Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

 logotypy finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 15263488


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Formularze wniosków


Operacje z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)  

Wskazówki do formularzy wniosków - otwórz

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 4z - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) - wersja 4z - otwórz 
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 4z - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) - wersja 4z - otwórz

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

(wersja 4z) - otwórz

3. Biznesplan  (wersja 4z)  

 • Biznesplan (.pdf) - otwórz
 • Biznesplan (.docx) - otwórz
 • Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (.pdf) - otwórz
 • Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (.docx) - otwórz
 • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.excel) - otwórz
 • Biznesplan (inkubator) - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 - otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (wersja 3z) - otwórz

4. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (wersja 4z)

5. Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz

6. Formularz umowy o przyznaniu pomocy:

(wersja 8z) obowiązuje od 21 maja 2021 r.

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 3A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 5 - informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/informacja po realizacji operacji (.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy - otwórz
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej - otwórz
 • Załącznik nr 8 - Oświadczenie współwłaściciela przedsiębiorstwa - otwórz
 • Załącznik nr 9 - Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa - otwórz
 • Załącznik nr 10 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - otwórz

(wersja 7z) obowiązuje od 11 czerwca 2018 r.

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 3A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 5 - informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/informacja po realizacji operacji (.pdf) - otwórz 

Wniosek Beneficjenta o zaliczkę w przypadku, gdy Beneficjent zawarł Umowę o przyznaniu pomocy i nie ubiegał się o wypłatę zaliczki w ramach wniosku o przyznanie pomocy - otwórz

Wniosek o zaliczkę  wersja obowiązująca od 27 marca 2019 r. - otwórz

Instrukcja do wniosku - otwórz

Wzór gwarancji zaliczkowej - otwórz

Rejestr Upoważnionych Gwarantów (RUG) - otwórz   

7. Umowa o przyznanie pomocy następcy prawnemu dotychczasowego beneficjenta albo nabywcy gospodarstwa rolnego lub jego części dotychczasowego beneficjenta albo nabywcy przedsiębiorstwa lub jego części dotychczasowego beneficjenta określającej warunki kontynuowania realizacji operacji w ramach poddziałania ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność?, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - otwórz

8. Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji

 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.excel) - otwórz
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.pdf) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) - otwórz

9. Formularz wniosku o płatność

(wersja 4z) obowiązuje od 6.06.2019 r.

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 4z - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) - wersja 4z - otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 4z - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) - wersja 4z - otwórz

10. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

(wersja 4z) obowiązuje od 6.06.2019 r. - otwórz

 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) (.xlsx) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu - otwórz


Operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy

Wskazówki do formularzy wniosków - otwórz

(wersja 4z) - obowiązuje

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 4z - otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 4z - otwórz

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf)

(wersja 4z) - otwórz

3. Biznesplan (wersja 4z)

 • Biznesplan (*.pdf) - otwórz 
 • Biznesplan (*.docx) - otwórz 
 • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (*.xlsx) - otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu - otwórz

4. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy 5z (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 1 Biznesplan (*.pdf) - otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji - otwórz
 • Załącznik 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy -otwórz
 • Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej - otwórz
 • Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowychotwórz    
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.pdf) - otwórz
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.xlsx) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (*.pdf) - otwórz  

5. Formularz wniosku o płatność

(wersja 4z) obowiązuje od 6.06.2019 r.

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 4z - otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 4z - otwórz

6. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

(wersja 4z) obowiązuje od 6.06.2019 r.

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - otwórz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (*.xlsx) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu - otwórzOperacje w zakresie projektów grantowych

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (*.pdf) - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (*.pdf) - otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (*.xlsx) - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (*.pdf) - otwórz
 • Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji (*.xlsx) - otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełnianiu załącznika "Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji" (*.pdf) - otwórz 

2. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (*.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 1 - zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (*.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 2 - wykaz działek ewidencyjnych (*.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 3 - informacja o przetwarzaniu danych osobowych (*.pdf)- otwórz  

3. Formularz wniosku o płatność

(wersja 5z) obowiązuje od 8 maja 2020 r.

 • Wniosek o płatność v 5z (.xls) - otwórz
 • Wniosek o płatność v 5z (.pdf) - otwórz

4. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka