finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Aktualności

Przedstawiciele gminy Wolanów opracowują Lokalną Strategię Rozwoju

29.09.2022 | LSR, wrzesien2022

Kolejne spotkania konsultacyjne za nami. Wczoraj mieliśmy przyjemność w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki spotkać się z mieszkańcami, samorządowcami, przedstawicielami instytucji kultury, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców z terenu Gminy Wolanów. którzy zostali zaproszeni do włączenia się w proces przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Razem dla Radomki” na okres lat 2023-2027.

Spotkanie konsultacyjne rozpoczęła podsumowaniem efektywnej współpracy Gminy Wolanów z LGD – Pani Wójt Ewa Markowska Bzducha, która wskazała też kierunki działań oczekiwane w nowej perspektywie przez samorządy i mieszkańców.

Następnie pracownicy Biura LGD Razem dla Radomki – Pani Małgorzata Kopycka i Pan Arkadiusz Ostrowski zaprezentowali diagnozę lokalnego potencjału, przedstawili, kierunki możliwych działań i zakresy wsparcia finansowego, oraz wytyczone cele we Wspólnej Polityce Rolnej dla działań skierowanych do lokalnych grup działania. Istotnym punktem spotkania była dyskusja na temat możliwości i zakresu finansowania projektów w nowej perspektywie unijnej, które wpłyną na rozwój obszarów wiejskich, a także sugestie i wskazane kierunki działań, określone przez uczestników spotkania, którym dziękujemy za aktywny udział w spotkaniu.

Spotkanie konsultacyjne jest jednym z elementów przygotowania nowej Lokalnej Strategii LGD „Razem dla Radomki”, która zostanie opracowana na okres lat 2023-2027 dla działania Wspólnej Polityki Rolnej i pozwoli nam na ubieganie się o kolejne wielomilionowe wsparcie finansowe na wdrażanie działań na obszar gmin: Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów i Zakrzew.

Kolejne spotkanie odbędzie się już dzisiaj w Jakubowie w gminie Przysucha o godzinie 15.00.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content