NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sie
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 8438708


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Dziaania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Biuletyn informacyjny Stowarzyszenia


Zachcamy Pastwa do lektury Biuletynu Informacyjnego Lokalnej Grupy Dziaania "Razem dla Radomki". Celem naszej publikacji jest przekazanie najwaniejszych informacji dotyczcych dziaa realizowanych przez Stowarzyszenie, oraz wydarze i inicjatyw zwizanych z rozwojem naszych "Maych Ojczyzn".


Biuletyn 2018

BIULETYN 2018 | BIULETYN 2017 | BIULETYN 2016 | BIULETYN 2015 | BIULETYN 2014 | BIULETYN 2013 | BIULETYN 2012 | BIULETYN 2011 | BIULETYN 2010

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 95 - (12/2018)
(format: pdf, rozmiar pliku: 13,7 MB)

Biuletyn podsumowuje aktywno Lokalnej Grupy Dziaania "Razem dla Radomki" w obszarze realizacji zada publicznych. Realizowane projekty dotyczyy dwch wanych obszarw. Pierwszy: kultura, sztuka, ochrona dbr kultury i dziedzictwa narodowego. Dziedzictwo kulinarne i tradycje kulinarne stanowi bardzo istotn cz naszej tosamoci kulturowej.

Drugi obszar to: Ekologia i ochrona zwierzt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. Problem smogu jest w Polsce na tyle powszechny, e do walki o jego redukcj wczaj si kolejne podmioty.

Oprcz dziaa zapobiegawczych rwnie wane s wszelkie akcje edukacyjne oraz monitorujce biecy stan jakoci powietrza. I tutaj Stowarzyszenie zainicjowao swoje dziaania, by mc je kontynuowa w kolejnych latach.

Biuletyn nr 95 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 94 - (12/2018)
(format: pdf, rozmiar pliku: 27 MB)

Gwnym celem Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego jest idea promowaniu smakw potraw przygotowywanych z naturalnych surowcw, wedug tradycyjnych receptur, ktre przycigaj coraz wiksz ilo konsumentw do maych miejscowoci, poszukujcych zdrowej, tradycyjnie przygotowanej ywnoci. W publikacji mamy przyjemno zaprezentowa przedsibiorcw, rolnikw, Czonkw Sieci Dziedzictwa Kulinarnego naszego subregionu - doliny Radomki. Dziki Sieci Dziedzictwa Kulinarnego zwieksza si zainteresowanie regionem, co ma widoczny wpyw na turystyk, ochron rodowiska, zatrudnienie i zdrowie. Zwikszone wykorzystanie i produkcja ywnoci regionalnej generuje rozwj maych, regionalnych firm.

Biuletyn nr 94 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 93 - (11/2018)
(format: pdf, rozmiar pliku: 17,8 MB)

Biuletyn rozpoczniemy od tego co wyjtkowo smaczne, czyli prezentacji produktw producentw ze Szlakw Kulinarnych Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze, ktrzy na zaproszenie naszej organizacji w dniu 22 listopada uczestniczyli w I Kongresie Szlakw Kulinarnych. Przedstawimy rwnie dziaania realizowane w projekcie Smaki (nie)Zapomniane, gdzie czc tradycj z nowoczesnoci, prowadzilimy cykl warsztatw kulinarnych propagujcych tradycje kulinarne regionu radomskiego w nowej odsonie Podsumowaniem inicjatywy by zorganizowany w ubiegym tygodniu pokaz zmaga kulinarnych pn. "Tradycja kontra nowoczesno: MasterChef kontra Biesiada Bierwiecka".

W ramach dofinansowania z Narodowego Centrum Kultury zrealizowalimy projekt pn. "Powita, powitowa, poegna. lady dawnych obrzdw przejcia w folklorze wsi ziemi radomskiej", poszukujcy pozostaoci tradycyjnej obrzdowoci oraz dokumentujcy jej gince i rozproszone lady w opowieciach, muzykowaniu iodgrywanych inscenizacjach ludowych ceremonii zaprezentowa-nych przez mieszkacw trzech podradomskich gmin - Wieniawy, Przytyka i Przysuchy. Kolejn inicjatyw zwizan z promocj pikn naszego dziedzictwa kulturowego s "Wiejscy wirtuozi", w ramach ktrych przygotowujemy nagrania filmowe i nagrania studyjne audio prezentujce muzykw ludowych ziemi radomskiej.

W biuletynie znajd Pastwo rwnie relacj z organizowanej wizyty studyjnej "Z wizyt na Wschodnim Mazowszu" oraz z odwiedzin przedstawicieli Lokalnej Grupy Dziaania Kirderanniku Koostookogu z Estoni.

