Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 12934234


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Sierpień 2010 r.02.08.2010 r.

Najnowszy Biuletyn Lokalnej Grupy Działania Razem dla Radomki.

biuletyn stowarzyszenia

Zapraszamy do lektury najnowszego biuletynu Lokalnej Grupy Działania "Razem dla Radomki", który poświęcony jest tematyce grunwaldzkiej. Znajdziemy w nim informacje o kompleksie Rycerzy Bogurodzicy, który w czerwcu 2010 r. został otwarty w Taczowie, oraz informacje o wybitnych rycerzach doby średniowiecza związanych z naszym regionem: Mszczujem ze Skrzynna, Powałą z Taczowa oraz Dobrogosta Czarnego z Odzywołu, których sylwetki przedstawia pomnik "Spotkanie u Powały" znajdujący się w Taczowie.

Zachęcamy również do obejrzenia fotoreportażu z Dni Kolbergowskich oraz galerii nagrodzonych fotografii w konkursie "Piękno Doliny Radomki".

pobierzdo góry do góry

03.08.2010 r.

Szkolenia z zakresu wdrażania projektów współpracy

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapraszają przedstawicieli Lokalnych Grup Działania na dwudniowe szkolenia dotyczące działania „Wdrażanie projektów współpracy” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Szkolenia obędą się w każdym województwie. Udział w nich jest bezpłatny. Najbliższe szkolenia odbędą się w Warszawie i Opolu w terminie 5-6.08.2010 r.

pobierzdo góry do góry

04.08.2010 r.

Mazowiecki Kongres Lokalnych Grup Działania

Związek Stowarzyszeń Mazowiecki Leader zaprasza na Pierwszy Mazowiecki Kongres Lokalnych Grup Działania, który odbędzie się w dniach 19-21 sierpnia w Pałacu w Łochowie.

W trakcie kongresu omówione zostaną zagadnienia związane z funkcjonowaniem lokalnych grup działania w obecnym okresie programowania 2007-2013 oraz perspektywy podejścia i metodologii Leader w okresie 2014-2020, prawno-ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania biur LGD, przygotowanie i realizacja ogólnopolskich projektów współpracy, oraz działania LGD na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy na obszarach wiejskich.

pobierzdo góry do góry

05.08.2010 r.

Mistrzostwa Akrobacji Samolotowej w Radomiu

Mistrzostwa Świata w Akrobacji Samolotowej

Już w najbliższy piątek o godzinie 19.00 na Placu Konstytucji w Radomiu rozpocznie się ceremonia otwarcia IX Mistrzostw Świata w Akrobacji Samolotowej. Mistrzostwa potrwają do 14 sierpnia.

Będzie to dziewiąta edycja Mistrzostw Świata i już czwarta o randze mistrzowskiej impreza organizowana przez Aeroklub Radomski. Wcześniej Aeroklub gościł uczestników Mistrzostw Świata w Akrobacji Samolotowej w 2006 roku, dwukrotnie lotnisko w Piastowie było też gospodarzem Mistrzostw Europy . W 2008 roku w akrobacji szybowcowej, a w 2009 roku w samolotowej.

Udział w zawodach zadeklarowała rekordowa ilość zawodników (ponad 100 pilotów z 26 państw). Wstęp na wszelkie imprezy jest wolny.

pobierzdo góry do góry

06.06.2010 r.

Bezpłatny warsztat „Czas na zmiany - zarządzanie sobą w czasie”

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Pomocy „Q zmianom” zapraszają na bezpłatny warsztat: „Czas na zmiany - zarządzanie sobą w czasie", który odbędzie się 11 sierpnia 2010 w Warszawie. Warsztat skierowany jest do pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych działających na Mazowszu zainteresowanych polepszeniem swojego funkcjonowania w czasie.

Warsztat w sposób szczególny skierowany jest do osób pracujących na samodzielnych stanowiskach, zainteresowanych sektorem ekonomii społecznej.

Termin: 11 sierpnia 2010 roku w godzinach 9.00 – 17.00.
Miejsce: Spółdzielnia Kooperatywa Pozarządowa, ul. Kłopotowskiego 6/61, Warszawa.

pobierzdo góry do góry

09.08.2010 r.

Zapraszamy do udziału w Konkursie Przyjazna Wieś

zarzad województwa mazowieckiego

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich zaprasza do udziału w konkursie „Przyjazna Wieś” na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury realizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych.

W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy beneficjenci, którzy zrealizowali projekty wspierające rozbudowę infrastruktury technicznej lub społecznej na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego, współfinansowane z Funduszy Europejskich od 2004 roku.

pobierzdo góry do góry

10.08.2010r.

