NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sie
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 6550796


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Dziaania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Nabory wnioskw


Zobacz harmonogram naborw wnioskw


Lista rankingowa wnioskw zoonych w ramach naboru wnioskw przeprowadzonych przez LGD Razem dla Radomki.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania "Razem dla Radomki" informuje o zakoczeniu postpowania przez Rad Stowarzyszenia w sprawie oceny wnioskw, ktre wpyny w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich O 4 Leader na lata 2007-2013 w ramach dziaania: "Odnowa i rozwj wsi", "Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw", "Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej", "Mae projekty".

Poniej prezentujemy list rankingow naboru wnioskw przeprowadzonych w dniach od 16 wrzenia r. do 30 wrzenia 2014 r. w ramach dziaa: "Odnowa i rozwj wsi", "Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw", "Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej", "Mae Projekty".

Lista rankingowa wnioskw o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Razem dla Radomki":


Ostatni nabr wnioskw dla przedsibiorcw, rolnikw, samorzdw, organizacji pozarzdowych LGD "Razem dla Radomki. Termin skadania wnioskw mija 30 wrzenia 2014 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania "Razem dla Radomki" informuje o moliwoci skadania wnioskw o przyznanie pomocy w ramach dziaania 4.1/413 "Wdraanie Lokalnych Strategii Rozwoju" Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich w zakresie:


Wnioski naley skada w:
Biurze Stowarzyszenia mieszczcym si przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu w terminie od 16.09.2014 r. do 30.09.2014 r. do godziny 10.00. Informacje nt. dziaa jak rwnie formularze wnioskw o przyznanie pomocy dostpne s w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD www.razemdlaradomki.pl (w zakadce Materiay do pobrania: Materiay do pobrania przez Wnioskodawcw) lub Samorzdu Wojewdztwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

Nabory wnioskw skierowane s m.in. do osb, ktre chc rozpocz dziaalno gospodarcz, dla przedsibiorcw, rolnikw, samorzdw, organizacji pozarzdowych, placwek i instytucji kultury z obszaru gmin: Jedlisk, Przysucha, Przytyk, Wieniawa, Wolanw, Zakrzew.

LGD "Razem dla Radomki" zapewnia bezpatn pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegowe informacje dostpne s w Biurze LGD "Razem dla Radomki" ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9.00-17.00, wt.-pt. 8.00-16.00. Tel. (048) 38-58-996, e-mail: zarzad@razemdlaradomki.pl.


Ogoszenie o naborze wnioskw w zakresie dziaania Mae Projekty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania "Razem dla Radomki" informuje o moliwoci skadania wnioskw o przyznanie pomocy w ramach dziaania 4.1/413 "Wdraanie Lokalnych Strategii Rozwoju" Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich w zakresie:

 • Dziaania: Mae Projekty (limit rodkw wynosi 388 174,18 z )

Wnioski naley skada w: Biurze Stowarzyszenia mieszczcym si przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu w terminie od 24.03.2014 r. do 07.04.2014 r. do godziny 14.00. Informacje nt. dziaa jak rwnie formularze wnioskw o przyznanie pomocy dostpne s w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD www.razemdlaradomki.pl (w zakadce Materiay do pobrania: Materiay do pobrania przez Wnioskodawcw) lub Samorzdu Wojewdztwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

Wykaz dokumentw niezbdnych do wyboru projektw przez LGD. Wnioski skadane s w 2 egzemplarzach papierowych (2 oryginay lub 1 orygina i 1 kopia). Do wniosku niezbdne jest doczenie owiadczenia o wyraeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Lokaln Grup Dziaania "Razem dla Radomki" w celu przeprowadzenia czynnoci zwizanych z wyborem operacji. Do wniosku naley docz dwie pyty CD z wersj elektroniczn wniosku.

Pracownicy Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" zapewni bezpatn pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegowe informacje dostpne s w Biurze LGD "Razem dla Radomki" ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9.00-17.00, wt.-pt. 8.00-16.00. Tel. (048) 38-58-996, e-mail: zarzad@razemdlaradomki.pl.


