NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 12435613


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Historia


HISTORIA STOWARZYSZENIA

"Razem dla Radomki"


W procesie budowania partnerstwa wykorzystano doświadczenie wyniesione ze współpracy sześciu gmin w latach poprzednich. Stowarzyszenie "Razem dla Radomki" zostało utworzone przez gminy: Jedlińsk, Przytyk, Przysuchę, Wolanów, Wieniawę oraz Zakrzew. Gminy te od roku 1996 działają wspólnie w Związku Gmin "Radomka" na rzecz ochrony środowiska naturalnego wokół rzeki Radomka i tworzenia sprzyjających warunków do rozwoju turystyki w regionie.

Prowadzona owocna współpraca skłoniła przedstawicieli gmin do powołania podmiotu, który jeszcze bardziej zintegrowałby działania na rzecz rozwoju lokalnego - Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki".

Historia stowarzyszenia

Lata 2008-2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016 - I połowa

Rok 2016 - II połowa

Rok 2017 - I kwartał

Rok 2017 - II kwartał

Rok 2017 - III kwartał

Rok 2017 - IV kwartał

Rok 2018 - I kwartał

Rok 2018 - II kwartał

Rok 2018 - III kwartał

Rok 2018 - IV kwartał

Rok 2019 - I kwartał

Rok 2019 - II kwartał

Rok 2019 - III kwartał

Rok 2019 - IV kwartał

Rok 2020 - I kwartał

Rok 2020 - II kwartał

Rok 2020 - III kwartał


Rok 2016 - I połowa

W dniu 30.06.2016r. rozpoczęcie realizacji projektu pt. "Mazowiecka kuźnia smaków. Promocja dziedzictwa kulinarnego obszaru Południowego Mazowsza, wpływająca na rozwój produktów tradycyjnych i regionalnych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020W dniu 29.06.2016r. publikacja informacji o członkostwie LGD "Razem dla Radomki" w strukturach Polskiej Sieci LGD.

W dniu 26.06.2016r. udział przedstawiciela LGD w Jarmarku Skrzyneckim.

W dniu 23.06.2016r. podpisanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie umowy o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.4 "Wspieranie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W dniu 22.06.2016r. podpisanie umowy na realizację zadania publicznego pt. "Skuteczne NGOsy - rozwój wiejskich organizacji pozarządowych" dofinansowanego z środków Województwa Mazowieckiego w ramach otwartego konkursu ofert: "Wzmacnianie potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowanie postaw aktywności obywatelskiej (w tym projekty z zakresu działań informacyjno-doradczych, tworzenia sieci (porozumień) organizacji pozarządowych, rozwój i promocja wolontariatu, rozwój i promocja filantropii indywidualnej, poradnictwo obywatelskie i inne)". W dniu 19.06.2016r. udział przedstawiciela LGD w Festynie Rodzinnym Rycerze Bogurodzicy połączonym z obchodami 1050 rocznicy Chrztu Polski - Taczów Gmina Zakrzew.

W dniu 19.06.2016r. udział przedstawiciela LGD w imprezie "Sobótka w Jedlińsku".

W dniu 18.06.2016r. udział przedstawiciela LGD w III Pikniku Rodzinnym - Powitanie Lata w Pogroszynie. Impreza organizowana w ramach projektu pt. "Skwer wiejski" dofinansowanego w ramach FIO Mazowsze Lokalnie.

W dniu 18.06.2016r. udział przedstawiciela LGD w konferencji naukowej "1050 lat Chrztu Polski Przeszłość - Teraźniejszość - Przyszłość" Muzeum Etosu Rycerskiego w Taczowie (Gmina Zakrzew).

W dniu 17.06.2016r. udział przedstawiciel LGD w XIII Rowerowym Zlocie Gwieździstym 2016 Zalew w Domaniowie (Gmina Przytyk).

W dniu 14.06.2016r. udział przedstawiciela LGD w wystawie Agroligii zorganizowanej w Ogrodach Prezydenckich w Warszawie.

W dniu 14.06.2016r. podpisanie umowy dot. realizacji projektu pt. "Skuteczne NGOsy - rozwój wiejskich organizacji pozarządowych".

W dniu 13.06.2016r. drugie w br posiedzenie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia "Razem dla Radomki".

W dniu 10.06.2016r. udział przedstawiciela LGD w III posiedzeniu GTL (Grupy Tematycznej ds. podejścia LEADER).