Bezpłatne szkolenia z zakresu ewaluacji projektów.

Stowarzyszenie BORIS zaprasza osoby planujące i realizujące projekty na cykl spotkań z ewaluacji, które odbędą się w okresie wrzesień-listopad 2010 r. w Palczewie (40 km od Radomia).

W czasie czterech weekendowych sesji szkoleniowych uczestnicy będą mogli dowiedzieć się jaka jest rola ewaluacji w procesie zarządzania projektami, jak planować ewaluację, jakie są metody badań ewaluacyjnych oraz w jaki sposób zlecać ewaluację i oceniać raporty i jak korzystać z wyników badań.

Cykl szkoleniowy obejmuje 72 godziny lekcyjne. Osoby uczestniczące w projekcie nie ponoszą kosztów udziału w szkoleniach, zapewniony jest też bezpłatny dojazd z Radomia na miejsce szkolenia. Rekrutacja trwa do 27 sierpnia 2010 r.

pobierzdo góry do góry

11.08.2010 r.

Biuletyn MRiRW: Wykorzystywanie środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

biuletyn prow

Zachęcamy Państwa do lektury biuletynu pn. "Bieżąca informacja na temat PROW 2007-2013", który został przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Znajdziemy w nim informacje dotyczące m.in.: szkoleń zawodowych dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie, modernizacji gospodarstw rolnych, renty strukturalnych, działania ułatwiające start młodym rolnikom.

Pobierz biuletyn

pobierzdo góry do góry

12.08.2010 r.

II Karpackie Dni Zielonej Turystyki.

Fundacja Bieszczadzka, Detska Organizácia Fénix Snina (Słowacja) oraz WWF Polska zapraszają w dniach 20-22 sierpnia 2010 roku do Lutowisk (w Bieszczadach) na II KARPACKIE DNI ZIELONEJ TURYSTYKI.

Karpackie Dni Zielonej Turystyki służą przede wszystkim kreowaniu i promocji wśród odwiedzających region turystów oraz wśród samych mieszkańców wspólnej dla Karpat Wschodnich oferty turystyki przyjaznej środowisku. Impreza popularyzuje także potencjał przyrodniczy, historyczny i kulturowy regionu oraz uświadamia znaczenie ekoturystyki i ekologii.

W programie tegorocznych Dni przewidziano m.in.: występy zespołów regionalnych z Polski, Słowacji i Ukrainy, wystawy publikacji i fotografii oraz pokazy filmów, warsztaty terenowe, wycieczki edukacyjne, kiermasz rękodzieła wschodniokarpackiego, zajęcia edukacyjne.

Szczegóły programu na www.gotocarpathia.pl.

pobierzdo góry do góry

13.08.2010 r.

Projekt: Przedsiębiorca – Moje nowe Ja. Dofinansowania na start własnej firmy.

Projekt „Przedsiębiorca – Moje Nowe Ja” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i przewiduje przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości dla uczestników projektu – jednorazowej dotacji inwestycyjnej w kwocie 40 000,00 zł.

Skierowany jest do 30 osób, zameldowanych na terenie powiatu radomskiego, szydłowieckiego, przysuskiego, żuromińskiego oraz miasta Warszawy, które oprócz wsparcia finansowego otrzymają darmowe szkolenia, doradztwo, podniesienie kwalifikacji oraz uzyskają najważniejsze informacje z zakresu przedsiębiorczości, marketingu, zarządzania, podatków, deklaracji ZUS, prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

pobierzdo góry do góry

16.08.2010 r.

Bezpłatne szkolenia dla kobiet w Radomiu.

Polska Giełda Pracy Oddział w Radomiu zaprasza do udziału w Projekcie „ZatrudniOna”. Projekt przewiduje przeprowadzenie szeregu szkoleń dla kobiet pozostających bez zatrudnienia, które zamieszkują powiaty: lipski, zwoleński, szydłowiecki, przysuski i radomski.

Szkolenia są realizowane w zakresie: grafika komputerowa, florystyka, specjalista ds. projektów europejskich, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, kurs kosmetyczny z elementami wizażu, handlowiec z obsługą komputera oraz nowoczesny sekretariat z obsługą komputera.

W ramach projektu zagwarantowane jest stypendium szkoleniowe, bezpłatne materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, zwrot kosztów opieki nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi.

pobierzdo góry do góry

17.08.2010 r.

Kwartalnik Stowarzyszenia KapitaŁ Praca Rozwój.

Kwartalnik

Serdecznie zapraszamy wszystkich do zapoznania się w nowym numerem kwartalnika Stowarzyszenia „Kapitał Praca Rozwój”.