Komunikat 1

Lista rankingowa wnioskw zoonych w ramach naboru wnioskw przeprowadzonych przez LGD w zakresie dziaa: Odnowa i rozwj wsi, Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw; Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej oraz Mae projekty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania "Razem dla Radomki" informuje o zakoczeniu postpowania przez Rad Stowarzyszenia w sprawie oceny wnioskw, ktre wpyny w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich O 4 Leader na lata 2007-2013 w ramach dziaania: "Odnowa i rozwj wsi", "Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw", "Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej", "Mae projekty".

Poniej prezentujemy list rankingow naboru wnioskw przeprowadzonych w dniach od 2 grudnia 2013 r. do 17 grudnia 2013 r. w ramach dziaa: "Odnowa i rozwj wsi", "Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw", "Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej", "Mae Projekty".

Lista rankingowa wnioskw o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Razem dla Radomki":


Poprzednie nabory

02.12.2012 r. - 17.12.2012 r.

Informujemy o moliwoci skadania za porednictwem LGD "Razem dla Radomki"wnioskw w ramach dziaania 413 "Wdraanie Lokalnych Strategii Rozwoju" Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, ktre odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach dziaa:

 • Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej (limit dostpnych rodkw: 378 000,00 z);
 • Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw (limit dostpnych rodkw: 503 118,00 z)
 • Mae projekty (limit dostpnych rodkw: 101 556,84 z)
 • Odnowa i rozwj wsi (limit dostpnych rodkw: 442 751,88 z)

I. Termin skadania wnioskw na ww. dziaania: od dnia 2 grudnia 2013 r. do dnia 17 grudnia 2013 r. do godz. 14:00.

II. Miejsce skadania wnioskw: Wnioski wraz z zacznikami naley skada bezporednio w Biurze LGD "Razem dla Radomki" przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9:00 - 17:00, wt. - pt. 8:00-16:00.

Zoenie wniosku potwierdza si na jego kopii. Potwierdzenie zawiera dat zoenia wniosku oraz jest opatrzone pieczci LGD i podpisane przez osob przyjmujc wniosek. O terminie zoenia wniosku decyduje data wpywu do siedziby LGD "Razem dla Radomki". Wniosek powinien by podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu oraz zawiera adres beneficjenta. Za prawidowe sporzdzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca. Wnioski skadane s w 2 egzemplarzach papierowych (2 oryginay lub 1 orygina i 1 kopia). Do wniosku naley doczy pyt CD z wersj elektroniczn wniosku (dwie pyty CD w przypadku wniosku skadanego w ramach dziaania tzw. "Mae projekty").

III. Formularze wnioskw o przyznanie pomocy w ramach ww. dziaa wraz z instrukcj wypeniania znajduj si na stronie internetowej LGD www.razemdlaradomki.pl, na stronie internetowej Samorzdu Wojewdztwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arirm.gov.pl.

IV. Lokalne kryteria przyjte do ww. dziaa znajduj si na stronie www.razemdlaradomki.pl oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Razem dla Radomki".

V. Minimalne wymagania, jakie musi speni operacja, aby zostaa wybrana do finansowania przez LGD.

Operacja musi uzyska w ocenie minimaln liczb punktw w ramach dziaania: "Odnowa i rozwj wsi" lub "Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw" lub "Mae projekty" - 8 pkt lub w ramach dziaania "Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej" - 7 pkt.

VI. Wykaz dokumentw niezbdnych do wyboru projektw dostpny we wniosku o przyznanie pomocy.

Do wniosku niezbdne jest doczenie owiadczenia o wyraeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Lokaln Grup Dziaania "Razem dla Radomki" w celu przeprowadzenia czynnoci zwizanych z wyborem operacji.

Stowarzyszenie zapewnia bezpatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wnioskw. Szczegowe informacje udzielane s w Biurze LGD "Razem dla Radomki" ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9:00 - 17:00, wt. - pt. 8:00-16:00, tel. 048 38 58 996, e-mail: zarzad@razemdlaradomki.pl.


