Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

 logotypy finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 14642602


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Historia


HISTORIA STOWARZYSZENIA

"Razem dla Radomki"


W procesie budowania partnerstwa wykorzystano doświadczenie wyniesione ze współpracy sześciu gmin w latach poprzednich. Stowarzyszenie "Razem dla Radomki" zostało utworzone przez gminy: Jedlińsk, Przytyk, Przysuchę, Wolanów, Wieniawę oraz Zakrzew. Gminy te od roku 1996 działają wspólnie w Związku Gmin "Radomka" na rzecz ochrony środowiska naturalnego wokół rzeki Radomka i tworzenia sprzyjających warunków do rozwoju turystyki w regionie.

Prowadzona owocna współpraca skłoniła przedstawicieli gmin do powołania podmiotu, który jeszcze bardziej zintegrowałby działania na rzecz rozwoju lokalnego - Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki".

Historia stowarzyszenia

Lata 2008-2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016 - I połowa

Rok 2016 - II połowa

Rok 2017 - I kwartał

Rok 2017 - II kwartał

Rok 2017 - III kwartał

Rok 2017 - IV kwartał

Rok 2018 - I kwartał

Rok 2018 - II kwartał

Rok 2018 - III kwartał

Rok 2018 - IV kwartał

Rok 2019 - I kwartał

Rok 2019 - II kwartał

Rok 2019 - III kwartał

Rok 2019 - IV kwartał

Rok 2020 - I kwartał

Rok 2020 - II kwartał

Rok 2020 - III kwartał


Rok 2016 - I połowa

W dniu 30.06.2016r. rozpoczęcie realizacji projektu pt. "Mazowiecka kuźnia smaków. Promocja dziedzictwa kulinarnego obszaru Południowego Mazowsza, wpływająca na rozwój produktów tradycyjnych i regionalnych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020W dniu 29.06.2016r. publikacja informacji o członkostwie LGD "Razem dla Radomki" w strukturach Polskiej Sieci LGD.

W dniu 26.06.2016r. udział przedstawiciela LGD w Jarmarku Skrzyneckim.

W dniu 23.06.2016r. podpisanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie umowy o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.4 "Wspieranie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W dniu 22.06.2016r. podpisanie umowy na realizację zadania publicznego pt. "Skuteczne NGOsy - rozwój wiejskich organizacji pozarządowych" dofinansowanego z środków Województwa Mazowieckiego w ramach otwartego konkursu ofert: "Wzmacnianie potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowanie postaw aktywności obywatelskiej (w tym projekty z zakresu działań informacyjno-doradczych, tworzenia sieci (porozumień) organizacji pozarządowych, rozwój i promocja wolontariatu, rozwój i promocja filantropii indywidualnej, poradnictwo obywatelskie i inne)". W dniu 19.06.2016r. udział przedstawiciela LGD w Festynie Rodzinnym Rycerze Bogurodzicy połączonym z obchodami 1050 rocznicy Chrztu Polski - Taczów Gmina Zakrzew.

W dniu 19.06.2016r. udział przedstawiciela LGD w imprezie "Sobótka w Jedlińsku".

W dniu 18.06.2016r. udział przedstawiciela LGD w III Pikniku Rodzinnym - Powitanie Lata w Pogroszynie. Impreza organizowana w ramach projektu pt. "Skwer wiejski" dofinansowanego w ramach FIO Mazowsze Lokalnie.

W dniu 18.06.2016r. udział przedstawiciela LGD w konferencji naukowej "1050 lat Chrztu Polski Przeszłość - Teraźniejszość - Przyszłość" Muzeum Etosu Rycerskiego w Taczowie (Gmina Zakrzew).

W dniu 17.06.2016r. udział przedstawiciel LGD w XIII Rowerowym Zlocie Gwieździstym 2016 Zalew w Domaniowie (Gmina Przytyk).

W dniu 14.06.2016r. udział przedstawiciela LGD w wystawie Agroligii zorganizowanej w Ogrodach Prezydenckich w Warszawie.

W dniu 14.06.2016r. podpisanie umowy dot. realizacji projektu pt. "Skuteczne NGOsy - rozwój wiejskich organizacji pozarządowych".

W dniu 13.06.2016r. drugie w br posiedzenie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia "Razem dla Radomki".

W dniu 10.06.2016r. udział przedstawiciela LGD w III posiedzeniu GTL (Grupy Tematycznej ds. podejścia LEADER).

