NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 8898599


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Zrealizowane projekty


Przytyk. Parafia i Gmina w prasie dziewiętnastowiecznej

Przytyk. Parafia i Gmina w prasie dziewiętnastowiecznej.

Wnioskodawca: Gminna Biblioteka Publiczna w Przytyku

Projekt realizowany w ramach naboru wniosków przeprowadzonych przez Lokalną Grupę Działania "Razem dla Radomki", działanie: Małe Projekty. Projekt zakończony w czerwcu 2011 r.

publikacja

Projekt zakładał opracowanie i wydruk 500 egzemplarzy publikacji zatytułowanej "Przytyk. Parafia i Gmina w Prasie dziewiętnastowiecznej" - stanowiącej zbiór informacji o gminie Przytyk. Wydawnictwo zostało przygotowane przez Stefana Rosińskiego - doktora nauk humanistycznych, etnograf, regionalista, muzeolog, twórca i pierwszy dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej, dyrektor Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu.

Publikacja przybliża nam obraz XIX-wiecznego Przytyka, oparty zarówno na faktach, jak i subiektywnych opiniach poszczególnych dziennikarzy. Znajdziemy w niej informacje o życiu społeczności miejskiej, o jej zamożności i zasobności, o oświacie, o stanie zdrowia ludności, o teatrzykach ludowych i amatorskich, o stanie miejscowej parafii, o historii kościoła, czy o ofiarności mieszkańców w czasie gaszenia pożarów.

Zebrane informacje pochodzą z prasy codziennej, tygodników, dwutygodników i pism specjalistycznych. Przytoczono fragmenty artykułów zamieszczonych w "Kurierze Codziennym", "Kurierze Porannym", "Kurierze Warszawskim", "Gazecie Handlowej", "Gazecie Polskiej", "Gazecie Warszaskiej", "Gazecie Radomskiej", "Tygodniku Ilustrowanym dla Kobiet Bluszcz", "Pism Naukowych i Literackich Ateneum", "Gazecie Polityczno Literackiej i Społecznej Wiek", "Wiadomościach Krajowych i Zagranicznych" zawartych w "Kronice". Nie brak również danych pochodzących z archiwów państwowych.

Realizowany projekt umożliwia zachowanie dziedzictwa kulturowego gminy Przytyk - jego bogactwa historii, tradycji i kultury. Dąży również do podnoszenia atrakcyjności terenów i wykorzystuje jego walory, promując dziedzictwo kulturowe i historyczne.

sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.