finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Bądźmy Eko w Dolinie Radomki

 

O projekcie Aktualności Do pobrania Kontakt

Bądźmy Eko w Dolinie Radomki. Projekt LGD

lgd razem dla radomki

Projekt dofinansowany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” zadanie: Działania edukacyjne i informacyjne w zakresie gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem zagadnie? związanych z wdrażaniem gospodarki o obiegu zamkniętym, w wysokości 20 000,00 z? na realizację zadania publicznego pn. Bądźmy eko w Dolinie Radomki.

Projekt realizowany będzie w okresie od czerwca do grudnia 2021 w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej „RADOMKA”.

W ramach projektu Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” wspólnie z partnerem projektu Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej „Radomka” zamierza realizował inicjatywy zmierzające do edukowania mieszkańców Doliny Radomki na temat ochrony środowiska w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz gospodarki o obiegu zamkniętym w tym idei Zero Waste. Celem realizowanego projektu jest uświadomienie mieszkańcom Doliny Radomki znaczenia zrównoważonego gospodarowania zasobami, działań zmierzających do zapobiegania powstawaniu odpadów, oraz przybliżenie celów wprowadzenia gospodarki o obiegu zamkniętym i poprzez to dążenie do minimalizowania zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska wynikającego z zanieczyszczenia środowiska przez odpady. Wielu z nas postrzega odpady jako problem, który rozwiązujemy po wyrzuceniu „śmieci” do worka lub pojemnika. Jednak to, do jakiego koloru worka lub pojemnika je wyrzucimy, decyduje o ich dalszym losie, a tym samym o sukcesie całej gospodarki odpadami. A to jeden z kluczowych sektorów dla współczesnej cywilizacji i jakości naszego życia. Skala, na jaką wytwarzamy odpady oraz wynikające z tego globalne zagrożenia sprawiły, że konieczne stało się gospodarowanie odpadami oraz zawartymi w nich surowcami. To jedyny sposób na poradzenie sobie z wywoływanym przez odpady zagrożeniem dla środowiska naturalnego, klimatu i przyszłości następnych pokoleń. Działania informacyjno-edukacyjne założone w projekcie skierowane będą zarówno dzieci jak i dorosłych. Działania te przeprowadzone będą w zakresie i w oparciu o zapisy Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 przyjętego uchwałą nr 3/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 stycznia 2019 r., oraz Programu zapobiegania powstawaniu odpadów dla województwa mazowieckiego stanowiącego załącznik do w/w Planu. Dlatego planujemy podjąć szeroko zakrojone działania edukacyjne przeprowadzone na terenie powiatów radomskiego i przysuskiego ze szczególnym uwzględnieniem Doliny Radomki, czyli obszaru gmin: Jedlińsk, Wieniawa, Przysucha, Wolanów, Przytyk, Zakrzew.

Ponadto w projekcie zaplanowano opracowanie i wydanie e-booka dotyczącego przybliżenia zagadnień związanych zapobieganiu powstawania odpadów, oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, jak też spotkania edukacyjno-informacyjnych dotyczące gospodarki odpadami w tym gospodarki o obiegu zamkniętym skierowane do dzieci szkół podstawowych, oraz konkurs na inicjatywę ekologiczną.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content