Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 13194092


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Styczeń 201702.01.2017 r.

Nauczycielski Chór Canto zaprasza na Koncert Noworoczny. 8 stycznia – Dom Kultury w Przysusze.

Serdecznie zapraszamy Państwa na Koncert Noworoczny w wykonaniu Nauczycielskiego Chóru Canto, który odbędzie się 8 stycznia w Domu Kultury w Przysusze o godzinie 18.00.

Nauczycielski Chór Canto, to wizytówka gminy Przysucha. Na przestrzeni ponad 20 lat obecności na scenie występował ponad 250 razy na terenie całego kraju, jak i poza jego granicami. W repertuarze chóru znalazło się ponad 200 utworów o różnej tematyce. Są to: pieśni patriotyczne, legionowe i żołnierskie, pieśni z oratorium, oper, operetek i musicali, piosenki ludowe i popularne polskie i innych narodów, pieśni i piosenki z repertuaru różnych wykonawców i zespołów polskich oraz zagranicznych, pieśni religijne, kolędy.

pobierzdo góry do góry

02.01.2017 r.

Nowe wydawnictwo w Gminie Wolanów pn. Nasz Wolanów.

Panorama Gminy Jedlińsk

Serdecznie polecamy Państwu nowe wydawnictwo z Gminy Wolanów – czasopismo pn. „Nasz Wolanów”, w której znajdziemy końcoworoczne i noworoczne gminne rozważania, wywiad z przewodniczącą Rady Gminy Wolanów – Panią Teresą Pankowską, relację z prac Rady Gminy. Nie zabraknie relacji z spotkania wigilijnego mieszkańców gminy Wolanów oraz Święta Niepodległości, uczestnictwa Gminy w akcji Szlachetna paczka, czy też wydarzeń organizowanych w Gminnej Bibliotece Publicznej oraz w Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie.

pobierzdo góry do góry

03.01.2017 r.

Konkurs dotacyjny: Ojczysty – dodaj do ulubionych.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków do programu dotacyjnego "Ojczysty – dodaj do ulubionych". Program realizowany jest wraz z kampanią społeczno-edukacyjną o tej samej nazwie. Nabór wniosków trwa do 1 lutego 2017 roku.

Celem strategicznym programu jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku.

Uprawnione do składania wniosków w programie są organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych).

pobierzdo góry do góry

04.01.2017 r.

Program grantowy: Decydujesz – Pomagamy.

Ruszyła rekrutacja do programu „Decydujesz, pomagamy”, wspierającego projekty społeczne. 150 grantów, o wartości 5000 złotych każdy, trafią do organizacji w całej Polsce. To mieszkańcy zdecydują o tym, które pomysły zostaną dofinansowane. O tym, które pomysły zostaną dofinansowane, zdecydują sami mieszkańcy danych regionów.

2 stycznia rusza druga edycja ogólnopolskiego programu Tesco i Fundacji Tesco Dzieciom „Decydujesz, pomagamy”, mającego na celu wsparcie lokalnych projektów społecznych. Organizator przeznaczy na ten cel aż 750 000 zł, które w postaci grantów o wartości 5 000 złotych każdy, trafi do organizacji w całej Polsce.

pobierzdo góry do góry

05.01.2017 r.

Zespół Pieśni i Tańca Wolanianki z wyróżnieniem w Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek.

Zespół Pieśni i Tańca „Wolanianki” z Wolanowa w zorganizowanym w dniu 29 grudnia 2016 roku w radomskiej Resursie Obywatelskiej finale Ogólnopolskiego konkursu Kolęd i Pastorałek otrzymał wyróżnienie jako jeden z 3 zespołów w swojej kategorii. Zwycięzcą konkursu, w którym wystąpiły 33 zespoły, wyłonione w drodze wcześniejszych eliminacji został zespół ludowy Koderki z Łowicza.

Młodzieżowy zespół "Wolanianki" istnieje od września 2009 r. Prowadzony jest przez Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Ludowego „Wolanianki”. Liczy ponad 40 osób - uczniów PSP i PG z Wolanowa. Na uwagę zasługuję zaangażowanie dzieci, które zafascynowane są kulturą przodków, ich zwyczajami, tańcem i pieśnią. Chętnie powracają do historii zakładając stroje ludowe, śpiewając gwarą przodków oraz naśladując ich zwyczaje. Jest to dla nich swoista lekcja patriotyzmu. Zespół prowadzony jest przez Barbarę Waśkiewicz i Barbarę Siudę – nauczycielki z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wolanowie. Poprzez okres 7 letniej działalności zdobył duże uznanie, zdobywając wiele wyróżnień i nagród podczas festiwali związanych z dziedzictwem obszarów wiejskich.

pobierzdo góry do góry

05.01.2017 r.