Biuletyn nr 93 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 92 - (10/2018)
(format: pdf, rozmiar pliku: 17,8 MB)

Czas koca wakacji i pocztek roku szkolnego to cigle intensywny igorcy okres w yciu Stowarzyszenia. Bylimy obecni na IXI Oglnopolskich Targach Papryki wPrzytyku, gdzie nastpio rozstrzygnicie konkursu przeprowadzonego przez LGD na najlepsze dania z papryk. Na Doynkach Prezydenckich w Spale godnie reprezentowalimy Wojewdztwo Mazowieckie na stoisku wystawienniczym Mazowsza pn. Mazowsze pachnce papryk, ktrego motywem przewodnim bya Papryka Przytycka. Swoj obecno zaznaczylimy na XII Mazowieckim Kongresie Rozwoju Obszarw Wiejskich w Zegrzu, gdzie zaprezentowalimy stoisko wystawiennicze, na ktrym promowalimy lokalnych producentw i lokalne produkty m.in. Papryk Przytyck w jej rnych odsonach.

To take czas realizacji projektw realizowanych ze rodkw zewntrznych m.in. Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, w ramach ktrego realizujemy projekt pn. Skuteczni Menaderowie Spoeczni. Zapraszamy do zapoznania si z zadaniami tego projektu i zachcamy do czynnego uczestnictwa w jego dziaaniach.

Zaprosimy Pastwa do relacji z wydarze wsporganizowanych przez LGD "Razem dla Radomki": Wiejskiego wesela w kulturze regionu radomskiego zorganizowanego przez Stowarzyszenie "Wrzosowisko" przy wsppracy z Lokaln Grup Dziaania "Razem dla Radomki", Roztaczonego jarmarku w Bierwcach wsporganizowanego przez LGD "Razem dla Radomki" we wsppracy z Stowarzyszeniem na rzecz Rozwoju Wsi Bierwce i okolic, oraz Folkowego jarmarku ludowego wZboennie organizowanego przez LGD "Razem wsplnie zmieszkacami oraz Urzdem Gminy i Miasta Przysucha. Na zakoczenie zaprosimy Pastwa do uczestnictwa w projekcie Skuteczni Menaderowie Spoeczni, ktry ma na celu budow silnego i aktywnego spoeczestwa na obszarze powiatu radomskiego iprzysuskiego, a adresowany jest do mieszkacw, a take organizacji pozarzdowych.

Biuletyn nr 92 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 91 - (08/2018)
(format: pdf, rozmiar pliku: 27,9 MB)

Blisko 300 tys. zotych przekazane na realizacj projektw grantowych przez LGD "Razem dla Radomki". Nowe projekty zwizane z kreowaniem lokalnych liderw w ramach PROW 2014-2020. Konkurs kulinarny na najlepsze potrawy/dania z papryki podczas Ognopolskich Targw Papryki 2018

Biuletyn nr 91 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 90 - (07/2018)
(format: pdf, rozmiar pliku: 27,9 MB)

Serdecznie zapraszamy Pastwa do lektury najnowszego wydania Biuletynu Informacyjnego Lokalnej Grupy Dziaania "Razem dla Radomki". Przedstawiamy w nim podsumowanie dziesiciu lat pracy Stowarzyszenia oraz jego czonkw na rzecz rozwoju obszarw wiejskich terenu Gmin Jedlisk, Przysucha, Przytyk, Wieniawa, Wolanw i Zakrzew.. Zaprezentujemy efekty wdraania Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich, jak te aktywno stowarzyszenia w promowaniu produktw lokalnych, regionalnych i tradycyjnych, oraz wspieraniu lokalnych organizacji pozarzdowych.

Okres lat 2008-2018 w yciu LGD to realizacji Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich, w ramach ktrego "Razem dla Radomki" pozyskao ponad 21 milionw zotych rodkw unijnych. Zrealizowano ponad 160 projektw w zakresie rozwoju infrastruktury publicznej i wsparcia inicjatyw przedsibiorcw. Dla organizacji pozarzdowych , instytucji kultury, grup nieformalnych Stowarzyszenie przekazao ponad 1,6 miliona zotych na realizacj 98 inicjatyw w ramach "maych projektw" i projektw grantowych. W latach nastpnych do 2022 roku, LGD "Razem dla Radomki" przeprowadza bdzie kolejne konkursy w zakresie rozwoju przedsibiorczoci i projektw grantowych. Kilkumilionowe wsparcie finansowe w drodze konkursw trafi do kolejnej grupy wnioskodawcw.

Fundusze pozyskane w ramach PROW- inicjatywa LEADER - uzupenione zostay o dodatkowe ponad 2 miliony zotych na realizacj 21 projektw zewntrznych wygranych w konkursach unijnych, krajowych i fundacji prywatnych. Naleeli do nich m.inn: Europejski Fundusz Spoeczny - Kapita Ludzki, Krajowa Sie Obszarw Wiejskich, Urzd Marszakowski Wojewdztwa Mazowieckiego, Program Aktywnoci Osb Starszych oraz Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej, Fundacja Orange, Polska Akademia Rozwoju Przedsibiorczoci.

