Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

 logotypy finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 14192162


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Styczeń 2012r.02.01.2012 r.

Otwarty konkurs wniosków na realizację zadań sportowych dla dzieci

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs wniosków na dofinansowanie w 2012 zadań programu „Sport Wszystkich Dzieci” finansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Oferty można składać do 23 stycznia 2012.

Konkurs adresowany jest do organizacji spoza sektora finansów publicznych, których podstawowym celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu, a w szczególności do ogólnopolskich stowarzyszeń, w tym polskich związków sportowych.

Konkurs na dofinansowanie w 2012 r. zadań programu „Sport Wszystkich Dzieci” podzielony jest na 3 następujące bloki programowe: wstępna selekcja do sportu; programy ogólnopolskie; sportowa aktywność. Priorytetowo będą traktowane projekty o zasięgu ogólnopolskim i ponadregionalnym; promujące systematyczną aktywność fizyczną dzieci i młodzieży, oraz prozdrowotne, społeczne, edukacyjne i wychowawcze wartości sportu; służącej integracji społecznej i wyrównywanie szans przez sport; promujące wolontariat w sporcie a także ukierunkowane na wyszukiwanie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo.

Na realizację działań programu przeznaczono 37 902 000,00 zł.

pobierzdo góry do góry

03.01.2011 r.

Turniej Kolęd w Przytyku – 5 stycznia 2012 r.

Turniej Kolęd w Przytyku

Święta Bożego Narodzenia to czas wyjątkowy, magiczny, niepowtarzalny. To chyba najpiękniejszy okres w całym roku kalendarzowym. Wszystkich urzeka atmosfera przepełniona jakże bogatą tradycją. Jej elementem jest min. zwyczaj kolędowania. Świąteczne śpiewanie to wspólna tradycja wszystkich osób obchodzących Święta bez względu na wyznawaną wiarę. Zarówno pieśni, jak i pomysły na tę bożonarodzeniową tradycję ulegają jednak stałej ewolucji. Z biegiem lat powstawały nowe bożonarodzeniowe melodie. Zmieniały się jedynie sposoby ich wykonywania. Niestety, śpiewanie kolęd jest tradycją zanikającą. Dziś częściej kolędy i pastorałki częściej odtwarzane są z płyt CD, niż śpiewane samodzielnie.

Publiczne Gimnazjum w Przytyku pragnie zwłaszcza w okresie bożonarodzeniowym zachować tą piękną tradycję kolędowania, dlatego zaprasza wszystkich do udziału w IX TURNIEJU REGIONALNYM, który w tym roku rozegrany zostanie w formie Konkursu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych. Hasłem przewodnim Turnieju "Hej kolęda, kolęda!". Honorowy patronat nad Konkursem objął Wójt Gminy Przytyk Pan Dariusz Wołczyński.

Mamy nadzieję, że wspólne muzykowanie pozwoli na podtrzymanie obyczaju, oraz wpłynie na zacieśnienie więzi i dobrą zabawę. Konkurs zostanie rozegrany w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów. Swój udział potwierdziły szkoły podstawowe z terenu gminy Przytyk oraz gimnazja z Białobrzegów, Starej Błotnicy i Wieniawy.

Termin: 05.01.2012 Publiczne Gimnazjum w Przytyku. Początek imprezy godz. 9.00.

pobierzdo góry do góry

04.01.2012 r.

PARP ogłosił harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w 2012 r.

PARP

Informujemy, iż Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła harmonogram konkursów na 2012 rok. W ramach wszystkich konkursów do podziału jest 3,7 mld zł. Warto z wyprzedzeniem zacząć przygotowania, by sięgnąć po pieniądze na rozwój firmy. W części konkursów mogą brać udział także organizacje pozarządowe.

Terminy konkursów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka są obecnie przedmiotem ustaleń. Jednak już wiadomo, że pierwsze konkursy w ramach działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” oraz 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu b2b” odbędą się w lutym i marcu 2012. Najprawdopodobniej również w marcu uruchomiony zostanie pierwszy konkurs w ramach działania 6.1 „Paszport do eksportu”.

W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki pierwsze konkursy odbędą się w drugiej połowie roku. W trzecim kwartale 2012 roku uruchomiony zostanie pierwszy konkurs w ramach poddziałania „Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw”. Na czwarty kwartał przewidziane jest uruchomienie konkursu dla poddziałania „Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności”.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat działań w których prowadzone będą nabory wniosków dostępnych na stronie internetowej Polskiej Akademii Rozwoju Przedsiębiorczości

pobierzdo góry do góry

05.01.2012 r.

