Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 13193868


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Styczeń 201103.01.2011 r.

Strona internetowa Towarzystwa Kulturalnego im. Oskara Kolberga w Przysusze.

towarzystwo kulturalne

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Towarzystwa Kulturalnego im. Oskara Kolberga w Przysusze. Możemy na niej odnaleźć wiele interesujących zagadnień związanych z działalnością stowarzyszenia, z jego historią, misją; obejrzeć galerię zdjęć z Dni Kolbergowskich i innych wydarzeń, jak również zapoznać się z publikacjami wydanymi przez Towarzystwo.

Strona Towarzystwa Kulturalnego im. Oskara Kolberga została zrealizowana przez Agencję Zarządu Nieruchomości i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w Radomiu w ramach projektu pn. „Zasoby kulturowe „w sieci” jako promocja lokalnych instytucji kultury w środkach masowego przekazu”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader PROW 2007-2013 – Działanie 413 Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju dla tzw. „Małych Projektów”.

pobierzdo góry do góry

04.01.2011 r.

Profesjonalna produkcja win gronowych w małym gospodarstwie winiarskim – szkolenie.

centrum doradztwa rolniczego

Centrum Doradztwa Rolniczego we współpracy z Polskim Instytutem Winorośli i Wina zaprasza na kolejną edycję szkolenia: Profesjonalna produkcja win gronowych w małym gospodarstwie winiarskim. Szkolenie odbędzie się w dniach 4-5 lutego w siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak zaplanować założenie winnicy, nauczą się podstaw uprawy i ochrony winorośli, a także jak poprawnie zrobić wino gronowe. Omówione zostaną także obowiązujące przepisy prawne i procedury administracyjne związane z komercyjną produkcją wina. Atrakcyjnym i bardzo przydatnym tematem kursu, także dla konsumentów wina, będą warsztaty degustacyjne, w trakcie których będzie można nauczyć się jak degustować i oceniać wino.

pobierzdo góry do góry

05.01.2011 r.

IV edycja konkursu dla mazowieckich producentów żywności o LAUR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO.

laur marszałka woj mazowieckiego

Już po raz czwarty Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ogłasza konkurs na najlepszy produkt żywnościowy na Mazowszu. Najsmaczniejsze i najzdrowsze wyroby piekarnicze, cukiernicze, wędliny, sery, przetwory owocowe i warzywne, a także miody oraz napoje, mogą stanąć do konkursu o Laur Marszałka.

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie producentów wyróżniających się wysoką jakością produkcji, kultywowaniem i popularyzowaniem mazowieckiej tradycji kulinarnej, a także oryginalnością w podejściu do tematu żywności i przetwórstwa.

Konkurs zaplanowany został z myślą o jak najszerszym gronie producentów żywności z terenu województwa mazowieckiego. Zaproszenie kierujemy nie tylko do firm komercyjnych, ale także do podmiotów i organizacji zajmujących się wytwarzaniem żywności na mniejszą skalę, takich jak: koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne i ekologiczne, osoby fizyczne, które mogą udokumentować swoją działalność posiadanymi certyfikatami, dyplomami, zaświadczeniami lub innymi dokumentami, np. potwierdzającymi prezentację produktu na targach, wystawach, imprezach lokalnych i regionalnych. Zgłoszony produkt powinien być powtarzalny, by można go było promować przy różnych okazjach.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 stycznia 2011 r.

pobierzdo góry do góry

07.01.2011 r.

Rusza III edycja konkursu: Polska Wieś - dziedzictwo i przyszłość.

