NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sie
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 6703047


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Dziaania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Poudniowe Mazowsze - mark turystyczn

Poudniowe Mazowsze Z pocztkiem miesica kwietnia 2013 r. Poudniowe Mazowsze - mark turystyczn

LGD "Razem dla Radomki" dziaajc na rzecz budowy marki i kreowania wizerunku obszaru Poudniowego Mazowsza, oraz rozwoju i promocji oferty turystycznej regionu, poprzez realizacj odpowiednich dziaa marketingowych, inicjowanie innowacyjnych produktw iusug turystycznych - zainicjowao powstanie Partnerstwa onazwie "Poudniowe Mazowsze - mark turystyczn".

Do najwaniejszych zada Partnerstwa naley:

  • Marketing turystyczny obszaru Poudniowego Mazowsza zarwno w kraju, jak i poza jego granicami, prowadzony zudziaem przedsibiorcw i innych sygnatariuszy niniejszego porozumienia
  • Wymiana informacji czonkw Partnerstwa w celu realizacji dziaa o charakterze prorozwojowym w zakresie turystyki, wtym podejmowanie dziaa edukacyjnych na rzecz podnoszenia adaptacyjnoci przedsibiorstw i instytucji sektora turystycznego, w tym przede wszystkim wdraania dziaa o charakterze innowacyjnym, dziki ktrym moe nastpi podniesienie produktywnoci, wydajnoci, jakoci iefektywnoci pracy, wzrost jakoci wyrobw i usug, udoskonalenie metod i organizacji pracy, poprawa bezpieczestwa warunkw pracy.
  • Integracja lokalnego rodowiska wok prac nad rozwojem turystycznym (z co za tym idzie rozwojem przedsibiorczoci) obszaru Poudniowego Mazowsza.
  • Promocja podnoszenia kwalifikacji zawodowych przedsibiorcw z sektora turystycznego i innych zainteresowanych grup poprzez organizacj warsztatw, konferencji, seminariw tematycznie zwizanych zpromocj turystyczn oraz komercyjnym wykorzystaniem zasobw rodowiska naturalnego, z poszanowaniem zasad zrwnowaonego rozwojem obszarw wiejskich, zasobw historycznych, kulturalnych i kulinarnych.
  • Powoywanie grup roboczych do rozwizywania zada czstkowych.
  • Opracowanie projektu wsppracy zwizanego z promocj turystyczna Poudniowego Mazowsza.
  • Informowanie o moliwociach oraz pomoc w pozyskaniu i wykorzystaniu rodkw unijnych na rozwj turystyczny obszaru Poudniowego Mazowsza i przedsibiorstw dziaajcych na ich terenie.

Do Partnerstwa przystpili: Lokalna Grupa Dziaania "Dziedzictwo i Rozwj", Lokalna Grupa Dziaania "Puszcza Kozienicka", Paac Domaniowski, Piekarnia Wacyn, Gospodarstwo Sadownicze MB - Monika Bankiewicz, Przetwrstwo Misne Ted.

Partnerstwo jest otwarte na nowych czonkw. Zachcamy do przystpienia. Szersze informacj znajd Pastwo na stronie internetowej Stowarzyszenia - www.razemdlaradomki.pl

szlak stefana szyllera


wicej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

wicej: polecane strony

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanw gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich: Europa inwestujca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" wspfinansowana ze rodkw Unii Europejskiej w ramach poddziaania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztw biecych i aktywizacji; w ramach dziaania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarzdzajca Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.