W dniu 09.06.2016r. udział przedstawiciela LGD w Walnym Zebraniu Członków Ogólnopolskiej Siecli LGD oraz w seminarium ELARD (European LEADER Association for Rural Development - Europejska Sieć Lokalnych Grup Działania). Mazowiecka Sieć LGD i LGD "Razem dla Radomki" członkiem Ogólnopolskiej Sieci LGD.

W dniach 06 - 10.06.2016r. przedstawiciel LGD uczestniczył w wyjeździe studyjnym do Hiszpanii organizowanej przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW). Prezentacja dobrych praktyk w Kraju Basków. Udział bezpłatny.

W dniu 05.06.2016r. przedstawiciel LGD uczestniczył w 57. Dniach Kolbergowskich w Przysusze. Prezentacja dorobku LGD podczas imprezy na stoisku informacyjno - promocyjnym. GD współorganizatorem imprezy - poniesione koszty: wynagrodzenie 2 zespołów ludowych.

W dniu 03.06.2016r. rozstrzygnięcie konkursu ofert w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" Zadanie 13 i 14 - wybór do realizacji projektu LGD "Razem dla Radomki" pt. "Rozwój marki produktu tradycyjnych i produktów Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Południowego Mazowsza w tym markowego produktu obszaru Papryki Przytyckiej".

W dniu 01.06.2016r. udział przedstawiciela LGD w spotkaniu szkoleniowym "Środa z funduszami unijnymi - fundusze dla organizacji pozarządowych" organizowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych (Radom).

W dniu 24 maja 2016r. pierwsze w br posiedzenie Wlanego Zebrania Członków stowarzyszenia "Razem dla Radomki" (Przytyk).

W dniu 23.05.2016r. przedstawiciel LGD uczestniczył w szkoleniu z pisania wniosków o dofinansowanie w ramach PO WER organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy filia w Radomiu.

W dniu 23.05.2016r. spotkanie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na obszarze LGD (Zakrzew, Słowików, Jagodno).

W dniu 22.05.2016r. udział przedstawiciela LGD w Światowym Dniu Bioróżnorodności w Wieniawie.

W dniu 20.05.2016r. udział przedstawiciel LGD w II konferencji z udziałem Producentów Papryki RP - członków Partnerstwa Paprykowy Szlak.

W dniu 18.05.2016r. udział przedstawiciela LGD w posiedzeniu Związku Gmin Radomka.

W dniu 17.05.2016r. LGD Razem dla Radomki podpisała umowę ramową na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 (LSR).

W dniu 17.05.2016r. pierwsze w br posiedzenie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia "Razem dla Radomki".

W dniu 17.05.2016r. trzecie w br posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia "Razem dla Radomki".

W dniu 28.04.2016r. publikacja podziękowania otrzymane od Marszałka Woj. Mazowieckiego - Pana Adama Struzika za wkład pracy w działania związanych z promocją województwa mazowieckiego m.in. na takich imprezach jak Agrotravel, Regionalia.

W dniu 26.04.2016r. rozstrzygnięcie konkursu ofert w obszarze "Działalność na rzecz organizacji pozarządowych" - wybór do realizacji projektu LGD "Razem dla Radomki" pt. "Skuteczne NGOsy - rozwój wiejskich organizacji pozarządowych".

W dniu 25.04.2016r. publikacja informacji o wynikach oceny przez Komisje konkursową projektów złożonych w ramach FIO - Mazowsze Lokalnie. Zgodnie z regulaminem, w każdej z 8 Komisji oceniających inicjatywy oddolne zostało wyłonionych 25% spośród zaprezentowanych projektów. Wśród wybranych projektów znalazły się również te realizowane przez organizacje współpracujące z LGD "Razem dla Radomki":

  • miejscowości Pogroszyn zrealizowane zostaną dwa projekty: "Na dobry początek - skwer wiejski" - polegający na utworzeniu miejsca do spotkań, placu zabaw w centrum miejscowości, oraz inicjatywa związana z rozwojem i wsparciem działań Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Pogroszyn.
  • "Melanż historyczny" - to projekt mający na celu przypomnienie młodzieży i dzieciom o tradycjach historycznych z czasu II wojny światowej w gminie Wolanów i organizacji pikniku historycznego w miejscowości Wawrzyszów.
  • w Wolanowie zrealizowany zostanie jeszcze jeden projekt pt. "Kocham Cię Polsko" dzięki któremu zespół "Wolanianki" nagra płytę z polskimi pieśniami patriotycznymi.
  • Panie z Wrzosu przy współpracy z zespołem ludowym "Wrzosowianki" przybliżą nam tradycję wiejskiego wesela w kulturze regionu radomskiego.
  • w Bierwcach zrealizowane zostaną dwa projekty: inicjatywa nauczycieli z tamtejszej szkoły mająca na celu rozwój szkolnego teatru oraz inicjatywa pn. "Poszukiwacze Kultury" mająca na celu integrację seniorów i młodzieży i tworzenie miejsc sprzyjających rozwojowi kultury w ośrodkach wiejskich.

