Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 13193826


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

PaŸdziernik 201201.10.2012 r.

Wygraj dotacje z Funduszu Naturalnej Energii

Fundusz Naturalnej Energii

Masz pomysł jak zadbać o ekologiczną kondycję swojego regionu? Zdajesz sobie sprawę, że zwykłe segregowanie śmieci to za mało? Skorzystaj z możliwości, jakie daje Fundusz Naturalnej Energii! Wykaż się inicjatywą i zrealizuj swój autorski ekologiczny projekt.

Fundusz Naturalnej Energii – to program organizowany przez GAZ-SYSTEM S.A. Mogą w nim wziąć udział wszyscy zainteresowani ochroną naturalnego środowiska. Jego celem jest wyłonienie i dofinansowanie grantami najlepszych projektów związanych z proekologicznymi działaniami na terenie województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, dolnośląskiego, lubuskiego i mazowieckiego.

Spośród nadesłanych projektów jury wybierze 5 propozycji, które zostaną dofinansowane. Na zwycięzców czekają granty na łączną kwotę 50 000 zł. Prace konkursowe należy zgłosić do 31 stycznia 2012 r.

pobierzdo góry do góry

02.10.2012 r.

Fundusze Szwajcarskie: Kolejny nabór dla Organizacji Pozarządowych

Fundusze Szwajcarskie

Firma ECORYS Polska Sp. z o.o. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk ogłasza rozpoczęcie trzeciego naboru wniosków o dofinansowanie projektów „dużych” w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Wysokość dofinansowania jednego projektu wynosi od 10 tys. do 250 tys. franków szwajcarskich.

Podstawowy cel Funduszu dla Organizacji Pozarządowych to wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, którego podstawą są obywatele – świadomi swoich praw i obowiązków, cechujący się zaangażowaniem dla dobra wspólnego oraz poczuciem odpowiedzialności nie tylko za siebie, lecz także za wspólnotę, z którą łączy ich miejsce zamieszkania. Wsparcie udzielane jest na działania organizacji pozarządowych ukierunkowane na zwiększenie aktywnego udziału obywateli w życiu publicznym.

Do udziału w konkursie zaprasza się fundacje, stowarzyszenia i związki stowarzyszeń oraz osoby prawne utworzone na podstawie przepisów ustaw, niedziałające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe. Nabór Wniosków będzie trwał od 28 września 2012 r. do 28 listopada 2012 r.

Szczegółowe informacje związane z procedurą ubiegania się o dofinansowanie dostępne są na oficjalnej stronie internetowej www.swissgrant.pl w zakładce Fundusz dla Organizacji Pozarządowych oraz pod numerem telefonu +48 22 339 45 45.

pobierzdo góry do góry

03.10.2012 r.

Zaproszenie do udziału w projekcie – E-learning skutecznym narzędziem rozwoju III sektora na wsiach

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Szanowni Państwo w dniu 01.09.2012r. Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” rozpoczęła realizację projektu „E- learning skutecznym narzędziem rozwoju III sektora na wsiach” w ramach Programu Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013 (PO FIO). Projekt skierowany jest do osób mieszkających na obszarze powiatów: przysuskiego, radomskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego, które aktywnie działają lub chcą działać na rzecz swojej „małej ojczyzny”.

Do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy: młodzież szkół średnich zainteresowaną działaniami organizacji pozarządowych, wolontariatem młodzieży, pozyskaniem sponsorów, fundatorów, partnerów, środków finansowych na realizacje autorskich projektów społecznych, kulturalnych, sportowych dla młodzieży, projektów międzynarodowej wymiany kulturalnej młodzieży. Uczestnikami projektu mogą być pracownicy etatowi w organizacjach pozarządowych, ale także aktywni członkowie wiejskich NGO, członkowie oddziałów terenowych stowarzyszeń i fundacji, rodzime stowarzyszenia działające na rzecz wsi i miejscowości wiejskich (zarejestrowane w KRS lub nie), towarzystwa edukacyjne, Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne itp. Uczestnikami projektu mogą być także wolontariusze w każdym wieku oraz osoby, które jak dotąd nie należały do żadnej organizacji pozarządowej ale mają pomysł/projekt, którego realizacja przyniesie korzyści społeczne, kulturalne na obszarze miejscowości wiejskiej w której żyje lub w społeczności, na rzecz której chcą działać.

