finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Biuletyn informacyjny Stowarzyszenia

Zachęcamy Państwa do lektury Biuletynu Informacyjnego Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”. Celem naszej publikacji jest przekazanie najważniejszych informacji dotyczących działań realizowanych przez Stowarzyszenie, oraz wydarzeń i inicjatyw związanych z rozwojem naszych „Małych Ojczyzn”.

Biuletyn 2015

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 67 (12/2015)
(format: pdf, rozmiar pliku: 14,5 MB)

Szanowni Czytelnicy, grudzień to czas wytężonej pracy dla Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”, która opracowuje dokumentację związaną z przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 – nadrzędnego dokumentu w którym określamy kierunki, cele i przedsięwzięcia podejmowanych przez LGD działań. Stosowne dokumenty zostaną przez nas przedłożone w terminie do 31 grudnia 2015 r. do konkursu na wybór Lokalnych Grup Działania w nowej perspektywie unijnej, w ramach której możemy pozyskać środki finansowe w wysokości ok. 10 milionów złotych z przeznaczeniem na rozwój i aktywizację obszaru gmin tworzących nasze Stowarzyszenie. W związku z prowadzonymi działaniami zapraszamy zainteresowane osoby na spotkania warsztatowe które odbędą się w miesiącu grudniu, a także do śledzenia naszej strony internetowej, na której zamieszczamy opracowywane przez nas informacje. Dzieląc się z Państwem grudniowym wydaniem naszego Biuletynu Informacyjnego zapraszamy do lektury artykułów poświęconych wydarzeniom organizowanym przez nas w miesiącu listopadzie. Przedstawiamy relacje z folkowego Wrzosu, w którym zorganizowana została już piąta edycja Andrzejek Folkowych, z warsztatów z zakresu produkcji serów podpuszczkowych i rozwoju marki produktów tradycyjnych. Prezentujemy fotorelację ze Przysuskich Spotkań Chórów „Z wizytą u Kolberga” oraz z Walnego Zebrania Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”. Wzorem poprzednim numerów zamieszczamy kolejny artykuł z zakresu psychologii wyglądu, oraz informacje o wsparciu finansowym dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą.

Biuletyn nr 67 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 66 (11/2015)
(format: pdf, rozmiar pliku: 20,9 MB)

W miesiącu październiku kontynuowaliśmy pracę związane z przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 do konkursu o wybór lokalnych grup działania w ramach programu LEADER – dlatego też przedstawiamy krótkie podsumowanie naszych działań. W dalszej części przedstawiamy relację z projektu realizowanego przez zespół „Wolanianki” który dzięki otrzymanemu wsparciu w programie FIO Mazowsze Lokalnie wydał swoją pierwszą oficjalną płytę. Prezentujemy także prężnie rozwijającą się Stajnię Carino z gminy Zakrzew. Nie zabraknie informacji o projektach które zostały zrealizowane z funduszy unijnych Osi 4 Leader PROW na lata 2007-2013 dla działania „Odnowa i rozwój wsi” na terenie gminy Przysucha, a także artykułu o historii Korca oraz zaproszeń na wydarzenia organizowane w miesiącu listopadzie przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”.

Biuletyn nr 66 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 65 (10/2015)
(format: pdf, rozmiar pliku: 20,6 MB)

W miesiącu wrześniu rozpoczęliśmy spotkania informacyjno-konsultacyjne, podczas których przedstawialiśmy mieszkańcom naszego obszaru – zakres działań w nowego LEADER-a, dlatego zachęcamy raz jeszcze do włączenia się w proces przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 poprzez zgłaszanie swoich pomysłów na projekty, na które chcieliby Państwo otrzymać dofinansowanie. W dalszej części przedstawiamy relację z Dożynek Województwa Mazowieckiego, gdzie byliśmy odpowiedzialni za przygotowanie stoiska wystawienniczego Mazowsza, promowanego hasłem „Mazowsze pachnące papryką”, oraz relację z czwartej już edycji Jarmarku Ludowego w Bierwcach. Nie zabraknie informacji o projektach, które zostały zrealizowane z funduszy unijnych Osi 4 Leader PROW na lata 2007-2013 dla działania „Odnowa i rozwój wsi” na terenie gminy Jedlińsk, a także artykułów o historii Korca, oraz o mikroekspersji.