Komunikat 1

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania "Razem dla Radomki" informuje, i w dniu 18.06.2013r. odbyo si posiedzenie Rady LGD dotyczce rozpatrzenia odwoa od decyzji Rady z dnia 28.05.2013r. w sprawie oceny wnioskw zoonych w odpowiedzi na konkurs nr VIII/PROW/2013. Do biura LGD wpyny 3 wnioski odwoawcze, ktre byy przedmiotem obrad.

Poniej prezentujemy list rankingow wnioskw zoonych w ramach dziaania "Rnicowanie w kierunku dziaalnoci pozarolniczej" ponownie ocenionych przez Rad LGD:

lista rankingowa wnioskw (format: pdf. rozmiar: 176 KB)

Komunikat 2

LISTA WNIOSKW OCENIONYCH W ODPOWIEDZI NA KONKURS NR VIII PROW 2013R W RAMACH DZIAANIA:


Poprzednie Nabory:

Zarzd Wojewdztwa Mazowieckiego informuje o moliwoci skadania za porednictwem Lokalnej Grupy Dziaania - "Razem dla Radomki" wnioskw w ramach dziaania 413 "Wdraanie Lokalnych Strategii Rozwoju" Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, ktre odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach dziaa:

 • "Odnowa i rozwj wsi", limitem dostpnych rodkw w konkursie: 1 354 014,10 z.
 • "Rnicowanie w kierunku dziaalnoci pozarolniczej" z limitem dostpnych rodkw w konkursie: 224 050,00 z.
 • "Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw" z limitem dostpnych rodkw w konkursie: 321 451,00 z.
 • "Mae projekty" z limitem dostpnych rodkw w konkursie: 221 575,44 z. Nabr tematyczny: Utworzenie Nordic Walking Park "Nad Radomk"

Termin skadania wnioskw na ww. dziaa:

Wyznacza si termin skadania wnioskw od dnia 22.04.2013 r. do dnia 17.05.2013 r. do godz. 16.00.

I. Miejsce skadania wnioskw:

Wnioski wraz z zacznikami naley skada bezporednio w Biurze Lokalnej Grupy Dziaania "Razem dla Radomki" przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9:00 - 17:00, wt. -

pt. 8:00-16:00.

Zoenie wniosku potwierdza si na jego kopii. Potwierdzenie zawiera dat zoenia wniosku oraz jest opatrzone pieczci LGD i podpisane przez osob przyjmujc wniosek. O terminie zoenia wniosku decyduje data wpywu do Biura Lokalnej Grupy Dziaania "Razem dla Radomki".

Wnioski nadsyane poczt, faksem lub drog elektroniczn nie bd uwzgldniane. Wniosek powinien by podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu oraz zawiera adres beneficjenta. Za prawidowe sporzdzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

II. Formularze wnioskw o przyznanie pomocy w ramach ww. dziaanie wraz z instrukcj wypeniania

Formularze wnioskw o przyznanie pomocy dostpne s w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD www.razemdlaradomki.pl (w zakadce Materiay do pobrania: Materiay do pobrania przez Wnioskodawcw) lub Samorzdu Wojewdztwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

III. Lokalne kryteria przyjte do ww. dziaa

Lokalne kryteria przyjte dla dziaa tzw. "Mae projekty", "Odnowa i rozwj wsi", "Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw", "Rnicowanie w kierunku dziaalnoci pozarolniczej", znajduj si na stronie www.razemdlaradomki.pl w zakadce Nabory wnioskw: Materiay do pobrania oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Razem dla Radomki".

Kryteria, na podstawie ktrych ocenia si uzasadnienie realizacji projektu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju zostay zamieszczone na karcie oceny zgodnoci operacji z Lokalna Strategi Rozwoju jako kryteria punktowe uzasadnienia zgodnoci operacji z celem/celami oglnymi, szczegowymi i przedsiwziciami. Uzasadnienia zgodnoci s przedstawiane przez Wnioskodawcw we wniosku o przyznanie pomocy.