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

W ramach konkursu Kapituła oceni prace kategorii - prace naukowe, popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi. 2 kategorię ocenianych prac będą stanowiły opracowania prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

Termin nadsyłania prac dotyczących polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich mija 29 lipca 2011 r. Organizatorem konkursu jest Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar.

pobierzdo góry do góry

10.01.2010 r

Strona internetowa Stowarzyszenia Dla przyszłości Gminy Wolanów

dla przyszłości gminy wolanów

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Stowarzyszenia „Dla przyszłości Gminy Wolanów” która powstała w ramach realizowanego przez Agencję Zarządu Nieruchomości i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w Radomiu projektu pn. „Zasoby kulturowe „w sieci” jako promocja lokalnych instytucji kultury w środkach masowego przekazu”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader PROW 2007-2013 – Działanie 413 Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju dla tzw. „Małych Projektów”.

Na witrynie internetowej możemy odnaleźć wiele interesujących informacji związanych z działalnością stowarzyszenia, z jego historią, misją. Możemy obejrzeć również galerie zdjęć z Szkolnej Izby Regionalnej w Wolanowie a także z innych wydarzeń i projektów. Gorąco polecamy!

pobierzdo góry do góry

11.01.2011 r.

Bezpłatne studia podyplowome – Ekonomia Społeczna.

ekonomia społeczna

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ogłasza nabór na bezpłatne, dwusemestralne studia podyplomowe – Ekonomia społeczna. Studia realizowane są w ramach projektu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem studiów jest kształcenie i doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych osób zajmujących się prowadzeniem i wspieraniem przedsięwzięć społecznych. Słuchacze zdobędą wiedzę z dziedziny ekonomii, zarządzania, finansów i prawa, niezbędną do tworzenia i zarządzania inicjatywami społecznymi, prowadzenia i rozwoju podmiotów ekonomii społecznej, a także do kreowania lub podejmowania efektywnej współpracy z organizacjami tego sektora. Dzięki odpowiednio skonstruowanemu programowi studiów i właściwej dla doskonalenia umiejętności formie zajęć, słuchacze będą kształcić kwalifikacje organizacyjne i menedżerskie, m.in. przez wymianę doświadczeń z pozostałymi słuchaczami. Rekrutacja trwa do 13 stycznia 2011 r.

pobierzdo góry do góry

13.01.2011r.

Otwarty konkurs na dofinansowanie zadań programu - Sport Wszystkich Dzieci

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs na dofinansowanie w 2011 r. zadań programu „Sport Wszystkich Dzieci”, finansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Na realizację zadań, zgodnie z projektem budżetu, przeznaczono kwotę 40 528 000 złotych.

Zadania przewidziane do realizacji w ramach I etapu programu to: organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży; organizacja wojewódzkich finałów Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz wojewódzkich finałów zawodów dla uczniów gimnazjów i liceów; dofinansowanie projektu „Animator sportu dzieci i młodzieży”; dofinansowanie projektu „Animator projektu Moje Boisko – Orlik 2012 (koordynuje Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego).

Konkurs adresowany jest do organizacji spoza sektora finansów publicznych, których podstawowym celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu, a w szczególności do ogólnopolskich stowarzyszeń, w tym polskich związków sportowych. Konkurs ma charakter otwarty. W pierwszej kolejności zostaną rozpatrzone wnioski nadesłane do dnia 24 stycznia 2011 roku; projekty złożone w późniejszym terminie będą rozpatrywane w miarę posiadanych środków.

pobierzdo góry do góry

14.01.2011 r.

Otwarta szkoła - przedłużony termin składania ofert

ministersto edukacji narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w odpowiedzi na liczne prośby dotyczące możliwości przedłużenia terminu składania zgłoszeń w konkursie „Otwarta szkoła", podjęta została decyzja w sprawie nowego terminu nadsyłania ofert. Można je składać do 31 stycznia 2011 roku.

Udział w konkursie może wziąć każde publiczne i niepubliczne przedszkole lub szkoła wraz ze współpracującą z nimi organizacją pozarządową. Zgłoszenie polega na opisaniu projektu edukacyjnego, zrealizowanego wspólnie przez szkołę i organizację pozarządową.