Każdy uczestnik bez względu na wiek czy przynależność organizacyjną będzie miał okazje w miesiącach listopad – grudzień br. skorzystać z bezpłatnych szkoleń e – learningowych poprzedzonych praktycznymi warsztatami z zakresu korzystania z tego nowoczesnego narzędzia edukacji. Warsztaty z obsługi panelu e – learningowego będą odbywać się w każdym z powiatów.

Szkolenia e – learningowe dotyczyć będą następującej tematyki: Prawo-techniczne aspekty funkcjonowania organizacji społecznościowych; PR i promocja NGO, reklama społeczna; Tworzenie partnerstwa i współpraca z partnerami komercyjnymi i administracją publiczną; Sponsoring i fundraising – tworzenie umowy i oferty sponsorskiej; Pozyskanie środków na działanie i rozwój; Zarządzanie, monitoring i ewaluacja projektów – w tym także obowiązki sprawozdawcze; Alternatywne źródła pozyskania funduszy; Finanse w organizacji pozarządowej; Zasady i przepisy dot. organizacji wolontariatu.

Rejestracja uczestników prowadzona będzie metodą elektroniczną bez konieczności wypełniani i przesyłania do Organizatora projektu dokumentacji papierowej. Udział osób poniżej 18 roku życia w projekcie będzie możliwy po wskazaniu w elektronicznym formularzu danych kontaktowych rodzica/opiekuna uczestnika projektu i wyrażania przez niego zgody na udział kandydata w szkoleniach. W trakcie szkolenia zapewnione będzie wszystkim korzystającym ze szkoleń na platformie e – learningowej opieka techniczna wykonawcy platformy oraz merytoryczne wsparcie tutorów – trenerów specjalizujących się w wybranej dziedzinie będącej przedmiotem szkolenia. Użytkownikom platformy zapewniony będzie całodobowy dostęp do szkoleń, dostęp do forum tematycznego i możliwość prowadzenia indywidulanych konsultacji on – line z tutorami. Uczestnicy, którzy ukończą szkolenie z wybranego modułu/modułów otrzymają certyfikaty potwierdzające nabycie wiedzy i umiejętności wykorzystywanej w przyszłości do działalności społecznej.

Zachęcamy do udziału w tej ciekawej inicjatywie. Osoby/organizacje chętne do uczestniczenia w projekcie prosimy o kontakt mailowy: lgd@razemdlaradomki.pl lub telefoniczny 048 38 58 997.

pobierzdo góry do góry

04.10.2012 r.

Sycyna – Gniazdo Ojczyste Jana Kochanowskiego

Zapraszamy Państwa do obejrzenia filmu pt. „Sycyna – Gniazdo Ojczyste Jana Kochanowskiego” przygotowanego na zlecenie Lokalnej Grupy Działania „Dziedzictwo i Rozwój” przez Stowarzyszenie Oświatowe Sycyna.pobierzdo góry do góry

05.10.2012 r.

Prowincja Gombrowicz: Spotkanie z Michałem Rusinkiem

Michał Rusinek – fot. Tomasz Sikora

Michał Rusinek, literaturoznawca, literat, tłumacz, a także wieloletni sekretarz Wisławy Szymborskiej, będzie gościem „Prowincji Gombrowicz” już w najbliższą niedzielę. Spotkanie rozpocznie się o godz. 17 w Muzeum Gombrowicza we Wsoli. Dominika Świtkowska rozmawiać będzie z naszym gościem o Wisławie Szymborskiej widzianej oczyma Jej sekretarza oraz o jego aktywności - literackiej, naukowej, a także o planach Fundacji Wisławy Szymborskiej. Fundacja, której prezesem jest Michał Rusinek, przed kilku dniami zainaugurowała swoją działalność.

Wszystkich zainteresowanych dowiezie bezpłatny bus. Zbiórka o godz. 16.20 na przystanku autobusowym przy centrum handlowym Vis a Vis, ul. Chrobrego. Powrót po zakończeniu spotkania.

Dr Michał Rusinek – absolwent polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowca Katedry Teorii Literatury na Wydziale Polonistyki UJ. Tłumacz literatury anglojęzycznej, a także autor książek dla dorosłych i dla dzieci oraz tekstów piosenek, m.in. dla Grzegorza Turnaua. Przez szesnaście lat był asystentem i sekretarzem Wisławy Szymborskiej.

Zapraszamy, 7 października o godz. 17. Wstęp wolny!

pobierzdo góry do góry

08.10.2012 r.

Nabór wniosków w Programie Europa dla Obywateli

Stowarzyszenie LGD Razem dla RadomkiProgram „Europa dla Obywateli” na lata 2007- 2013 ma na celu wspieranie aktywności obywateli krajów Europejskich oraz pomoc w realizacji międzynarodowych projektów społecznych, edukacyjnych i kulturalnych.