Bezpłatne szkolenia e-learningowe w Akademii PARP

Nauka przez Internet staje się co raz popularniejszą metodą doskonalenia zawodowego. Do niedawna szkolenia internetowe były tworzone na zamówienie przede wszystkim dla dużych korporacji. Jednak e-learning jest również doskonałym rozwiązaniem edukacyjnym dla małych i średnich firm.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z 31 bezpłatnych szkoleń udostępnionych w Akademii Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Efektywna metoda nauki, jaką jest e-learning, przekonała już wielu zapracowanych przedsiębiorców. Ucząc się 20 - 30 minut dziennie, szkolenie można ukończyć w miesiąc. Ze szkoleń Akademii PARP można korzystać przez 24 godziny bez konieczności dojazdów, opuszczania domu lub miejsca pracy i sztywnych godzin kursu. Wystarczy komputer z dostępem do Internetu.

Na portalu szkoleniowym www.akademiaparp.gov.pl można podnosić kwalifikacje zawodowe w pięciu zakresach tematycznych: finansowo-prawnym, zarządzanie strategiczne i operacyjne, umiejętności menedżerskie i osobiste, marketing i sprzedaż oraz wiedza ogólna i otoczenie biznesu. Wszyscy przedsiębiorcy i pracownicy sektora MSP oraz osoby planujące rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej mogą podjąć bezpłatną naukę.

pobierzdo góry do góry

05.01.2012 r.

European Network for Rural Development

PARP

Zachęcamy Państwa do odwiedzenia strony internetowej Europen Network for Rural Development (EN RD) – Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, organizacji którą utworzono w październiku 2008 r. aby pełniła funkcję łącznika dla wszystkich stron zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich na terytorium UE.

Głównymi celami Sieci jest zbieranie, analizowanie i rozpowszechnianie informacji o działaniach i praktykach związanych z rozwojem obszarów wiejskich; dostarczenie informacji na temat procesów rozwojowych zachodzących na terenach wiejskich, organizowanie spotkań i seminariów, tworzenie i prowadzenie sieci służących wymianie wiedzy, a także wsparciu wdrażania i oceny polityk rozwoju obszarów wiejskich jak również wspieranie sieci krajowych oraz inicjatyw współpracy transnarodowej.

pobierzdo góry do góry

09.01.2012 r.

Kolorowa Akademia

Fundacja Batorego

Fundacja im. Stefana Batorego zaprasza udziału w projekcie Kolorowa Akademia, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych, kulturalnych i rozwojowych oraz przeciwdziałanie izolacji społecznej dzieci niepełnosprawnych.

Dotacje skierowane są do organizacji pozarządowych na działania, które ułatwiają dzieciom niepełnosprawnym z małych miejscowości zdobywanie wiedzy i umiejętności, umożliwiają im udział w zajęciach kulturalnych i artystycznych, przyczyniają się do ich integracji z rówieśnikami i środowiskiem, w którym żyją. Dodatkowo promowane będą projekty, będące elementem długofalowych działań edukacyjnych i integracyjnych, angażujących do współpracy rodziny i opiekunów dzieci niepełnosprawnych oraz wolontariuszy.

W ramach poprzedniego naboru Kolorowej Akademii przyznano 20 dotacji na łączną kwotę 168 400zł. W zajęciach prowadzonych w ramach datowanych projektów uczestniczyło około 280 młodych osób niepełnosprawnych oraz 160 ich rówieśników. Szczegółowe informacje o naborach wniosków w ramach Kolorowej Akademii oraz innych programów dotacyjnych dostępne są na stronie internetowej Fundacji im. Stefana Batorego.

pobierzdo góry do góry

09.01.2012 r.

Czwarty Dzień Sponsora i Przyjaciela Szkoły w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wolanowie

Tradycyjnie, bo czarty już raz, w dniu 16 grudnia 2011 r. o godz. 16.30 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wolonowie zorganizował Dzień Sponsora i Przyjaciela Szkoły, by w przedświątecznym nastroju podziękować wszystkim dobrodziejom za ich materialną pomoc, serce i zrozumienie naszych potrzeb i szkolnych problemów.

Idea zorganizowania takich spotkań, stanowiących podziękowanie osobom wspomagających materialnie szkołę, zrodziła się już po pierwszym roku mojego dyrektorowania. Zauważyłem, że grono zacnych darczyńców jest całkiem niemałe i systematycznie się powiększa. Nasi sponsorzy udzielali swojego cennego wsparcia już od wielu lat. Docierali do nich najczęściej bezpośrednio nauczyciele, organizujący swoim uczniom wycieczki, „zielone szkoły” czy też konkursy z nagrodami. Kilkakrotnie i my – dyrektorzy osobiście sygnalizowaliśmy im swoje, szkolne potrzeby i zawsze spotykało się to ze zrozumieniem.