Biuletyn nr 65 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 64 (09/2015)
(format: pdf, rozmiar pliku: 25,5 MB)

Miesiąc wrzesień to czas intensywnej pracy nad przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju – w ramach nowej perspektywy unijnej – Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020. Leader jest inicjatywą oddolną, dlatego zachęcamy serdecznie Państwa do współpracy, aktywnego włączenia się w przygotowywany przez nas dokument, poprzez dzielenie się uwagami, przedstawianiem swoich pomysłów, inicjatyw które mogłyby zostać sfinansowane ze środków które otrzyma LGD, jak również poprzez udział w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych, na które serdecznie zapraszamy. W dalszej części biuletynu prezentujemy informacje o naszej nowej publikacji, która opisuje 106 projektów które otrzymały wsparcie finansowe ze środków „Razem dla Radomki” w minionej perspektywie Osi 4 Leader w latach 2009-2015. Przedstawiamy aktywne środowiska w Wieniawie: po raz kolejny informujemy o LAMIE – aktywnej młodzieży z Wieniawy oraz informujemy o nowej organizacji pozarządowej działającej na rzecz rozwoju Pogroszyna. Opowiemy też o wakacjach dzieci i młodzieży z Jedlińska, którzy uczestniczyli w projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie „Rak” oraz Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej z Jedlińska.

Biuletyn nr 64 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 63 (08/2015)
(format: pdf, rozmiar pliku: 22,3 MB)

Informator rozpoczynamy od wieści z Przytyka – zapraszając na Ogólnopolskie Targi Papryki, które odbędą się już w niedzielę 16 sierpnia 2015 r., jak również prezentując dwie znaczące inwestycje oddane ostatnio do użytku w Gminie Przytyk – Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego oraz Zbiornik Retencyjny w Jagodnym. Wzorem poprzednim numerów chcemy zaprezentować Państwu projekty, które w okresie programowania Osi 4 Leader na lata 2007-2014 otrzymały wsparcie ze strony naszego Stowarzyszenia. Przedstawiamy również informację na temat Pasieki Murawscy – która zdobyła kolejne wyróżnienia oraz artykuł z cyklu psychologii wyglądu. Przedstawiając zagadnienia w naszym wydawnictwie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniach zaplanowany związanych z tworzeniem nowej Lokalnej

Biuletyn nr 63 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 62 (07/2015)
(format: pdf, rozmiar pliku: 18,4 MB)

Informator rozpoczynamy od przedstawienia Jubileuszu naszego Partnera Piekarni Wacyn, która od 25 lat serwuje na nasze stoły przepyszne pieczywo. Przedstawiamy laureatów nagrody Obywatelskiego Gran Prix ? przyznanego przez LGD na dla aktywnych organizacji pozarządowych, za pracę na rzecz rozwoju społeczno, kulturalno i gospodarczego naszego regionu. W miesiącu czerwcu współorganizowaliśmy Dni Kolbergowskie, Wianki ? Wieczór Sobótkowy Wianki ? dlatego zamieszczamy o nich relacje, jak również prezentujemy najsmaczniejsze potrawy z Doliny Radomki, nagrodzone w corocznym konkursie na najlepsze lokalne produkty (potraw, kulinaria) wytwarzane na terenie Lokalnej Grupy Działania ?Razem dla Radomki.

Biuletyn nr 62 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 61 (06/2015)
(format: pdf, rozmiar pliku: 16,2 MB)

Informator rozpoczynamy od zaproszenia na dwa wydarzenia: Rowerowy Zlot Gwieździsty w Domaniowie oraz Wieczór Sobótkowy „Wianki” odbywający się w Wieniawie – imprezy podczas której niebo rozświetli ogień sobótkowy, a rzeka Radomka zakwitnie od puszczanych wianków. Przedstawimy także informacje o laureatach konkursu na aktywnych liderów obszarów wiejskich, którym wyróżnienia wręczyliśmy podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w Cerekwi. W dalszej części przedstawimy artykuł związany z ostatnio zainicjowanym przez nas cyklem poświęconym psychologii tłumu , oraz opracowanie o dworach i pałacach w regionie radomskim przygotowane przez Pana Marka Kowalika. Nie zabraknie relacji o Dniach Kolbergowskich, których 56 edycja zorganizowana została 7 czerwca, czy innych informacji, które znajdą Państwo w naszym wydawnictwie.