Fundusze w projekcie: Europa dla Obywateli

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Do 1 marca 2017 roku samorządy, instytucje edukacyjne, kulturalne i badawcze, organizacje sektora pozarządowego oraz inne organizacje społeczeństwa obywatelskiego nienastawionych na zysk mają czas na złożenie wniosku o dofinansowanie projektów w unijnym programie "Europa dla obywateli". Punkt Kontaktowy "Europa dla obywateli" zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjnych, aby zwiększyć swoje szanse na otrzymanie grantu!

pobierzdo góry do góry

09.01.2017 r.

Koncert Kolęd i Pastorałek w Wolanowie

Serdecznie zapraszamy Państwa na Koncert Kolęd i Pastorałek, który odbędzie się w najbliższą niedzielę 15 stycznia 2017 roku o godzinie 12.00 w Kościele p.w. NMP Wniebowziętej w Jarosławicach (gmina Wolanów).

W programie zaplanowano występ laureatów szkolnego konkursu Kolęd i Pastorałek z PSP w Bieniędzicach; kolędy i pastorałki w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego Bieniędzice, występ Patrycji Kozyry; kolędy w wykonaniu scholii parafialnej i koncert bożonarodzeniowy w wykonaniu Katarzyny Bochyńskiej Wojdył.

pobierzdo góry do góry

10.01.2017 r.

Trwa nabór na Wizyty Studyjne w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej - część "a" dla Programu "Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej".

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako operator programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 zachęca do udziału w konkursie w ramach Funduszu Współpracy Bilateralnej - część „a” na wizyty studyjne.

Dostępne środki mają na celu pokrycie kosztów organizacji spotkań pomiędzy podmiotami sektora kultury z Polski i instytucjami pochodzącymi z Państw-Darczyńców (Islandii, Liechtensteinu i Norwegii). Celem spotkań powinno być nawiązanie lub podtrzymanie istniejącej współpracy dwustronnej w obszarze kultury. Nawiązanie partnerstwa może zaowocować realizacją projektów dofinansowanych z funduszy norweskich i EOG w perspektywie finansowej 2014-2021 lub innych europejskich źródeł.

pobierzdo góry do góry

11.01.2017 r.

Soki i musy – witaminy w SMART formie.

Pewnie nie raz zastanawialiście się, co zrobić, by wprowadzić prawidłowe nawyki żywieniowe u swojego dziecka lub skąd czerpać inspiracje, by przekazać tę wiedzę w odpowiedniej formie. Na wybory żywieniowe naszych dzieci wpływają nie tylko wzorce wyniesione z domu.

Szkoła to również miejsce, gdzie dzieci inspirują się wzajemnie oraz przekazywana jest im wiedza, z której będą korzystać w całym swoim życiu. Dodatkowo w szkole dzieci spędzają znaczną część swojego dnia. W tym roku szkolnym z pomocą zarówno nauczycielom, jak i rodzicom, przychodzi program edukacyjny „Soki i musy – witaminy w SMART formie”.

pobierzdo góry do góry

12.01.2017 r.

Prezentujemy Lokalne Inicjatywy Społeczne realizowane w ramach projektu Skuteczne NGOsy – rozwój wiejskich organizacji pozarządowych: Mikołajki. Seniorzy dzieciom-międzypokoleniowe spotkania artystyczne w Bierwcach.

Prezentujemy Państwu Lokalne Inicjatywy Społeczne, wybrane do realizacji przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach konkursu na wybór najlepszych inicjatyw, które otrzymały wsparcie finansowe w wysokości 1500,00 zł każda na realizację swojego pomyslu. Celem realizowanego konkursu było wsparcie najciekawszych pomysłów lokalnych, promowanie aktywnych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych – a przede wszystkim integracja i aktywizacja społeczności wiejskiej do uczestnictwa w lokalnych inicjatywach. Inicjatywa przeprowadzona została przez LGD w ramach projektu „Skuteczne NGOsy – rozwój wiejskich organizacji” który został dofinansowany w ramach środków Województwa Mazowieckiego w ramach otwartego konkursu ofert: „Wzmacnianie potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowanie postaw aktywności obywatelskiej (w tym projekty z zakresu działań informacyjno-doradczych, tworzenia sieci (porozumień) organizacji pozarządowych, rozwój i promocja wolontariatu, rozwój i promocja filantropii indywidualnej, poradnictwo obywatelskie i inne)” podjęliśmy się realizacji działań wspierających III sektor.