W dniu 09.06.2016r. udział przedstawiciela LGD w Walnym Zebraniu Członków Ogólnopolskiej Siecli LGD oraz w seminarium ELARD (European LEADER Association for Rural Development - Europejska Sieć Lokalnych Grup Działania). Mazowiecka Sieć LGD i LGD "Razem dla Radomki" członkiem Ogólnopolskiej Sieci LGD.

W dniach 06 - 10.06.2016r. przedstawiciel LGD uczestniczył w wyjeździe studyjnym do Hiszpanii organizowanej przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW). Prezentacja dobrych praktyk w Kraju Basków. Udział bezpłatny.

W dniu 05.06.2016r. przedstawiciel LGD uczestniczył w 57. Dniach Kolbergowskich w Przysusze. Prezentacja dorobku LGD podczas imprezy na stoisku informacyjno - promocyjnym. GD współorganizatorem imprezy - poniesione koszty: wynagrodzenie 2 zespołów ludowych.

W dniu 03.06.2016r. rozstrzygnięcie konkursu ofert w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" Zadanie 13 i 14 - wybór do realizacji projektu LGD "Razem dla Radomki" pt. "Rozwój marki produktu tradycyjnych i produktów Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Południowego Mazowsza w tym markowego produktu obszaru Papryki Przytyckiej".

W dniu 01.06.2016r. udział przedstawiciela LGD w spotkaniu szkoleniowym "Środa z funduszami unijnymi - fundusze dla organizacji pozarządowych" organizowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych (Radom).

W dniu 24 maja 2016r. pierwsze w br posiedzenie Wlanego Zebrania Członków stowarzyszenia "Razem dla Radomki" (Przytyk).

W dniu 23.05.2016r. przedstawiciel LGD uczestniczył w szkoleniu z pisania wniosków o dofinansowanie w ramach PO WER organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy filia w Radomiu.

W dniu 23.05.2016r. spotkanie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na obszarze LGD (Zakrzew, Słowików, Jagodno).

W dniu 22.05.2016r. udział przedstawiciela LGD w Światowym Dniu Bioróżnorodności w Wieniawie.

W dniu 20.05.2016r. udział przedstawiciel LGD w II konferencji z udziałem Producentów Papryki RP - członków Partnerstwa Paprykowy Szlak.

W dniu 18.05.2016r. udział przedstawiciela LGD w posiedzeniu Związku Gmin Radomka.

W dniu 17.05.2016r. LGD Razem dla Radomki podpisała umowę ramową na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 (LSR).

W dniu 17.05.2016r. pierwsze w br posiedzenie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia "Razem dla Radomki".

W dniu 17.05.2016r. trzecie w br posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia "Razem dla Radomki".

W dniu 28.04.2016r. publikacja podziękowania otrzymane od Marszałka Woj. Mazowieckiego - Pana Adama Struzika za wkład pracy w działania związanych z promocją województwa mazowieckiego m.in. na takich imprezach jak Agrotravel, Regionalia.

W dniu 26.04.2016r. rozstrzygnięcie konkursu ofert w obszarze "Działalność na rzecz organizacji pozarządowych" - wybór do realizacji projektu LGD "Razem dla Radomki" pt. "Skuteczne NGOsy - rozwój wiejskich organizacji pozarządowych".

W dniu 25.04.2016r. publikacja informacji o wynikach oceny przez Komisje konkursową projektów złożonych w ramach FIO - Mazowsze Lokalnie. Zgodnie z regulaminem, w każdej z 8 Komisji oceniających inicjatywy oddolne zostało wyłonionych 25% spośród zaprezentowanych projektów. Wśród wybranych projektów znalazły się również te realizowane przez organizacje współpracujące z LGD "Razem dla Radomki":

  • miejscowości Pogroszyn zrealizowane zostaną dwa projekty: "Na dobry początek - skwer wiejski" - polegający na utworzeniu miejsca do spotkań, placu zabaw w centrum miejscowości, oraz inicjatywa związana z rozwojem i wsparciem działań Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Pogroszyn.
  • "Melanż historyczny" - to projekt mający na celu przypomnienie młodzieży i dzieciom o tradycjach historycznych z czasu II wojny światowej w gminie Wolanów i organizacji pikniku historycznego w miejscowości Wawrzyszów.
  • w Wolanowie zrealizowany zostanie jeszcze jeden projekt pt. "Kocham Cię Polsko" dzięki któremu zespół "Wolanianki" nagra płytę z polskimi pieśniami patriotycznymi.
  • Panie z Wrzosu przy współpracy z zespołem ludowym "Wrzosowianki" przybliżą nam tradycję wiejskiego wesela w kulturze regionu radomskiego.
  • w Bierwcach zrealizowane zostaną dwa projekty: inicjatywa nauczycieli z tamtejszej szkoły mająca na celu rozwój szkolnego teatru oraz inicjatywa pn. "Poszukiwacze Kultury" mająca na celu integrację seniorów i młodzieży i tworzenie miejsc sprzyjających rozwojowi kultury w ośrodkach wiejskich.

