finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

DZIAŁALNOŚĆ LGD RAZEM DLA RADOMKI W ZAKRESIE AKTYWIZACJI I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

aktywizacja obszarow wiejskich

Celem realizowanej operacji, było opracowanie i wydruk 1000 sztuk publikacji oraz nagranie 8 autorskich filmów prezentujących rozwój obszarów wiejskich na przykładzie działań Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” realizowanych w ramach wsparciu zewnętrznych środków unijnych i krajowych w tym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie dofinansowano w ramach Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla Województw Mazowieckiego na 2021 rok. Kwota dofinansowania: 40 564,47 zł.

Dzięki zrealizowanym zadaniom udało się  zbudować  wiedzę i upowszechnić informację o zmianach, jakie zostały zrealizowane na obszarach wiejskich w ostatnich latach. Pomogło w tym przygotowanie 2 wydawnictw (publikacja i filmy) które pozwoliły zaprezentować w jaki sposób ta zmiana nastąpiła w okresie lat 2016-2021 na terenie gmin tworzących Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”. 

Publikacja w wersji on-line jest dostępna pod adresem: http://ebook.wdolinieradomki.pl/aktywna-wies-dobre-praktyki

Publikacja wersji *.pdf dostępny jest pod adresem: https://razemdlaradomki.pl/dok/dobrepraktyki.pdf

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content