Celem konkursu jest zachęcanie do realizacji ciekawych inicjatyw oraz promowanie najlepszych przykładów współpracy w następujących obszarach (kategoriach):

  • edukacja obywatelska;
  • edukacja globalna;
  • edukacja cudzoziemców i mniejszości narodowych;
  • włączanie rodziców w edukację dzieci i młodzieży.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej

pobierzdo góry do góry

17.01.2011 r.

Konkurs - Najbardziej Innowacyjny Młody Rolnik 2011

 Młody Rolnik 2011

Zarząd Krajowego Związku Młodzieży Wiejskiej ogłasza Konkurs "Najbardziej Innowacyjny Młody Rolnik 2011" Konkurs jest skierowany do młodych rolników do 40 roku życia, którzy korzystając z funduszy europejskich zrealizowali w swoim gospodarstwie inwestycję poprawiającą konkurencyjność swojego gospodarstwa. Celem głównym konkursu jest promocja wdrażania rozwiązań innowacyjnych do produkcji rolniczej.

Konkurs trwa do 31 stycznia 2011 roku. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród obędzie się 11 lutego 2011 r. podczas II Europejskiego Dnia Młodego Rolnika, który odbędzie się w Poznaniu, w ramach Międzynarodowych Targów Hodowli Zwierząt FARMA. Spośród nadesłanych zgłoszeń do udziału w konkursie, Główna Komisja Konkursowa wyłoni trzech laureatów konkursu. Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody pieniężne w kwocie 5000zł, 3000zł oraz 2000zł oraz pamiątkowe statuetki i dyplomy.

pobierzdo góry do góry

17.01.2011 r.

Nieakademicka szkoła twórczego pisania - rozpoczęcie projektu realizowanego w ramach programu grantowego Akademii Orange

fundacja orange

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” w partnerstwie z Muzeum Gombrowicza we Wsoli oraz Gminnym Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku 17 stycznia 2011 r. rozpoczyna realizację projektu pn. „Nieakademicka szkoła twórczego pisania” który otrzymał dofinansowanie w ramach II edycji programu grantowego Akademii Orange.

Projekt „Niekademickiej szkoły twórczego pisania” skierowany jest do młodzieży z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Jedlińsk. W ramach projektu chcemy odnaleźć grupę 15 utalentowanych osób przejawiających predyspozycję do bycia animatorami kultury. Ci młodzi liderzy projektu wspólnie z pracownikami Muzeum Witolda Gombrowicza oraz LGD "Razem dla Radomki" przygotują i przeprowadzą konkurs na krótką formę prozatorską. Dzięki udziałowi w warsztatach z dziennikarstwa telewizyjnego, z zakresu tworzenia videobloga, czy też zajęciom z nowych mediów uczestnicy projektu stworzą nowoczesną platformę promocyjną literatury w postaci videobloga, na którym przedstawiać będą przebieg projektu. Finałem projektu będzie przeprowadzenie ogólnopolskiego konkursu literackiego „Pamiętnik z okresu dojrzewania”.

Projekt dąży do wyłonienia grupy lokalnych liderów kultury, osób które zostaną włączone w organizację "Nieakademickiej szkoły twórczego pisania", a poprzez to nabędą nowe umiejętności i kompetencje, pozwalająca im na kreowanie i przygotowywanie wydarzeń kulturalnych. Dzięki przeprowadzeniu konkursu literackiego - chcemy odnaleźć młode talenty literacki, a także zainspirować ich do twórczości i kreatywności, poprzez udział w konkursie literackich, a następnie w warsztatach pisarskich. Projekt umożliwi także osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, pochodzących z terenów wiejskich o ograniczonym dostępie do kultury, a szczególnie do literackiego życia - kontaktu ze współczesną wiedzą o literaturze i nowoczesną krytyką literacką.

pobierzdo góry do góry

18.01.2011r.

