NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 8288345


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Aktualności

lgd razem dla radomki

13.03.2018 r.

Postanowienia pokontrolne projektu „Aktywne NGOsy – skuteczni liderzy na rzecz społeczności lokalnych”

p>W wyniku przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego w terminie od dnia 09.02.2018 r. do dnia 14.02.2018 r. kontroli projektu „Aktywne NGOsy – skuteczni liderzy na rzecz społeczności lokalnych” uzyskano pozytywną ocenę realizacji zadania.

W piśmie przesłanym i podpisanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego – Adama Struzika pozytywnie oceniono wydatkowanie środków i realizację działań w ramach zadaniu „Aktywne NGOsy i skuteczni liderzy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych”, na które LGD „Razem dla Radomki” otrzymało dofinansowanie w kwocie24 807,00 zł – podejmując inicjatywę związaną budową silnego sektora organizacji pozarządowych na obszarze powiatu radomskiego i przysuskiego.

Projekt realizowany był w okresie od 1 czerwca 2017 do 31 grudnia 2017 roku. Wybrany został do realizacji w ramach konkursu ofert Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie realizacji działań z zakresu wzmacniania potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowania postaw aktywności obywatelskiej na rok 2017, Założonymi i osiągniętymi celami realizacji projektu była aktywizacja społeczeństwa, mieszkańców obszarów wiejskich, org. pozarządowych z terenu powiatu radomskiego i przysuskiego. W szczególności osiągnęliśmy te założenia poprzez zaproponowanie szeregu działań mających na celu budowę silnego sektora org. pozarządowych, wzmocnienie ich kompetencji i potencjału, pozwalających im na realizację samodzielnych inicjatyw, rozwijających społeczności wiejskie i miejsko-wiejskie, do których skierowana zostanie pomoc w formie m.in. szkoleń, doradztwa, wsparcia inicjatyw lokalnych.

Dzięki realizacji projektu udało nam się wykreować silnych przedstawicieli organizacji pozarządowych, skierować dla nich cykl bezpłatnych szkoleń. Dodatkowo inspirowaliśmy lokalnych przedstawicieli samorządów gminnych - radnych, sołtysów, pracowników urzędów gmin do podjęcia współpracy z III sektorem do realizacji wspólnych pomysłów, które mogą przynieść trwałe zmiany i korzyści wpływające na rozwój lokalnej społeczności. Przeprowadziliśmy kompleksowe szkolenia stacjonarne, e-learningowe, Akademie Aktywnych Menadżerów, programy aktywizacji i integracji beneficjentów i mieszkańców, debaty w ramach kawiarenek obywatelskich, które wykazały potrzebę rozmów, poszukiwań rozwiązań na aktywizację mieszkańców, wymianę doświadczeń, kształtowanie współpracy.

Uczestnicy zajęć zdobyli nowe kompetencje, które ułatwią im animacje społeczności lokalnych. Stałym elementem projektu było prowadzenie punktu doradczego dla org. pozarządowych, grup nieformalnych, aktywnych obywateli. Projekt przewidywał także wybór i realizację start-up'ów - działań konkursowych w ramach których wybraliśmy do realizacji 3 inicjatyw, które otrzymały wsparcie w kwocie 4 500,00 zł. Podsumowaniem projektu była organizacja wyjazdu szkoleniowego dla najaktywniejszych uczestników projektu, w tym przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy wzięli udział w dniu 3 grudnia w spotkaniach i Gali Wolontariatu, organizowanej przez Centrum Wolontariatu w Lublinie.

pobierzdo góry
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.