Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 13193961


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Styczeń 201402.01.2014 r.

Cmentarzyska kultury pomorskiej i przeworskiej w Gulinie-Młynie

Cmentarzyska kultury pomorskiej i przeworskiej w Gulinie-Młynie

Zapraszamy Państwa do odwiedzenia nowej wystawy w Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu, będącej elementem promocji projektu naukowego pt. „Cmentarzyska kultury pomorskiej i przeworskiej w Gulinie-Młynie”. Projekt obejmował opracowanie, wraz z obowiązkową publikacją książkową (monografia cmentarzysk oraz broszura popularnonaukowa), wyników przeprowadzonych badań archeologicznych w Gulinie-Młynie, miejscowości położonej w gminie Zakrzew.

Cmentarzysko Gulin-Młyn st. 1 jest jednym z kilkudziesięciu stanowisk kultury pomorskiej, wchodzących w skład lokalnego skupiska osadniczego rozwijającego się w dorzeczu środkowej i górnej Radomki oraz górnej Iłżanki, funkcjonującego w literaturze specjalistycznej jako radomskie skupisko osadnicze kultury pomorskiej. W 1988 r. w odległości około 100 m na południe od piaskowni odkryto cmentarzysko kultury przeworskiej. W trakcie badań sondażowych w tymże roku, odkryto 5 jamowych grobów kultury przeworskiej z początków naszej ery. Podczas wieloletnich badań na stanowisku ponad 100 obiektów obu kultur.

pobierzdo góry do góry

03.01.2014 r.

Dziedzictwo stołu – wędrówki kulinarne po obszarze mazowieckich lokalnych grup działania.

Dziedzictwo stołu – wędrówki kulinarne po obszarze mazowieckich lokalnych grup działania

Prezentujemy Państwu najnowszą publikację przygotowaną przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich, której celem jest zachowanie w pamięci oraz popularyzacja kulinarnego dziedzictwa Mazowsza. Przewodnik został opracowany przez mazowieckie lokalne grupy działania i zawiera informacje o miejscowych zwyczajach kulinarnych, a także przepis regionalnych potraw, charakterystycznych dla obszaru każdej z nich.

W publikacji nie mogło zabraknąć specjałów Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” – wyśmienitych przepisów dań z papryki Przytyckiej, informacji o naszych produktach tradycyjnych i lokalnych (m.in. Szynka Zdziechowska, Salceson Wizytowy, Papryka Przytycka, wyrobów Piekarni Wacyn, Pierogów z Bajki”, czy naturalnie mętnego soku „Smaczek z Doliny Radomki”).

pobierzdo góry do góry

07.01.2014 r.

Trwa nabór projektów w ramach inicjatywy Patriotyzm Jutra

Patiortyzm Jutra

Muzeum Historii Polski ogłasza kolejną edycję programu PATRIOTYZM JUTRA. Zapraszamy organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury do współpracy i składania wniosków. Program wspiera nowatorskie inicjatywy i twórczą działalność na rzecz edukacji historycznej, patriotycznej i obywatelskiej. W tym roku na ten cel przeznaczonych zostanie 2 mln złotych, a przez ostatnie lata rozdysponowanych zostało ok. 8,5 mln zł. Nabór potrwa do 31 stycznia 2014 włącznie.

pobierzdo góry do góry

07.01.2014 r.

Zielone Mosty Narwi nowym członkiem Partnerstwa Mazowieckich Grup Działania

Zielone Mosty Narwii

Lokalna Grupa Działania „Zielone Mosty Narwi” dołączyła do grona Parterskich Mazowieckich Lokalnych Grup Działania. Jest to już 13 organizacja, która podpisała deklarację, stanowiącą efekt dotychczas podejmowanych działań i pozytywnej współpracy, która została zainicjowana w 2009 roku.

Celem nawiązanej współpracy jest budowanie dialogu obywatelskiego na polskiej wsi, aktywizowanie społeczności lokalnej, realizacja projektów współpracy, rozwój lokalnej przedsiębiorczości, rozwój turystyki jak również budowanie partnerstwa pomiędzy organizacjami pozarządowymi, biznesem i instytucjami sektora publicznego na rzecz podnoszenia jakości życia na wsi.

pobierzdo góry do góry

08.01.2014 r.