W dniu 20.04.2016r. drugie w br posiedzenie Zarządu stowarzyszenia "Razem dla Radomki" Lokalna Grupa Działania.

W dniach 22 - 24.04.2016r. udział przedstawicieli LGD "Razem dla Radomki" w Targach Produktów Regionalnych i Ekologicznych Regionalia w Warszawie. W tej największej imprezie poświęconej produktom regionalnym, na naszym stoisku zaprezentowali się czołowymi producentami produktów lokalnych z naszego regionu w tym miody pszczele odmianowe z Pasieki Murawscy, naturalnie mętne soki z Gospodarstwa Sadowniczego Moniki i Tomasza Bankiewicz, dżemy z papryki przytyckiej z Catering Camelot, oraz tradycyjne wędliny z Zakładu Masarskiego "Czapla".

W dniu 18.04.2016r. publikacja na portalach internetowych stowarzyszenia informacji, iż członkinie LGD Razem dla Radomki - Panie Monika Bankiewicz i Barbara Waśkiewicz znalazły się w Złotej Dziesiątce Konkursu Kobieta Przedsiębiorcza.

W dniu 13.04.2016r. w siedzibie Stowarzyszenia "Karuzela" w Radomiu odbyło się posiedzenie Komisji oceniającej projekty złożone w ramach konkursu FIO Mazowsze Lokalnie, którego Ambasadorem jest stowarzyszenie "Razem dla Radomki". Pan Arkadiusz Ostrowski z ramienia stowarzyszenia był członkiem komisji oceniającej prezentacje projektowe.

W dniach 8 - 10.04.2016r. udział przedstawicieli LGD "Razem dla Radomki" w Międzynarodowych Tragach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki Kielce. Wspólne stoisko wystawiennicze przygotowane przez Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego we współpracy z Lokalną Grupą Działania "Razem dla Radomki" oraz pozostałymi przedstawicielami naszego województwa otrzymało zaszczytne I miejsce w konkursie na najatrakcyjniejsze stoisko targowe. Tegoroczne stoisko przygotowane zostało pod hasłem "Pociąg do natury" i zabrało kilkunastotysięczną grupę odwiedzających w podróż trasą kolejową przez stacje Żyrardów, Grodzisk Mazowiecki, Warszawa, Warka i Radom - ukazując największe atrakcje, bogactwo kulturowe oraz jarmark twórców ludowych. Za przygotowanie kiermaszu potraw regionalnych i tradycyjnych, promocję dziedzictwa kulinarnego na stoisku wystawienniczym odpowiadało LGD "Razem dla Radomki" wraz z jego partnerami. W piątek zaprezentowali się przedstawiciele zespołu folklorystycznego "Wieniawa" i Gminnego Centrum Kultury z Wieniawy, a w sobotę Panie ze Stowarzyszenia "Wrzosowisko" ze Wrzosu, przygotowując dla zwiedzających degustację przepysznych dań regionalnych, przetworów z papryki przytyckiej, wiejskich wędlin, pierogów, lecza, ciast i wielu innych "przepyszności". Nie zabrakło również "strawy kulturowej" - mogliśmy wysłuchać występów Kapeli Jana Wochniaka z Wieniawy w towarzystwie zespołu folklorystycznego "Wieniawa" a także gościnnych występów włoskiego zespołu składającego się z muzyków grających na instrumentach dętych P-Funking Band. Oprócz naszego Stowarzyszenia podczas Targów prezentowały się lokalne grupy działania: Wspólny Trakt", "Dziedzictwo i Rozwój", "Zapilicze", "Wszyscy Razem", "Ziemia Chełmińskiego", "Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego" - wspomagane przez koła gospodyń wiejskich i twórców ludowych, przedsiębiorców, a także Koleje Mazowieckie, Stacja Muzeum (dawne Muzeum Kolejnictwa) i Centrum Dystrybucji Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie.

