finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Aktualności

1 maja – 19 rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej !

1.05.2023 | maj2023

1 maja 2004 r. na mocy Traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 r. Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. Tego dnia do UE przystąpiło jeszcze 9 innych państw. Były to kraje nadbałtyckie, takie jak: Łotwa, Estonia i Litwa, kraje Europy Środkowej czyli Czechy, Słowacja, Węgry i Słowenia, a także Malta i Cypr.

 Polska jest jedynym z największych i najludniejszych krajów wspólnoty. Polska na okres programowania unijnego na lata 2014-2020 otrzymała 82,5 miliardów euro (łączna kwota przyznanej pomocy z EU wynosi 105,8 mld euro przy wkładzie Polski do budżetu wynoszącym ok. 23,3 mld euro).Obecnie z unijnego budżetu otrzymujemy cztery razy więcej niż wpłacamy. Na okres nowej perspektywy unijnej – wyznaczonej w okresie 2021-2027  która dopiero rozpoczyna swoje funkcjonowanie otrzymamy76 mld euro.

 Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” w okresie od 2009 r. do 2023 r. pozyskała ponad 28 milionów złotych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które kierowane są przez nas na aktywizację i rozwój obszarów wiejskich naszych 6 gmin (Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew) w zakresie wsparcia mieszkańców, przedsiębiorców, jednostek samorządowych, instytucji kultury, szkół, ale i organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Dzięki przeprowadzonym do 2023  roku naborom wniosków udało nam się sfinansować ponad 360 projektów.

 Obecnie jesteśmy w trakcie opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, która pozwoli nam na otrzymanie z budżetu unijnego w ramach Wspólnej Polityki Rolnej kolejnych milionów euro, które przeznaczone w formie konkursów na rzecz rozwoju gmin: Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wolanów, Wieniawa i Zakrzew.

 

logotypy prow

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content