We Wsoli: Machalica i nie tylko

Piotr Machalica we Wsoli

"Tuwim liryczny i nie tylko" – taki tytuł ma wydarzenie, którym 12 stycznia Muzeum Witolda Gombrowicza inauguruje tegoroczną działalność. Teksty Juliana Tuwima interpretować będą we Wsoli Piotr Machalica i Piotr Borowski, usłyszymy również muzykę Zygmunta Koniecznego w wykonaniu pianistki Agnieszki Garniewicz.

Spotkanie z twórczością Juliana Tuwima nawiązuje oczywiście do tradycji „koncertów postświątecznych” we Wsoli, które od czterech lat odbywają się w drugą niedzielę stycznia. Tym razem będzie podwójnie „post”, gdyż Julian Tuwim był patronem poprzedniego roku.

pobierzdo góry do góry

09.01.2014 r.

Nowa publikacja LGD: E-learning w poznaniu naszego dziedzictwa

E-learning w poznaniu naszego dziedzictwa

Serdecznie zachęcamy Państwa do lektury publikacji, która została przygotowana jako podsumowanie realizowanego w ubiegłym roku przez nasze Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” projektu zatytułowanego „E-learning w poznaniu naszego dziedzictwa”.

Znajdą w niej Państwo informacje o bogatej kulturze i dziedzictwie obszarów wiejskich, opisy ciekawych miejsc, architektury, wydarzeń - które na stałe zapisały się na karatach historii obszaru działania LGD. Przedstawiona została w niej postać znakomitego etnografa, kompozytora i folklorysty Oskara Kolberga, oraz wybitnego powieściopisarza i dramaturga Witolda Gombrowicza.

pobierzdo góry do góry

10.01.2014 r.

Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2014

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłasza III edycję konkursu na dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2014”.

Centrum wspierać i finansować będzie projekty, których integralną częścią są elementy edukacyjne, przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o historii i kulturze obu narodów. Wnioski można składać do 28 lutego 2014 r.

pobierzdo góry do góry

13.01.2014 r.

Konkurs dla mazowieckich producentów żywności na najlepszy produkt 2013

laur marszałka woj mazowieckiego

Samorząd Województwa Mazowieckiego, mając na uwadze potrzebę promowania produktów żywnościowych wytwarzanych przez mazowieckich producentów żywności organizuje VII edycję Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2013.

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie producentów wyróżniających się wysoką jakością produkcji, kultywowaniem i popularyzowaniem mazowieckiej tradycji kulinarnej, a także oryginalnością i innowacyjnością w podejściu do tematu żywności i przetwórstwa spożywczego. Szeroka formuła Konkursu pozwala na zainteresowanie nim nie tylko firm komercyjnych, ale także podmiotów i organizacji wytwarzających żywność na mniejszą skalę, takich jak: koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne oraz osoby fizyczne, które mogą udokumentować swoją działalność posiadanymi certyfikatami, dyplomami, zaświadczeniami lub innymi dokumentami potwierdzającymi prezentację produktu na różnego rodzaju targach, wystawach, lokalnych imprezach itp.

pobierzdo góry do góry

13.01.2014 r.

LGD Aktywni Razem – kolejnym partnerem Porozumienia Mazowieckich LGD

Fundacja Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem

Lokalna Grupa Działania Fundacja „Aktywni Razem” przystąpiła do grona Parterskich Mazowieckich Lokalnych Grup Działania. Jest to już 14 organizacja, która podpisała deklarację, stanowiącą efekt dotychczas podejmowanych działań i pozytywnej współpracy, która została zainicjowana w 2009 roku.

Celem nawiązanej współpracy jest budowanie dialogu obywatelskiego na polskiej wsi, aktywizowanie społeczności lokalnej, realizacja projektów współpracy, rozwój lokalnej przedsiębiorczości, rozwój turystyki jak również budowanie partnerstwa pomiędzy organizacjami pozarządowymi, biznesem i instytucjami sektora publicznego na rzecz podnoszenia jakości życia na wsi.

pobierzdo góry do góry

14.01.2014 r.

Koncert Chóru Canto w Bierwcach.

