NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 8697099


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

W Gminie Wieniawa

W Gminie Wieniawa

W Gminie Wieniawa - przygotowanie publikacji

Projekt realizowany w ramach naboru wniosków przeprowadzonych przez Lokalną Grupę Działania "Razem dla Radomki", działanie: Małe Projekty

Wnioskodawca: Gmina Wieniawa

Zachęcamy Państwa do lektury najnowszej publikacji, zatytułowanej "W gminie Wieniawa" która otrzymała wsparcie ze środków unijnych przekazanych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 dla działania "Małe Projekty". Publikacja jest efektem wieloletnich zainteresowań autora - Zdzisława Wiatrowskiego, tematyką regionalną i zamiarem udostępnienia informacji o Gminie Wieniawa przez niego zebranych szerokiemu gronu odbiorców. Materiały źródłowe pochodzą ze zbiorów autora, zasobów bibliotecznych i archiwalnych oraz zostały udostępnione przez różne instytucje, w największej części przez Urząd Gminy Wieniawa. Wykorzystane w niej zostały również wywiady z mieszkańcami.

W części pierwszej publikacji zostanie przedstawione środowisko przyrodnicze Gminy Wieniawa. Autor omawia obszar i położenie, zarys budowy geologicznej, ukształtowanie powierzchni, klimat, gleby, szatę rośliną faunę. W części drugiej została zaprezentowana propozycja rowerowego szlaku dydaktycznego wokół Zbiornika Domaniowskiego. Trzecia część publikacji to opis monograficzny jednej z miejscowości gminy - Korycisk. Zamieszczony opis historii Korycisk dotyczy okresu od początku XVI wieku do 1927 roku, kiedy to odkryto bogate złoże rud żelaza , co wywarło olbrzymi wpływ na historię i rozwój wsi. Historia kopalni Boży Dar zajmują przeważającą część publikacji. Wcześniej zostanie scharakteryzowane złoże rudy. Ostatni z rozdziałów poświęcony jest dziejom Korycisk od zamknięcia kopalni aż po czasy współczesne.

Publikacja zawiera mapy, diagramy, tabele, fotografie, bibliografię oraz załączniki wspomagające wykonywanie ćwiczeń na poszczególnych stanowiskach dydaktycznych. Może być źródłem informacji dla uczniów biorących udział w konkursach i quizach , dotyczących Gminy Wieniawa.

Zachęcamy do lektury publikacji, który można obejrzeć on-line na naszej stronie internetowej www.razemdlaradomki.pl

Wartość przyznanej pomocy: 11 775,64 zł.

sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.