Zachęcamy do zapoznania się z relacją z uroczystości którą przygotował Stanisław Prażmowski – Dyrektora ZSO w Wolanowie.pobierzdo góry do góry

10.01.2012 r.

Program stypendialny dla młodych ludzi z obszarów wiejskich

Fundacja im. Romana Czerneckiego EFC

2 stycznia ruszyła rekrutacja do największego w Polsce programu stypendiów licealnych AKROPOL Edukacyjnej Fundacji im. Romana Czerneckiego EFC. Kolejnych 100 młodych ludzi może otrzymać stypendia na cały okres nauki w liceum. Po stypendia AKROPOL można się zgłaszać drogą elektroniczną do 14 marca 2012 roku.

Program stypendialny AKROPOL skierowany jest do zdolnej młodzieży pochodzącej z terenów wiejskich kończącej gimnazjum. Osoby, które zgłoszą się do programu i pomyślnie przejdą proces rekrutacyjny oraz zostaną zakwalifikowane do programu przez Komisję Stypendialną mogą liczyć na wsparcie podczas całego okresu nauki w najlepszym liceum w regionie. Dodatkowo fundacja rozwija pasje stypendystów AKROPOL-u organizując i finansując młodzieży m.in. warsztaty, szkolenia, wyjazdy i naukę języków obcych.

Program przeznaczony jest dla wszystkich uczniów III klasy gimnazjum, którzy są mieszkańcami terenów wiejskich, żyją poniżej minimum socjalnego, obliczanego na podstawie średniego dochodu na każdą osobę w rodzinie, i uzyskali w pierwszym semestrze III klasy gimnazjum średnią ocen minimum 4,75 bądź są finalistami kuratoryjnego konkursu przedmiotowego.

pobierzdo góry do góry

11.01.2012 r.

Film promujący projekt Jestem aktywny – będę przedsiębiorcą

Zapraszamy Państwa do obejrzenia filmu promującego działania projektu „Jestem aktywny – będę przedsiębiorcą” – realizowanego przez LGD „Razem dla Radomki” w partnerstwie z Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz LGD „Perły Czarnej Nidy” oraz Samorządami Województwa Mazowieckiego i Świętokrzyskiego. Projekt "Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą" zakłada promocję postaw przedsiębiorczych oraz innowacyjnego podejścia do rozwiązywania problemów powstających w procesie prowadzenia firmy, poprzez współdziałanie przedsiębiorców z uczniami szkół gimnazjalnych.

Film przedstawia relację z zajęć prowadzonych w 5 Szkolnych Klubach Przedsiębiorczości z Jedlińska, Przytyka, Przysuchy, Wieniawa i Wolanowa, wypowiedzi ich uczestników, animatorów oraz ekspertów TRIZ.pobierzdo góry do góry

12.01.2012 r.

Turniej Kolęd w Przytyku

Za nami IX edycja Turnieju Regionalnego który odbył się w ubiegły czwartek w Publicznym Gimnazjum w Przytyku. Tegoroczny konkurs zostaw rozegrany po raz pierwszy w formie Konkursu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych.

Świąteczne śpiewanie to wspólna tradycja wszystkich osób obchodzących Święta bez względu na wyznawaną wiarę. Zarówno pieśni, jak i pomysły na tę bożonarodzeniową tradycję ulegają jednak stałej ewolucji. Z biegiem lat powstawały nowe bożonarodzeniowe melodie. Zmieniały się jedynie sposoby ich wykonywania. Niestety, śpiewanie kolęd jest tradycją zanikającą. Dlatego zamierzeniem organizatorów – Publicznego Gimnazjum w Przytyku jest zachować tą piękną tradycję kolędowania poprzez organizowanie Turnieju Kolęd.

W turnieju wystartowały liczne reprezentacje ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Przytyk, Białobrzegów, Starej Błotnicy i Wieniawy, których zmagania oglądała liczne zebrana publiczność. Wśród wykonywanych kolęd nie zabrakło tych, które są najbardziej znane: Lulajże Jezuniu, Dzisiaj w Betlejem, Cicha Noc. Zaprezentowane zostały także pastorałki, które wielu słyszało po raz pierwszy.

Wśród szkół podstawowych pierwsze miejsce zajęła Publiczna Szkoła Podstawowa z Wrzosu, drugie miejsce PSP z Wrzeszczowa oraz PSP z Przytyka, a trzecie miejsce przypadło szkole z Wieniawy. Najlepszą szkołą w kategorii gimnazjów okazała się reprezentacja z Białobrzegów, drugie miejsce zajęło Publiczne Gimnazjum z Przytyka, a trzecie miejsce przyznano Niepublicznemu Gimnazjum w Białobrzegach i PG w Starej Błotnicy. Specjalne wyróżnienie przypadło PG w Wieniawie. Zwycięzcom oraz inicjatorom imprezy serdecznie gratulujemy.

