze Ludowej. Dodatkowo znajdą Państwo informację z Wolanów Food Festiwalu.

Biuletyn nr 99 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 98 – (04/2019)
(format: pdf, rozmiar pliku: 17,8 MB)

Biuletyn rozpoczniemy od podzielenia się miłą dla nas informacją, iż Prezes naszego Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” Cezary Adam Nowek wybrany został Wiceprezesem Polskiej Sieci Lokalnych Grup Działania. Znajdą też Państwo relację z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”, które po zapoznaniu się z merytorycznym i finansowym sprawozdaniem podjęło uchwałę o udzieleniu Zarządowi absolutorium za 2018 rok.

W biuletynie znajdziecie Państwo informacje na temat spotkania informacyjno-szkoleniowego zorganizowanego przy współpracy z naszą LGD przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. W ramach spotkania na terenie „Razem dla Radomki” gościliśmy przedstawicieli lokalnych grup działania z województwa mazowieckiego. Byliśmy obecni na dwudniowej konferencji pn. Międzykulturowa turystyka kulinarna pokoleń w Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie. Gościliśmy na terenie LGD przedstawicieli ukraińskich samorządowców, którzy odwiedzili nas w ramach wizyty studyjnej.

Miesiąc czerwiec to także Dni Kolbergowskie w Przysusze, oraz otwarcie w ramach projektu współpracy realizowanego przez LGD „Razem dla Radomki” – Multimedialnego Centrum Edukacji Lokalnej w Milejowicach.

Przygotowaliśmy też dla Państwa informacje dotyczące dwóch nowych projektów, które LGD będzie realizowało w 2019 roku w obszarze „ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”.

Biuletyn nr 98 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 97 – (04/2019)
(format: pdf, rozmiar pliku: 17,8 MB)

Blisko 2,5 miliona złotych, to kwota którą nasze LGD w 2019 roku zaplanowało przeznaczyć na realizację konkursów, wyborów wniosków w zakresie Programu Rozwoju Obszaru Wiejskiego na lata 2014-2020. Dlatego w bieżącym biuletynie przedstawiamy szczegółowy zakres wsparcia, które przeznaczone zostanie dla osób chcących utworzyć działalność gospodarczą, dla istniejących przedsiębiorstw, ale także na utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego, czy na wsparcie projektów miękkich (kulturalnych, społecznych, sportowych).

Informujemy o międzynarodowym projekcie współpracy „Multimedialne Centrum Edukacji Kulturowej”, którego realizację rozpoczęliśmy w miesiącu kwietniu 2019 r. Prezentujemy relację z Wiejskich Wirtuozów, projektu prezentującego nieocenione piękno ludowych melodii tanecznych.

W Biuletynie nie zabranie informacji o projekcie Skuteczni Menadżerowie Społeczni, a także informacji z wydarzeń w których uczestniczyło i organizowało nasze Stowarzyszenie.

Biuletyn nr 97 on-line, pdf

 

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content