Biuletyn nr 61 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 60 (05/2015)
(format: pdf, rozmiar pliku: 19,2 MB)

Prezentujemy projekty realizowane z naszych naborów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W miesiącu kwietniu na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego uczestniczymy w dwóch znaczących imprezach związanych z promocją turystyki i produktów regionalnych, z których relacje zamieszczamy w naszej publikacji. W Kielcach już po raz piąty uczestniczyliśmy w Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL, gdzie odpowiedzialni za przygotowanie stoiska wystawienniczego zdobyliśmy II miejsce w konkursie na najciekawsze stoisko. W Warszawie zaprezentowaliśmy producentów markowych i regionalnych produktów podczas IV edycji Targów Produktów Tradycyjnych i Ekologicznych „Regionalia”.

Biuletyn nr 60 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 59 (04/2015)
(format: pdf, rozmiar pliku: 16,6 MB)

Informator rozpoczynamy od zaproszenia do udziału w konkursach LGD na Lokalnych Liderów Środowiska Wiejskiego, oraz na Najlepsze Lokalne Produkty Kulinarne, w których na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Następnie prezentujemy artykuł poświęcony roli produktów tradycyjnych w procesie rozwoju obszarów wiejskich i turystyki, który stanowi pokłosie organizowanej konferencji w Zakrzewie pn. „Produkt tradycyjny jako element podnoszenia atrakcyjności turystycznej regionu”. Prezentujemy również dwa nowe produkty na Liście Tradycyjnej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Wiejską Kiełbasę Zdziechowską i Zakrzewska Kiełbasa Jałowcową – specjały wytwarzane w Gospodarstwie Rolnym Państwa Pysiak ze Zdziechowa. W biuletynie nie zabraknie relacji z projektów finansowanych ze środków LGD, a także artykułu o budowie Muzeum Etosu Rycerskiego w Taczowie, czy zatwierdzeniu ustawy o RLKS. Życzymy miłej lektury i zachęcamy do dzielenia się uwagami, spostrzeżeniami na łamach wydawnictwa.

Biuletyn nr 59 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 58 (02/2015)
(format: pdf, rozmiar pliku: 12,2 MB)

Przedstawiamy marcowy numer naszego wydawnictwa, które przedstawia najważniejsze informacje dotyczące działań realizowanych przez nasze Stowarzyszenie, jak również inicjatywy podejmowane przez nasze instytucje partnerskie, samorządy, przedsiębiorców oraz osoby prywatne. Informator rozpoczynamy od artykułu poświęconego Programowi Rozwoju Obszarów Wiejskich na Lata 2014-2020. Zaakceptowane zostały najważniejsze wytyczne dotyczące nowego okresu programowania środkówn unijnych, przekazanych na obszary wiejskie. Dalej znajdą Państwo informacje o ogłoszonych przez nas konkursach. Przedstawiamy artykuł o nowej inicjatywie edukacyjno- artystycznej. Nie zabraknie relacji z folkowego zakończenia karnawału w Skrzyńsku, Turnieju Regionalnego w Przytyku, a także informacji o nowej edycji konkursu Mazowsze Lokalnie.

Biuletyn nr 58 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 57 (01/2015)
(format: pdf, rozmiar pliku: 19,75 MB)

W aktualnym numerze Biuletynu Informacyjnego znajdziecie artykuł na temat przygotowywanej przez LGD Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. W styczniu wspólnie z wiodącymi producentami z terenu naszych gmin uczestniczyliśmy w Wystawie Rolno-Żywnościowej 25-lecia „Smaczna Polska” otrzymując specjalne odznaczenie – medal targów w zakresie promocji produktów tradycyjnych, a także główną nagrodę przyznaną w konkursie na najładniejsze stoisko. Oczywiście relację z tego wydarzenia opisaliśmy w biuletynie, który został uzupełniony informacjami o projektach finansowanych ze środków Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”, w tym realizacją renowacji i remontu Izby Muzealnej i Kawiarenki Regionalnej w Zakrzewie, czy inauguracją projektu promującego tradycję ludową w Bierwcach.

Biuletyn nr 57 on-line, pdf

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content