Turniej Kolęd w Przytyku Turniej Kolęd w Przytyku Turniej Kolęd w Przytyku
Turniej Kolęd w Przytyku Turniej Kolęd w Przytyku Turniej Kolęd w Przytyku
pobierzdo góry do góry

13.01.2012 r.

Rusza nabór wniosków w funduszach szwajcarskich.

Fundusze Szwajcarskie

Ecorys w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk - Operator Grantu Blokowego ustanowionego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ogłasza drugi nabór wniosków projektów „dużych” do Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Termin zakończenia naboru upływa 29 lutego 2012 r.

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy jest częścią programu bezzwrotnej pomocy finansowej dla rozszerzonej Unii Europejskiej. Ma na celu zmniejszenie różnić gospodarczych i społecznych pomiędzy Polską a bardziej rozwiniętymi państwami Unii Europejskiej.

Priorytetowo traktowane będą projekty dotyczące edukacji obywatelskiej w szczególności: działania mające na celu podnoszenie wiedzy i świadomości w zakresie współdziałania w różnych formach organizacyjnych, programy edukacyjno-informacyjne adresowane do liderów organizacji pozarządowych, działania edukacyjne dotyczące praw wyborczych elektoratu (z wykluczeniem prowadzenia kampanii wyborczych i partyjnej agitacji); działania kontrolne, promocja konsultacji społecznych, czy projekty mające na celu zwiększanie zakresu partycypacji obywatelskiej w formułowaniu i wdrażaniu polityk publicznych.

pobierzdo góry do góry

16.01.2012 r.

Wręczenie nagród w Konkursie na ozdobę choinkową oraz szopkę bożonarodzeniową.

12 stycznia 2012 r. w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze odbyło się wręczenie nagród dla zwycięzców i wyróżnionych w „Konkursie na ozdobę choinkową oraz szopkę bożonarodzeniową”. Celem Konkursu ogłoszonego przez Muzeum w listopadzie 2011 r. była promocja kultury ludowej regionu opoczyńskiego i radomskiego poprzez zainteresowanie dzieci i młodzieży tradycją bożonarodzeniową, a także rozwijanie ich wyobraźni, wrażliwości estetycznej i pobudzenie aktywności twórczej.

Na konkurs wpłynęły 164 prace (29 szopek i 135 ozdób choinkowych), spełniających kryteria podane w Regulaminie. 5 stycznia br. Zebrała się Komisja konkursowa, która oceniając prace pod względem zgodności z tradycją ludową regionu i staranności wykonania.

Laureatom wręczono pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora Konkursu. Zwycięskie prace z kategorii ozdoba choinkowa można było podziwiać podczas uroczystości wręczenia nagród w salonie Muzeum im. Oskara Kolberga, zaś nagrodzone szopki zostały zaprezentowane w sali wystaw czasowych. Wszystkie nadesłane prace będą eksponowane w sali edukacyjnej Muzeum do końca stycznia 2012 r. Wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie oraz ich opiekunom serdecznie dziękujemy.

W kategorii ozdoba choinkowa jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

  • Grupa I: Nagroda główna – Piotr Kłusek – PSP w Domasznie (opiekun: Marzena Majcherek); wyróżnienie Emila Nizińska z Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Przysusze (opiekun: Magdalena Wełpa); wyróżnienie – Mateusz Fidos i Julia Włodarczyk z Samorządowego Nr 1 w Przysusze (opiekun: Jadwiga Wijatkowska).
  • Grupa II: Nagroda główna– Weronika Przyborek ze PSP w Potworowie (opiekun: A. Gapys, B. Kuś, D. Skrzypczyńska); wyróżnienie – Amelia Łucka z ZSO w Gielniowie (opiekun: Anna Patrzykąt); wyróżnienie – Julia Kmita z PSP w Mariówce (opiekun: Agata Kmita).
  • Grupa III: Nagroda główna – Weronika Starnawska z ZSO w Gielniowie (opiekun: Agata Michałowicz); wyróżnienie - Ada Łagus z ZSO w Garbatce Letnisko (opiekun: Renata Jędrasek); wyróżnienie - Michał Larenta ze PSP w Drzewicy (opiekun: Renata Larenta); Wyróżnienie - Natalia i Jakub Jedlikowscy z PSP w Mniszku (opiekun: Anna Kosiec) Grupa IV: wyróżnienie – Karolina Styczyńska z ZSS w Garbatce Letnisko (opiekun: Agata Styczyńska).

