finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Południowe Mazowsze – marką turystyczną

dozynki Z początkiem miesiąca kwietnia 2013 r. Południowe Mazowsze – marką turystyczną

LGD „Razem dla Radomki” działając na rzecz budowy marki i kreowania wizerunku obszaru Południowego Mazowsza, oraz rozwoju i promocji oferty turystycznej regionu, poprzez realizację odpowiednich działań marketingowych, inicjowanie innowacyjnych produktów i usług turystycznych – zainicjowało powstanie Partnerstwa o nazwie „Południowe Mazowsze – marką turystyczną”.

Do najważniejszych zadań Partnerstwa należy:

  • Marketing turystyczny obszaru Południowego Mazowsza zarówno w kraju, jak i poza jego granicami, prowadzony z udziałem przedsiębiorców i innych sygnatariuszy niniejszego porozumienia
  • Wymiana informacji członków Partnerstwa w celu realizacji działań o charakterze prorozwojowym w zakresie turystyki, w tym podejmowanie działań edukacyjnych na rzecz podnoszenia adaptacyjności przedsiębiorstw i instytucji sektora turystycznego, w tym przede wszystkim wdrażania działań o charakterze innowacyjnym, dzięki którym może nastąpić podniesienie produktywności, wydajności, jakości i efektywności pracy, wzrost jakości wyrobów i usług, udoskonalenie metod i organizacji pracy, poprawa bezpieczeństwa warunków pracy.
  • Integracja lokalnego środowiska wokół prac nad rozwojem turystycznym (z co za tym idzie rozwojem przedsiębiorczości) obszaru Południowego Mazowsza.
  • Promocja podnoszenia kwalifikacji zawodowych przedsiębiorców z sektora turystycznego i innych zainteresowanych grup poprzez organizację warsztatów, konferencji, seminariów tematycznie związanych z promocją turystyczną oraz komercyjnym wykorzystaniem zasobów środowiska naturalnego, z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwojem obszarów wiejskich, zasobów historycznych, kulturalnych i kulinarnych.
  • Powoływanie grup roboczych do rozwiązywania zadań cząstkowych.
  • Opracowanie projektu współpracy związanego z promocją turystyczna Południowego Mazowsza.
  • Informowanie o możliwościach oraz pomoc w pozyskaniu i wykorzystaniu środków unijnych na rozwój turystyczny obszaru Południowego Mazowsza i przedsiębiorstw działających na ich terenie.

Do Partnerstwa przystąpili: Lokalna Grupa Działania „Dziedzictwo i Rozwój”, Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”, Pałac Domaniowski, Piekarnia Wacyn, Gospodarstwo Sadownicze MB – Monika Bankiewicz, Przetwórstwo Mięsne Ted.

Partnerstwo jest otwarte na nowych członków. Zachęcamy do przystąpienia. Szersze informację znajdą Państwo na stronie internetowej Stowarzyszenia – www.razemdlaradomki.pl

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content