V. Minimalne wymagania, jakie musi speni operacja, aby zostaa wybrana do finansowania przez LGD

1.Operacja dot. dziaania "Mae projekty" musi by zgodna z Lokaln Strategi Rozwoju, czyli speni cznie trzy warunki:

 • wpisywa si w cel oglny zwizane z tematem rozpisanego konkursu: Podniesienie atrakcyjnoci turystycznej obszaru LGD poprzez wykorzystanie jego walorw przyrodniczych, kulturalnych i historycznych.
 • wpisywa si w cel szczegowy zwizane z tematem rozpisanego konkursu: Rozwj turystyki aktywnej w regionie
 • wpisywa si w przedsiwzicie zwizane z tematem rozpisanego konkursu: Utworzenie Nordic Walking Park "Nad Radomk"

2. Operacje dot. dziaa: "Odnowa i rozwj wsi", "Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw", "Rnicowanie w kierunku dziaalnoci pozarolniczej" powinna przyczyni si do realizacji co najmniej jednego celu oglnego, a w ramach niego do jednego celu szczegowego LSR. Operacja powinna by zgodna z co najmniej jednym przedsiwziciem.

Dodatkowo operacje winny uzyska w ocenie minimaln liczb punktw:

 • W ramach dziaania: "Odnowa i rozwj wsi" - pkt. 8
 • W ramach dziaania "Mae projekty" - pkt. 8
 • W ramach dziaania: "Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej" - pkt. 7
 • W ramach dziaania: "Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw" - pkt. 8

VI.Wykaz dokumentw niezbdnych do wyboru projektw przez LGD

Wnioski skadane s w 2 egzemplarzach papierowych (2 oryginay lub 1 orygina i 1 kopia).

Do wniosku niezbdne jest doczenie owiadczenia o wyraeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Lokaln Grup Dziaania "Razem dla Radomki" w celu przeprowadzenia czynnoci zwizanych z wyborem operacji.

Do wniosku naley doczy pyt CD z wersj elektroniczn wniosku (dwie pyty CD w przypadku wniosku skadanego w ramach dziaania tzw. "Mae projekty").

Wykaz zacznikw zawarty jest we wniosku o przyznanie pomocy.

Stowarzyszenie zapewnia bezpatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wnioskw. Szczegowe informacje udzielane s w Biurze LGD "Razem dla Radomki" ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9:00 - 17:00, wt. - pt. 8:00-16:00, tel. 048 38 58 996, e-mail: zarzad@razemdlaradomki.pl.


Komunikat

Zmiana rozporzdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegowych warunkw oraz wypaty pomocy finansowej w ramach dziaania

"Wdraanie lokalnych strategii rozwoju" Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013

Uprzejmie informujemy, e w dniu 16 stycznia 2013 r. zostao opublikowane rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2012 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych warunkw i trybu przyznawania oraz wypaty pomocy finansowej w ramach dziaania "Wdraanie lokalnych strategii rozwoju" objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013. Rozporzdzenie, zgodnie z brzmieniem 3, wejdzie w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia.

Nowe rozporzdzenie wprowadza zmiany wysokoci limitw pomocy dot. "Wdraania lokalnych strategii rozwoju", ktre obowizywa bd od dnia 31.01.2013 r. Zmianie ulega kwota limitu rodkw z ktrych moe skorzysta Beneficjent - z kwoty 100 000,00 z na 200 000,00z, oraz zwikszona zostaa wysoko przyznanej pomocy na realizacj jednego maego projektu do kwoty nie wyszej ni 50 ty. zotych.

