NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 11631076


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Partnerzy Stowarzyszenia


Dariusz Wołczyński

Dariusz Wołczyński - Wójt Gminy Przytyk

Przytyk

Gmina Przytyk
www.przytyk.pl

Gmina Przytyk położona jest w południowo-zachodniej części województwa mazowieckiego. Powierzchnia gminy wynosi 13 412km2, a zamieszkuje ją 7 313 osób (wg danych GUS stan na 31.12.2013r.). Siedzibą gminy jest Przytyk, położony nad rzeką Radomką, w odległości 17 km od Radomia.

Przytyk i okoliczne miejscowości w Gminie zyskały nazwę paprykowego zagłębia. Stąd właśnie pochodzi ok. 80% krajowej produkcji tego smacznego warzywa. Rokrocznie w pierwszą niedzielę września odbywają się tutaj Ogólnopolskie Targi Papryki.

wolanów wolanów wolanów

Miasto Przytyk zostało założone w 1333 roku przez Piotra z Podlodowa. Rodzina Podlodowskich miała bardzo duży udział w rozwoju Przytyka. Za staraniem Jana Podlowskiego z Przytyka, który był kasztelanem Żarnowieckim i dworzaninem króla Kazimierza Jagiellończyka w 1488 roku Przytyk otrzymał przywilej organizowania 2-ch dorocznych jarmarków i cotygodniowych targów w dni poniedziałkowe. Przywilej ten został nadany przez króla Kazimierza Jagiellończyka na Sejmie w Radomiu. Tradycja cotygodniowych targów poniedziałkowych przetrwała do dziś, przez ponad 500 lat.

Duży wpływ na handlową atrakcyjność Przytyka miało jego ówczesne położenie, gdyż leżał on na skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych. Skrzyżowanie to było zwane było "Pępkiem Europy", o czym przypomina nam dziś wybudowana w tym miejscu studnia.

Na ziemi przytyckiej zachowało się kilka zabytkowych miejsc i obiektów. W samym Przytyku obejrzeć można wybudowany w latach trzydziestych XX wieku kościół murowany w stylu barokowo-renesansowym projektu architekta warszawskiego Stefana Szyllera. W prezbiterium tegoż kościoła pod wezwaniami Znalezienia Krzyża Świętego, malarz Jan Henryk Rożen namalował obraz "Znalezienia Krzyża Świętego".

W miejscowości Oblas znajduje się dwór z XIX wieku, niestety w dużym stopniu zdewastowany, jest tam również zabytkowy spichlerz. W odległości 3 kilometrów od Przytyka w miejscowości Zameczek usytuowany jest dwór z połowy XIX wieku projektu Franciszka Marii Lanciego. Najprawdopodobniej najstarszą budowlą w okolicy jest wybudowany w 1420 roku kościół pod wezwaniem Świętego Wawrzyńca we Wrzosie, rozbudowany na początku XX wieku.

W Przytyku na cmentarzu, przy kościele parafialnym znajdują się cztery kamienne płyty z XVI wieku. Poświęcone są one m.in. Katarzynie Białaczowskiej, żonie Wawrzyńca Podlodowskiego oraz Lupie Podlodowskiemu teściowi poety Jana Kochanowskiego. Przy kościele stoi również kamienny pomnik z amforą na szczycie. Jest to pomnik nagrobny Ignacego Dzianeta (zm. 1827 roku), sędziego pokoju powiatu radomskiego. W dzielnicy Piaski znajduje się cmentarz żydowski, na którym zachowało się jeszcze kilka płyt nagrobnych. To jedyny ślad po licznej tutaj przed II wojną światową mniejszości Żydowskiej.

Gmina stanowi również atrakcyjne miejsce do wypoczynku, na jej terenie znajduje się zbiornik wodny w Domaniowie, którego powierzchnia przekracza 500 hektarów. W gminie funkcjonują gospodarstwa agroturystyczne skupione w Stowarzyszeniu Gospodarstw Agroturystycznych "Zalew Domaniów".

Opracowano na podstawie informacji zawartych na stornie internetowej: www.przytyk.pl

Historia gmin należących do LGD "Razem dla Radomki":

Gmina Jedlińsk - opracowanie Bożena Starzyńska Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlińsku

Gmina Przytyk - opracowanie Jadwiga Gajewska - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Przytyku

Gmina Wieniawa - opracowanie Alicja Ślifirczyk Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieniawie

Gmina Przysucha - opracowanie Dr Agnieszka Zarychta-Wójcicka Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze

Gmina Zakrzew - opracowanie Krystyna Smolińska Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Zakrzewie.

Gmina Wolanów - opracowanie Renata Bieniek Nauczyciela w Publicznym Gimnazjum w Wolanowie
(format: pdf, rozmiar pliku: 405 KB)

sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.