finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Biuletyn informacyjny Stowarzyszenia

Zachęcamy Państwa do lektury Biuletynu Informacyjnego Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”. Celem naszej publikacji jest przekazanie najważniejszych informacji dotyczących działań realizowanych przez Stowarzyszenie, oraz wydarzeń i inicjatyw związanych z rozwojem naszych „Małych Ojczyzn”.

Biuletyn 2017

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 86 – (12/2017)
(format: pdf, rozmiar pliku: 14,9 MB)

Sektor organizacji pozarządowych jest ważnym elementem rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Odkrywa niezwykle istotną rolę w budowaniu i rozwijaniu społeczeństwa obywatelskiego oraz postaw prospołecznych. Rozwój kapitału społecznego w oparciu o aktywnych obywateli, aktywne organizacje pozarządowe stanowi dziś niezwykle ważny element każdej miejscowości. Organizacje pozarządowe coraz mocniej zaznaczają swój związek ze społecznością lokalną, środowiskiem z którego się wywodzą – sprawiając, że mieszkańcy chcą brać udział w wydarzeniach, inicjatywach i mieć wpływ na pozytywną zmianę swojego życia.

Wzrastająca liczba NGOs w ostatnich latach pokazuje nam, jak ważną rolę stanowią one w życiu codziennym społeczności lokalnych. Na obszarze gmin tworzących Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” tj. gmin Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew obserwujemy w ostatnich latach znaczący wzrost znaczenia stowarzyszeń i fundacji, które realizują coraz więcej oddolnych inicjatyw. Aktywizacja i rozwój obszarów wiejskich w oparciu o aktywność społeczną lokalnych liderów, organizacji pozarządowych to jeden z ważniejszych celów działań podejmowanych przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania ?Razem dla Radomki?. Dlatego nasze LGD stara się oprócz realizacji zadań konkursowych prowadzonych dla org. pozarządowych w ramach działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, prowadzić Inkubator NGO, oraz pozyskiwać środki zewnętrzne pozwalające nam na aktywizację, rozwój stowarzyszeń, lokalnych liderów i osób zainteresowanych podnoszeniem swoich umiejętności w zakresie współpracy z III sektorem.

W specjalnym dwuczęściowym wydaniu naszego Biuletynu Informacyjnego chcemy Państwu przedstawić działania realizowane przez nas w 2017 r. w ramach dwóch projektów, które otrzymały wsparcie z konkursach ogłoszonych przez podmioty zewnętrzne i dotyczyły budowania silnych organizacji pozarządowych. Były to projekty: ?Akademia Skutecznych Menadżerów Społecznych (finansowanego ze środków programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich) oraz ?Aktywne NGOsy i skuteczni liderzy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych? (finansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego), które pozwoliły zdobyć wiedzę i umiejętności grupie ponad 300 osób, w tym udało nam się przeszkolić ponad 30 organizacji z terenu powiatu radomskiego i przysuskiego.

Te dwa projekty stanowiły kolejne inicjatywy realizowane przez nas, mające na celu budowę silnego sektora organizacji pozarządowych, wzmocnienia ich kompetencji, potencjału pozwalających im na realizację samodzielnych inicjatyw rozwijających społeczności wiejskie i miejsko-wiejskie, do których została skierowana pomoc w formie szkoleń, warsztatów, doradztwa czy wspierania inicjatyw lokalnych.

Biuletyn nr 86 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 85 – (12/2017)
(format: pdf, rozmiar pliku: 13,3 MB)

W bieżącym numerze zaprezentujemy Państwu bogactwo produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych obszaru działania Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki”, Południowego Mazowsza.

W poszukiwaniu smaków zaglądamy do kuchni naszego subregionu. Poprzez organizację konkursów kulinarnych odkrywamy na nowo przepisy dobrze znane lokalnie, po to by zaprezentować je szerszemu gronu odbiorców. Kuchnia regionalna pokazuje bogaty i ciekawy wachlarz smaków, aromatów. To właśnie w nich w dawnej kuchni szlacheckiej tkwi esencja kuchni polskiej, w której ceni się naturalność oraz jakość składników.