Zawarte są w nim informacje dotyczące m.in.: Pierwszej Polsko – Ukraińskiej Konferencji Leader 2010, Wystawy technik i technologii „Nowe źródła energii” w Wiśniewie – podczas której zaprezentowano kilka rozwiązań w sferze wykorzystania energii słonecznej oraz relację z IV Forum Organizacji Pozarządowych, organizowanego corocznie przez „Kapitał – Praca – Rozwój”.

pobierzdo góry do góry

18.08.2010r.

Artykuł o Domaniowskim Morzu w najnowszym numerze Kroniki Mazowieckiej.

”StefanBłaszczyk"

W najnowszym numerze Kroniki Mazowieckiej – wydawnictwie Samorządu Województwa Mazowieckiego ukazał się artykuł poświęcony zbiornikom retencyjnym na Mazowszu, w którym został przedstawiony Zbiornik w Domaniowie – położony na terenie trzech gmin :Przytyk, Wieniawa, Wolanów - należących do obszaru LGD „Razem dla Radomki”.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z artykułem, zawierającym również fragmenty rozmowy z Wójtem gminy Przytyk – Stefanem Błaszczykiem.

pobierzdo góry do góry

19.08.2010 r.

Zapraszamy na wystawę fotograficzną „Piękno Doliny Radomki” w Radomiu.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Zapraszamy na wystawę fotograficzną zorganizowaną przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki”, która będzie można obejrzeć od 19 sierpnia do 2 września 2010 r. na placu Corraziego w Radomiu (przed budynkiem Urzędu Miasta Radom).

Wystawa fotograficzna pt. „Piękno Doliny Radomki” przedstawia zbiór fotografii ukazujących piękno i różnorodność krajobrazu, architektury, oraz przyrody sześciu gmin regionu radomskiego: Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew.

Autorami zdjęć są dzieci i młodzież mieszkające na terenie wspomnianych gmin, które uczestniczyły w konkursie oraz w warsztatach organizowanych w kwietniu i maju 2010 r. przez LGD „Razem dla Radomki”.

Honorowy patronat nad wystawą sprawuje Prezydent Miasta Radomia – Andrzej Kosztowniak.

pobierzdo góry do góry

20.08.2010 r.

Dożynki Województwa Mazowieckiego w Sierpcu -22.08.2010 r.

”dozynki"

Tegoroczne Dożynki Województwa Mazowieckiego, Diecezji Płockiej i Powiatu Sierpeckiego odbędą się w najbliższą niedzielę 22.08.2010 r. w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Podczas dożynek odbędą się pokazy prac rzemiosła i rękodzielnictwa ludowego, prac żniwnych, kiermasze i wystawy produktów regionalnych. Imprezie towarzyszyć będą koncerty zespołów ludowych i folklorystycznych, wystąpią zespoły zarówno z polski i z zagranicy.

W dożynkach uczestniczyć będą przedstawiciele LGD „Razem dla Radomki”, którzy na specjalnie przygotowanym stoisku wystawienniczym Lokalnych Grup Działania z Mazowsza będą prezentować materiały promocyjne i przekazywać informację działalności stowarzyszenia.”.

pobierzdo góry do góry

23.08.2010 r.

Oferta współpracy : Młodzież w Europie – Innowacyjna Przedsiębiorczość

Lokalna Grupa Działania „Develompent North West Zealand” z Danii zaprasza do udziału w obozie „Młodzież w Europie – Innowacyjna Przedsiębiorczość”, który odbędzie się w dniach 10-15 października 2010 r. w miejscowości Kalundborg w Danii. Wyjazd skierowany jest do młodzieży w wieku 16-20 lat oraz do ich nauczycieli.

Całkowity koszt to 100 € (osoba) plus koszty przejazdu. Szczegółowe informacje na temat projektu mogą Państwo uzyskać klikając w odnośnik Pobierz.

pobierzdo góry do góry

24.08.2010 r.

Zapraszamy na Dożynki Powiatu Radomskiego!

dożynki w Wolanowie

W najbliższą niedzielę 29 sierpnia w Wolanowie odbędą się Dożynki Powiatu Radomskiego. Uroczystości odbędą się na Stadionie przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wolanowie. W programie zaplanowany występy zespołów ludowych, pokaz obrzędów dożynkowych, konkursy, zabawy a także koncerty i występy zespołów: Pectus, Kabaret Skeczów Męczących oraz zespołu Milano.

Serdecznie zapraszamy!

pobierzdo góry do góry

25.08.2010 r.

