finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Aktualności

Program grantowy National Geographic

20.01.2023 | styczen2023

Granty dla osób pełnoletnich na innowacyjne projekty o różnorodnej tematyce zorientowane na ochronę przyrody, edukację, badania, storytelling lub technologię.

Program grantowy National Geographic cieszy się bardzo dużą popularnością – organizatorzy otrzymują znacznie więcej wniosków, niż są w stanie sfinansować. Dofinansowanie mają szanse uzyskać projekty innowacyjne, odważne i potencjalnie transformacyjne, które skupiają się głównie na ochronie przyrody, edukacji, badaniach, storytellingu lub technologii w następujących obszarach tematycznych: Ocean, Ziemia, Dzika przyroda, Historia i kultura ludzkości, Pomysłowość. 

Na program składają się 2 kategorie grantów:
1. Level I
2. Level II

Kto może aplikować

Aplikacje przyjmowane są z całego świata. Wniosek składany jest przez lidera, który musi mieć skończone 18 lat i być osobą bezpośrednio odpowiedzialną za realizację projektu. Organizacje mogą ubiegać się o dotacje, ale wnioskodawcą powinna być zawsze osoba w organizacji, która będzie kierować projektem, a nie instytucja.

Jeśli wnioskodawca pracuje poza swoim krajem lub społecznością, we wniosku musi podać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe co najmniej jednego lokalnego (krajowego) współpracownika jako członka zespołu projektowego. 

Granty „Level I”

Dają możliwość realizacji projektu osobom mniej doświadczonym. Projekty mogą trwać maksymalnie jeden rok (w obszarze technologii maksymalnie dwa lata). Dofinansowanie nie może przekroczyć 20 000 USD.

Granty  można przeznaczyć na szkolenia, nawiązywanie kontaktów, coaching, mentoring, itp. realizowane przez innych badaczy National Geographic, ekspertów, etc. Pożądani są beneficjenci gotowi zostać aktywnymi członkami społeczności National Geographic, tzw. Explorer Community.

Granty „Level II”

Przeznaczone są dla doświadczonych liderów projektów realizowanych na rzecz ochrony przyrody, edukacji, badań, storytellingu lub technologii. Od wnioskodawcy i członków jego zespołu oczekuje się pomyślnego zakończenia podobnych projektów z wymiernymi efektami.

Dofinansowanie przyznawane jest w wysokości do 100 000 USD, nie wcześniej niż 6 miesięcy po upływie terminu składania wniosków.

Szczegółowe informacje: https://www.nationalgeographic.org/society/grants-and-investments/

logotypy prow

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content