Koncert Chóru Canto w Bierwcach

W dniu 6 stycznia 2014 roku w kościele Niepokalanego Serca NMP w Bierwcach w święto Trzech Króli odbył się koncert Bożonarodzeniowy kolęd pastorałek nauczycielskiego Chóru Nauczycielskiego Canto z Przysuchy. Organizatorami koncertu był ks. Proboszcz Janusz Chamera i Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic.

Po wejściu do kościoła odczuwało się podniosłą atmosferę czemu sprzyjał widok szopki Bożonarodzeniowej, pachnących choinek i chóru Canto prezentującego się na tle ołtarza. Byli obecni przedstawiciele władz samorządowych gminy Jedlińsk, dyr. PSP Bierwce z nauczycielami, parafianie oraz licznie przybyli goście. Trudno jest słowem pisanym oddać emocje, które towarzyszyły temu koncertowi, bowiem trudno oddać uczucia, które budzi pieśń, gdy się jej po prostu słucha. Tej harmonii 35 głosów kierowanych sprawnymi ruchami rąk dyrygenta pana Jerzego Mazurka. Chór podczas występu wykonał wiele utworów znanych polskich kolęd oraz mniej znanych ze swojej ostatnio wydanej płyty z okazji 20 -lecia swojego istnienia.

pobierzdo góry do góry

14.01.2014 r.

Rozwoj Lokalny Kierowany przez Społeczność – projekt uchwały

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Przedstawiamy apel Prezesa Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” E. Trojanowskiego w sprawie poparcia dla zastosowania narzędzi Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020.

Celem zastosowania instrumentu RLKS jest przede wszystkim, zgodnie z dokumentami legislacji UE, budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców, przyczynianie się do powstawania nowych miejsc pracy, a także polepszanie zarządzania lokalnymi zasobami dzięki włączaniu mieszkańców, partnerów społecznych i przedsiębiorców w system zarządzania rozwojem obszaru.

pobierzdo góry do góry

15.01.2014 r.

Zachęcamy do współredagowania serwisów internetowych LGD

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Serdecznie zachęcamy Państwa do współredagowania serwisów internetowych Lokalnej Grup Działania „Razem dla Radomki”. Portale www.razemdlaradomki.pl, ww.wdolinieradomki.pl oraz www.innowacyjnaradomka.pl miesięcznie odwiedza ponad 50 tysięcy internautów. Są one popularnymi witrynami wśród mieszkańców naszego regionu, którzy poszukują najważniejszych informacji związanych z życiem naszych gmin i stwarzają Państwu możliwość dotarcia z informacjami do szerokiego grona odbiorców.

pobierzdo góry do góry

16.01.2014 r.

Konkurs gospodarczy Perła Powiatu

Powiat Radomski

7 lutego mija termin nadsyłania zgłoszeń do Konkursu Gospodarczego Starosty Radomskiego „Perła Powiatu”, którego celem jest wyróżnienie produktów, firm oraz rolników z terenu powiatu osiągających najlepsze efekty w 2013 r. Inicjatywa stanowi okazję do wspierana działalności gospodarczej i rolniczej oraz promowania innowacyjnych przedsięwzięć i rozwiązań.

Współzawodnictwo będzie się odbywało w pięciu kategoriach: Mała Firma Roku (zatrudniająca mniej niż 50 pracowników), Firma Roku (zatrudniająca 50 i więcej pracowników), Produkt Roku, Małe Gospodarstwo Rolne (powierzchnia mniej niż 10 ha) oraz Gospodarstwo Rolne (powierzchnia 10 ha i powyżej). Kandydaci do poszczególnych kategorii muszą spełniać warunki określone w Regulaminie Konkursu zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu Radomskiego. „Wnioski zgłoszeniowe” z „Ankietami Zgłoszeniowymi”, dostępne wraz z Regulaminem poniżej, należy składać do 7 lutego br. w siedzibie Starostwa bądź przesyłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Radomiu, ul. Domagalskiego 7, 26-600 Radom.

pobierzdo góry do góry

17.01.2014 r.

II Konkurs Programu Innowacje społeczne

Innowacje Społeczne

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza II Konkurs w ramach Programu "Innowacje społeczne". Program jest skierowany do jednostek podejmujących działania, które mają stymulować rozwój społeczny oraz poprawę jakości życia społeczeństwa. Nabór wniosków rozpoczyna się 10 lutego 2014 r., a kończy 26 marca 2014 r. o godzinie 16:00.