Program adresowany jest przede wszystkim do pracowników administracji samorządowej, przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji publicznych lub pożytku publicznego, którzy rozumiejąc potrzeby społeczności lokalnej, potrafią najbardziej efektywnie odpowiadać na jej oczekiwania i angażować do działania jej członków. Dotacje Programu wspierają zarówno konkretne inicjatywy oddolne o wymiarze międzynarodowym, jak i działalność operacyjną organizacji społeczeństwa obywatelskiego, pracujących na poziomie europejskim. Termin składania ofert mija w dniu15 listopada 2012 r.

pobierzdo góry do góry

09.10.2012 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków prowadzonych przez Lokalną Grupę Działania Razem dla Radomki

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów wiejskich w zakresie:


Wnioski należy składać w:
Biurze Stowarzyszenia mieszczącym się przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu w terminie od 22. 10.2012 r. do 09.11.2012 r. do godziny 16.00. Informacje nt. działań jak również formularze wniosków o przyznanie pomocy dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD www.razemdlaradomki.pl (w zakładce Materiały do pobrania: Materiały do pobrania przez Wnioskodawców) lub Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

Nabory wniosków skierowane są m.in. do osób, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą, dla przedsiębiorców, rolników, samorządów, organizacji pozarządowych, placówek i instytucji kultury z obszaru gmin: Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew.

LGD „Razem dla Radomki” zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w Biurze LGD "Razem dla Radomki" ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9.00-17.00, wt.-pt. 8.00-16.00. Tel. (048) 38-58-996, e-mail: zarzad@razemdlaradomki.pl.

pobierzdo góry do góry

10.10.2012 r.

Zapraszamy na Dzień Sąsiada w Jedlance

Festyn Ekologiczny w Mniszku

Stowarzyszenie „Perspektywy” z Jedlanki zaprasza na Dzień Sąsiada, imprezę która odbędzie się w najbliższą niedzielę 14 października.

W programie przewidziano występy dzieci z Jedlanki i sąsiednich szkół, konkursy plastyczne, zabawy integracyjne. Zorganizowany zostanie również konkurs na najlepszych sąsiadów i konkurs piosenki biesiadnej. Zabawę poprowadzi DJ Martin.

Impreza odbędzie się w godzinach od 14.00 do 19.00 na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlance. Dla wszystkich uczestników przygotowany będzie poczęstunek: kawa, herbata, słodkości, oraz bigos.

Serdecznie zapraszamy.

pobierzdo góry do góry

11.10.2012 r.

Nowy numer Biuletynu Informacyjnego LGD Razem dla Radomki

Biuletyn LGD Razem dla Radomki

Ukazał się kolejny, jesienny numer Biuletynu Informacyjnego LGD „Razem dla Radomki”, w którym co miesiąc dzielimy się z Państwem najważniejszymi informacjami o działaniach i projektach naszego Stowarzyszenia. Nie zabraknie także informacji z życia naszych gmin.

22 października br. rozpoczynamy kolejny nabór wniosków skierowany do przedsiębiorców, rolników, stowarzyszeń, instytucji kultury, jednostek samorządowych, mieszkańców obszarów wiejskich, którzy będą mogli pozyskać środki finansowe na realizacje swoich pomysłów w ramach działań: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności pozarolniczej, Odnowa i Rozwój Wsi a także z zakresu Małych Projektów.

W biuletynie nie zabraknie także informacji na temat projektu bezpłatnych szkoleń e-lerningowych, z których będą mogli Państwo skorzystać już pod koniec miesiąca października. Przypominamy, że projekt „E-learning skutecznym narzędziem rozwoju III sektora na wsiach” skierowany jest do organizacji pozarządowych, oraz dla osób które chcą działać na rzecz rozwoju swoich „małych ojczyzn”, pochodzących z terenu powiatów: przysuskiego, radomskiego, szydłowieckiego i zwoleńskiego. Przedstawiamy także relację z Jarmarku Ludowego, imprezy LGD promującej piękno kultury obszarów wiejskich. Polecamy także artykuł Pani Renaty Bieniek, która zabiera nas na wycieczkę po gminie Wolanów!

To oczywiście nie wszystkie informacje zamieszczone w Biuletynie, dlatego serdecznie zapraszamy do jego lektury. Biuletyn mogą Państwo przeczytać klikając w poniższą ikonę Pobierz. Życzymy miłej lektury.

pobierzdo góry do góry

12.10.2012 r.

