finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Nasze inicjatywy

Działalność lokalnych grup działania Działalność lokalnych grup działania w latach 2014-2020. – seminarium 24 października 2013 r.

24 października 2013 r. Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” wspólnie ze Związkiem Gmin „Radomka” zorganizowała seminarium poświęcone działalności lokalnych grup działania w okresie lat 2014-2020.

Seminarium zostało podzielone na część terenową, podczas której uczestnicy odwiedzili inwestycje realizowane na terenie gminy Zakrzew, które uzyskały wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskiej, w tym w szczególności w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Przedstawiony został Park Historyczny w Taczowie, w którym od kilku lat Wójt Sławomir Białkowski realizuję ideę budowy kompleksu poświęconego wybitnemu rycerzowi doby średniowiecza – Mikołajowi Powale z Taczowa. W Zatopolicach i w Cerekwi zaprezentowane zostały wybudowane i oddane do użytku na przestrzeni ostatnich trzech lat Domy Ludowe, które pełnią funkcję centrów kultury dla mieszkańców. Uczestnicy zapoznali się także z inwestycjami i nową infrastrukturą we wspomnianych miejscowościach oraz w Zakrzewie. W Milejowicach mieliśmy możliwość zapoznać się ze specyfiką działalności firmy Ireks Prokopowicz Sp. z.o.o, która jest wiodącym na rynku producentem środków wypiekowych, mieszanek piekarniczych – powstających z najlepszych zbóż i naturalnych surowców, oraz organizatorem Akademii Piekarskiej.

W drugiej części spotkania, która odbyła się w Gminnym Centrum Edukacji, Informacji i Kultury w Zakrzewie zaprezentowane zostały wystąpienia merytoryczne związane z nową perspektywą unijną na lata 2014-2020, które szczegółowo w kontekście funkcjonowania lokalnych grup działania w nowym okresie programowania, przypadającego na lata 2014-2020 – przedstawił Radosław Rybicki, Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Prezes Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” Cezary Adam Nowek – omówił zakres prac LGD „Razem dla Radomki” w okresie lat 2014-2015, a Wójt gminy Zakrzew Sławomir Białkowski przedstawił współpracę pomiędzy samorządem lokalnym a LGD. Spotkanie zakończył występ dziecięcego zespołu ludowego „Zakrzewiaki”, który zaprezentował przyśpiewki i utwory muzyczne regionu radomskiego.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content