Rozporzdzenie dostpne jest na stronie internetowej Dziennika Ustaw www.dziennikustaw.gov.pl oraz na stronie Razem dla Radomki: Rozporzadzenie (pdf)

Pobierz plik: Rozporzadzenie (pdf)


Lista rankingowa wnioskw zoonych w ramach naboru wnioskw przeprowadzonych przez LGD w zakresie dziaa: Odnowa i rozwj wsi, Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw, Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej oraz Mae projekty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania "Razem dla Radomki" informuje o zakoczeniu postpowania przez Rad Stowarzyszenia w sprawie oceny wnioskw, ktre wpyny w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich O 4 Leader na lata 2007-2013 w ramach dziaania: "Odnowa i rozwj wsi", "Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw", "Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej", "Mae projekty".

Poniej prezentujemy list rankingow naboru wnioskw przeprowadzonych w dniach od 22 padziernika 2012 r. do 9 listopada 2012 r. w ramach dziaa: "Odnowa i rozwj wsi", "Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw", "Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej", "Mae Projekty".

Lista rankingowa wnioskw o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Razem dla Radomki":

Lista rankingowa wnioskw zoonych w ramach naboru wnioskw przeprowadzonych przez LGD w zakresie dziaa: Odnowa i rozwj wsi, Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw, Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej oraz Mae projekty.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania "Razem dla Radomki" informuje o zakoczeniu postpowania przez Rad Stowarzyszenia w sprawie oceny wnioskw, ktre wpyny w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich O 4 Leader na lata 2007-2013 w ramach dziaania: "Odnowa i rozwj wsi", "Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw", "Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej", "Mae projekty".

Poniej prezentujemy list rankingow naboru wnioskw przeprowadzonych w dniach od 30 marca 2012 r. do 27 kwietnia 2012 r. w ramach dziaa: "Odnowa i rozwj wsi", "Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw", "Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej", "Mae Projekty".

Lista rankingowa wnioskw o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Razem dla Radomki":

Poprzednie nabory

30.03.2012 r. - 27.04.2012 r.

Aktualne nabory w zakresie dziaa: Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw, Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej, Odnowa i Rozwj Wsi, Mae Projekty. Termin 30.03.2012 r. - 27.04.2012 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania "Razem dla Radomki" informuje o moliwoci skadania wnioskw o przyznanie pomocy w ramach dziaania 4.1/413 "Wdraanie Lokalnych Strategii Rozwoju" Programu Rozwoju Obszarw wiejskich w zakresie:

Wnioski naley skada w:
Biurze Stowarzyszenia mieszczcym si przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu w terminie od 30.03.2012 r. do 27.04.2012 r. do godziny 15.00. Informacje nt. dziaa jak rwnie formularze wnioskw o przyznanie pomocy dostpny s w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD www.razemdlaradomki.pl (w zakadce Materiay do pobrania: Materiay do pobrania przez Wnioskodawcw) lub Samorzdu Wojewdztwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

LGD "Razem dla Radomki" zapewnia bezpatn pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegowe informacje dostpne s w Biurze LGD "Razem dla Radomki" ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9.00-17.00, wt.-pt. 8.00-16.00. Tel. (048) 38-58-996, e-mail: zarzad@razemdlaradomki.pl.

Ogoszenie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania "Razem dla Radomki" informuje, i w dniu 08.06.2011r. odbyo si posiedzenie Rady LGD dotyczce rozpatrzenia odwoa od decyzji Rady z dnia 23.05.2011r. w sprawie oceny wnioskw zoonych w odpowiedzi na konkurs nr V/PROW/2011 przeprowadzonym w dniach 18.04. - 13.05.2011r. Do biura LGD wpyny 3 wnioski odwoawcze. Dwa z nich byy przedmiotem obrad. Jeden z uwagi na uchybienie terminu na zoenie rodka odwoawczego od decyzji Rady LGD pozosta bez rozpatrzenia.

Poniej prezentujemy list rankingow wnioskw ponownie ocenionych przez Rad LGD:
lista rankingowa wnioskw (format: pdf. rozmiar: 176 KB)

Lista rankingowa wnioskw zgoszonych w ramach dziaa: Odnowa i rozwj Wsi, Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw, Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej.
pobierz (rozmiar 72 KB, format: doc)

od 18 kwietnia do 13 maja 2011 r.