W kategorii szopka bożonarodzeniowa jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

  • Grupa I: wyróżnienie – Oliwia Miązek ze Szkoły Podstawowej w Domasznie (opiekun: Marzena Majcherek).
  • Grupa II: nagroda – Katarzyna Jagucka z ZSOw Gielniowie (opiekun: Ewa Kowalska)
  • Grupa III: nagroda : Wiktor Markiewicz i Jacek Woźniak z PSP w Skrzyńsku (opiekun: Dorota Cieślikowska); wyróżnienie – Anna Żurowska oraz Joanna Sodel z ZSO w Wieniawie (opiekun Elżbieta Kalita); wyróżnienie – Kuba Zabroń z PSP w Skrzyńsku (opiekun: Dorota Cieślikowska).
  • Grupa IV: nagroda – Oliwia Biedrzycka i Klaudia Ścibak z PG w Przysusze; wyróżnienie – Przemysław Derek i Karol Zawadzki z Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Borkowicach (opiekun: Renata Jędrzejczak); wyróżnienie - Aleksandra Sadownik, Łukasz Sambor, Jakub Murawski z PG w Wolanowie (opiekun: Anna Kosiec) Nagrodę w dwóch kategoriach otrzymuje Mateusz Binkowski ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Końskich (opiekun: Alina Martyka)

Dominika Lefek – Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze

Turniej Kolęd w Przytyku I Nagroda – Katarzyna Jagucka I nagroda – Oliwia Biedrzycka Klaudia Ścigak, Gr. IV
Weronika Przyborek – Weronika Przyborek Karolina Styczyńska – Wyróżnienie Gr. IV Kuba Zabroń – Wyróżnienie Gr III
pobierzdo góry do góry

17.01.2012 r.

Spektakl: W mojej ojczyźnie - Litwa Czesława Miłosza.

muzeum gombrowicza

Muzeum Gombrowicza we Wsoli zaprasza na kolejne wydarzenie kulturalne. Tym razem 20 stycznia o godzinie 19.00 odbędzie się spektakl „W mojej ojczyźnie – Litwa Czesława Miłosza”.

Spektakl zbudowany został z wierszy, esejów i artykułów Czesława Miłosza, które zostaną zaprezentowane przez aktora młodego pokolenia – Bartosza Martyny przy akompaniamencie utworów Chopina, Rachmaninowa, Brahmsa i Debuss’ego w wykonaniu wiolonczelistki Magdaleny Bojanowicz i pianisty Piotra Kopczyńskiego. Reżyserem spektaklu jest Michał Klubiński.

Wstęp tak jak na inne wydarzenia u Gombrowicza jest bezpłatny. Wszystkich zainteresowanych z Radomia dowiezie bezpłatny autobus ITS Michalczewski. Zbiórka o godzinie 18.15 na przystanku autobusowym przy ul. Chrobrego (Centrum Handlowe Vis a Vis).

pobierzdo góry do góry

18.01.2012 r.

Nabór wniosków w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2012 r. ze środków krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO).

Wysokość środków na finansowanie PO FIO w roku 2012 wynosi 60 000 000,00 zł, w tym 57 600 000,00 zł przeznaczono na dotacje, zaś 2 400 000,00 zł przeznaczono na obsługę techniczną.

Składane projekty realizować muszą cel główny PO FIO, jakim jest zwiększenie udziału organizacji pozarządowych oraz podmiotów kościelnych i związków wyznaniowych prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych, w ramach kształtowanych i prowadzonych na zasadach partnerstwa i pomocniczości polityk publicznych.

Oferty można składać w ramach jednego z czterech priorytetów: Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne; Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie; Integracja i aktywizacja społeczna oraz Rozwój przedsiębiorczości społecznej.

Termin składania ofert mija w dniu 6 lutego 2012 r.

pobierzdo góry do góry

19.01.2012 r.

Sztuka nieprofesjonalna. W kręgu malarstwa kobiecego – wystawa w Muzeum im. Oskara Kolberga

Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze po raz kolejny udostępniło zwiedzającym galerię sztuki nieprofesjonalnej. Zaprezentowano obrazy artystek określanych jako naiwne, intuicyjne, inne, osobne; obdarzonych wielkim talentem i wyobraźnią; tworzących obrazy oryginalne, ekspresyjne, fascynujące estetyczną dojrzałością.

Autorkami wyeksponowanych prac malarskich (akwarel, rysunków, temper, olejnych na desce, płótnie, obrazów na szkle) są: Maria Korsak, Barbara Skiba, Leokadia Płonkowa, Katarzyna Gaweł, Halina Walicka, Maria Wójtowicz-Tarnawska, Anna Binkuńska, Weronika Holesz, Zofia Dembińska, Marta Michałowska, Władysława Iwańska, Janina Witkowska, Marianna Wiśnios.