Dziś zachęcamy do zapoznania się z projektem realizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic pn. MIKOŁAJKI, Seniorzy dzieciom-międzypokoleniowe spotkanie artystyczne” – Bierwce.

pobierzdo góry do góry

12.01.2017 r.

Koncert Julii Marcell w Muzuem Gombrowicza.

Dwie artystki, cztery instrumenty. Na kameralny koncert Julii Marcell, kompozytorki i wokalistki śpiewającej niebanalne teksty, zaprasza Muzeum Witolda Gombrowicza. Artystka jest także autorką muzyki teatralnej, w tym do wystawianego przez wrocławski Teatr Polski „Kronosu” w reżyserii Krzysztofa Garbaczewskiego. Julii Marcell we Wsoli akompaniować będzie Mandy Ping Pong. Koncert 22 stycznia o godz. 17, wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona pojemnością pałacu.

pobierzdo góry do góry

13.01.2017 r.

Konkurs: Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do składania wniosków w konkursach, ogłoszonych na 2017 r., w ramach Programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020”. Oferty należy składać do 15 lutego 2017 r.

Wystartowały trzy nowe edycje programu: . 1„Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego”- edycja 2017 r.”; 2. „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy, ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego – edycja 1017”.; 3. „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska – edycja 2017”.

pobierzdo góry do góry

16.01.2017 r.

Zapraszamy do lektury 77 numeru Biuletynu Informacyjnego Stowarzyszenia Razem dla Radomki

Biuletyn LGD Razem dla Radomki

Serdecznie zapraszamy Państwa do lektury pierwszego w 2017 roku wydania Biuletynu Informacyjnego Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”, w którym przedstawiamy najważniejsze wydarzenia i inicjatywy realizowane przez nas w okresie dwóch ostatnich miesięcy.

W wydawnictwie znajdą Państwo podsumowanie przeprowadzonych konkursów o wybór wniosków w ramach 4 działań prowadzonych przez nasze LGD w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w którym przeznaczyliśmy ponad 4 miliony złotych na wsparcie projektów związanych z rozwojem infrastruktury publicznej, z rozwojem istniejących przedsiębiorstw oraz dotyczących wsparcia dla osób na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Nie zabraknie relacji z zakończonych w miesiącu grudniu dwóch projektów Stowarzyszenia które otrzymały dofinansowanie w konkursach zewnętrznych.

pobierzdo góry do góry

17.01.2017 r.

Koncert i spotkanie z kompozytorem Krzesimirem Dębskim. 20 stycznia 2017 r. – Zakrzew.

20 stycznia 2017 r. (piątek) o godz. 18:00 gościem Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie będzie Krzesimir Dębski - wybitny kompozytor, autor wielu przebojów, skrzypek jazzowy, dyrygent, aranżer i producent muzyczny. Krzesimir Dębski jest także autorem książki „Nic nie jest w porządku. Wołyń moja rodzinna historia”. Przedstawia w niej historię swojej rodziny, która staje się jednocześnie historią tysięcy Polaków, zamordowanych przez Ukraińców podczas Rzezi Wołyńskiej. Jego rodzice cudem uratowali się z pogromu w miasteczku Kisielin, gdzie zginęło kilkudziesięciu Polaków. Ukraińcy zamordowali dziadków kompozytora, nie wiadomo, gdzie znajdują się ich prochy.

pobierzdo góry do góry

18.01.2017 r.

Prezentujemy Lokalne Inicjatywy Społeczne realizowane w ramach projektu Skuteczne NGOsy – rozwój wiejskich organizacji pozarządowych: Lanie wosku – tradycja otwarta na młodość – Wolanów.