Nowa wystawa w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze: Szkolnictwo w Przysusze w latach 1900-1945. Zapraszamy!

Zapraszamy do Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze na nową wystawę poświęconą „Szkolnictwie w Przysusze w latach 1900-1945”. Wystawa przybliża rozwój szkolnictwa w miejscowości na przykładzie Szkoły Elementarnej i Pierwszej w Polsce Średniej Szkoły Spółdzielczej w Przysusze. Arkusze ocen, świadectwa moralności nauczycieli, wskazówki metodyczne, podręczniki, akcesoria szkolne, gazetki, plakaty i uczniowski humor dokumentują dynamiczny rozwój ówczesnych przedsięwzięć oświatowych. W ekspozycji znalazły się przedwojenne szkolne ławy, w których można zasiąść pośród drewnianych tornistrów i liczydeł. Pod tablicą przewidziano atrakcję dla niepokornych - klęczenie na grochu. Wystawa będzie czynna do grudnia. Koszt zwiedzania 3 zł/osoba.

Muzeum zaprasza również na lekcje kaligrafii towarzyszące wystawie, podczas których każdy uczestnik otrzyma karty pracy usprawniające czynności manualne oraz wzorniki kaligraficzne. Efekty tych ćwiczeń będą widoczne w kolejnym etapie pracy z atramentem i piórem; w rysowaniu szlaczków, liter i przepisywaniu zdań. Na zakończenie spotkania każdy będzie mógł wypisać kartkę z pozdrowieniami do bliskich, a podsumowaniem i utrwaleniem lekcji będzie rozwiązanie krzyżówek. Koszt udziału w lekcji kaligrafii wynosi 4 zł/osoba, (kwota zawiera zwiedzanie wystawy na życzenie).

Zapisy przyjmowane są pod nr telefonu. 48 675-22-48.

 Wystawa w Muzeum Oskara Kolberga Wystawa w Muzeum Oskara Kolberga Wystawa w Muzeum Oskara Kolberga
pobierzdo góry do góry

12.10.2012 r.

14 października – Dzień Edukacji Narodowej

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty. Obchodzony jest w dzień 14 października z okazji rocznicy powstania w 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej. Pragnę podziękować Wszystkim Państwu za pasję i entuzjazm w tworzeniu jak najlepszej jakości pracy szkół i placówek oświatowych. Dzięki Wam szkoła jest coraz ciekawsza, bardziej przyjazna i otwarta.

Niech Dzień Edukacji Narodowej oraz wszystkie inne dni w roku szkolnym będą radosne, spokojne, pełne zadowolenia, ale i odpowiedzialności za edukację, a także wychowanie tych, którzy są nadzieją narodu - polskich dzieci i młodzieży. Wszystkim dyrektorom szkół, nauczycielom, pedagogom oraz pracownikom szkół życzę dużo satysfakcji i świetnych wyników w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Prezes Zarządu

Cezary Nowek

pobierzdo góry do góry

15.10.2012 r.

Europejski Tydzień Małych i Dużych Przedsiębiorstw: sylwetka Piekarni Wacyn

Obchody OSP w Przysusze

W dniach od 15 do 21 października br. z inicjatywy Komisji Europejskiej, odbywa się ogólnoeuropejska kampania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości pn. „Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Celem przedsięwzięcia jest wspieranie rozwoju istniejących małych i średnich przedsiębiorstw oraz zachęcanie do zakładania własnej działalności gospodarczej. W tym okresie zamierzamy prezentować przedsiębiorstwa - lokalnych liderów rozwoju, z obszaru gmin tworzących nasze Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki”, na łamach portali internetowych www.razemdlaradomki.pl, www.innowacyjnaradomka.pl oraz www.wdolinieradomki.pl. Dzisiaj przedstawiamy Piekarnię Wacyn.

Piekarnia WACYN istnieje od 1990 roku. Jej właścicielami jest rodzeństwo: Ewa Brzezińska i Andrzej Karczewski. Dziś, dzięki rozbudowie i inwestycjom, zakład jest w czołówce firm regionu radomskiego, a pieczywo i ciasta z Wacyna cieszą się popularnością w całym województwie mazowieckim. Specjalnością zakładu są chleby okolicznościowe, chleby weselne i chleby ozdobne. Pracujący piekarze to prawie sami wychowankowie firmy, wyszkoleni przez panią Ewę Brzezińską, która posiada tytuł mistrza piekarstwa.

