NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 10906304


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Aktualności

lgd razem dla radomki

18.12.2017 r.

Dotacje Fundacji PKO Banku Polskiego

Fundacja PKO Banku Polskiego angażuje się w projekty realizowane w siedmiu obszarach programowych: Edukacja, Tradycja, Nadzieja, Zdrowie, Kultura, Ekologia, Sport. Występując o dotację należy wypełnić odpowiedni formularz w formie elektronicznej.

Kategorie projektów

Projekty Strategiczne to zadania Fundacji, które zakładają długofalową współpracę na zasadach partnerstwa strategicznego z dowolnym podmiotem prawnym działającym na skalę ogólnopolską. Indywidualne zasady współpracy przy realizacji każdego Projektu Strategicznego ustalane są w drodze negocjacji. Partner Fundacji powinien posiadać nienaganną reputację oraz rozległe kompetencje w danym obszarze programowym. Realizacja Projektu Strategicznego zakłada wieloletnią współpracę w postaci wsparcia finansowego i merytorycznego ze strony Fundacji, jak również przewiduje możliwość zaangażowania wolontariatu pracowniczego przy realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu.

Projekty Lokalne zakładają zaangażowanie podmiotów prawnych działających na danym terenie, którymi są organizacje pozarządowe (np. fundacje, stowarzyszenia), jednostki samorządu terytorialnego lub placówki użyteczności publicznej (np. szkoły). Przy realizacji tego typu projektu wymagane jest przypisanie do projektu Wolontariusza powiązanego z Bankiem, który inicjuje procedurę pomocy, a następnie koordynuje proces udzielania pomocy. Do realizacji Projektu Lokalnego wymagane jest wypełnienie odpowiedniego formularza w formie elektronicznej opublikowanego w systemie Fundacji).

Projekty Indywidualne - ze względu na ograniczenia budżetowe nie mamy możliwości przyznawania dotacji dla tego typu projektów, za wyjątkiem zakwalifikowania danego przypadku do Charytatywnej Akcji Biegowej (zgłasza przedstawiciel WOLONTARIATU pracowniczego).

Obszary programowe

Fundacja angażuje się w projekty realizowane w siedmiu obszarach programowych. Organizacje społeczne stosuje podobne nazwy dla obszarów zaangażowania, ale nieco inaczej je definiują. Dlatego istotne jest poznanie definicji, jakie przyjęła Fundację PKO Banku Polskiego dla poszczególnych działań:

  • EDUKACJA -wsparcie nauki, oświaty oraz alternatywnych form edukacji w Polsce.
  • TRADYCJA -kultywowanie tradycji, ochrona dziedzictwa historycznego oraz wychowanie w duchu patriotyzmu.
  • NADZIEJA -pomoc społeczna, skierowana do osób zagrożonych wykluczeniem w szczególności poszkodowanych oraz niepełnosprawnych.
  • ZDROWIE -ochrona życia i zdrowia oraz profilaktyka zdrowotna.
  • Szczegółowe informacje: https://www.fundacjapkobp.pl/foundation/project/project_local_add_1

  • KULTURA - ochrona dziedzictwa narodowego w dziedzinie kultury i sztuki oraz wspieranie twórczości artystycznej młodych polskich artystów, udostępnianej pro bono.
  • EKOLOGIA- podejmowanie inicjatyw społecznych nastawionych na upowszechnianie wiedzy w zakresie ochrony środowiska naturalnego, zwłaszcza akwenów wodnych.
  • SPORT - zachęcanie do aktywności fizycznej, w szczególności dzieci i młodzieży, jak również osób niepełnosprawnych.
pobierzdo góry
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.