Opowiadamy o najlepszych daniach i potrawach Południowego Mazowsza wyłonionych w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”, a współfinansowanym ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach projektu „Promowanie idei Sieci dziedzictwa Kulinarnego Obszaru Południowego Mazowsza”. Przedstawiamy Państwu wybrane przepisy na lokalne smakołyki.

Nasza regionalna kuchnia jest ciekawa i godna upowszechnienia. Pełna różnorodnych smaków, oparta na regionalnych produktach. Zapraszamy do zapoznania się z przepisami na Kaszankę Zdziechowską, Regionalną kaczkę w chrupiącej skorupce z Doliny Radomki, Skrzyńskie kurczę pieczone czy Lady Salsę.

Biuletyn nr 85 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 84 – (11/2017)
(format: pdf, rozmiar pliku: 23,3 MB)

W bieżącym numerze dzielimy się z Państwem informacjami z naszych działań podejmowanych w miesiącu październiku i listopadzie. Opowiemy o zakończonych konkursach na wybór projektów grantowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, czyli inicjatyw realizowanych na rzecz społeczeństwa lokalnego, których zamiarem jest aktywizacji, integracja ale i promocja obszarów wiejskich. W II połowie 2017 roku przeprowadziliśmy dwa konkursy na wybór tych inicjatyw, którym udzielimy wsparcia w wysokości blisko 400 000,00 zł. Fundusze te otrzymają wybrane organizacje pozarządowe oraz instytucje kultury.

Projekty grantowe to jednak nie jedyne granty, które wybraliśmy w listopadzie. W ramach projektów „Akademia Skutecznych Menadżerów Społecznych” oraz „Aktywne NGOsy i skuteczni liderzy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich” przeznaczyliśmy na realizację w miesiącu listopadzie i grudniu 13 500,00 zł na realizację 9 małych inicjatyw lokalnych. Opowiemy też o najlepszych produktach tradycyjnych i lokalnych „Południowego Mazowsza”, wybranych w ramach działań na rzecz propagowania idei sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsza przez nasze Stowarzyszenie.

W wydawnictwie nie zabraknie relacji z roztańczonego Wrzosu, czyli siódmej edycji Andrzejek Folkowych we Wrzosie, informacji o wizycie przedstawicieli estońskiej LGD na terenie gmin LGD „Razem dla Radomki”; wielkim sukcesie naszej Publicznej Szkoły Podstawowej z Zakrzewa, która zwyciężyła w ramach konkursu „Jesteśmy Cyfrowobezpieczni” w ramach rządowego programu Bezpieczna+, otrzymując w konkursie nowoczesną pracownię komputerową.

Biuletyn nr 84 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 83 – wydanie specjalne – (10/2017)
(format: pdf, rozmiar pliku: 10,2 MB)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” w okresie 2016-2020 przeprowadzi cztery konkursy związane realizacją Projektów Grantowych(PG), których nadrzędnym celem będzie aktywizacji i rozwój obszaru LSR, społeczności lokalnej. Ich realizacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekty grantowe to inicjatywy lokalne w ramach których Wnioskodawcy będą mogli uzyskać wsparcie finansowe na realizację swoich pomysłów a terenie gmin tworzących LGD „Razem dla Radomki” w kwotach od 5 00,00 zł do 40 000,00 zł. Wysokość wsparcia na realizację czterech PG wynosić będzie 600 000,00 zł. Dwa pierwsze konkursy odbędą się w 2017 roku i na ich realizację przeznaczonych będzie 400 000,00 zł.

I grant „Aktywne społeczeństwo.Inicjatywy na rzecz rozwoju społeczności lokalnej oraz wpływające na aktywizację grup defaworyzowanych”kwota 100 000,00 zł

II grant „Promocja i rozwój obszarów wiejskich” kwota 300 000,00 zł

W niniejszej publikacji, chcemy przekazać Państwu najważniejsze informacje na temat naszych „grantów”, zakresu wsparcia, wytycznych, kryteriów wyboru projektów czy też sposobu przygotowania wniosku.