Prezentujemy Państwu Lokalne Inicjatywy Społeczne, wybrane do realizacji przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach konkursu na wybór najlepszych inicjatyw, które otrzymały wsparcie finansowe w wysokości 1500,00 zł każda na realizację swojego pomysłu. Celem realizowanego konkursu było wsparcie najciekawszych pomysłów lokalnych, promowanie aktywnych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych – a przede wszystkim integracja i aktywizacja społeczności wiejskiej do uczestnictwa w lokalnych inicjatywach. Inicjatywa przeprowadzona została przez LGD w ramach projektu „Skuteczne NGOsy – rozwój wiejskich organizacji” który został dofinansowany w ramach środków Województwa Mazowieckiego w ramach otwartego konkursu ofert: „Wzmacnianie potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowanie postaw aktywności obywatelskiej (w tym projekty z zakresu działań informacyjno-doradczych, tworzenia sieci (porozumień) organizacji pozarządowych, rozwój i promocja wolontariatu, rozwój i promocja filantropii indywidualnej, poradnictwo obywatelskie i inne)” podjęliśmy się realizacji działań wspierających III sektor.

Dziś zachęcamy do zapoznania się z projektem realizowanym przez Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku w Wolanowie pt. Lanie Wosku – tradycja otwarta na młodość.

pobierzdo góry do góry

18.01.2017 r.

Zachować pamięć . Dotacje na polsko – niemieckie projekty w miejscach pamięci terroru hitlerowskiego.

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) wspiera w specjalnym programie dotacji "Zachować pamięć" polsko-niemieckie i trójstronne projekty w miejscach pamięci terroru hitlerowskiego w Polsce i w Niemczech. Termin składania wniosków: 15 lutego 2017 roku.

Celem programu dotacji "Zachować pamięć" jest umożliwienie większej ilości młodzieży z Polski, Niemiec i ewentualnie kraju trzeciego wspólnego odwiedzenia miejsc pamięci hitlerowskiego terroru. Chcemy, aby nauczyciele, opiekunowie grup oraz młodzi ludzie podejmowali problematykę narodowego socjalizmu nie tylko poprzez wizytę w miejscu pamięci, ale także, aby korzystali z oferty pedagogicznej tego miejsca lub wyspecjalizowanych placówek edukacyjnych zajmujących się zagadnieniami nazizmu. Projekty te mają dać uczestnikom okazję do intensywnej i pogłębionej analizy treści związanych z narodowym socjalizmem.

pobierzdo góry do góry

19.01.2017 r.

Harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w 2017 r.

”

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 17 stycznia 2017 r. przyjęło Harmonogram naboru wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zaplanowanych na 2017 rok, określający planowane terminy realizacji naborów. Przedstawione zostały terminy do wszystkich działań w zakresie rozwoju gospodarstw, wzmacnianie przedsiębiorczości i rozwoju terytorialnego , transfer wiedzy i innowacji, systemy jakości i produktów rolnych i środków spożywczych.

Warto również wspomnieć o aktualnym stanie realizacji Programu, w ramach którego ogólna pula środków wynosi 13,5 mld euro. Aktualnie wnioski złożono na 33% kwoty całej puli środków, umowy podpisano na 21% całej puli dostępnych środków, a 9% z zaplanowanej puli środków znalazło się na kontach rolników.

pobierzdo góry do góry

20.01.2017 r.

Koncertowy weekend w Dolinie Radomki. Krzesimir Dębski i Julia Marcell.

Prawdziwie artystyczny weekend zapowiada się w naszych gminach. Dziś w Gminnym Centrum Informacji, Edukacji i Kultury o godzinie 18.00 odbędzie się koncert i spotkanie z wybitnym kompozytorem Krzesimirem Dębskim. W niedzielę na godzinę 17.00 zapraszamy do Muzeum Gombrowicza we Wsoli na koncert solowy wyjątkowej wokalistki Julii Marcell, laureatki wielu prestiżowych nagród. Zapraszamy!

20 stycznia 2017 r. (piątek) o godz. 18:00 gościem Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie będzie Krzesimir Dębski - wybitny kompozytor, autor wielu przebojów, skrzypek jazzowy, dyrygent, aranżer i producent muzyczny. Krzesimir Dębski urodził się 26 października 1953 w Wałbrzychu. Studiował w klasie kompozycji A. Koszewskiego oraz dyrygenturę pod kierunkiem W. Krzemieńskiego w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu. Od 1980, jako lider zespołu jazzowego String Connection, koncertował w Europie, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Uczestniczył w wielu festiwalach, m.in. w Reno, Paryżu, Berlinie, Norymberdze, Helsinkach, Hadze, Montrealu i Baden-Baden.

pobierzdo góry do góry

20.01.2017 r.

