NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 11162914


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Sławni ludzie


Ludwik Skowyra

Ludwik Skowyra

ur. 1878 r., zm. 30 listopada 1965 r.
nauczyciel i wychowawca młodzieży

Urodził się w 1878 r., w Staszowie. W 1904 r. przybył do Przysuchy obejmując kierownictwo miejscowej szkoły powszechnej. W pierwszym okresie swojego pobytu w Przysusze powołał do życia Spółdzielnię Spożywców ,,Społem" oraz Bibliotekę Publiczną im. Henryka Dębińskiego. W celu zapewnienia niezbędnej kwalifikacji dla pracowników działających w handlu, Skowyra zorganizował pierwsze kursy zawodowe w zakresie spółdzielczości. W 1918 r., utworzono w Przysusze Towarzystwo Szerzenia Oświaty, na czele którego stanął Skowyra jako prezes.

W 1918 r., utworzono w Przysusze Towarzystwo Szerzenia Oświaty, na czele którego stanął Skowyra jako prezes. Towarzystwo to założyło gimnazjum o 4 - letnim cyklu nauczania, które było szkołą prywatną na prawach państwowych. Jego zadaniem było przygotowanie absolwentów do dalszej nauki. Poziom nauczania był dość wysoki, a treści wychowawcze wynikały z różnorodnych form pracy pozalekcyjnej z młodzieżą. W celu umożliwienia uczniom progimnazjum dalszej nauki oraz zapewnienia niezbędnych kadr dla rozwijającej się spół dzielności, Skowyra zorganizował pierwszą w Polsce trzyletnią Szkołę Spółdzielczą. Skowyra zapewnił młodzieży pochodzącej z biednych rodzin bezpłatną naukę w tej szkole. Dla uczniów zamiejscowych zorganizował internat. Szkoła Spółdzielcza była prywatną szkołą na prawach państwowych.

Ludwik Sowyra pragnął rozszerzyć idee oświaty spółdzielczej, dlatego w 1929 r., przeniósł się do Kozienic, gdzie pracował trzy lata. Do Przysuchy powrócił w 1932 r., organizując różne formy kształcenia opierające się na kompletach nauczania. W celu szerzenia oświaty zawodowej i pogłębiania więzi z wychowankami zorganizował w 1935 r., pierwszy zjazd absolwentów progimnazjum i szkoły spółdzielczej.

W 1947 r., Skowyra zorganizował Gimnazjum Handlowe i. St. Staszica, które jako szkoła prywatna istniało do czasu powołania do życia Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej w Przysusze w 1951 r. Skowyras został powołany na stanowisko dyrektora tej szkoły i pełnił tę funkcję do emerytury.

Zmarł w Przysusze 30 listopada 1965 r., gdzie został pochowany. Za zasługi dla szerzenia oświaty odznaczony został Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta, Złotym i Brązowym Krzyżem Zasługi, Złotą odznaką ZNP, Odznaką Zasłużonego Działacza Spółdzielczego.

sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.