finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Sławni ludzie

Ludwik Skowyra

Ludwik Skowyra

ur. 1878 r., zm. 30 listopada 1965 r.
nauczyciel i wychowawca młodzieży

Urodził się w 1878 r., w Staszowie. W 1904 r. przybył do Przysuchy obejmując kierownictwo miejscowej szkoły powszechnej. W pierwszym okresie swojego pobytu w Przysusze powołał do życia Spółdzielnię Spożywców ,,Społem” oraz Bibliotekę Publiczną im. Henryka Dębińskiego. W celu zapewnienia niezbędnej kwalifikacji dla pracowników działających w handlu, Skowyra zorganizował pierwsze kursy zawodowe w zakresie spółdzielczości. W 1918 r., utworzono w Przysusze Towarzystwo Szerzenia Oświaty, na czele którego stanął Skowyra jako prezes.

W 1918 r., utworzono w Przysusze Towarzystwo Szerzenia Oświaty, na czele którego stanął Skowyra jako prezes. Towarzystwo to założyło gimnazjum o 4 – letnim cyklu nauczania, które było szkołą prywatną na prawach państwowych. Jego zadaniem było przygotowanie absolwentów do dalszej nauki. Poziom nauczania był dość wysoki, a treści wychowawcze wynikały z różnorodnych form pracy pozalekcyjnej z młodzieżą. W celu umożliwienia uczniom progimnazjum dalszej nauki oraz zapewnienia niezbędnych kadr dla rozwijającej się spół dzielności, Skowyra zorganizował pierwszą w Polsce trzyletnią Szkołę Spółdzielczą. Skowyra zapewnił młodzieży pochodzącej z biednych rodzin bezpłatną naukę w tej szkole. Dla uczniów zamiejscowych zorganizował internat. Szkoła Spółdzielcza była prywatną szkołą na prawach państwowych.

Ludwik Sowyra pragnął rozszerzyć idee oświaty spółdzielczej, dlatego w 1929 r., przeniósł się do Kozienic, gdzie pracował trzy lata. Do Przysuchy powrócił w 1932 r., organizując różne formy kształcenia opierające się na kompletach nauczania. W celu szerzenia oświaty zawodowej i pogłębiania więzi z wychowankami zorganizował w 1935 r., pierwszy zjazd absolwentów progimnazjum i szkoły spółdzielczej.

W 1947 r., Skowyra zorganizował Gimnazjum Handlowe i. St. Staszica, które jako szkoła prywatna istniało do czasu powołania do życia Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej w Przysusze w 1951 r. Skowyras został powołany na stanowisko dyrektora tej szkoły i pełnił tę funkcję do emerytury.

Zmarł w Przysusze 30 listopada 1965 r., gdzie został pochowany. Za zasługi dla szerzenia oświaty odznaczony został Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta, Złotym i Brązowym Krzyżem Zasługi, Złotą odznaką ZNP, Odznaką Zasłużonego Działacza Spółdzielczego.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content