Informacja o projekcie Mazowiecka Kuźnia Smaków dostępna na stronach Komisji Europejskiej – ENRD.

Biuletyn LGD Razem dla Radomki

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w okresie od czerwca do grudnia 2016 r. pn. „Mazowiecka Kuźnia Smaków. Promocja dziedzictwa kulinarnego obszaru Południowego Mazowsza, wpływająca na rozwój produktów tradycyjnych i regionalnych” został doceniony i opublikowany jako jeden z wyróżniających się w państwach członkowskich Unii Europejskiej i przedstawiony na stronie internetowej Europejskiej Sieci na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) – Komisji Europejskiej.

pobierzdo góry do góry

23.01.2017 r.

Zapraszamy na VIII Galę Mistrzów Sportu Powiatu Radomskiego.

Starostwo Powiatowe w Radomiu wraz z samorządami po raz ósmy organizuje konkurs na Najlepszego Sportowca Powiatu Radomskiego w roku 2016, którego finał odbędzie się w 27 stycznia 2017 roku w Zespole Szkół Muzycznym im. Oskara Kolberga w Radomiu, ul. 25 czerwca 70.

Celem dorocznej uroczystości jest ogłoszenie wyników i wręczenie nagród najlepszym sportowcom powiatu radomskiego. Wyróżnieni zostaną także wychowawcy, trenerzy, sportowcy z powiatu radomskiego, którzy odnoszą sukcesy w klubach poza miejscem zamieszkania, jak również wybitnie zasłużone osoby dla radomskiego sportu. Imprezie towarzyszyć będą występy artystyczne.

pobierzdo góry do góry

24.01.2017 r.

Szkolenie z technik informacyjnych w Gminie Wolanów.

Wójt Gminy Wolanów zaprasza mieszkańców Gminy Wolanów na bezpłatne kursy komputerowe w ramach projektu pn. „Nowe umiejętności – nowe perspektywy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego . Projekt obejmuje: szkolenie z technik informacyjnych (ICT) w wymiarze 120 godzin zakończone egzaminem zewnętrznym - 3 grupy 10-osobowe.

Szkolenia będą odbywać się w GCK oraz w budynkach szkolnych na terenie gminy Wolanów. Do udziału w projekcie zaproszone są osoby w wieku powyżej 25 roku życia, osoby pracujące, osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, osoby w wieku 50+, emeryci, renciści, z co najmniej średnim wykształceniem. Szkolenia będą odbywać się w godzinach popołudniowych/wieczornych.

pobierzdo góry do góry

24.01.2017 r.

Dotacje Fundacji PKO Banku Polskiego.

Fundacja PKO Banku Polskiego angażuje się w projekty realizowane w siedmiu obszarach programowych: Edukacja, Tradycja, Nadzieja, Zdrowie, Kultura, Ekologia, Sport. Właśnie ogłosiła realizację kolejnej edycji konkursów na realizację zadań w zakresie projektów strategicznych, lokalnych i indywidualnych.

pobierzdo góry do góry

25.01.2017 r.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie: Finanse w organizacjach pozarządowych. Jedlińsk – 2 lutego 2017 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” wspólnie z Gminnym Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku, zapraszają na bezpłatne szkolenie z zakresu prowadzenia księgowości w organizacjach pozarządowych, które odbędzie się w dniu 2 lutego 2017 roku w siedzibie GCKiKF w Jedlińsku, o godzinie 15.00.

Podczas spotkania omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia: rachunkowość w organizacjach pozarządowych, przychody organizacji pozarządowych, koszty organizacji pozarządowych, podatki w organizacjach pozarządowych, sprawozdania finansowe.

pobierzdo góry do góry

25.01.2017 r.

Wójt Gminy Zakrzew – Sławomir Białkowski z nagrodą Zasłużony Promotor AGROBIZNESU.

