finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

AKTYWNE MAZOWIECKIE NGOSY. DZIAŁANIA NA RZECZ AKTYWIZACJI, INTEGRACJI I ROZWOJU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

AKTYWNE MAZOWIECKIE NGOSY. DZIAŁANIA NA RZECZ AKTYWIZACJI, INTEGRACJI I ROZWOJU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH LGD Razem dla Radomki z kolejnym wygranym projektem i dotacją w wysokości 23 000,00 zł dla inicjatywy pn. Aktywne Mazowieckie NGO-sy. Działania na rzecz aktywizacji, integracji i rozwoju organizacji pozarządowych.

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach złożonego wniosku o wybór ofert do konkursu Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego zostało wybrane i w tym roku również prowadzić będzie działania na rzecz rozwoju i wzmocnienia kompetencji organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i przedstawicieli instytucji samorządowych.

W projekcie m.in.:

a)warsztaty w ramach Akademii Organizacji Pozarządowych – spotkanie stacjonarne (m.in. w zakresie tematycznym: – Wykorzystanie social mediów i programów graficznych w procesie budowania rozpoznawalności organizacji ; – Rozwój przez innowacje Społeczne. Inspiracje dla działań organizacji pozarządowych.

  1. b) warsztaty: Wolontariat na Tak. Szkolne Kluby Wolontariackie i E-Wolontariat.
  2. c) organizacja webinarów: Aktywne Mazowsze – szkolenia on-line dla organizacji z terenu Woj. Mazowieckiego poświęcone tematyce: – Kreowanie marki przez NGOsy. Wykorzystanie socjal mediów i programów graficznych w procesie budowania rozpoznawalności organizacji; – Podstawy księgowości i sprawozdawczości finansowej dla kół gospodyń wiejskich – Inspiracje i innowacje dla organizacji pozarządowych. Informacja o źródłach pozyskiwania śr. dla organizacji
  3. d) Wsparcie – małe granty na inicjatywy społeczne i lokalne w kwocie po 2000,00 zł.

Zadanie publiczne pn. „Aktywne Mazowieckie NGOsy. Działania na rzecz aktywizacji, integracji i rozwoju organizacji pozarządowych” dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content