W dniu 20.04.2016r. drugie w br posiedzenie Zarządu stowarzyszenia "Razem dla Radomki" Lokalna Grupa Działania.

W dniach 22 - 24.04.2016r. udział przedstawicieli LGD "Razem dla Radomki" w Targach Produktów Regionalnych i Ekologicznych Regionalia w Warszawie. W tej największej imprezie poświęconej produktom regionalnym, na naszym stoisku zaprezentowali się czołowymi producentami produktów lokalnych z naszego regionu w tym miody pszczele odmianowe z Pasieki Murawscy, naturalnie mętne soki z Gospodarstwa Sadowniczego Moniki i Tomasza Bankiewicz, dżemy z papryki przytyckiej z Catering Camelot, oraz tradycyjne wędliny z Zakładu Masarskiego "Czapla".

W dniu 18.04.2016r. publikacja na portalach internetowych stowarzyszenia informacji, iż członkinie LGD Razem dla Radomki - Panie Monika Bankiewicz i Barbara Waśkiewicz znalazły się w Złotej Dziesiątce Konkursu Kobieta Przedsiębiorcza.

W dniu 13.04.2016r. w siedzibie Stowarzyszenia "Karuzela" w Radomiu odbyło się posiedzenie Komisji oceniającej projekty złożone w ramach konkursu FIO Mazowsze Lokalnie, którego Ambasadorem jest stowarzyszenie "Razem dla Radomki". Pan Arkadiusz Ostrowski z ramienia stowarzyszenia był członkiem komisji oceniającej prezentacje projektowe.

W dniach 8 - 10.04.2016r. udział przedstawicieli LGD "Razem dla Radomki" w Międzynarodowych Tragach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki Kielce. Wspólne stoisko wystawiennicze przygotowane przez Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego we współpracy z Lokalną Grupą Działania "Razem dla Radomki" oraz pozostałymi przedstawicielami naszego województwa otrzymało zaszczytne I miejsce w konkursie na najatrakcyjniejsze stoisko targowe. Tegoroczne stoisko przygotowane zostało pod hasłem "Pociąg do natury" i zabrało kilkunastotysięczną grupę odwiedzających w podróż trasą kolejową przez stacje Żyrardów, Grodzisk Mazowiecki, Warszawa, Warka i Radom - ukazując największe atrakcje, bogactwo kulturowe oraz jarmark twórców ludowych. Za przygotowanie kiermaszu potraw regionalnych i tradycyjnych, promocję dziedzictwa kulinarnego na stoisku wystawienniczym odpowiadało LGD "Razem dla Radomki" wraz z jego partnerami. W piątek zaprezentowali się przedstawiciele zespołu folklorystycznego "Wieniawa" i Gminnego Centrum Kultury z Wieniawy, a w sobotę Panie ze Stowarzyszenia "Wrzosowisko" ze Wrzosu, przygotowując dla zwiedzających degustację przepysznych dań regionalnych, przetworów z papryki przytyckiej, wiejskich wędlin, pierogów, lecza, ciast i wielu innych "przepyszności". Nie zabrakło również "strawy kulturowej" - mogliśmy wysłuchać występów Kapeli Jana Wochniaka z Wieniawy w towarzystwie zespołu folklorystycznego "Wieniawa" a także gościnnych występów włoskiego zespołu składającego się z muzyków grających na instrumentach dętych P-Funking Band. Oprócz naszego Stowarzyszenia podczas Targów prezentowały się lokalne grupy działania: Wspólny Trakt", "Dziedzictwo i Rozwój", "Zapilicze", "Wszyscy Razem", "Ziemia Chełmińskiego", "Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego" - wspomagane przez koła gospodyń wiejskich i twórców ludowych, przedsiębiorców, a także Koleje Mazowieckie, Stacja Muzeum (dawne Muzeum Kolejnictwa) i Centrum Dystrybucji Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie.

