NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 11477819


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Pomóż mi być


Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Pomóż mi być

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Pomóżmi być" w Przysusze zostało zarejestrowane dnia 6 lipca 2007 roku i działa przy SOS-W w Borkowicach. Inicjatorami powstania Stowarzyszenia byli nauczyciele Ośrodka. Członkami są nauczyciele oraz rodzice podopiecznych, obecnie liczy 17 członków zwykłych i 4 wspierających.Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest pomoc osobom niepełnosprawnym poprzez przełamywanie barier oraz wspieranie działalności SOS-W w Borkowicach. Do nadrzędnych celów Stowarzyszenia "Pomóż mi być" jestudzielanie wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym poprzez podejmowanie działań na rzecz wyrównywania szans,tworzenie warunków dla ich adaptacji do środowiska,wspieranie działalności Niepublicznych Szkół Specjalnych w Przysusze.

Stowarzyszenie ma na swoim koncie wiele osiągnięć. Przede wszystkim wspiera materialnie rodziny swoich podopiecznych,pozyskuje paczki rzeczowe z materiałami szkolnymi, środkami czystości, środkami chemicznymi, grami dydaktycznymi, pomocami do zajęć, odzieżą, kołdrami, kocami itp.Przygotowuje paczki świąteczne dla osób niepełnosprawnych z własnych zasobów magazynowych oraz dzięki hojności sponsorów, przekazali też dwa pozyskane zestawy komputerowe dla podopiecznych.Ponad to stowarzyszenie corocznie organizuje wycieczki do teatru, kina z okazji Dnia Dziecka.Wśród sukcesów są nie tylko wycieczki jednodniowe ale także wypoczynek długoterminowy. Stowarzyszenie zorganizowało Turnus Rehabilitacyjny w Iwoniczu - Zdrój dla dzieci z Ośrodka, a w ramach projektu PO FIO zrealizowało działanie "Wakacje po radość i uśmiech", w ramach którego zorganizowano dwutygodniowe kolonie letnie, w Zawoi dla 84 dzieci i młodzieży z powiatu przysuskiego oraz powiatów ościennych. Na integracyjnych, profilaktycznych koloniach wypoczywało 15 uczniów niepełnosprawnych z Ośrodka oraz kilkoro ich rodzeństwa.

Oprócz działań na rzecz osób niepełnosprawnych, stowarzyszenie współpracuje z Radomskim Bankiem Żywności, pozyskując żywność, wspiera finansowo i rzeczowo uroczystości szkolne, takie jak Święto Rodziny, wigilię i inne,organizuje kiermasze świąteczne, a także współpracuje z PCPR w Przysusze oraz instytucjami samorządowymi i lokalnymi.

Zarząd:

  • Halina Reguła - prezes zarządu
  • Teresa Paluszek - wiceprezeszarządu

Kontakt:
ul. Przemysłowa 5
26-400 Przysucha
tel. (48) 375 63 93
tel. kom. 669 227 873
e-mail: pomozbyc@wp.pl
www.pomozmibyc.pl

sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.