Konferencja – Cyfrowe Mazowsze 2015: Partnerstwo dla modernizacji regionu.

network

Agencja Rozwoju Mazowsza, Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” oraz Stowarzyszenia Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego zapraszają do udziału w regionalnej konferencji pt. „Cyfrowe Mazowsze 2015: Partnerstwo dla modernizacji regionu” która odbędzie się 20 stycznia 2011 r. w Warszawie w Hotelu Kyriad Prestige przy ul. Towarowej 2.

Konferencja stanowi podsumowanie pierwszych miesięcy realizacji inicjatywy oraz prezentację planów działań w projekcie, którego celem jest wsparcie procesów rozwojowych województwa mazowieckiego poprzez zbudowanie sieci partnerów, skutecznie realizujących projekty i przedsięwzięcia wykorzystujące nowoczesne narzędzia teleinformatyczne. W trakcie konferencje przedstawione zostaną m.in. następujące tematy: Transformacyjna ścieżka polskich regionów a praktyka polityki cyfrowej; koordynacja i synergia regionalnych oraz lokalnych projektów elektronicznej administracji; nowe inicjatywy na rzecz e-rozwoju Mazowsza. Udział w konferencji jest bezpłatny.

pobierzdo góry do góry

19.01.2011 r.

Seminarium informacyjne w Przysusze – Możliwości wsparcia Ekonomii Społecznej.

centrum przedsiębiorczości

Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na bezpłatne Seminarium Informacyjne pt. „Możliwości wsparcia Ekonomii Społecznej”, które odbędzie się 27 stycznia w Przysusze.

W programie seminarium zostaną przedstawione aspekty prawne tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej (min. stowarzyszenia, fundacje, kluby integracji społecznej, centra integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, spółki z o.o., spółdzielnie socjalne); źródła finansowania podmiotów ekonomi społecznej min. Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Pracy, a także omówione zostaną zagadnienia z zakresu tworzenia partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w regionie.

Seminarium rozpocznie się o godzinie 9.00 – 27 styczeń 2011 r. – Dom Kultury w Przysusze. Zgłoszenia mailowe – przyjmowane są na adres: a.caban@srcp.radom.pl.

pobierzdo góry do góry

20.01.2011 r.

Bezpłatne szkolenia w Radomiu. Projekt - Złap wiatr w żagle, Tobie też się uda.

zdz

Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział w Radomiu – zaprasza na bezpłatne szkolenia z zakresu: Prawo jazdy kat. C +ADR podstawowy, Pracownik opieki społecznej oraz na temat Jak otworzyć własną firmę.

Szkolenie realizowane są w ramach projektu „Złap wiatr w żagle. Tobie też się uda” współfinansowanego z funduszy unijnych, skierowane do osób bezrobotnych i po 45 roku życia. W przypadku szkolenia na pracownika opieki osobistej jest wymagane orzeczenie o niepełnosprawności .Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Bliższe informacje i zapisy w biurze projektów – ZDZ Oddział w Radomiu ul. Saska 4/6, tel. 48 362 35 08.

pobierzdo góry do góry

21.01.2011 r.

Szkolenia w projekcie: Zasoby kulturowe w sieci jako promocja lokalnych instytucji kultury w środkach masowego przekazu.

18 i 20 stycznia 2011 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wolanowie odbyły się pierwsze ze szkoleń zatytułowanych „Zarządzanie witryną internetową i aktualizacja treści w oparciu o CMS” przygotowanych dla przedstawicieli instytucji biorących udział w projekcie „Zasoby kulturowe „w sieci” jako promocja lokalnych instytucji kultury w środkach masowego przekazu” realizowanego przez Agencję Zarządu Nieruchomości i Rozwoju Regionalnego w ramach działania 413 Osi 4 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie „Małych projektów”.

Szkolenia mają na celu przedstawienie niezbędnych zagadnień związanych z zarządzaniem stronami internetowymi utworzonymi w ramach projektu dla instytucji kultury. Strony te wyposażone zostały w system zarządzania treścią (CMS) – który pozwala na konfigurację i administrację stronami internetowymi za pomocą przeglądarki internetowej (bez konieczności znajomości języków programowania). Dzięki niemu, instytucje biorące udział w projekcie, będą mogły samodzielnie wprowadzać zmiany na utworzonych stronach, rozbudowywać je i tym samym wypełniać założenia realizowanego projektu.

Podczas szkolenia uczestnicy projektu zapoznają się z niezbędnymi zagadnieniami związanymi z zarządzaniem stronami internetowymi utworzonymi w ramach projektu, wyposażonymi w system zarządzania treścią takimi jak: zarządzanie systemem, tworzenie menu nawigacyjnego i zarządzanie, dodawanie, edycja i usuwanie treści na stronie, przygotowanie materiałów do publikacji w Internecie, publikacja zdjęć, dokumentów i materiałów multimedialnych na stronie. Kolejne szkolenia odbędą się w dniach 24, 26 i 28 stycznia 2011 r. o godzinie 14.00 w Wolanowie.

szkolenie szkolenie szkolenie
szkolenie szkolenie szkolenie
pobierzdo góry do góry

24.01.2011 r.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej – Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przytyckiej.

towarzystwo ziemi przytyckiej

Strona Towarzystwa Ziemi Przytyckiej została utworzona w ramach realizowanego przez Agencję Zarządu Nieruchomości i Rozwoju Regionalnego w Radomiu pt. „Zasoby kulturowe „w sieci” jako promocja lokalnych instytucji kultury w środkach masowego przekazu”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader PROW 2007-2013 – Działanie 413 Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju dla tzw. „Małych Projektów”.

Na stronie znajdziemy wiele ciekawych informacji na temat kultury i historii Gminy Przytyk, wydarzeń kulturalnych, realizowanych projektów i działań, galerię zdjęć z m.in. VII Turnieju Regionalnego oraz Festynu – Powitanie Lata w Domaniowie oraz Biuletyn Ziemi Przytyckiej. Zachęcamy Państwa do odwiedzenia strony.

pobierzdo góry do góry

25.01.2011 r.

Chcesz zostać lokalnym liderem kultury? Zgłoś się do nas!

Ogłaszamy nabór do projektu Nieakademicka szkoła twórczego pisania.

fundacja orange

Jeżeli interesujesz się kulturą, chcesz poznać podstawy pracy w telewizji, interesujesz się mediami internetowymi i chcesz tworzyć wideobloga, poznać warszawskie instytucje kultury, czy też uczestniczyć w ogólnopolskich projekcie – zgłoś się do nas i zostań uczestnikiem projektu „Nieakademicka szkoła twórczego pisania” realizowanego w ramach programu Akademia Orange.

Projekt „Niekademicka szkoła twórczego pisania” realizowany przez LGD „Razem dla Radomki” w partnerstwie z Muzeum Gombrowicza we Wsoli oraz Gminnym Centrum Kultury i Kultury Fizycznej skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Jedlińsk.

Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony www.razemdlaradomki.pl i dostarczyć go osobiście do Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli, ul. W. Gombrowicza 1 lub do LGD „Razem dla Radomki” ul. Wernera 9/11 w Radomiu. Na zgłoszenia czekamy do 11 lutego 2011 r.

pobierzdo góry do góry

26.01.2011r.

Koncert Leny Ledoff w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli

Lena Ledoff

Serdecznie zapraszamy do Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli na koncert – recital charyzmatycznej pianistki rosyjskiej Leny Ledoff.

Lena Ledoff – gra na fortepianie i komponuje. Urodziła się w Petersburgu. Ukończyła wydział fortepianowy Akademii Muzycznej w Woroneżu. Była wykładowcą jazzu na Uniwersytecie im. Janki Kupały na Białorusi. Od 1994 r. mieszka na stałe w Polsce. W tym samym roku otrzymała Grand Prix za muzykę do baletu Dymitra Kurakulowa na Międzynarodowym Festiwalu Współczesnej Choreografii w Witebsku. W ubiegłym roku otrzymała stypendium artystyczne Prezydenta Miasta Warszawy. Koncertowała we Francji, Czechach oraz podczas wielu polskich festiwali, m.in. Jazz Jamboree oraz Camerimage. Nagrała cztery płyty.