Wszystkie prezentowane obrazy pochodzą z kolekcji Sztuki Nieprofesjonalnej Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, gromadzonej od 1979 r. i liczącej obecnie ponad 500 eksponatów.

Wystawa czynna od stycznia do marca 2012 r.

 Halina Walicka – Czerwone Wnętrze Marta Wójtowicz – Tarnowska – Kwiaty Wsi Polskiej  Leokadia Płonkowa – Matka Boska z Dzieckiem
pobierzdo góry do góry

20.01.2012 r.

Rusza nabór wniosków w Programie Grantowym Danone

Podziel się posiłkiem

To już ósmy raz szkoły, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, świetlice, domy kultury oraz grupy nieformalne mogą starać się o grant w wysokości do 6 000 zł na dożywianie dzieci, naukę prawidłowych nawyków żywieniowych i ekologicznych oraz ich wszechstronną edukację. Nabór wniosków w programie trwa od 16 stycznia do 27 lutego 2012 r.

Dzięki programowi „Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem!” szansę na realizację mają 32 inicjatywy podejmowane przez lokalne organizacje w całej Polsce, które doskonale znają problem niedożywienia i wiedzą jak najskuteczniej można mu zaradzić.

Wnioskodawcy składający wniosek w Programie Grantowym Danone „Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem!” mają również możliwość złożenia dodatkowego wniosku na kampanię promującą prawidłowe odżywianie i zdrowy styl życia w społeczności lokalnej. Na kampanię „Podziel się Posiłkiem. Podziel się Zdrowiem”, organizacja może otrzymać wsparcie w wysokości do 1 500 zł.

pobierzdo góry do góry

23.01.2012 r.

Program Równać Szanse 2012

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2012” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W konkursie o dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 czerwca 2012 r. a 30 listopada 2013 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców. Termin nadsyłania wniosków mija 22 lutego 2012 roku o godzinie 24.00.

Celem konkursu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców) poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych.O dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 czerwca 2012 r. a 30 listopada 2013 r. (prowadzone ze stałą, minimum 25-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat) mogą ubiegać się organizacje pozarządowe z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.

Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie konkursu wnioskujący przygotowują diagnozy środowiska lokalnego, w drugim (do którego zakwalifikuje się część wnioskujących) organizacje przygotują projekty. Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie konkursu mija 22 lutego 2012 roku o godzinie 24.00.

pobierzdo góry do góry

24.01.2012 r.

Od 23 stycznia 2012 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie lasów zniszczonych przez klęski żywiołowe

prow

Lasy zniszczone przez huragany, pożary czy też inne katastrofy naturalne można odbudować dzięki wsparciu z działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych", które jest wdrażane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Można również z tego działania dofinansować inwestycje poprawiające poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego w lasach. Nabór wniosków o przyznanie pomocy z działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" zostanie przeprowadzony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 23 stycznia 2012 r. do 17 lutego 2012 r. Termin ten ogłosił, 21 grudnia 2011 r. Prezesa ARiMR Tomasz Kołodziej w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz na portalu internetowym Agencji

Więcej informacji na stronie www.arimr.gov.pl

pobierzdo góry do góry

25.01.2012 r.

Ułatwienia dla radomskich przedsiębiorców

samorzad wojewodztwa mazowieckiego

Radom stał się udziałowcem, powołanego przez marszałka, Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. – ogłoszono 20 stycznia br. podczas konferencji prasowej. Dla lokalnych przedsiębiorców oznacza to ułatwienia pozyskiwania poręczeń przy ubieganiu się o kredyty i pożyczki.

Przystąpienie Radomia do MFPK to inicjatywa wicemarszałka Leszka Ruszczyka oraz wiceprezydenta miasta Krzysztofa Ferensztajna. Radom wniósł udział w wysokości 50 tys. zł.

Współpraca miasta z funduszem przyniesie bezpośrednie korzyści właścicielom mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Radomia i okolic. To szansa dla ludzi podejmujących nowe wyzwania biznesowe i poszukujących kapitału na start firmy, ale również osób bezrobotnych, czekających na nowe miejsca pracy w rozwijających się radomskich przedsiębiorstwach.

Więcej informacji na stronie www.mazovia.pl

pobierzdo góry do góry

26.01.2012r.