Projekty grantowe realizowane są w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Biuletyn nr 83 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 82 (09/2017)
(format: pdf, rozmiar pliku: 9,02 MB)

Przedstawiamy w nim najciekawsze inicjatywy i działania które realizowaliśmy w okresie dwóch ostatnich miesięcy. Wśród przedstawionych informacji nie zabraknie relacji z wydarzeń, które współorganizowaliśmy w okresie letnim. W wydawnictwie znajdą się relacje z „roztańczonego” Jarmarku Ludowego w Bierwcach, czy z jedenastej już edycji Spotkań z folklorem im. Stanisława Stępniaka w Wieniawie. Obok nich przekazujemy informacje o rozstrzygnięciu konkursu na przepyszne produkty i potrawy przygotowywane z Papryki Przytyckiej, relacje ze zmagań sołectw w Jedlińsku oraz z wyjazdu studyjnego członków Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”, którzy przygotowując realizację projektów współpracy odwiedzili partnerską lokalną grupę działania z terenu Czeskiej Republiki.

Opowiemy o trwającym obecnie naborach wniosków w ramach projektów grantowych LGD, dla których przeznaczyliśmy 400 000,00 zł na wsparcie dla inicjatyw mających na celu aktywizację lokalnych społeczeństw, finansowanie pomysłów naszych mieszkańców, liderów środowisk wiejskich i organizacji pozarządowych. Kolejny nabór trwa do 12 października, tym bardziej zachęcamy do składania projektów, które pozwolą Państwu na rozwój swoich miejscowości w ramach inicjatywy pn. „Promocja i rozwój obszarów wiejskich”. Dziedzictwo kulinarne to kolejny z obszarów naszych działań, który jest dla nas bardzo ważny – a producenci z naszego obszaru są coraz bardziej doceniani nie tylko na rynku krajowym, ale również ogólnopolskim. W miesiącu lipcu Smaczek z Doliny Radomki, został wyróżniony tytułem Produktu Tradycyjnego na Liście Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obecność tłoczonego soku jabłkowego z Doliny Radomki wśród 108 produktów tradycyjnych z terenu województwa mazowieckiego potwierdza jego wyjątkową jakość, wyśmienity smak oraz wytwarzanie zgodne z tradycyjnymi metodami produkcji.

Biuletyn nr 82 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 81 (05/2017)
(format: pdf, rozmiar pliku: 27,5 MB)

Mimo letniego okresu nie odpoczywamy, a rozpoczynamy realizację nowych projektów, inicjatyw, a także przygotowujemy się do kolejnych naborów wniosków które nasze LGD planuje przeprowadzić w zakresie projektów grantowych już w następnym miesiącu. W lipcu rozpoczęliśmy realizację czterech nowych projektów, które uzyskały dofinansowania będąc wybranymi w konkursach zewnętrznych. Dwa projekty (Akademia Skutecznych Menadżerów Społecznych oraz Aktywne NGOsy i skuteczni liderzy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich) o których pisaliśmy w poprzednim wydaniu naszego informatora, dotyczą rozwoju lokalnych liderów społecznych, organizacji pozarządowych, rozwijaniu współpracy na linii samorząd-III sektor. Dwa kolejne projekty o których opowiemy w bieżącym wydaniu związane są budową marki produktów lokalnych, tradycyjnych i promowaniem siedzi dziedzictwa kulinarnego na obszarze naszego regionu i uzyskały wsparcie na realizację w konkur-sach ogłoszonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Szczegółowe informacje o nich zamieszczamy na naszej stronie internetowej i gorąco zachęcamy do uczestnictwa w nich.

