finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Lokalni Liderzy

Tadeusz Tomasik

Tadeusz Tomasik
Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha, Wiceprzewodniczący Rady Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”

Tadeusz Tomasik jest burmistrzem Gminy i Miasta Przysuchy. Swój urząd piastuje nieprzerwanie od 1998 roku. Wcześniej w latach 1983 – 1990 był naczelnikiem gminy, a w latach 1990-1991 pełnił również funkcję burmistrza Przysuchy. Jest też radnym powiatu przysuskiego oraz członkiem Rady Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” oraz Związku Gmin Radomka. Absolwent Politechniki Świętokrzyskiej.

Burmistrz Przysuchy może pochwalić się inwestycjami które zrealizował przez ostatnie lata na rzecz swojej „małej ojczyzny”. Warto nadmienić, iż w ostatnich 3 latach w Gminie udało się zrealizować wiele strategicznych projektów, na które uzyskano ponad 12 milionów złotych dotacji z Unii Europejskiej.

Dzięki funduszom powstały nowe drogi i chodniki w miejscowościach: Skrzyńsko, Zbożenna, Dębiny, Zawada, Wistka, Smogorzów. Zmodernizowane zostały również liczne ulice w Przysusze w tym m.in.: Targowa, Klonowa, Sikorskiego, Staszica, Cicha, Szkolna, Madeja i Partyzantów. Za otrzymane środki z UE wybudowano kompleks boisk przy Publicznej Szkole Podstawowej numer 1 w Przysusze oraz przy miejscowym gimnazjum oraz wyremontowano wiejskie świetlice.

Gminne inwestycje przeprowadzone w ostatnim roku przez Burmistrza to także budowa kanalizacji. Takie pracę były i są przeprowadzane w Skrzyńsku, Lipnie i Przysusze. Wybudowano również 204 przydomowe oczyszczalnie ścieków w miejscowościach Janików, Gliniec, Krajów, Wistka, Dębiny, Beźnik, Gaj i Wola Więcierzowa.

Tadeusz Tomasik wspiera również liczne inwestycje kulturalne. Gruntownemu remontowi został poddany budynek Domu Kultury, wybudowano również muszlę koncertową, która jest miejscem wielu licznym imprez kulturalnych, w tym Dni Kolbergowskich, jednej z największym imprez poświęconym.

Poza wspomnianymi inwestycjami, wykonano również wiele prac remontowych i modernizacyjnych, przygotowano wiele działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe, jak również doposażono ośrodki zdrowia i inne placówki. Lista sukcesów Tadeusza Tomasika w zarządzaniu Miastem i Gminą Przysucha jest bardzo długa i sukcesywnie z roku na rok staje się coraz większa.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content