Polecamy Państwu lekturę pierwszego w 2017 roku numery magazynu AGRO i Przyjaciele (102 numer), w którym przedstawiono m.in. obszerną foto-relację z Gali Agroprzedsiębiorcy RP, zaprezentowano zdobywców prestiżowych wyróżnień, oraz najciekawsze przedruki z wybranych miesięczników Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

W wydawnictwie przedstawiono także informacje o Wójcie Gminy Zakrzew - Sławomirze Białkowskim który został uhonorowany szablą oficerską „Zasłużony Promotor Agrobiznesu”. Serdecznie gratulujemy i zachęcamy do lektury artykułu dostępnego pod adresem: www.razemdlaradomki.pl/images/agrobiznes_bialkowski.jpg

pobierzdo góry do góry

26.01.2017 r.

X edycja konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt 2016 roku.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Mając na uwadze potrzebę promowania produktów żywnościowych wytwarzanych przez producentów żywności z Mazowsza, Samorząd Województwa Mazowieckiego organizuje X edycję konkursu. Do udziału w konkursie zapraszamy nie tylko do firmy komercyjne, ale także podmioty i organizacje zajmujące się wytwarzaniem żywności na mniejszą skalę, takie jak: koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne, gospodarstwa ekologiczne, osoby fizyczne, które mogą udokumentować swoją działalność certyfikatami, dyplomami, zaświadczeniami lub innymi dokumentami, np. potwierdzającymi prezentację produktu na targach, wystawach, imprezach lokalnych czy regionalnych. Zgłoszony produkt powinien być powtarzalny, by można go było promować przy różnych okazjach.

pobierzdo góry do góry

26.01.2017 r.

Program artystyczny Kuszenie Śmierci w Jedlińsku. 31 stycznia 2017 r.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Wójt Gminy Jedlińsk zaprasza na bezpłatny program artystyczny o charakterze profilaktyki uzależnień pt. „Kuszenie Śmierci”, który odbędzie się 31 stycznia 2017 r. o godz. 10:00 w Publicznym Gimnazjum w Jedlińsku. Program „Kuszenie Śmierci” to opowieść o człowieku, który wiele razy mógł wybrać ciemną drogę, kuszony przez środowisko „artystyczne”, najpierw w liceum, później na deskach teatru i planie filmowym. Jest to spowiedź artysty, który wiążąc swoje życie ze sceną muzyczną i filmem nigdy nie użył „wspomagaczy”, gdyż twórcze działania tak dalece pochłonęły jego umysł i serce, że zwyczajnie w ich mnogości wygrała wolność od używek i pasja.

pobierzdo góry do góry

27.01.2017 r.

Zaktualizowana lista pytań i odpowiedzi na zagadnienia związane z Podziałaniem 19.2 w tym w zakresie rozwoju i podejmowania działalności gospodarczej oraz pozostałych działań podejmowanych przez lokalne grupy działania.

”

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowała na swojej stronie internetowej listę pytań i odpowiedzi dotyczących poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", w którym mogą Państwo zapoznać się z zagadnieniami poświęconymi m.in. wsparciu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i podejmowania działalności gospodarczej oraz pozostałych działań podejmowanych przez lokalne grupy działania.

pobierzdo góry do góry

27.01.2017 r.

I Gala Sportu Szkolnego Gminy Jedlińsk

 Zapraszamy na Andrzejki Folkowe do Wrzosu

Wójt Gminy Jedlińsk Kamil Dziewierz zaprasza na I Galę Sportu Szkolnego Gminy Jedlińsk, które odbędzie się już jutro 28 stycznia 2017 roku o godzinie 15.00 w Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jedlińsku przy ul. Konopnickiej 2. Serdecznie zapraszamy!

pobierzdo góry do góry

30.01.2017 r.

Stan nieważkości - poezje Anny Łęckiej i Andrzeja Mędrzyckiego

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Serdecznie zapraszamy 3 lutego, na godzinę 18.00 do Klubu Środowisk Twórczych Łaźnia w Radomiu na promocję intrygująco, bo dialogowo skonstruowanego tomiku wierszy Anny Łęckiej i Andrzeja Mędrzyckiego STAN NIEWAŻKOŚCI. Gośćmi wieczoru będą: Andrzej Kuba Kubacki, artysta estradowy, tenor operowy o koloraturowej barwie głosu i bardzo wysokich alikwotach muzycznych oraz Kuba Mędrzycki, dziennikarz zawodowo związany z radiem Złote Przeboje. Recytacje: Danuta Dolecka i Jan Wulkiewicz.

pobierzdo góry do góry

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.