NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 11163834


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Aktualności

lgd razem dla radomki

08.01.2020 r.

Podsumowanie szkoleń Akademia NGO w Przysusze.

W miesiącu grudniu 2019 r. Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w partnerstwie z Urzędem Gminy i Miasta Przysucha oraz Domem Kultury w Przysusze zorganizowało dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji kultury oraz dla lokalnych liderów cykl warsztatów przeprowadzonych w ramach projektu „Akademia Menadżerów NGO”.

Celem przeprowadzonych spotkań było podniesienie kompetencji i skuteczności organizacji, instytucji i grup społecznych działających na terenie powiatu przysuskiego. Miały one na celu również zaktywizować uczestników w sposób twórczy, dając im możliwości praktycznej realizacji swoich pomysłów, nakierowania ich na samodzielną realizację inicjatyw i sprawne prowadzenie grup nieformalnych, organizacji pozarządowych.

Pierwsze dwa spotkania z zakresu opracowania dokumentacji (wniosków) o dofinansowanie poprowadził Pan Arkadiusz Ostrowski z Biura LGD „Razem dla Radomki”, przekazując uczestnikom wiedzę w zakresie możliwości sfinansowania ich pomysłów konkursach ogłaszanych przez grantodawców. Wspólnie z uczestnikami przygotował również przykładowy wniosek o dofinansowanie, na podstawie którego organizacje będą aplikować o wsparcie finansowe.

O sposobie kreowania wizerunku i marki organizacji, jej promocji oraz realizacji innowacyjnych projektów opowiedział kolejny gość spotkań – Pan Daniel Prędkopowicz, działający od ponad 20 lat w „ngo-sach” - Dyrektor Fundacji Fundusz Współpracy, Prezes Stowarzyszenia Europa i My – odpowiedzialny za prowadzenie programu FIO Mazowsze Lokalnie czy Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Ekonomii Społecznej.

Kolejnym zagadnienie jakim są podstawy prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych, zakres zarządzania i administracji w ngo – przedstawiła Pani Kamila Kapciak – pracownik Centrum Organizacji Pozarządowych w Radomiu. A ostatnie szkolenie skierowane do uczestników związane było z przedstawieniem zasad ochrony danych osobowych dla organizacji i instytucji – zaprezentowane przez doradcę Panią Katarzynę Sadło.

Cykl warsztatów realizujemy w ramach projektu Akademia Menadżerów NGO – zadania Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

Serdecznie dziękujemy za udział w projekcie, a partnerom Gminie i Miastu Przysucha oraz Domowi Kultury w Przysusze za pomoc w organizacji spotkań.

pobierzdo góry
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.