NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 11478119


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Stowarzyszenie Zakrzewiaki z Zakrzewa


Towarzystwo Kulturowe im. Oskara Kolberga w Przysusze

Stowarzyszenie istnieje od 2009 roku i działa na terenie gminy Zakrzew. Jego główne cele to wspomaganie organizacyjno-rzeczowe działalności Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Zakrzewie, jak również wspomaganie wszelkich działań zmierzających do rozwoju kultury regionu i promocji okolic gminy Zakrzew, w szczególności przez propagowanie jej walorów krajobrazowych, turystycznych, wypoczynkowych i folklorystyczno kulturalnych "Zakrzewiaki" podejmują również działania związane z edukacją, promocją nauczania języków obcych wśród młodzieży i osób dorosłych, szerzenie oświaty zdrowotnej i ekologicznej, realizacją działań związana z wspomaganiem rozwoju sportu i krzewienia kultury fizycznej.

Stowarzyszenie realizowało szereg projektów edukacyjnych skierowanych do najmłodszych mieszkańców gminy Zakrzew. W ramach Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Nidzickiej Fundacji Rozwoju Nida od września do grudnia 2010r Stowarzyszenie "Zakrzewiaki" realizowało projekt "Wirtualna Podróż dookoła Wielkiej Brytanii", a w latach 2011 i 2012 w partnerstwie z Gminą Zakrzew - realizowała 2 projekty skierowane do dziecięcego zespołu ludowego "Zakrzewiaki" którym opiekuje się Stowarzyszenie. Projekty te uzyskały dofinansowanie w ramach naboru wniosków prowadzonych przez Stowarzyszenie "Razem dla Radomki" dla działania Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich: działanie Małe Projekty.

Zarząd:

  • Agata Brandys - prezesstowarzyszenia
  • Anna Borysiuk - wiceprezesstowarzyszenia

Kontakt:
Stowarzyszenie Zakrzewiaki
Zakrzew 58d
26-652 Zakrzew
tel.: (48) 610 51 25
http://zakrzewiaki.w.interiowo.pl/

sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.