W dniu 07.04.2016r. wizyta uczestników wizyty studyjnej "AGRO TRIP". Głównym celem AGRO TRIP 2016 jest wymiana wiedzy i ukazanie dobrych praktyk dotyczących znaczenia partnerstwa w kreowaniu i zarządzaniu marką turystyki wiejskiej. Uczestnicy wizyty studyjnej zwiedzili Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli (Gmina Jedlińsk), Park Historyczny w Taczowie - Muzeum Etosu Rycerskiego (Gmina Zakrzew), Gospodarstwo Sadownicze Moniki i Tomasza Bankiewiczów w Komorowie - Mistrzów Agroligii 2013 (Gmina Wieniawa), Dwór Zbożenna (Gmina i Miasto Przysucha). Instytucje/podmioty/osoby prywatne zarządzające w/w obiektami w latach ubiegłych korzystały ze wsparcia finansowego przekazanego w ramach naborów LGD "Razem dla Radomki" ze środków Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W tegorocznej wizycie uczestnikami byli przedstawiciele ambasad: Belgii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Estonii, Niderlandów, Austrii, Grecji, Chorwacji, Gruzji, Litwy, Albanii, Ministerstwa Integracji Europejskiej Kosowie.

Od dnia 01.04.2016r. zmiana lokali zajmowanych przez Biuro LGD przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu.

W dniu 31.03.2016r. złożenie oferty realizacji zadania publicznego pt. "Rozwój marki produktu tradycyjnych i produktów Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Południowego Mazowsza w tym markowego produktu obszaru Papryki Przytyckiej" w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2016 roku w obszarze "Upowszechnienie produktów tradycyjnych i regionalnych".

W dniu 24.03.2016r. udział przedstawiciela LGD w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Radomka.

W dniu 23.03.2016r. udział przedstawicieli LGD:

  • w konferencji "Wsparcie Społeczeństwa Obywatelskiego w Polsce - Nowe Otwarcie" zorganizowanej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło.
  • w spotkania Forum Instytucji Otoczenia Biznesu Forum IOB - grupa robocza dla projektu pozakonkursowego Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2014-2020 "Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji" prowadzonym przez Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

W dniach 22 - 23.03.2016r. goszczona na obszarze gmin - członków LGD "Razem dla Radomki" delegację przedstawicieli ambasad krajów Unii Europejskiej - Niemcy, Francja, Holandia.

W dniu 21.03.2016r. LGD "Razem dla Radomki" zorganizowało w siedzibie stowarzyszenia w Radomiu Dzień Otwarty Inkubatora NGO.

W dniu 18.03.2016r. odbyło się w Skierniewicach spotkanie w Instytucie Ogrodnictwa z Panią prof. Korbin z udziałem Panów: Cezary Nowek, Dariusz Wołczyński, Andrzej Anasiak.

W dniu 17.03.2016r. spotkanie przedstawicieli LGD: "Wspólny Trakt", "Wszyscy Razem", "Puszcza Kozienicka" w spr. stoiska na Targi Agrotravel 2016.

W dniu 17.03.2016r. Zrzeszenie Producentów Papryki Rzeczpospolitej Polskiej przystąpiło do Partnerstwa "Paprykowy szlak".

W dniach 07-11.03.2016r. udział przedstawiciela LGD Pana Prezesa Cezarego Nowek w wyjeździe studyjnym do Norwegii. LGD "Razem dla Radomki" otrzymał tą formę nagrody za zwycięstwo w konkursie Samorządowy Lider Zarządzania 2015 - Razem dla rozwoju za inicjatywę "Papryka Przytycka - Markowy Produkt Mazowsza"

W dniu 03.03.2016r. Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w Przytyku podpisało Deklarację przystąpienia do Partnerstwa "Paprykowy Szlak".

W dniach 03 - 04.03.2016r. odbyło się drugie posiedzenie Grupy Tematycznej ds. LEADER - organizator Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W dniu 01.03.2016r. udział przedstawiciela LGD w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Radomka.

W dniu 29.02.2016r. złożenie oferty realizacji zadania publicznego pt. "Skuteczne NGOsy - rozwój wiejskich organizacji pozarządowych" w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2016 roku w obszarze "Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".

W dniu 22.02.2016r. publikacja informacji nt. Pani Monika Bankiewicz - członek Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" oraz współpracującej z naszym LGD Pani Anna Łęcka laureatkami konkursu dziennika Echo Dnia i nagrody dla Człowieka Roku.