Bezpłatne kursy dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

”izbarzemiosla"

Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości Radomiu zaprasza do udziału w projekcie „Mam zawód i uczę zawodu”, którego celem jest pomoc w zdobywaniu uprawnień instruktora praktycznej nauki zawodu w zakładzie pracy.

W ramach projektu oferowany jest kurs pedagogiczny dla kandydatów na instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakładzie pracy. Projektem skierowany jest do osób zamieszkujących na terenie województwa mazowieckiego w wieku powyżej 18 lat, które posiadają tytuł mistrza w danym zawodzie lub wykształcenie średnie lub wyższe i stosowne doświadczenie zawodowe (z wyłączeniem osób prowadzących własną działalność gospodarcza i chcą podwyższyć swoje kwalifikacje.

pobierzdo góry do góry

26.08.2010 r.

Bezpłatne szkolenia w Radomiu – Lodołamacze stereotypów.

zdz

Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział w Radomiu zaprasza do udziału w projekcie „Lodołamacze stereotypów- aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Szkolenia skierowane są do 136 kobiet i mężczyzn z regionu radomskiego, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo.

Projekt przewiduje przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń w zakresie: pracownik działu handlowego z obsługą komputerowych programów użytkowych; spawanie metodą MAG; kucharz z organizacją przyjęć okolicznościowych; pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputerowych programów użytkowych oraz obsługa komputerowych programów użytkowych z tworzeniem stron WWW.

pobierzdo góry do góry

27.08.2010 r.

Biuletyn Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”

biuletyn stowarzyszenia nr5

Zapraszamy Państwa do lektury piątego numeru biuletynu Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”, który z uwagi na odbywające się w dniu 5 września 2010 r. Ogólnopolskie Targi Papryki w Przytyku postanowiliśmy poświęcić papryce – która stanowi markowy produkt lokalny LGD „Razem dla Radomki”. Warto przypomnieć – iż od ponad 10 lat Przytyk i okoliczne gminy nazywane są paprykowym zagłębiem. To właśnie z tego obszaru pochodzi ok. 80% produkcji tego smacznego warzywa.

W biuletynie, oprócz informacji o samej papryce, polecamy również wywiad z Wójtem Gminy Przytyk – Stefanem Błaszczykiem, oraz Tadeuszem Łaskim – doradcą ds. ogrodnictwa.

Życzymy przyjemnej lektury.

pobierzdo góry do góry

30.08.2010 r.

Zapraszamy na XII Ogólnopolskie Targi Papryki w Przytyku.

Plakat 12 Dni Papryki

Starosta Radomski Tadeusz Osiński, Wójt Gminy Przytyk Stefan Błaszczyk, Prezes Radomskiej Giełdy Rolnej Andrzej Rzońca oraz Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki” serdecznie zapraszają 5 września 2010 r. na XII Ogólnopolskie Targi Papryki w Przytyku.

Ogólnopolskie Targi Papryki organizowane są od 1998 roku, z inicjatywy Wójta Gminy Przytyk – Stefana Błaszczyka, Starosty Powiatu Radomskiego oraz Prezesa Radomskiej Giełdy Rolnej – stanowiąc znakomitą formę promocji przednich odmian, na które popyt stale wzrasta. Targi to również doskonała okazja do spotkań producentów z kraju i zagranicy.

Podczas imprezy na kilkudziesięciu kolorowo urządzonych stoiskach zaprezentowane zostaną najwspanialsze okazy, a najatrakcyjniejsze z pawilonów nagrodzone zostaną w prowadzonym przez organizatorów konkursie. Targom towarzyszą liczne imprezy i konkursy, prezentacje sprzętu rolniczego oraz występy artystyczne gwiazd i regionalnych zespołów ludowych. W tym roku główną gwiazdą wieczoru będzie kabaret Paranienormalni oraz zespół Buenos Amigos.

pobierzdo góry do góry

31.08.2010 r.

Wystawa fotograficzna Piękno Doliny Radomki.

Zapraszamy Państwa na wystawę fotograficzną zorganizowaną przez LGD „Razem dla Radomki” którą można obejrzeć na placu Corraziego w Radomiu.

Wystawa fotograficzna pt. „Piękno Doliny Radomki” przedstawia zbiór fotografii ukazujących piękno i różnorodność krajobrazu, architektury, oraz przyrody sześciu gmin regionu radomskiego: Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew.

Autorami zdjęć są dzieci i młodzież mieszkające na terenie wspomnianych gmin, które uczestniczyły w konkursie oraz w warsztatach organizowanych w kwietniu i maju 2010 r. przez LGD „Razem dla Radomki”. Wystawa potrwa do najbliższego czwartku do godziny 14.00.

pobierzdo góry do góry

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.