Od samego początku jej właściciele przywiązują ogromną wagę do jakości wytwarzanego swoich wypieków. Pieczywo z Wacyna cieszy się dużą popularnością wśród smakoszy zdrowego pieczywa. Charakteryzuje się niepowtarzalnym aromatem, smakiem i walorami zdrowotnymi. Tajemnica pieczywa z WACYNA tkwi w procesie przygotowawczym, opartym na starej recepturze sięgającej przekazywanej z pokolenia na pokolenie tradycji rodzinnego wypieku chleba. Receptura ta jest oparta na naturalnej długiej fermentacji ciasta, która wpływa korzystnie na powstawanie w cieście pożytecznych dla naszego organizmu bakterii mlekowych tzw. probiotyków oraz nieskażonych chemią substancji smakowych. Jest to efekt wykorzystywania do produkcji procesu fermentacji naturalnych zakwasów. W ten sposób powstaje pieczywo niepowtarzalne, niewystępujące o takim zapachu, smaku i aromacie w żadnej innej piekarni.

Produkty takie jak Chleb Gryczany, czy Chleb Wiejski z Żurawiną to wielokrotnie nagradzane wyroby, produkowane tylko na naturalnych składnikach bez chemicznych polepszaczy i przyspieszaczy. Posiadają olbrzymie walory prozdrowotne wynikające min. i z tego, że używane są składniki, mające korzystny wpływ na nasz organizm, co w konsekwencji przekłada się pozytywnie na zdrowie. Wśród licznych wyróżnień które otrzymała piekarnia Wacyn – możemy wyróżnić I miejsce w Konkursie Dobry Chleb organizowany w ramach I Ogólnopolskiego Święta Chleba w Radomiu otrzymany w 2009 i 2010 r. a także tytuły - Perły Powiaty przyznany w Konkursie Gospodarczym Starosty Radomskiego, Wiktoriaw XIV edycji ogólnopolskiego Konkursu Znaku Jakości Przedsiębiorców

Zachęcamy do odwiedzin
strony internetowej piekarni Wacyn.

pobierzdo góry do góry

16.10.2012 r.

16 Października - Dzień Papieża Jana Pawła II

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

16 października 1978 arcybiskup krakowski kardynał Karol Wojtyła został wybrany papieżem i przybrał imię Jana Pawła II. Od 2005 roku w rocznicę tego wydarzenia w Polsce obchodzi się Dzień Papieża Jana Pawła II.

Święto to ustanowione zostało przez Sejm RP w dniu 27 lipca 2005 roku – jak stwierdzono w uchwale – w hołdzie największemu autorytetowi XX wieku, człowiekowi, który sięgając do źródeł chrześcijaństwa uczył nas solidarności, odwagi i pokory.

pobierzdo góry do góry

16.10.2012 r.

Europejski Tydzień Małych i Dużych Przedsiębiorstw: Gospodarstwo Rolne Państwa Pysiak

Gospodarstwo Rolne Państwa Pysiak

W dniach od 15 do 21 października br. z inicjatywy Komisji Europejskiej, odbywa się ogólnoeuropejska kampania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości pn. „Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W tym okresie zamierzamy prezentować przedsiębiorstwa - lokalnych liderów rozwoju, z obszaru gmin tworzących nasze Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki”, na łamach portali internetowych www.razemdlaradomki.pl, www.innowacyjnaradomka.pl oraz www.wdolinieradomki.pl. Dzisiaj przedstawiamy Gospodarstwo Rolne Elżbiety i Wojeciacha Pysiak – producentów docenianych w całym kraju wyrobów wędliniarskich.

Wyroby wędliniarskie wytwarzane w Gospodarstwie Państwa Pysiak to wyśmienite i wielokrotnie nagradzane w ogólnopolskich konkurach wyroby wędliniarskie posiadające blisko 100 letnią tradycję produkcji w Zdziechowie – małej miejscowości położonej w gminie Zakrzew. Produkcję wyśmienitego i wielokrotnie dziś nagradzanych wędlin rozpoczął Pan Józef Pysiak, który w latach 20-tych XX wieku przygotowywał rozmaite wyroby wędliniarskie na stół dziedzica w Cerekwi. Wśród dostarczanych produktów był również salceson wizytowy – wyrób wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który wytwarzany był przez Pana Józefa już wiele lat wcześniej w przydomowej masarence. Jak wspomina Pan Wojciech Pysiak - były to wytwory, które charakteryzowały się wyjątkowym smakiem i jakością, gdyż tylko takie cenił sobie miejscowy ziemianin i w ten sposób musiały być przygotowywane. Przez ten okres prawie 100 lat wyroby wędliniarskie produkowane były w niezmienionej postaci. Od 2006 roku produkowane są na szerszą skalę w Gospodarstwie Rolnym Wojciecha i Elżbiety Pysiak, które wielokrotnie za swoje wyroby zostało nagrodzone. Wędliny wytwarzane są z myślą o klientach, którzy cenią sobie wyjątkową jakość, tradycyjną recepturę i smak wytwarzanego produktu.