W dniu 19.02.2016r. spotkanie z dyr. Rybickim poświęcone współorganizacji stoiska Mazowsza na targach Agrotravel (Kielce) i Regionalia (Warszawa) w miesiącu kwietniu oraz udziału w Targach poznańskich w miesiącu wrześniu

.

W dniu 18.02.2016r. udział przedstawicieli LGD w spotkaniu informacyjnym zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego na temat zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; przedstawienie procedury konkursowej wynikającej z Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu województwa mazowieckiego dla organizacji pozarządowych. W dniu 16.02.2016r. spotkanie przedstawiciela LGD z władzami i pracownikami gminy Przytyk poświęcone nowej Lokalnej Strategii Rozwoju 2016 -2023.

W dniu 09.02.2016r. publikacja na stronach internetowych LGD informacji nt. Szlaku Rodu Kochanowskich - szlak turystyczny prowadzący przez ziemię radomską, przez miejsca, których historia związana jest z rodziną Kochanowskich herbu Korwin.

W dniu 09.02.2016r. udział przedstawiciel LGD "Razem dla Radomki" w imprezie Ścięcie Śmierci w gminie Jedlińsk.

W dniu 08.02.2016r. spotkanie w Warszawie z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego I Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich poświęcone współorganizacji stoiska Mazowsza na targach Agrotravel (Kielce) i Regionalia (Warszawa) w miesiącu kwietniu.

W dniu 05.02.2016r. udział przedstawiciela LGD "Razem dla Radomki" Pana Prezesa Cezarego Nowek w szkoleniu w zakresie "Produkt lokalny i tradycyjny - identyfikacja i wprowadzenie na listę Produktu Tradycyjnego" organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie wspólnie z Lokalną Grupą Działania "Wspólny Trakt" (Iłża).

W dniu 05.02.2016r. zgłoszenie kandydatur z obszaru działania LGD "Razem dla Radomki" do nagrody Perły Powiatu Radomskiego.

W dniu 03.02.2016r. spotkanie Pana Prezesa Cezarego Nowek z Panią Beatą Waluś nt współpracy LGD z Kozienickim Parkiem Krajobrazowym.

W dniu 02.02.2016r. odbyło się pierwsze w br posiedzenie Zarządu LGD "Razem dla Radomki".

Luty - kwiecień br. wsparcie merytoryczne i organizacyjne dla potencjalnych wnioskodawców inicjatywy FIO Mazowsze Lokalnie. W roku 2016, w ramach programu FIO - Mazowsze Lokalnie, podzielono konkurs na mikrodotacje na trzy niezależne ścieżki:

  • inicjatywy oddolne (budżet konkursu: 503 000,00 zł)
  • wsparcie grup samopomocowych (budżet konkursu: 40 000,00 zł)
  • rozwój organizacji

W dniu 29.01.2016r. udział przedstawiciela LGD Pana Cezarego Nowek w sesji Rady Gminy Wolanów. Informacje o założeniach Lokalnej Strategii Rozwoju 2016 -2023 i konkursach FIO Mazowsze Lokalnie.

W dniu 28.01.2016r. udział przedstawiciela LGD Pana Prezesa Cezarego Nowek w seminarium organizowanym przez Fundację Fundusz Współpracy.

W dniu 22.01.2016r. spotkanie Prezesa LGD Pana Cezarego Nowek z Prezesem Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego Panam Andrzejem Anasiakiem w spr. współpracy obu instytucji.

W dniu 20-01-2016r. włączenie się w działania prowadzone w ramach Sieci na rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich (SIR), do której LGD przystąpiła w charakterze Partner.

W dniu 19.01.2016r. udział przedstawiciele LGD Pana Cezarego Nowek - Prezesa LGD w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Radomka.

W dniu 12.01.2016r. udział przedstawiciela LGD w spotkaniu ewaluacyjnym Kuratorium w gimnazjum publicznym w Zakrzewie.

W dniu 08.01.2016r. przedstawiciel LGD Pan Cezary Nowek uczestniczył w posiedzeniu Grupy Tematycznej ds. LEADER.

W dniu 07.01.2016r. została złożona oferta realizacji zadania publicznego pt. "Akademia Menadżerów Społecznych" w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

W dniu 07.01.2016r. udział przedstawiciela LGD "Razem dla Radomki" Pana Cezarego Nowek w posiedzeniu Wojewódzkiej Grupy ds. KSOW (Warszawa).

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka