finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Aktualności

Spotkanie konsultacyjne w sprawie Smart Village w Chruślicach

18.05.2023 | maj2023

Realizując podpisaną z LGD „Razem dla Radomki” umowę o powierzenie grantu w zakresie „Opracowanie koncepcji Smart Villages w miejscowości Chruślice” – Koło Gospodyń Wiejskich „Babki.pl” w Chruślicach zorganizowały spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami Chruślic.

Prezes LGD Cezary Nowek przedstawił w prezentacji idee smart villages, wymogi związane z opracowywana koncepcją , informacje dotyczące wsi Chruślice w ujęciu historycznym i statystycznym.

W dyskusji mieszkańcy przedstawili działania jakie winny być podjęte m.in.  rozbudowa boiska sportowego, wytyczenie szlaku historycznego związanego z martyrologia narodu polskiego w okresie II wojny światowej, dokończenie rozbudowy Klubu, Seniora +, cyklicznej organizacji w Chruślicach wiejskiego Dnia Rolnika, spotkań edukacyjnych w Klubie Seniora +.

W spotkaniu uczestniczyła Pani Wójt Wolanowa Ewa Markowska, której dziękujemy za cenne uwagi i podpowiedzi oraz sołtys – Pan Edward Pysiak.  Wszystkie uwagi i glosy skrzętnie notowała pani Ania Okrój mieszkanka Chruślic i pracownik Gminy Wolanów.

logotypy prow

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content