finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Lokalni Liderzy

Bartel Ewa

Ewa Bartel
dyrektorka Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Zakrzewie i Szkoły Filialnej w Mleczkowie

Ewa Bartel od 1 września 2007 roku pełni obowiązki dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Zakrzewie i Szkoły Filialnej w Mleczkowie. Jest osobą która aktywnie uczestniczy w życiu lokalnym gminy Zakrzew oraz w ramach pełnionych obowiązków zawodowych przyczynia się do realizacji wielu projektów dotyczących dzieci i młodzieży.

W zakresie działań na rzecz ekologii realizowanych PSP w Zakrzewie wzięła udział w konkursach organizowanych przez LOP, w których uzyskała wysokie miejsca, wyróżnienia i nagrody. Szkoła może poszczycić się również udziałem w akcjach ogólnopolskich: „Ratujmy kasztanowce”, „Dokarmiamy ptaki zimą”, „Święto Ziemi”. Na działce szkolnej powstało „Arboretum naszych rodzimych drzew i krzewów”, oraz zaaranżowano skalniak szkolny dla potrzeb edukacji przyrodniczo-ekologicznej poprzez posadzenie przedstawicieli ekosystemu: łąkowego, leśnego i polnego. Również w ubiegłych latach Pani Dyrektor udało się pozyskać fundusze na salę zabaw i plac zabaw dla szkoły w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła”.

Ewa Bartel jest również osobą która przyczynia się do realizacji wielu inicjatyw w ramach integracji ze środowiskiem lokalnym. W 2008 roku zapoczątkowała działalność ludowego zespołu muzyczno-wokalnego „Zakrzewiaki”, będąc zarazem jednym z inicjatorów założenia Stowarzyszenia „Zakrzewiaki” Organizuje cykliczną imprezę „Koncertu Noworocznego” oraz Jasełek. Ponadto w ostatnich latach Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Zakrzewie dzięki staraniom Pani Dyrektor może poszczycić się realizacją projektów: „Nauczanie historii w europejskim wymiarze” we współpracy ze szkołą włoską z Pergoli w latach 2007 -2009, oraz projektów teatralnych: „Będę mówił Twoim głosem – mali aktorzy na dużej scenie”(w 2009r.), „Bajkowy teatr cudów-wariacji na temat klasyki dziecięcej” (w 2010r.)

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content