Konkurs na najlepszą płytę folkową

Polskie Radio S.A. ogłasza konkurs na najlepszą płytę folkową – Folkowy Fonogram Roku i najlepszą płytę z muzyką tradycyjną- Fonogram Źródeł- wydaną w roku 2011 w Polsce

Polskie Radio S.A. ogłasza konkurs na najlepszą płytę folkową – Folkowy Fonogram Roku i najlepszą płytę z muzyką tradycyjną- Fonogram Źródeł- wydaną w roku 2011 w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 13 lutego pod adresem Polskie Radio SA., Al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa z dopiskiem Folkowy Fonogram Roku lub Fonogram Źródeł.

pobierzdo góry do góry

26.01.2012r.

Noworoczny koncert organowy w Wolanowie

noworoczny koncert organowy w Wolanowie

Wójt Gminy Wolanów, Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wolanowie, Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Wolanowie zapraszają na koncert noworoczny z udziałem solisty p. Roberta Grudnia i chóru Canto. Koncert odbędzie się w dniu 29 stycznia 2012 roku o godzinie 16:00 w kościele parafialnym pw. św. Doroty w Wolanowie.

Źródło: www.wolanow.pl/

pobierzdo góry do góry

27.01.2012 r.

Szkolenie: Wniosek o płatność w PO KL

Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” – Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Radomiu zaprasza na szkolenie poświęcone omówieniu szelskich zagadnień związane z przygotowaniem wniosku o płatność w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Szkolenie jest bezpłatne i odbędzie się w dniach 9 i 10 lutego. Szczegółowe informacje oraz zapisy przyjmowane są w siedzibie Regionalnego Ośrodku Europejskiego Funduszu Społecznego w Radomiu przy ul. Kościuszki 1 oraz pod nr tel. 48 360 00 46.

pobierzdo góry do góry

30.01.2012 r.

Konkurs Gospodarczy Starosty Radomskiego Perła Powiatu. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 3 lutego 2012 r.

Powiat Radomski

W tym roku powiat radomski po raz pierwszy przeprowadzi Konkurs Gospodarczy Starosty Radomskiego pn. „Perła Powiatu”. Będzie to okazja do wspierana działalności gospodarczej i rolniczej oraz promowanie innowacyjnych przedsięwzięć i rozwiązań. Celem konkursu jest wyróżnienie produktów, firm oraz gospodarstw rolnych, mających siedzibę na terenie powiatu radomskiego, osiągających najlepsze efekty w 2011 roku.

Współzawodnictwo będzie się odbywało w pięciu kategoriach: Mała Firma Roku (zatrudniająca mniej niż 50 pracowników), Firma Roku (zatrudniająca 50 i więcej pracowników), Produkt Roku, Małe Gospodarstwo Rolne (powierzchnia mniej niż 10 ha) oraz Gospodarstwo Rolne (powierzchnia 10 ha i powyżej). Kandydaci do poszczególnych kategorii muszą spełniać warunki określone w Regulaminie Konkursu zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu Radomskiego. „Wnioski zgłoszeniowe” z „Ankietami Zgłoszeniowymi”, dostępne wraz z Regulaminem poniżej, należy składać od 5 stycznia br. do 3 lutego br. w siedzibie Starostwa bądź przesyłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Radomiu, ul. Domagalskiego 7, 26-600 Radom.

Nadzór nad przebiegiem Konkursu sprawować i orzekać o wynikach jego poszczególnych etapów będzie Kapituła powołana przez Zarząd Powiatu. Może ona również zadecydować o przyznaniu nagrody specjalnej, którą może zostać objęta dowolna kandydatura, zasługująca na szczególne wyróżnienie. Zwycięzca danej kategorii otrzyma Statuetkę i Dyplom Honorowy. Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród odbędzie się na Gali Konkursu Gospodarczego Starosty Radomskiego „Perła Powiatu” organizowanej 23 marca br. w Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu.

Kandydatów mogą zgłaszać zgodnie z regulaminem: burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu radomskiego, organizacje reprezentujące przedsiębiorców (np. IP-HZR, itp.) i rolników (np. Izby Rolnicze, ODR, itp.) a także firmy bądź rolnicy w swoim własnym imieniu.

pobierzdo góry do góry

31.01.2012 r.

Inter Cross Culture – Transnarodowy Projekt Współpracy

W dniach od 22 do 26 stycznia 2012 r. Fundacja Klasztoru Michaelstein oraz Akademia Muzyczna Saksonii Anhalt w Blankenburgu zorganizowała seminarium poświęcone przygotowaniu projektów współpracy międzynarodowej oraz projektu kulturowego „Inter – Cross Culture”. Wśród reprezentacji z kilku krajów obecni byli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz ministerstw kultury i turystyki z terenu Armenii, Estonii, Litwy, Niemiec, a także z Polski, która była reprezentowana przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki”.

