NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 11590404


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Południowe Mazowsze - marką turystyczną

Południowe Mazowsze Z początkiem miesiąca kwietnia 2013 r. Południowe Mazowsze - marką turystyczną

LGD "Razem dla Radomki" działając na rzecz budowy marki i kreowania wizerunku obszaru Południowego Mazowsza, oraz rozwoju i promocji oferty turystycznej regionu, poprzez realizację odpowiednich działań marketingowych, inicjowanie innowacyjnych produktów i usług turystycznych - zainicjowało powstanie Partnerstwa o nazwie "Południowe Mazowsze - marką turystyczną".

Do najważniejszych zadań Partnerstwa należy:

  • Marketing turystyczny obszaru Południowego Mazowsza zarówno w kraju, jak i poza jego granicami, prowadzony z udziałem przedsiębiorców i innych sygnatariuszy niniejszego porozumienia
  • Wymiana informacji członków Partnerstwa w celu realizacji działań o charakterze prorozwojowym w zakresie turystyki, w tym podejmowanie działań edukacyjnych na rzecz podnoszenia adaptacyjności przedsiębiorstw i instytucji sektora turystycznego, w tym przede wszystkim wdrażania działań o charakterze innowacyjnym, dzięki którym może nastąpić podniesienie produktywności, wydajności, jakości i efektywności pracy, wzrost jakości wyrobów i usług, udoskonalenie metod i organizacji pracy, poprawa bezpieczeństwa warunków pracy.
  • Integracja lokalnego środowiska wokół prac nad rozwojem turystycznym (z co za tym idzie rozwojem przedsiębiorczości) obszaru Południowego Mazowsza.
  • Promocja podnoszenia kwalifikacji zawodowych przedsiębiorców z sektora turystycznego i innych zainteresowanych grup poprzez organizację warsztatów, konferencji, seminariów tematycznie związanych z promocją turystyczną oraz komercyjnym wykorzystaniem zasobów środowiska naturalnego, z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwojem obszarów wiejskich, zasobów historycznych, kulturalnych i kulinarnych.
  • Powoływanie grup roboczych do rozwiązywania zadań cząstkowych.
  • Opracowanie projektu współpracy związanego z promocją turystyczna Południowego Mazowsza.
  • Informowanie o możliwościach oraz pomoc w pozyskaniu i wykorzystaniu środków unijnych na rozwój turystyczny obszaru Południowego Mazowsza i przedsiębiorstw działających na ich terenie.

Do Partnerstwa przystąpili: Lokalna Grupa Działania "Dziedzictwo i Rozwój", Lokalna Grupa Działania "Puszcza Kozienicka", Pałac Domaniowski, Piekarnia Wacyn, Gospodarstwo Sadownicze MB - Monika Bankiewicz, Przetwórstwo Mięsne Ted.

Partnerstwo jest otwarte na nowych członków. Zachęcamy do przystąpienia. Szersze informację znajdą Państwo na stronie internetowej Stowarzyszenia - www.razemdlaradomki.pl

sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.