Program INNOWACJE SPOŁECZNE Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest Programem wsparcia sektora nauki, otoczenia gospodarczego oraz sektora organizacji pozarządowych w zakresie podejmowania i realizacji innowacyjnych działań i inicjatyw społecznych, bazujących na osiągnięciach nauki i techniki. Program jest skierowany do jednostek podejmujących działania, które mają stymulować rozwój społeczny oraz poprawę jakości życia społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem tych grup i obszarów, w których istnieje wyjątkowa potrzeba innowacyjnych rozwiązań i podejmowania nowych inicjatyw społecznych.

pobierzdo góry do góry

17.01.2014 r.

Apel w sprawie RLKS

OFOP

Przedstawiamy Państwu stanowisko Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz federacji regionalnych sieci lokalnych grup działania „Polskiej Sieci LGD” w sprawie planów wdrażania w Polsce RLKS – Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

”Organizacje skupione wokół Stałej konferencji ds. konsultacji funduszy europejskich 2014-2020 wyrażają niepokój dotyczący planów wykorzystania w Polsce mechanizmu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS, art. 32-35 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy EFSI). O ile zapisy Umowy Partnerstwa wydają się zachęcające, to jednak bardzo niepokojąca jest nieobecność mechanizmu RLKS w zdecydowanej większości projektów Regionalnych Programów Operacyjnych. Tylko dwa urzędy marszałkowskie podjęły prace nad zastosowaniem RLKS na terenie swoich województw. Większość Zarządów Województw, które tego nie zrobiły, nie podaje żadnych argumentów takiego stanu rzeczy.

pobierzdo góry do góry

20.01.2014 r.

Bajkolandia w Wieniawie. Kolejny projekt zrealizowany ze środków LGD Razem dla Radomki

Bajkolandia

Od września do grudnia 2013 roku na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie realizowane przez Gminę Wieniawa były warsztaty muzyczno-plastyczno-teatralne w ramach projektu „Bajkolandia” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER przekazanych w ramach naborów przeprowadzonych przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” dla działania „Małe Projekty”.

W projekcie uczestniczyło 20 dzieci – uczniów klas podstawowych z terenu gminy Wieniawa. Do projektu zakwalifikowana również dzieci z rodzin o niskich dochodach oraz uzdolnionych w kierunkach artystycznych. Pod okiem wykwalifikowanych trenerów ( Marii Tomasik i Artura Mordaka) uczestnicy bawili się muzyką, teatrem, plastyką - lecz grać i tworzyć oraz odkrywać w sobie nieznane pokłady zdolności uczyły się naprawdę.

pobierzdo góry do góry

20.01.2014 r.

Bezpłatny Kurs Komputerowy ECDL

Centrum Edukacyjne Żelazna zaprasza osoby zainteresowane do udziału w Kursie Komputerowym ECDL START, realizowanego w ramach projektu „Zaktualizuj swoje umiejętności”, Priorytet IX, Działanie 9.6., Poddziałanie 9.6.2 PO K.

Kurs obejmuje 72 godziny lekcyjne. W ramach kursu uczestnicy zdobędą umiejętności praktyczne potwierdzone egzaminem i certyfikatem. Jedynym warunkiem uczestnictwa i przystąpienia do kursu w tym projekcie jest miejsce zamieszkania:powiaty białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński, miasta Radom. Ograniczeniem udziału w projekcie jest : liczba miejsc 150 osób, wiek od 24-64 lat i termin rejestracji styczeń 2014 na pierwsze etapy projektu.

pobierzdo góry do góry

21.01.2014 r.

Koncert noworoczny w wykonaniu Humi Accordian Band w Zakrzewie

Andrzejki Folkowe we Wrzosie2013

31 stycznia 2014 r. w Gminnym Centrum Informacji, Edukacji i Kultury odbędzie się koncert noworoczny w wykonaniu zespołu Humi Accordion Band.

HUMI ACCORDION BAND jest szkolnym zespołem muzycznym prowadzącym działalność artystyczną od roku 1986 przy Zespole Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu. Założycielem, dyrygentem oraz aranżerem większości utworów jest długoletni nauczyciel Andrzej Humski - absolwent Akademii Muzycznej w Warszawie.

pobierzdo góry do góry

21.01.2014 r.