Nadrzędnym celem przeprowadzonego seminarium kontaktowego było wypracowanie i przygotowanie wspólnego projektu transnarodowego pod nazwą „Inter Cross Culture”, który zostanie skierowany do realizacji w ramach działania Projektu Współpracy Programu Leader. Przedstawiona została merytoryczna zawartość planowanego projektu kulturowego, finansowanego ze środków unijnych, która odnosi się do obszaru edukacji międzykulturowej z elementami edukacji kulturalnej i kulinarnej, wspierania kulturalnych aktywności na obszarach wiejskich, poprzez włączenie nowego innowacyjnego podejścia do organizowanych wydarzeń. Projekt zakłada promocję dziedzictwa kulturowego oraz regionalnych potraw ludowych, a przede wszystkich wzajemną promocję i pokazanie tego co najbliższe w kulturze ludowej każdego z partnerskich krajów. Dlatego każdy uczestniczący w projekcie region partnerski przygotuje propozycje kulturalną, zorganizuje wydarzenie kulturalne na którym zaprezentuje dziedzictwo kulturowe swojego regionu (muzykę, rękodzieło, wyroby artystyczne) oraz przedstawi zastawiony stół kulinarny z potrawami tradycyjnymi. W każdym z zaplanowanych wydarzeń będą uczestniczyć wszyscy przedstawiciele krajów partnerskich, którzy zaprezentują swoich twórców i muzyków ludowych.

Omówione zostały również przykładowe projekty i działania związane z rozbudową i rozwojem turystyki ponadregionalnej, turystyki kulturowej, a także możliwości dalszej współpracy i przygotowywania kolejnych projektów zmierzających do promowania działań kulturalnych i przedsiębiorczych w Europie. Pracownicy stowarzyszenia „Razem dla Radomki” podczas szkolenia przedstawili najważniejsze informacje i atrakcje związane z obszarem naszych małych ojczyzn. Efektem naszego uczestnictwa było również wypracowanie współpracy związanej z promocją produktów tradycyjnych oraz przedsiębiorców z terenu LGD. Podczas szkolenia poruszone zostały zagadnienia związane z możliwością promocji produktu tradycyjnego „Papryki Przytyckiej” i wytwarzanych z niej przetworów na rynku zagranicznym. Z taką inicjatywą wyszli przedstawiciele Uniwersystetu Anhalt z Brenburga, którzy podczas Europejskiego Festiwalu Plonów zamierzają przygotować stoiska związane z Papryką Przytycką oraz zaprosić producentów papryki z gminy Przytyk.

Prowadzący seminarium – prof Roland Schone Uniwersytet Anhalt Seminarium kontaktowe - Blankenburg
Seminarium kontaktowe - Blankenburg Wizyta w Uniwersytecie Anhalt – Oddział Przetwórstwa Uczestnicy Seminarium
pobierzdo góry do góry

31.01.2012 r.

Styczniowy Numer Biuletynu Informacyjnego Stowarzyszenia Razem dla Radomki

Biuletyn LGD Razem dla Radomki

Zachęcamy Pańśtwa do lektury styczniowego numeru Biuletynu Informacyjnego Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” w którym przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące działań realizowanych przez nasze Stowarzyszenie, jak również najważniejszych wydarzeń z życia naszych „małych ojczyzn”.

W styczniowym numerze chcieliśmy podzielić się z Państwem informacjami związanymi z naszym udziałem w seminarium w Saksonii Anhalt której celem było przygotowanie transnarodowego projektu kulturalnego „Inter Cross Culture” z instytucjami partnerskimi z Armenii, Litwy, Estonii oraz Niemiec. Przedstawiamy również relację z Regionalnego Turnieju Kolęd w Przytyku, z Dnia Sponsora i Przyjaciela Szkoły w Wolanowie, z rozstrzygnięcia konkursu na ozdobę choinkową oraz szopkę bożonarodzeniową w Muzeum im. Oskara Kolberga, czy też kolejnej inicjatywy podjętej przez Publiczne Przedszkole w Wieniawie – Wielkiego Balu Księżniczek. Oczywiście nie zabraknie również historii naszych gmin, przedstawiamy sylwetkę profesora Andrzeja Bieńkowskiego – wybitnego folklorysty, malarza a przede wszystkim osoby, która stara się ocalić od zapomnienia muzykę prezentową przez wiejskich muzyków.

Zapraszamy także do odwiedzenia Jedlińska gdzie w dniach od 19 do 21 lutego odbędzie się unikatowy i jedyny tego typu w Polsce obrzęd Ścięcia Śmierci – Kusaki, sięgający swoim rodowodem nawet czasów pogańskich.

Biuletyn mogą Państwo przeczytać klikając w poniższą ikonę Pobierz. Życzymy miłej lektury.

pobierzdo góry do góry

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka