NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 11477645


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic


Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic

Stowarzyszenie "Rozwoju Wsi Bierwce i okolic" powstało 14 sierpnia 2002 roku i działa na terenie gminy Jedlińsk. Głównymi celami działań podejmowanych przez Stowarzyszenie jest wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Bierwce i okolic, jak również wspieranie inicjatyw oświatowych w środowisku wiejskim. Do zadań realizowanych przez Stowarzyszenie należą również inicjatywy związane z budowaniem społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.

Jedną z ważniejszych inicjatyw, którą corocznie podejmuje się Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bierwce i okolic jest współorganizowanie z LGD "Razem dla Radomki" "Jarmarku Ludowego". Impreza ta ma na celu promocję folkloru i dziedzictwa ludowego obszarów wiejskich. Ideą imprezy jest organizacja wydarzenia w małych miejscowościach położonych na obszarach wiejskich; aktywizacja mieszkańców, kół gospodyń wiejskich i organizacji pozarządowych do wspólnego inicjowania i kreowania wydarzeń kulturalnych. Poprzez kreowanie tego wydarzenia, Stowarzyszenie chce przypomnieć już o minionym, ale pięknym zwyczaju polskiej wsi, którym były wiejskie zabawy ludowe, na których kapele ludowe grały mazurki, oberki, integrując mieszkańców wsi.

V edycja "Jarmarku Ludowego" z 2016 roku służyła także prezentacji projektu "Poszukiwacze Kultury", któryzostał dofinansowany ze środków w ramach FIO Mazowsze Lokalnie. Działanie to miało charakter społeczno-edukacyjny, którego istotą było kształtowanie wśród seniorów i osób młodych nawyków do czynnego, kreatywnego spędzania czasu, rozwoju umiejętności, dostosowania się do realiów obecnego świata, a przede wszystkim do rozwoju i budowy dialogu międzypokoleniowego, kształtowania oferty kultury w ośrodkach wiejskich.

Oprócz wyżej wymienionych Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic zrealizowało projekt pt.: "MIKOŁAJKI, Seniorzy dzieciom - międzypokoleniowe spotkanie artystyczne" wyłoniony w Konkursie na Lokalne Inicjatywy Społeczne, realizowany w ramach zadania publicznego pt. "Skuteczne NGOsy - rozwój wiejskich organizacji pozarządowych" finansowanego ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach otwartego konkursu ofert.W ramach projektu prowadzono warsztaty wokalne wspierające grupę śpiewaczą Biesiada Bierwiecka w zakresie nauki śpiewu i poprawy umiejętności wokalnych.

"Wieś aktywna- wczoraj a dziś" to nazwa kolejnego projektu zrealizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic oraz Grupę nieformalną Aktywne Bierwce w 2014 roku, który uzyskał dofinansowanie ze środków Programu " Fundusz Inicjatyw Obywatelskich -Mazowsze Lokalnie" realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy , Stowarzyszenie BORIS oraz Stowarzyszenie Europa i My. W ramach podjętych działań odbyły się wielogodzinne warsztaty nawiązujące do sztuki ludowej - bibułkarstwa, plecionkarstwa oraz reportażowo-dziennikarskie, podczas ,których starano się odtworzyć historię ludzi i miejsc korzystając z zasobów ludzkiej pamięci i starej dokumentacji fotograficznej . Te międzypokoleniowe spotkania służyły integracji i były elementem zazębiania się przeszłości z teraźniejszością.

Działania na rzecz rozwoju lokalnego to nie wszystko czym może poszczycić się Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic. Jednym z wyróżnień jest nagroda w konkursie na najlepsze potrawy i dania z papryki. Konkurs ten zorganizowany został w ramach projektu pt. "Mazowiecka Kuźnia Smaków. Promocja dziedzictwa kulinarnego obszaru Południowego Mazowsza, wpływająca na rozwój produktów tradycyjnych i regionalnych" w ramach działania Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przygotowana przez Stowarzyszenie wyjątkowo pomysłowa, a przede wszystkim przepyszna potrawaz papryki- Zupa krem paprykowy z grzankami - otrzymała nagrodę główną podczas ogłoszenia wyników na XVII Ogólnopolskich Targów Papryki w Przytyku.

Zarząd:

  • Ewa Ofiara - prezes zarządu
  • Iwona Górecka- wiceprezes zarządu

Kontakt:
ul. Bierwce 22
26-660Jedlińsk
tel. 48 321 61 81

sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.