Informujemy o moliwoci skadania za porednictwem Stowarzyszenia wnioskw o przyznanie pomocy w ramach dziaania 4.1/413 - Wdraanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie:

Wnioski naley skada w: Biurze Stowarzyszenia mieszczcym si przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu w terminie od 18 kwietnia do 13 maja 2011 roku do godziny 15:00.

Informacje nt. dziaa jak rwnie formularze wnioskw o przyznanie pomocy dostpny s w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD www.razemdlaradomki.pl (w zakadce Materiay do pobrania: Materiay do pobrania przez Wnioskodawcw) lub Samorzdu Wojewdztwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

LGD "Razem dla Radomki" zapewnia bezpatn pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegowe informacje dostpne s w Biurze LGD "Razem dla Radomki" ul Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9:00 - 17:00 , wt. - pt. 8:00 - 16:00 tel./fax (048) 38 58 996 email: zarzad@razemdlaradomki.pl., www.razemdlaradomki.pl.

od 01 marca 2011 r. do 28 marca 2011 r. - Mae projekty

Termin, miejsce i tryb skadania wnioskw

Wyznacza si termin skadania wnioskw od dnia 01 marca 2011 r. do dnia 28 marca 2011 r. do godz. 15.00. Wnioski wraz z zacznikami naley skada bezporednio w Biurze LGD "Razem dla Radomki" przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. - pn. 9:00 - 17:00, wt. - pt. 8:00-16:00.

Zoenie wniosku potwierdza si na jego kopii. Potwierdzenie zawiera dat zoenia wniosku oraz jest opatrzone pieczci LGD i podpisane przez osob przyjmujc wniosek.

O terminie zoenia wniosku decyduje data wpywu do siedziby LGD "Razem dla Radomki".

Wniosek powinien by podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu oraz zawiera adres beneficjenta. Za prawidowe sporzdzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.Za prawidowe sporzdzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Miejsce zamieszczenia formularza wniosku o przyznanie pomocy

Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostpny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD www.razemdlaradomki.pl (w zakadce Materiay do pobrania: Materiay do pobrania przez Wnioskodawcw) lub na stronie samorzdu wojewdztwa mazowieckiego www.mazovia.pl (w zakadce PROW 2007-2013).

Kryteria wyboru projektw przez LGD "Razem dla Radomki", okrelone w LSR:

Lokalne kryteria przyjte dla dziaania "Mae projekty" znajduj si na stronie www.razemdlaradomki.pl w zakadce Materiay do pobrania: Materiay do pobrania przez Wnioskodawcw oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Razem dla Radomki".

Kryteria , na podstawie ktrych ocenia si uzasadnienie realizacji maego projektu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju zostay zamieszczone na karcie oceny zgodnoci operacji z Lokalna Strategi Rozwoju jako kryteria punktowe uzasadnienia zgodnoci operacji z celem/celami oglnymi, szczegowymi i przedsiwziciami. Uzasadnienia zgodnoci s przedstawiane przez Wnioskodawcw we wniosku o przyznanie pomocy.

Wykaz dokumentw niezbdnych do wyboru projektw przez LGD

Wykaz dokumentw zawarty jest we wniosku o przyznanie pomocy.

Limit dostpnych rodkw:

Limit dostpnych rodkw wynosi 171549,49 z, przy czym wysoko pomocy przyznanej na realizacj jednego maego projektu nie moe by wysza ni 25 tys. z.

Minimalne wymagania, ktrych spenienie jest niezbdne do wyboru maego projektu.

Operacja dotyczca realizacji "Maego projektu" musi uzyska min. 6 pkt na etapie oceny uzasadnienia zgodnoci operacji z celem/celami oglnymi, szczegowymi i przedsiwziciami oraz min 8 pkt. na etapie oceny zgodnoci operacji z lokalnymi kryteriami.

LGD "Razem dla Radomki" zapewnia bezpatn pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegowe informacje dostpne s w Biurze LGD "Razem dla Radomki" ul Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9:00 - 17:00 , wt. - pt. 8:00 - 16:00 tel. (048) 38 58 996 email: promocja@razemdlaradomki.pl.