Program Grantowy Równać Szanse. Dotacje dla organizacji pozarządowych do 40 000 zł!

Równać Sanse

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza "Ogólnopolski Konkurs Grantowy" w ramach Program "Równać Szanse" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem konkursu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie poprzez rozwój umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

Celem konkursu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie poprzez rozwój umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. O dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2014 r. a 30 listopada 2015 r. (prowadzone ze stałą, minimum 20-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat) mogą ubiegać się organizacje pozarządowe z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.

pobierzdo góry do góry

22.01.2014 r.

Kolędy i pastorałki w Wieniawie

Kolędy i pastorałki w Wieniawie

Kolędy i pastorałki były motywem przewodnim wieczoru zorganizowanego w dniu 12 stycznia br. w Domu Kultury w Wieniawie. Uczestniczyli w nim licznie zebrani mieszkańcy gminy, wśród których najmłodsza uczestniczka miała 3 lata a najstarszy około 90-ciu.

Spotkanie zainaugurowała Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Pani Alicja Ślifirczyk, która opowiedziała zebranym historię kolęd. Kolędowanie rozpoczęto od utworu „Wśród nocnej ciszy”, po którym małe dzieci Blanka, Marysia i Julia – zaśpiewały pastorałkę. „Pastuszek bosy”. Dawną kolędę mało znaną „O Józefie, czego chcecie” śpiewała 84-letnia mieszanka Kłudna Pani Władysława Adamczyk.

pobierzdo góry do góry

23.01.2014 r.

Deutsch Wagen Tour w Jedlance

17 stycznia w Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlance – odbyły się warsztaty językowe w ramach ogólnopolskiego projektu Deutsch Wagen Tour. Uczestnikami warsztatów byli uczniowie, którzy uczą się języka niemieckiego w ramach realizacji projektu „Nowe umiejętności szansą na lepszy start uczniów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz klasa III która dopiero rozpocznie swoja przygodę z językiem niemieckim.

pobierzdo góry do góry

23.01.2014 r.

Informacja o Posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Informujemy, iż w dniu 28 stycznia o godzinie 13:00 odbędzie się pierwsze w 2014 roku Zebranie Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”.

Spotkanie odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Przytyku, ul. Zachęta 57.

pobierzdo góry do góry

24.01.2014 r.

Rusza konkurs dotacyjny Razem 89

Razem 89

W 2014 roku Polska obchodzić będzie wyjątkowe święto - 25. rocznicę demokratycznych przemian w naszym kraju, których symbolicznym początkiem stały się wybory 4 czerwca 1989 roku.Organizacje pozarządowe, inicjatywy samorządowe, lokalni aktywiści i ich obywatelskie akcje, inne formy samoorganizacji społecznej – wszyscy jesteśmy dziećmi 4 czerwca.

pobierzdo góry do góry

27.01.2014 r.

O Roku Kolbergowskim w Kronice Mazowieckiej

Rok Oskara Kolberga

Bieżący rok poświęcony zostanie wybitemu badaczowi kultury ludowej, z którego dorobku do dziś korzystają osoby zajmujące się różnymi dziedzinami nauki i sztuki, kompozytorzy, naukowcy, nauczyciele muzyki, muzycy folkowi oraz Wszyscy pragnący zgłębić kulturę wsi polskiej XIX więcej.

Zapraszamy Państwa do lektury publikacji „2014 Rokiem Oskara Kolberga” który ukazał się w najnowszym numerze Kroniki Mazowieckiej – pisma wydawanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

pobierzdo góry do góry

28.01.2014 r.

NieKongres Animatorów Kultury

OFOP

Do udziału w Niekongresie (Warszawa, 26-28 marca 2014) Narodowe Centrum Kultury zaprasza wszystkich praktyków i animatorów kultury, którzy chcą zabrać głos i aktywnie uczestniczyć w dyskusjach na temat kondycji i przyszłości animacji kultury w Polsce. Rejestracja trwa do 14 lutego 2014 r.