W dniu 07.04.2016r. wizyta uczestników wizyty studyjnej "AGRO TRIP". Głównym celem AGRO TRIP 2016 jest wymiana wiedzy i ukazanie dobrych praktyk dotyczących znaczenia partnerstwa w kreowaniu i zarządzaniu marką turystyki wiejskiej. Uczestnicy wizyty studyjnej zwiedzili Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli (Gmina Jedlińsk), Park Historyczny w Taczowie - Muzeum Etosu Rycerskiego (Gmina Zakrzew), Gospodarstwo Sadownicze Moniki i Tomasza Bankiewiczów w Komorowie - Mistrzów Agroligii 2013 (Gmina Wieniawa), Dwór Zbożenna (Gmina i Miasto Przysucha). Instytucje/podmioty/osoby prywatne zarządzające w/w obiektami w latach ubiegłych korzystały ze wsparcia finansowego przekazanego w ramach naborów LGD "Razem dla Radomki" ze środków Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W tegorocznej wizycie uczestnikami byli przedstawiciele ambasad: Belgii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Estonii, Niderlandów, Austrii, Grecji, Chorwacji, Gruzji, Litwy, Albanii, Ministerstwa Integracji Europejskiej Kosowie.

Od dnia 01.04.2016r. zmiana lokali zajmowanych przez Biuro LGD przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu.

W dniu 31.03.2016r. złożenie oferty realizacji zadania publicznego pt. "Rozwój marki produktu tradycyjnych i produktów Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Południowego Mazowsza w tym markowego produktu obszaru Papryki Przytyckiej" w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2016 roku w obszarze "Upowszechnienie produktów tradycyjnych i regionalnych".

W dniu 24.03.2016r. udział przedstawiciela LGD w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Radomka.

W dniu 23.03.2016r. udział przedstawicieli LGD:

  • w konferencji "Wsparcie Społeczeństwa Obywatelskiego w Polsce - Nowe Otwarcie" zorganizowanej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło.
  • w spotkania Forum Instytucji Otoczenia Biznesu Forum IOB - grupa robocza dla projektu pozakonkursowego Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2014-2020 "Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji" prowadzonym przez Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

W dniach 22 - 23.03.2016r. goszczona na obszarze gmin - członków LGD "Razem dla Radomki" delegację przedstawicieli ambasad krajów Unii Europejskiej - Niemcy, Francja, Holandia.

W dniu 21.03.2016r. LGD "Razem dla Radomki" zorganizowało w siedzibie stowarzyszenia w Radomiu Dzień Otwarty Inkubatora NGO.

W dniu 18.03.2016r. odbyło się w Skierniewicach spotkanie w Instytucie Ogrodnictwa z Panią prof. Korbin z udziałem Panów: Cezary Nowek, Dariusz Wołczyński, Andrzej Anasiak.

W dniu 17.03.2016r. spotkanie przedstawicieli LGD: "Wspólny Trakt", "Wszyscy Razem", "Puszcza Kozienicka" w spr. stoiska na Targi Agrotravel 2016.

W dniu 17.03.2016r. Zrzeszenie Producentów Papryki Rzeczpospolitej Polskiej przystąpiło do Partnerstwa "Paprykowy szlak".

W dniach 07-11.03.2016r. udział przedstawiciela LGD Pana Prezesa Cezarego Nowek w wyjeździe studyjnym do Norwegii. LGD "Razem dla Radomki" otrzymał tą formę nagrody za zwycięstwo w konkursie Samorządowy Lider Zarządzania 2015 - Razem dla rozwoju za inicjatywę "Papryka Przytycka - Markowy Produkt Mazowsza"

W dniu 03.03.2016r. Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w Przytyku podpisało Deklarację przystąpienia do Partnerstwa "Paprykowy Szlak".

W dniach 03 - 04.03.2016r. odbyło się drugie posiedzenie Grupy Tematycznej ds. LEADER - organizator Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W dniu 01.03.2016r. udział przedstawiciela LGD w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Radomka.

W dniu 29.02.2016r. złożenie oferty realizacji zadania publicznego pt. "Skuteczne NGOsy - rozwój wiejskich organizacji pozarządowych" w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2016 roku w obszarze "Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".

W dniu 22.02.2016r. publikacja informacji nt. Pani Monika Bankiewicz - członek Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" oraz współpracującej z naszym LGD Pani Anna Łęcka laureatkami konkursu dziennika Echo Dnia i nagrody dla Człowieka Roku.