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach maych projektw (format: pdf, rozmiar pliku: 426 KB)
Wniosek o przyznanie pomocy w ramach maych projektw wersja -edytowalna (format: xls, rozmiar pliku: 773 KB)

od 17.05.2010 r. do 11.06.2010 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania "Razem dla Radomki" informuje o moliwoci skadania za porednictwem Stowarzyszenia wnioskw o przyznanie pomocy w ramach dziaania 413 - "Wdraanie Lokalnych Strategii Rozwoju" Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie:

Wnioski naley skada w: Biurze Stowarzyszenia mieszczcym si przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu w terminie od 17.05.2010 r. do 11.06.2010 r. do godziny 15.00.

Limit dostpnych rodkw wynosi:
w ramach dziaania "Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw" - 300.000,00 z
w ramach dziaania "Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej" - 175.000,00 z

Na stronie Stowarzyszenia zamieszczone s formularze wnioskw wraz z instrukcjami ich wypeniania oraz wzory Owiadcze i zacznikw koniecznych do zoenia wraz z wnioskiem. Kryteria wyboru projektw okrelone s w LSR i znajduj si na stronie www.razemdlaradomki.pl oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Razem dla Radomki".

LGD "Razem dla Radomki" zapewnia bezpatn pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegowe informacje dostpne s w Biurze LGD "Razem dla Radomki" ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9.00-17.00, wt.-pt. 8.00-16.00. Tel. (048) 38-58-996, e-mail: zarzad@razemdlaradomki.pl.

od 03.03.2010 r. do 31.03.2010 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania "Razem dla Radomki" informuje o moliwoci skadania za porednictwem Stowarzyszenia wnioskw o przyznanie pomocy w ramach dziaania 413 - "Wdraanie Lokalnych Strategii Rozwoju" Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie:

Wnioski naley skada w:
Biurze Stowarzyszenia mieszczcym si przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu w terminie od 03.03.2010 r. do 31.03.2010 r. do godziny 15.00.

Limit dostpnych rodkw wynosi 205.000,00 z.

Na stronie Stowarzyszenia zamieszczone s formularze wnioskw wraz z instrukcjami ich wypeniania oraz wzory Owiadcze i zacznikw koniecznych do zoenia wraz z wnioskiem. Kryteria wyboru projektw okrelone s w LSR i znajduj si na stronie www.razemdlaradomki.pl oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Razem dla Radomki".

LGD "Razem dla Radomki" zapewnia bezpatn pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegowe informacje dostpne s w Biurze LGD "Razem dla Radomki" ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9.00-17.00, wt.-pt. 8.00-16.00. Tel. (048) 38-58-996, e-mail: zarzad@razemdlaradomki.pl.

od 24 listopada do 21 grudnia 2009 roku

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania (LGD) "Razem dla Radomki" informuje o moliwoci skadania za porednictwem Stowarzyszenia wnioskw o przyznanie pomocy w ramach dziaania 4.1/413 - Wdraanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie:

Wnioski naley skada w:
Biurze Stowarzyszenia mieszczcym si przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu
w terminie od 24 listopada do 21 grudnia 2009 roku do godz. 15:00.

Na stronie Stowarzyszenia zamieszczone s formularze wnioskw wraz z instrukcjami ich wypeniania oraz wzory Owiadcze i zacznikw koniecznych do zoenia wraz z wnioskiem.

Zachcamy take do zapoznania si z dokumentem Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dziaania "Razem dla Radomki", procedura stosowana przez Rad Stowarzyszenia w ramach wyboru operacji, ktre uzyskaj pomoc w ramach PROW 2007 - 2013, Kartami oceny.

szlak stefana szyllera


wicej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

wicej: polecane strony

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanw gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich: Europa inwestujca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" wspfinansowana ze rodkw Unii Europejskiej w ramach poddziaania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztw biecych i aktywizacji; w ramach dziaania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarzdzajca Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.