Perspektywa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – to również szeroko pojęta współpraca międzynarodowa którą chcemy zapoczątkować na naszym terenie inicjując projekty współpracy mające na celu wspólną wymianę doświadczeń i poszukiwanie rozwiązań w zakresie nowych technologii, ale i dziedzictwa kulturowego i kulinarnego. Dlatego w minionych miesiącach uczestniczyliśmy w spotkaniach studyjnych z naszymi partnerami z Francji i Czech z których przedstawiamy sprawozdania. W bieżącym numerze znajdą Państwo jeszcze relację z największego święta folkloru w regionie – Dniach Kolbergowskich z Przysuchy, informacje nt. konferencji nt. Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki”, o pierwszym teledysku zespołu „Wolanianki” czy zaproszenie na Puchar Polski w Siatkówce Plażowej Mężczyzn w Przysusze.

Biuletyn nr 81 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 80 (04/2017)
(format: pdf, rozmiar pliku: 16,2 MB)

W aktualnym numerze prezentujemy informacje o zakończonych w miesiącu kwietniu naborach wniosków przeprowadzonych dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020., w ramach których przekazaliśmy ponad 1,7 miliona złotych na działania związane z rozwojem istniejących firm, rozwojem infrastruktury publicznej, czy tez na projekty związane z zakładaniem pierwszej działalności gospodarczej.

Aktywnie dążymy do rozwoju społeczności lokalnych, w tym do kreowania lokalnych liderów i silnych organizacji pozyskując zewnętrzne środki finansowe na realizację dwóch nowych projektów wybranych w ogólnopolskich konkursach. Od czerwca rozpoczynamy realizację inicjatyw: Akademia Skutecznych Menadżerów Społecznych oraz Aktywne NGOsy i skuteczni liderzy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych – w ramach których będziemy chcieli aktywizować społeczeństwo, mieszkańców obszarów wiejskich, lokalnych liderów i organizację pozarządowe z terenu powiatów radomskiego i przysuskiego. Projekty te dotyczyć będą działań mających na celu budowę silnego sektora org. pozarządowych, wzmocnienie ich kompetencji i potencjału, pozwalających im na realizację samodzielnych inicjatyw, rozwijających społeczności wiejskie i miejsko-wiejskie, do których skierowana zostanie pomoc w formie m.in. szkoleń, doradztwa, wsparcia inicjatyw lokalnych.

W aktualnym wydaniu nie zabraknie podsumowania konkursu grantowego FIO Mazowsze Lokalnie, dla którego będąc ambasadorem pomagaliśmy w procedurze oceny wniosków, a także na etapie doradztwa z organizacjami i grupami nieformalnymi z naszego terenu, które otrzymały wsparcie na realizację swoich inicjatyw w kwotach do 5000,00 zł. Przedstawimy wyniki konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego na najlepsze produkty 2016 roku w którym wygrali nasi producenci: Pasieka Murawscy Łukasza Murawskiego z Woli Wacławowskiej (miód naktarowy), Kamila Kawińska z Wrzosu (Sójka Wrzoska) oraz Pani Agnieszka Komorwoska z Czarnego Ługu (miód faceliowy) . Opowiemy o nowej wystawie i publikacji wydanej przez Muzeum Oskara Kolberga w Przysusze, seminarium studyjnym Związku Gmin Radomka i Liderów LGD.

Kończąc wprowadzenie do naszego wydawnictwa, zapraszam Państwa serdecznie w najbliższy weekend do Przysuchy, gdzie odbędą się 18 Dni Przysuchy i 58 Dni Kolbergowskie, których nasze LGD jest współorganizatorem.

Biuletyn nr 80 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 79 (03/2017)
(format: pdf, rozmiar pliku: 16,2 MB)

W przededniu Świąt Wielkiej Nocy przedstawiamy Państwu kolejny numer naszego wydawnictwa, życząc Wam Wesołych Świąt, pełnych pokoju i nadziei, a także zdrowia i radości z wiosennego odradzania życia oraz serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół.

