finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

W Gminie Wieniawa

W Gminie Wieniawa

W Gminie Wieniawa – przygotowanie publikacji

Projekt realizowany w ramach naboru wniosków przeprowadzonych przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki”, działanie: Małe Projekty

Wnioskodawca: Gmina Wieniawa

Zachęcamy Państwa do lektury najnowszej publikacji, zatytułowanej „W gminie Wieniawa” która otrzymała wsparcie ze środków unijnych przekazanych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 dla działania „Małe Projekty”. Publikacja jest efektem wieloletnich zainteresowań autora – Zdzisława Wiatrowskiego, tematyką regionalną i zamiarem udostępnienia informacji o Gminie Wieniawa przez niego zebranych szerokiemu gronu odbiorców. Materiały źródłowe pochodzą ze zbiorów autora, zasobów bibliotecznych i archiwalnych oraz zostały udostępnione przez różne instytucje, w największej części przez Urząd Gminy Wieniawa. Wykorzystane w niej zostały również wywiady z mieszkańcami.

W części pierwszej publikacji zostanie przedstawione środowisko przyrodnicze Gminy Wieniawa. Autor omawia obszar i położenie, zarys budowy geologicznej, ukształtowanie powierzchni, klimat, gleby, szatę rośliną faunę. W części drugiej została zaprezentowana propozycja rowerowego szlaku dydaktycznego wokół Zbiornika Domaniowskiego. Trzecia część publikacji to opis monograficzny jednej z miejscowości gminy – Korycisk. Zamieszczony opis historii Korycisk dotyczy okresu od początku XVI wieku do 1927 roku, kiedy to odkryto bogate złoże rud żelaza , co wywarło olbrzymi wpływ na historię i rozwój wsi. Historia kopalni Boży Dar zajmują przeważającą część publikacji. Wcześniej zostanie scharakteryzowane złoże rudy. Ostatni z rozdziałów poświęcony jest dziejom Korycisk od zamknięcia kopalni aż po czasy współczesne.

Publikacja zawiera mapy, diagramy, tabele, fotografie, bibliografię oraz załączniki wspomagające wykonywanie ćwiczeń na poszczególnych stanowiskach dydaktycznych. Może być źródłem informacji dla uczniów biorących udział w konkursach i quizach , dotyczących Gminy Wieniawa.

Zachęcamy do lektury publikacji, który można obejrzeć on-line na naszej stronie internetowej www.razemdlaradomki.pl

Wartość przyznanej pomocy: 11 775,64 zł.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content