NieKongres Animatorów Kultury to pierwsze, ogólnopolskie spotkanie animatorów kultury. Do udziału w nim organizatorzy zapraszają osoby z różnych środowisk instytucjonalnych i poza instytucjonalnych z całej Polski. Udział w NieKongresie jest bezpłatny (liczba miejsc ograniczona). Szczegółowy opis idei NieKongresu znajduje się na stronie www.platformakultury.pl.

pobierzdo góry do góry

28.01.2014 r.

Muzyka Tradycyjna i instrumentarium ludowe z regionu radomskiego – nowa wystawa w Przysusze

Jan Gaca – fot. Piotr Baczewski

Szczególnie polecamy! Świetne fotografie Piotra Baczewskiego i obrazy Andrzeja Bieńkowskiego, oraz dawne instrumenty wiejskie z kolekcji Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze oraz Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, będziemy mogli podziwiać od 21 lutego 2014 r. na nowej wystawie zatytułowanej „Muzyka Tradycyjna i instrumentarium ludowe z regionu radomskiego” w Przysusze.

Tematem wystawy jest muzyka wiejska okolic Przysuchy przedstawiona jako wyrazista manifestacja kultury regionalnej, wyrażająca osobowości twórców i wykonawców, znanych Mistrzów z okolicznych wsi (m.in. Jan Gaca, Piotr Gaca, Tadeusz Jedynak, Wiesława Gromadzka, Adam Tarnowski, Jan Kmita, Tadeusz Lipiec, Maria Siwiec, w tym wielu laureatów Nagrody im. Oskara Kolberga) oraz ich młodych uczniów z miast (m.in. z Warszawy, Krakowa, Torunia, Lublina, Olsztyna). Wystawa ukazuje środowisko osób współcześnie reprezentujących i zachowujących dawne tradycje muzyczne wsi, ich odradzanie (m.in. zabawy wiejskie, kusoki) oraz międzyosobowy wymiar muzycznej praktyki (nauczania i uczenia się).

pobierzdo góry do góry

29.01.2014 r.

Jest już 45 numer Biuletynu LGD. Zachęcamy do lektury!

Biuletyn LGD Razem dla Radomki

Zachęcamy do lektury pierwszego w 2014 roku numeru Biuletynu Informacyjnego naszego Stowarzyszenia. Znajdą w nim Państwo informacje na temat bieżących zagadnień, inicjatyw i zadań podejmowanych przez LGD.

Nowy rok rozpoczynamy nową inicjatywą - projektem "Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej, w ramach którego już od początku lutego zaoferujemy Państwu nowatorskie szkolenia. W naszym wydawnictwie przedstawimy sylwetkę stowarzyszenia związanego z zespołem ludowym "Wolanianki"; relacje z projektów które otrzymały wsparcie finansowe w ramach naborów prowadzonych przez LGD "Razem dla Radomki"; zaproszenie na Turniej Regionalny w Przytyku którego tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem „Zapusty czyli ludowy karnawał z Oskarem Kolbergiem”.

pobierzdo góry do góry

30.01.2014 r.

Mammobus w Twojej miejscowości! Zachęcamy do udziału w bezpłatnych badaniach!

 Mammobus w Twojej miejscowości!

Po raz kolejny mammobus zawita do powiatu radomskiego. Jednak ponad połowa Kobiet uprawnionych do bezpłatnego badania mammograficznego w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi nadal nie skorzystała z możliwości zyskania spokoju o swoje zdrowie. Jeśli jesteś w grupie, która już się przebadała, bądź ambasadorem profilaktyki, zachęć swoje przyjaciółki do zgłoszenia się na badanie! Jeśli jeszcze się nie badałaś – przyjdźcie na badanie razem!

Mammografia to najważniejsze badanie diagnostyczne w kierunku wykrycia raka piersi. Ponieważ jest to najczęściej występujący nowotwór złośliwy wśród kobiet dojrzałych, można powiedzieć, że mammografia to najważniejsze badanie, któremu świadoma kobieta powinna się regularnie poddawać. Niektóre kobiety nie zdają sobie sprawy z tego, jak istotna jest regularna kontrola i profilaktyka, która umożliwiając wczesne wykrycie zmian nowotworowych, pozwala na ich niemal 100% wyleczenie. Zachęcamy do aktywnego włączenia się w propagowanie wspomnianego Programu w swoim najbliższym otoczeniu!

pobierzdo góry do góry

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.