W publikacji znajdą Państwo najważniejsze informacje dotyczące bieżących działań podejmowanych przez nasze Stowarzyszenie. Informator rozpoczynamy od przedstawienia relacji z udziału LGD i naszych partnerów w Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki Agrotravel w Kielcach, gdzie stoisko wystawiennicze Mazowsza otrzymało I miejsce w konkursie na najciekawsze stoisko targów. Przedstawimy informacje o nowym działaniu związanym z utworzeniem inkubatora przetwórstwa lokalnego, dla którego już w tym roku ogłosimy konkurs o wybór instytucji która utworzy w/w podmiot. Jest to o tyle ważny element naszych działań, albowiem związany jest z kontynuacją podjętych już przez nas procesów ukierunkowanych na budowę silnej marki produktów lokalnych i tradycyjnych, rozwojem przedsiębiorczości związanej z produkcją spożywczą i przetwórczą, na którą stale wzrasta zainteresowanie.

Zaprezentujemy również bardzo ważne zagadnienia, prezentujące wizję LEADERA/RLKS w okresie po 2020 roku, który wskazuje dalsze potrzeby realizowania projektów na rzecz rozwoju społeczności lokalnych na obszarach wiejskich. Przekażemy także informacje o inicjatywach realizowanych przez naszych partnerów, w tym m.in. relację z kolejnego wydarzenia kulturalnego organizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bierwce.

Biuletyn nr 79 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 78 (02/2017)
(format: pdf, rozmiar pliku: 14,5 MB)

W aktualnym numerze znajdziecie informacje o realizacji kolejnych naborów wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które przeprowadzi nasze stowarzyszenie w miesiącu marcu. Na wsparcie finansowe w wysokości 50 000 zł liczyć będą mogły osoby które chcą rozpocząć działalność gospodarczą, firmy prowadzące działalność gospodarczą na obszarze LSR (wsparcie do 200 000,00 zł) oraz samorządy w ramach konkursu na rzecz rozwoju infrastruktury publicznej. Na realizację tych działań przekażemy dla najlepszych projektów ponad 1,5 miliona złotych. W I połowie 2017 roku rozpoczniemy z kolei nabory dla projektów grantowych, z których będą mogły skorzystać organizacje pozarządowe, które już dziś zapraszamy do aplikowania o wsparcie nie tylko do naszego LGD, ale do inicjatywy FIO Mazowsze Lokalnie, której jesteśmy ambasadorem i o której informujemy na łamach naszego wydawnictwa.

Zaprezentujemy relacje z udziału LGD w Kongresie Przedsiębiorczości Produktu Lokalnego w Tarczynie, informacje o wyborze mojej osoby do Rady Mazowieckiego Parku Naukowo Technologicznego, którego misją jest misją jest wspieranie transferu wiedzy z nauki do biznesu. Szczególny nacisk w MPNT położono na przemysł rolno-spożywczy, biotechnologię, ekologię, OZE oraz IT. W dalszej części Biuletynu opowiemy o zbliżających się Jedlińskich Zapustach, gdzie już dziś zapraszamy na wyjątkowy i unikatowy obrzęd – plenerowe widowisko Ścięcia Śmierci, zaprezentujemy publikację o papryce przytyckiej oraz kolejny rozdział publikacji, opisujący historię polskich kresów.

Biuletyn nr 78 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 77 (01/2017)
(format: pdf, rozmiar pliku: 19,5 MB)

Ostatnie miesiące minionego roku to szereg działań i prac – związanych z organizacją naborów wniosków czy prowadzeniem projektów i inicjatyw finansowanych ze środków zewnętrznych. W miesiącu listopadzie i grudniu przeprowadziliśmy 3 konkursy w ramach których wyłonione zostały najlepsze projekty w zakresie rozwoju infrastruktury publicznej, w zakresie rozwoju istniejących przedsiębiorstw. Wybrane zostało także 8 projektów na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Łączna suma środków wsparcia przekazanych w pierwszych ogłoszonych przez nas naborach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wyniosła ponad 4 miliony złotych. Warto podkreślić, że to dopiero początek naszych działań konkursowych, w ramach których na wdrażanie lokalnej strategii rozwoju przeznaczyliśmy ok. 10 milionów złotych.

