finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Aktualności

Spotkanie podsumowujące cykl konsultacji Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru gmin  LGD „Razem dla Radomki” w Przytyku. 25.10.2022 r.

27.10.2022 | LSR, pazdziernik2022

Spotkanie podsumowujące cykl konsultacji Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru gmin  LGD „Razem dla Radomki” w Przytyku. 25.10.2022 r.

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” spotkaniem zorganizowanym we wtorek, 25 października w Centrum Kultury i w Bibliotece  w Przytyku zakończyło cykl spotkań konsultacyjnych, mających na celu opracowanie przy udziale mieszkańców naszego obszaru nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na okres programowania unijnego lat 2023-2029 w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Opracowanie tego dokumentu pozwoli na ubieganie się o kolejne wielomilionowe wsparcie finansowe na wdrażanie działań na obszar gmin: Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów i Zakrzew.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele gminy Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wolanów, Wieniawa i Zakrzew – w tym w szczególności lokalni, przedstawicieli i pracowników samorządów terytorialnych, organizacji pozarządowych, instytucji kultury, placówek oświatowych.

Przedstawiciele Stowarzyszenia Razem dla Radomki zaprezentowali podsumowanie przeprowadzonego cyklu spotkań konsultacyjnych, realizowanych w każdej z gmin w miesiącu wrześniu i październiku br. Przedstawione zostały wnioski i analizy przedłożonych fiszek projektów oraz ankiet potrzeb. Omówione zostały również działania i zakresy wsparcia finansowego nowej perspektywy unijnej skierowanej do LGD jak również najważniejsze kryteria wyboru w procesie wyboru Lokalnych Strategii Rozwoju.

Szczególnie ważnym elementem spotkania była rozmowa z uczestnikami na temat dotykowych środków skierowanych z budżetu 23 milionów złotych – przeznaczonych dla Funduszy dla Mazowsza, które dedykowane będą dla lokalnych grup działania.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkań, osobom i podmiotom zgłaszającym fiszki projektów oraz zaangażowanym w sposób przygotowania LSR-u, nad którym praca nadal będzie zainteresowana a planowany termin zakończenia prac i złożenia wniosku o uzyskanie wsparcia finansowanego w ramach realizacji lokalnej strategii rozwoju planowany jest na I kwartał 2023 roku. Przed nami dalsza, wspólna praca nad konsultacjami dokumentu, dlatego zachęcamy do kontaktu i współpracy przy konstruowaniu nowej strategii.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content