finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Aktualności

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza konkurs na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR)

13.03.2023 | LSR, marzec2023

W terminie od dnia 11 kwietnia 2023 r. do 7 czerwca 2023 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego będzie przyjmował wnioski  o wybór LSR wraz z załącznikami, o których mowa w części VII. Informacja o załącznikach Formularza wniosku o wybór LSR, w wersji papierowej i elektronicznej, należy składać

  • osobiście w Wydziale Zarządzania Obiegiem Dokumentów w Departamencie Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa
  • lub w postaci elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych: /umwm/SkrytkaESP. Dokument złożony w postaci elektronicznej powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu administracyjnego ze wskazaniem w treści dokumentu osoby opatrującej dokument pieczęcią.

Kontakt z Urzędem jest możliwy osobiście w siedzibie urzędu w Warszawie w punkcie podawczym przy ul. Skoczylasa 4, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00–16.00.

Ostateczny termin naboru wniosków upływa dnia 7 czerwca 2023 r.

Sposób ustalenia wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR ustanowiony został w załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu na wybór LSR udostępnionym poniżej.

LSR wybrane w ramach przedmiotowego konkursu mogą być współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Regulamin konkursu na wybór LSR wraz z załącznikami:

  • załącznik nr 1: Formularz wniosku o wybór LSR wraz z instrukcja wypełniania wniosku
  • załącznik nr 2: Warunki dostępu
  • załącznik nr 3: Struktura i wymagania dotyczące LSR
  • załącznik nr 4: Sposób ustalania wysokości dostępnych środków
  • załącznik nr 5: Kryteria wyboru LSR
  • załącznik nr 6: Formularz karty oceny wniosku o wybór LSR
  • załącznik nr 7: Formularz karty oceny LSR dla członka komisji

oraz Formularz umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR zamieszczone są poniżej.

Załącznik do uchwały Nr 327/388/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27.02.2023 r. – ogłoszenie o konkursie

Informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie pod numerami telefonu: (22) 59 79 326, (22) 59 79 366, (22) 59 79 371.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: https://mazowieckie.ksow.pl/aktualnosc/zarzad-wojewodztwa-mazowieckiego-oglasza-konkurs-na-wybor-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spoleczn

logotypy prow

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content