W dniu 19.02.2016r. spotkanie z dyr. Rybickim poświęcone współorganizacji stoiska Mazowsza na targach Agrotravel (Kielce) i Regionalia (Warszawa) w miesiącu kwietniu oraz udziału w Targach poznańskich w miesiącu wrześniu

.

W dniu 18.02.2016r. udział przedstawicieli LGD w spotkaniu informacyjnym zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego na temat zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; przedstawienie procedury konkursowej wynikającej z Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu województwa mazowieckiego dla organizacji pozarządowych. W dniu 16.02.2016r. spotkanie przedstawiciela LGD z władzami i pracownikami gminy Przytyk poświęcone nowej Lokalnej Strategii Rozwoju 2016 -2023.

W dniu 09.02.2016r. publikacja na stronach internetowych LGD informacji nt. Szlaku Rodu Kochanowskich - szlak turystyczny prowadzący przez ziemię radomską, przez miejsca, których historia związana jest z rodziną Kochanowskich herbu Korwin.

W dniu 09.02.2016r. udział przedstawiciel LGD "Razem dla Radomki" w imprezie Ścięcie Śmierci w gminie Jedlińsk.

W dniu 08.02.2016r. spotkanie w Warszawie z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego I Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich poświęcone współorganizacji stoiska Mazowsza na targach Agrotravel (Kielce) i Regionalia (Warszawa) w miesiącu kwietniu.

W dniu 05.02.2016r. udział przedstawiciela LGD "Razem dla Radomki" Pana Prezesa Cezarego Nowek w szkoleniu w zakresie "Produkt lokalny i tradycyjny - identyfikacja i wprowadzenie na listę Produktu Tradycyjnego" organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie wspólnie z Lokalną Grupą Działania "Wspólny Trakt" (Iłża).

W dniu 05.02.2016r. zgłoszenie kandydatur z obszaru działania LGD "Razem dla Radomki" do nagrody Perły Powiatu Radomskiego.

W dniu 03.02.2016r. spotkanie Pana Prezesa Cezarego Nowek z Panią Beatą Waluś nt współpracy LGD z Kozienickim Parkiem Krajobrazowym.

W dniu 02.02.2016r. odbyło się pierwsze w br posiedzenie Zarządu LGD "Razem dla Radomki".

Luty - kwiecień br. wsparcie merytoryczne i organizacyjne dla potencjalnych wnioskodawców inicjatywy FIO Mazowsze Lokalnie. W roku 2016, w ramach programu FIO - Mazowsze Lokalnie, podzielono konkurs na mikrodotacje na trzy niezależne ścieżki:

  • inicjatywy oddolne (budżet konkursu: 503 000,00 zł)
  • wsparcie grup samopomocowych (budżet konkursu: 40 000,00 zł)
  • rozwój organizacji

W dniu 29.01.2016r. udział przedstawiciela LGD Pana Cezarego Nowek w sesji Rady Gminy Wolanów. Informacje o założeniach Lokalnej Strategii Rozwoju 2016 -2023 i konkursach FIO Mazowsze Lokalnie.

W dniu 28.01.2016r. udział przedstawiciela LGD Pana Prezesa Cezarego Nowek w seminarium organizowanym przez Fundację Fundusz Współpracy.

W dniu 22.01.2016r. spotkanie Prezesa LGD Pana Cezarego Nowek z Prezesem Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego Panam Andrzejem Anasiakiem w spr. współpracy obu instytucji.

W dniu 20-01-2016r. włączenie się w działania prowadzone w ramach Sieci na rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich (SIR), do której LGD przystąpiła w charakterze Partner.

W dniu 19.01.2016r. udział przedstawiciele LGD Pana Cezarego Nowek - Prezesa LGD w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Radomka.

W dniu 12.01.2016r. udział przedstawiciela LGD w spotkaniu ewaluacyjnym Kuratorium w gimnazjum publicznym w Zakrzewie.

W dniu 08.01.2016r. przedstawiciel LGD Pan Cezary Nowek uczestniczył w posiedzeniu Grupy Tematycznej ds. LEADER.

W dniu 07.01.2016r. została złożona oferta realizacji zadania publicznego pt. "Akademia Menadżerów Społecznych" w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

W dniu 07.01.2016r. udział przedstawiciela LGD "Razem dla Radomki" Pana Cezarego Nowek w posiedzeniu Wojewódzkiej Grupy ds. KSOW (Warszawa).

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.