finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Aktualności

Zielona Energia w gospodarstwach rolnych – dofinansowanie do 150 000,00 zł.

25.01.2023 | Bez kategorii, styczen2023

Zielona Energia w gospodarstwach rolnych – dofinansowanie do 150 000,00 zł (maksymalnie 50% kosztów operacji, dla młodych rolników 60%) w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Nabór trwa do końca marca 2023 roku.

Nabór dedykowany jest dla osób:

– posiadających co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.

– dla gospodarstw ukierunkowanych na produkcję zwierzęcą (bydło, trzoda chlewna) lub roślinną. Hodowcy drobiu mogą skorzystać ze wsparcia jedynie jeżeli prowadzą chów ekologiczny.
Wyprodukowana energia musi być zużyta na potrzeby własne gospodarstwa rolnego . Zużycie gospodarstwa domowego może stanowić maksymalnie 20%.

Koszty kwalifikowane:

◉ instalacje fotowoltaiczne o mocy do 50 kW wraz z magazynami energii
◉ pompy ciepła – o ile będą stanowiły integralną cześć instalacji produkującej energię z promieniowania słonecznego
◉ koszty montażu instalacji urządzeń do produkcji energii
◉ koszty ogólne związane z wydatkami, o których mowa wyżej
◉ koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego i zakupu patentów, licencji

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/arimr/modernizacja-gospodarstw-rolnych-w-obszarze-zielona-energia

logotypy prow

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content