W miesiącu grudniu zakończyliśmy realizację dwóch projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach wygranych przez nasze Stowarzyszenie konkursów. „Mazowiecka Kuźnia Smaków. Promocja dziedzictwa kulinarnego obszaru Południowego Mazowsza, wpływająca na rozwój produktów tradycyjnych i regionalnych” miała na celu budowę szlaku kulinarnego Południowego Mazowsza, promocję dziedzictwa kulinarnego wspomnianego obszaru, ale również rozwój producentów, rolników, organizacji i mieszkańców dla których przygotowane zostały szkolenia i warsztaty stacjonarne uzupełniane lekcjami e-learningowymi, w których udział na przestrzeni 3 miesięcy wzięło 300 osób. Drugi z projektów „Skuteczne NGOsy – rozwój wiejskich organizacji pozarządowych” oferował organizacjom pozarządowym, grupom nieformalnym, lokalnym liderom kompleksowe wsparcie w postaci organizacji szkoleń stacjonarnych, elearningowych, a także bezpłatne doradztwo i organizację Konkursu na Lokalną Inicjatywę Społeczną w ramach których LGD wybrało i dofinansowało 3 projekty złożone przez organizacje pozarządowe. Relację z tych projektów znajdą Państwo w aktualnym Biuletynie. W dalszej części naszej publikacji prezentujemy relację z Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, podczas którego Zarządowi „Razem dla Radomki” udzielono absolutorium za realizację działań w latach 2013-2016, jak również dokonano wyboru nowych władz do Rady Stowarzyszenia a także do Zarządu LGD, powierzając na kolejną kadencję kierownictwo nad Stowarzyszeniem mojej osobie, za co serdecznie jeszcze raz pragnę podziękować Członkom naszej organizacji.

Biuletyn nr 77 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 76 (09/2016)
(format: pdf, rozmiar pliku: 21,2 MB)

W bieżącym numerze natraficie Państwo na relację z wielu wydarzeń organizowanych przez nasze Stowarzyszenie w miesiącu październiku i wrześniu. Uczestniczyliśmy w Targach Smaki Regionów w Poznaniu, gdzie odpowiadaliśmy za przygotowanie stoiska wystawienniczego Województwa Mazowieckiego. W okresie od września do października zorganizowaliśmy 14 spotkań szkoleniowych z zakresu rozwoju produktów regionalnych, lokalnych i tradycyjnych – uzupełniając je warsztatami kulinarnymi i warsztatami z produkcji serów podpuszczkowych – pokazując uczestnikom, że dziedzictwo kulinarne i zdrowa żywność może dziś ma coraz większą ilość zwolenników i może stanowić pomysł na własną działalność gospodarczą

.

W miesiącu listopadzie rozpoczynamy realizację pierwszych naborów wniosków ramach nowej perspektywy unijnej. Rozpocznie ją konkurs w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z zakresie działań związanych z infrastrukturą publiczną w zakresie rekreacji, turystyki i kultury, a zaraz po nim uruchomimy nabór w zakresie podejmowania i rozwoju przedsiębiorczości – o których informujemy na łamach naszego wydawnictwa.

Przedstawimy również informacje o spotkaniach z przedstawicielami Republiki Południowej Afryki, którzy gościli na naszym obszarze zapoznając się z działaniami na rzecz rozwoju rolnictwa, oraz spotkaniem z przedstawicielami lokalnych grup działania z Niemiec. Kończąc wstęp do Biuletynu, zachęcam Was do udziału w konkursie na Najlepszą Inicjatywę Lokalną organizowaną w ramach projektu „Skuteczne NGOsy – rozwój wiejskich organizacji pozarządowych” oraz do uczestnictwa w profesjonalnych szkoleniach e-learnin-gowych zaplanowanych dla organizacji pozarządowych w tym projekcie.

Biuletyn nr 76 on-line, pdf

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content