Recital odbędzie się w sobotę, 29 stycznia, o godzinie 17.00. Wstęp wolny. Wszystkich zainteresowanych na koncert dowiezie bezpłatny autobus, zbiórka przed Teatrem Powszechnym w Radomiu, o godzinie 16.10.

pobierzdo góry do góry

27.01.2011 r.

Chór Canto zaprasza na koncert noworoczny do Przysuchy

Chór Canto

Zapraszamy na noworoczny koncert, który odbędzie się 29 stycznia o godzinie 18.00 w Domu Kultury w Przysusze. Wystąpi na nim Nauczycielski Chór „Canto” z Przysuchy który z tej okazji przygotował specjalny repertuar oraz Chór „Graudium Canti z Szydłowca. Tradycyjnie zostaną zaprezentowane kolędy, ale tym razem w nowych aranżacjach, te mało znane i śpiewane w oryginalnym języku. Publiczność będzie miała okazje wysłuchać m.in. francuskie „Nad Betlejem”, niemieckie „Stille Nacht” angielskie „Jemioła i Wino” . Nad muzycznym przygotowaniem koncertu pracują Jerzy Mazurek i Karol Sionek.

Serdecznie Zapraszamy!

pobierzdo góry do góry

28.01.2011

Biuletyn Lokalnej Grupy Działania Razem dla Radomki

biuletyn stowarzyszenia

Zachęcamy do lektury najnowszego numeru Biuletynu Informacyjnego LGD „Razem dla Radomki”. Tym razem na jego łamach chcieliśmy podzielić się z Państwem informacjami na temat realizowanych na obszarze naszych gmin projektów: „Nieakademickiej szkoły twórczego pisania”, „Zasoby kulturowe w sieci” jako promocja lokalnych instytucji kultury w środkach masowego przekazu” oraz „Bajkowego teatru cudów – wariacje na temat klasyki literatury dziecięcej”. Wzorem poprzednich numerów przygotowaliśmy również informacje o charakterze historycznym i kulturowym.

pobierzdo góry do góry

28.01.2011r.

Konferencja podsumowująca projekt - Zasoby kulturowe w sieci jako promocja lokalnych instytucji kultury w środkach masowego przekazu.

Agencja Zarządu Nieruchomości i Rozwoju Regionalnego w Radomiu zaprasza na konferencję podsumowującą projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla tzw. „Małych Projektów” pn. „Zasoby kulturowe „w sieci” jako promocja lokalnych instytucji kultury w środkach masowego przekazu”. Projekt miał na celu utworzenie 6 witryn internetowych dla stowarzyszeń/towarzystw z obszaru funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”.

Konferencja odbędzie się 31 stycznia 2011 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Zakrzewie.

pobierzdo góry do góry

31.01.2011 r.

Projekt Księga kwalifikacji - Bezpłatne szkolenia dla osób pracujących.

creator logo

Creator Sp. z o.o. zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach dla dorosłych osób pracujących zamieszkałych na terenie subregionu radomskiego (powiaty: białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, szydłowiecki, zwoleński, radomski i m. Radom).

Celem projektu jest podniesienie i dostosowanie umiejętności i kwalifikacji dorosłych osób pracujących z terenu województwa mazowieckiego z zakresu: pracownik działu księgowo-kadrowego, specjalista ds. rozliczeń finansowych i dotacji Unii Europejskiej, pracownik administracyjno-biurowy.

Uczestnicy projektu otrzymają zwroty kosztów dojazdu do miejsca szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające nabycie nowych kwalifikacji. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z Biurem Projektu Creator w Radomiu, przy ul. Warzywna 23 w godz. 7.30-17.00 tel. 048 385 10 95.

pobierzdo góry do góry

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.