finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Projekty LGD

Projekty zrealizowane w 2010 roku

Wieś aktywna - inicjatywa gminy Wolanów

Wieś aktywna - inicjatywa gminy Wolanów

Bądźmy aktywni – sięgajmy po nową więdzę

Bądźmy aktywni – sięgajmy po nową więdzę

Projekty zrealizowane w 2011 roku

Projekt: Nowe kwalifikacje kluczem do pracy

Projekt: Nowe kwalifikacje kluczem do pracy

NIEAKADEMICKA SZKOŁA TWÓRCZEGO PISANIA

NIEAKADEMICKA SZKOŁA TWÓRCZEGO PISANIA

TY i JA - integracja rodzin z dysfunkcjami społecznymi z Gminy Wieniawa

TY i JA - integracja rodzin z dysfunkcjami społecznymi z Gminy Wieniawa

Projekty zrealizowane w 2012 roku

Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą

Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą

E-learning

E-learning

Projekty zrealizowane w 2014 roku

Multicel

Multicel

Zderzenie pokoleń

Zderzenie pokoleń

Południowe Mazowsze - Marką Turystyczną

Południowe Mazowsze - Marką Turystyczną

Projekty zrealizowane w 2016 roku

Skuteczne NGOsy

Skuteczne NGOsy – rozwój wiejskich organizacji pozarządowych

MAZOWIECKA KUŹNIA SMAKÓW

MAZOWIECKA KUŹNIA SMAKÓW

Projekty zrealizowane w 2017 roku

Budowa silnej marki produktów tradycyjnych i dziedzictwa kulinarnego

Budowa silnej marki produktów tradycyjnych i dziedzictwa kulinarnego Doliny Radomki

Promowanie idei sieci Dziedzictwa Kulinarnego

Promowanie idei sieci Dziedzictwa Kulinarnego na obszarze Południowego Mazowsza

Aktywne NGOsy i skuteczni liderzy

Aktywne NGOsy i skuteczni liderzy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych

AKADEMIA SKUTECZNYCH MENADŻERÓW SPOŁECZNYCH

AKADEMIA SKUTECZNYCH MENADŻERÓW SPOŁECZNYCH

Projekty zrealizowane w 2018 roku

Produkty tradycyjne i lokalne Doliny Radomki - w Sieci.

Produkty tradycyjne i lokalne Doliny Radomki - w Sieci.

I Kongres Szlaków Kulinarnych Sieci dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze

I Kongres Szlaków Kulinarnych Sieci dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze

Skuteczni Menadżerowie Społeczni

Skuteczni Menadżerowie Społeczni

Edukacja antysmogowa w Dolinie Radomki

Edukacja antysmogowa w Dolinie Radomki

Projekty zrealizowane w 2019 roku

"Pszczoły i miód" w Dolinie Radomki

"Pszczoły i miód" w Dolinie Radomki

Dookoła pszczół

Dookoła pszczół

NA SZLAKU KULINARNYM DOLINY RADOMKI

NA SZLAKU KULINARNYM DOLINY RADOMKI

Ochrona powietrza w Dolinie Radomki

Ochrona powietrza w Dolinie Radomki

ETNO RADOMSKIE

ETNO RADOMSKIE

REMIX POKOLEŃ

REMIX POKOLEŃ

AKADEMIA MENADŻERÓW NGO

AKADEMIA MENADŻERÓW NGO

Projekty zrealizowane w 2020 roku

MULTIMEDIALNE CENTRUM EDUKACJI LOKALNEJ

MULTIMEDIALNE CENTRUM EDUKACJI LOKALNEJ

ZDERZENIA POKOLEŃ

ZDERZENIA POKOLEŃ SENIORZY NA RZECZ AKTYWIZACJI KULTURALNEJ I INTEGRACJI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ

AKTYWNI ANIMATORZY SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

AKTYWNI ANIMATORZY SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

Z WIZYTĄ U MISTRZÓW

Z WIZYTĄ U MISTRZÓW

LIGA AKTYWNYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

LIGA AKTYWNYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Projekty zrealizowane w 2021 roku

NA SZLAKU KULINARNYM DOLINY RADOMKI

NA SZLAKU KULINARNYM DOLINY RADOMKI

PAMIĘTAM JAK… KRÓTKA OPOWIEŚĆ O LOKALNYCH SMAKACH

PAMIĘTAM JAK… KRÓTKA OPOWIEŚĆ O LOKALNYCH SMAKACH

ROLA PSZCZÓŁ W ŚRODOWISKU NATURALNYM

ROLA PSZCZÓŁ W ŚRODOWISKU NATURALNYM

Bądźmy Eko w Dolinie Radomki

Bądźmy Eko w Dolinie Radomki

Dbajmy o powietrze którym oddychamy

Dbajmy o powietrze którym oddychamy

DZIAŁALNOŚĆ LGD RAZEM DLA RADOMKI W ZAKRESIE AKTYWIZACJI I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

DZIAŁALNOŚĆ LGD RAZEM DLA RADOMKI W ZAKRESIE AKTYWIZACJI I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

LIDERZY SPOŁECZNOŚCI LOKLANYCH

LIDERZY SPOŁECZNOŚCI LOKLANYCH

Projekty zrealizowane w 2022 roku

Oddech dla Doliny Radomki

Oddech dla Doliny Radomki

Eko nawyki – dobre praktyki w Dolinie Radomki.

Eko nawyki – dobre praktyki w Dolinie Radomki.

UPOWSZECHNIANIE PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH, REGIONALNYCH I LOKALNYCH

UPOWSZECHNIANIE PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH, REGIONALNYCH I LOKALNYCH

DZIEDZICTWO KULINARNE DOLINY RADOMKI

DZIEDZICTWO KULINARNE DOLINY RADOMKI

AKTYWNE MAZOWIECKIE NGOSY. DZIAŁANIA NA RZECZ AKTYWIZACJI, INTEGRACJI I ROZWOJU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

AKTYWNE MAZOWIECKIE NGOSY. DZIAŁANIA NA RZECZ AKTYWIZACJI, INTEGRACJI I ROZWOJU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Południowe Mazowsze - Marką Turystyczną

Południowe Mazowsze - Marką Turystyczną

Projekty zrealizowane w 2023 roku

Oddech dla Doliny Radomki

Oddech dla Doliny Radomki

Eko nawyki – dobre praktyki w Dolinie Radomki.

Eko nawyki – dobre praktyki w Dolinie Radomki.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content