finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

AKADEMIA MENADŻERÓW NGO

AKADEMIA MENADŻERÓW NGO

To projekt, który miał na celu budowę silnego i aktywnego społeczeństwa i rozwój sektora org. pozarządowych na obszarze powiatu radomskiego, przysuskiego i zwoleńskiego, poprzez zwiększenie liczby osób, lokalnych menadżerów społecznych – lokalnych liderów swoich środowisk, gotowych do realizacji oddolnych inicjatyw, a także angażujących się w tworzenie i rozwój organizacji pozarządowych.

Projekt przyczynił się do wzrostu aktywności społecznej, integracji organizacji pozarządowej, rozwoju postaw wolontariackich. Projekt ten w szczególności dotyczył podjęcia działań mających za zadanie budowę silnego sektora organizacji pozarządowych, animatorów lokalnych, wzmocnienie ich kompetencji i potencjału, pozwalających im na realizację samodzielnych inicjatyw, rozwijających społeczności wiejskie i miejsko-wiejskie, do których skierowana została pomoc w formie m.in. szkoleń, doradztwa, wsparcia inicjatyw lokalnych, doświadczeń w budowaniu postaw aktywności obywatelskiej.

 W projekcie do uczestników skierowane zostały kompleksowe warsztaty i szkolenia, dzięki którym odbiorcy nabyli oni nowe umiejętności pozwalające im na utworzenie silnych społeczności organizacji podejmujących nowe inicjatywy oraz budujące płaszczyznę współpracy na linii NGO – jednostki samorządowe. Projekt cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, a zaproponowane w nim inicjatywy takie jak konkurs Aktywne NGO czy I Gala Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu pozwoliły na budowę aktywnego wizerunku organizacji i promocji ich działań. W projekcie udział wzięła liczba 160 osób (96 uczestników szkoleń i 64 uczestników Gali NGO)

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content