NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 11477074


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wolanowie


Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wolanowie

Stowarzyszenie powstało w 2014 roku i swoje cele realizuje na wielu płaszczyznach.

Do obszarów działań należy integracja społeczna, regionalna i europejska, kształtowanie postaw obywatelskich, profilaktyka zdrowotna i zdrowy tryb życia oraz równouprawnienie i równość społeczna. Do celów działalności stowarzyszenia zalicza sięaktywizacja ludzi starszych, a także wykorzystanie potencjału osób starszych na rynku pracy - wiedzy, umiejętności i doświadczenia życiowego, dla rozwoju gospodarczego i społecznego kraju.Co więcej, działa w zakresie pomocy społecznej poprzez udzielanie im pomocy w celu przezwyciężania trudnej sytuacji, a także promuje ideę ochrony i profilaktyki zdrowotnej osób starszych. Stowarzyszenie stwarza także możliwości spotkań dla osób z podobnymi do nich osobami, które muszą stawiać czoła wielu problemom w tym jednemu, głównemu - braku akceptacji ze strony młodych.

Uniwersytet Trzeciego wieku w Wolanowie tworzy platformę wymiany informacji i wzajemnego wsparcia w zakresie życia codziennego, zdrowia i sytuacji socjalno-bytowej. Aktywizuje przy tym i integruje środowisko lokalne z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców w różnych przedziałach wiekowych. Oprócz działań na rzecz osób starszych stowarzyszenie podtrzymuje tradycje narodowe, pielęgnuje polskość oraz rozwój świadomości patriotycznej, narodowej i kulturowej. Podtrzymanie lokalnego folkloru i wiedzy historycznej o regionie jest gwarantem autentyzmu i promowania tradycji z pokolenia na pokolenie. Dzięki działaniom stowarzyszenia lokalni mieszkańcy dbają o zrównoważony rozwój gminy, a także upowszechniają wiedzę o regionie.

Zarząd:

  • Zygmunt Kucharski - prezeszarządu
  • Antoni Dzik - wiceprezeszarządu

Kontakt: Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wolanowie
ul. Radomska 20
26-625 Wolanów

sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.