Ponadto przekaemy Pastwu relacj z udziau LGD "Razem dla Radomki" w Leaderfest 2018 w Roznovie pod Radhostem w Republice Czeskiej, na ktrym Prezes Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" oraz Prezes MistniAkcni Skupina Posemberi podpisali umow partnersk o wsplnej realizacji projektu wsppracy. Opowiemy o Gali Agroligi, w ktrej uczestniczyli czoowi producenci produktw lokalnych i tradycyjnych, Czonkowie Sieci Dziedzictwa Kulinarnego z terenu LGD, Prezes LGD oraz lokalni wodarze. Przypomnimy take Pastwu Czonkw Sieci dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze z obszaru Doliny Radomki.

Biuletyn nr 90 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 89 - (05/2018)
(format: pdf, rozmiar pliku: 11,7 MB)

W biecym numerze zaprosimy Pastwa do Doliny Radomki - malowniczego i bogatego kulinarnie obszaru dziaania LGD "Razem dla Radomki" - by zaprezentowa Czonkw Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze.

W promowaniu smakw, potraw przygotowywanych z naturalnych surowcw, wedug tradycyjnych receptur, ktre przycigaj do maych miejscowoci coraz wicej konsumentw poszukujcych zdrowej ywnoci prezentujemy przedsibiorcw, rolnikw, Czonkw Sieci Dziedzictwa Kulinarnego naszego subregionu. Zwikszone wykorzystanie i produkcja ywnoci regionalnej generuje rozwj maych firm. Wszystko to ma wpyw na turystyk, ochron rodowiska, zatrudnienie i zdrowie.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania "Razem dla Radomki" wspiera takie dziaania m.in. poprzez realizacj projektw wspfinansowanych ze rodkw Samorzdu Wojewdztwa Mazowieckiego "Promowanie idei Sieci dziedzictwa Kulinarnego Obszaru Poudniowego Mazowsza" czy poprzez tworzenie szlakw kulinarnych jak Szlak Kulinarny Doliny Radomki.

Zajrzyjmy wsplnie do producentw wdlin, sokw, miodw, wina, przetworw. Do restauracji gdzie serwuj pyszn wieo odowion ryb, czy te stek z woowiny od lokalnego producenta lub na wymienity krem pomidorowo - paprykowy oparty na bazie produktu tradycyjnego Papryki Przytyckiej.

Biuletyn nr 89 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 88 - (04/2018)
(format: pdf, rozmiar pliku: 14,2 MB)

W miesicu kwietniu otrzymalimy bardzo wane dla nas wyrnienie, nagrod specjaln Pery Powiatu Radomskiego w kategorii Produkt Roku 2017, otrzyman w konkursie gospodarczym Starosty Radomskiego, gdzie kapitua konkursu docenia dziaania szkoleniowe i aktywizujce, podejmowane przez nas w okresie 7 ostatnich lat.
Podpisalimy umowy z 11 beneficjentami projektw grantowych, ktrzy otrzymali od nas blisko 100 ty. zotych na realizacj inicjatyw, dziki ktrym powstan siownie na powietrzu, altany, miejsca rekreacji, wydane zostan pyty muzyczne, publikacje, zakupione zostan stroje ludowe dla zespow, ale te przeprowadzone zostan warsztaty, szkolenia i wydarzenia artystyczne dla mieszkacw obszarw wiejskich, w tym dla grup defaworyzowanych i osb w wieku 50+.
Opowiemy o tegorocznej edycji Targw Agrotravel, gdzie na zaproszenie Krajowej Sieci Obszarw Wiejskich moglimy promowa nasz region. Oprcz tych tematw znajd Pastwo informacj o nowych przedsibiorcach promowanych przez LGD - wpisanych na Sie Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsza, informacj o nagrodzie Oskara Kolberga dla Kapeli Lipcw z Wygnanowa, czy pozostajc w krgach muzyki ludowej - o nowej pycie artystw z Wieniawy.

Biuletyn nr 88 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 87 - (03/2018)
(format: pdf, rozmiar pliku: 12,5 MB)

Oddajemy w Pastwa rce biuletyn, w ktrym chcemy przybliy prac organw statutowych LGD "Razem dla Radomki", oraz dziaania zwizane z wdraaniem Lokalnej Strategii Rozwoju. Zaprezentujemy czasookres poczynajc od momentu podpisania umowy ramowej do koca 2017 roku w odniesieniu do realizacji harmonogramu, wskanikw i budetu przyjtych w LSR. Przybliymy prac organw statutowych LGD, bez zaangaowania ktrych dziaania te nie mogyby by realizowane. Pokaemy nakad pracy, ktrywkadaj pracownicy Biura LGD "Razem dla Radomki" zmierzajcy do realizacji dziaa LSR. W biuletynie pokazujemy prac wykonan w 2017 roku przez Komisj Rewizyjn, Zarzd i Rad LGD "Razem dla Radomki", oraz pracownikw Biura.

Biuletyn nr 87 on-line, pdf

sie
szlak stefana szyllera


wicej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

wicej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanw gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich: Europa inwestujca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" wspfinansowana ze rodkw Unii Europejskiej w ramach poddziaania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztw biecych i aktywizacji; w ramach dziaania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarzdzajca Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.