Gospodarstwo Państwa Pysiak - to nowoczesny obiekt spełniający wszystkie standardy i wymogi weterynaryjno-sanitarne oraz dobrostanu zwierząt, który został rozbudowany i powiększony dzięki wsparciu otrzymanemu w ramach środków unijnych. Jest to gospodarstwo, które cały czas się rozwija. W 2002 rok zbudowana została chlewnia, a od 2006 roku wytwarzane w masarni wyroby wędliniarskie - sprzedawane są na szerszą skalę, w 2 punktach stacjonarnych na terenie Radomia. Mimo ograniczonej produkcji wędliny są produktami o wysokiej renomie i rozpoznawalności na rynku wojewódzkim, o czym świadczą liczne wyróżnienia przyznane dla produktów wędliniarskich. Wyjątkowość smaku i tradycyjną recepturę poświadczają liczne wyróżnienia. Salceson wizytowy jest zdobywcą nagrody głównej przyznanej w 2009 r. przez Zarząd Województwa Mazowieckiego - "Polski Producent Żywności 2009". W 2012 r. dzięki wnioskowi przygotowanemu przez LGD "Razem dla Radomki" uzyskał wpis na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Gospodarstwo Rolne Państwa Pysiak może poszczycić się tytułem Mistrzów Krajowych Agro Ligi 2008 w kategorii Rolnicy, tytułem Mistrza Województwa Mazowieckiego, nagrodą Produkt Roku 2009 r. przyznaną przez Galę Biznesu Ziemi Radomskiej, oraz nagrodą Gospodarczą „Granitowy Tulipan” przyznaną przez Izbę Przemysłowo – Handlową Ziemi Radomskiej za „Wyroby wędliniarskie” w kategorii Produkt Roku 2009 r. , jak również tytułem „Polskiego Producenta Żywności 2009”.

Więcej informacji o wyrobach wędliniarskich znajdą Państwo
na naszej Stronie Internetowej.

pobierzdo góry do góry

17.10.2012 r.

Europejski Tydzień Małych i Dużych Przedsiębiorstw: Gospodarstwo Sadownicze Moniki Bankiewicz

Gospodarstwo Sadownicze Moniki Bankiewicz

W dniach od 15 do 21 października br. z inicjatywy Komisji Europejskiej, odbywa się ogólnoeuropejska kampania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości pn. „Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W tym okresie przedstawiamy przedsiębiorstwa – lokalnych liderów z obszaru gmin tworzących nasze Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki”. W dniu dzisiejszym prezentujemy Gospodarstwo Sadownicze Moniki Bankiewicz z Komorowa – producentów m.in. Smaczka z Doliny Radomki – naturalnie mętnego soku jabłkowego.

Smaczek wyróżnia się niepowtarzalnym smakiem. Jest to 100 procentowy sok jabłkowy, bez dodatku wody, cukru czy innych konserwantów. Jest bogatym źródłem witaminy C, błonnika, potasu, fosforu, magnezu i wielu innych środków mineralnych. Obniża poziom cholesterolu we krwi, zapobiega chorobom serca, chroni przed nowotworami. O zaletach soku świadczy sposób prowadzenia gospodarstwa sadowniczego. Sok powstaje dzięki metodzie tłoczenia na zimno, po czym podlega pasteryzacji w temperaturze 80 stopni. W ten sposób z 7 kilogramów owoców otrzymuje się 5 litrów naturalnego smacznego soku. Wcześniej do jego produkcji wybierane są najwyższej klasy jabłka, które magazynowane są w komorach chłodniczych z kontrolowaną atmosferą. Charakteryzują się bogatym aromatem czy naturalną mętnością, a barwa soku jest zbliżona do barwy owoców. Tłoczony sok jabłkowy przygotowywany jest obecnie z odmian jabłek Gala Must, Gala Royal, Rajka, Ligol, Alwa, Szampin, Jonagold, Mutsu, Fucji, Idared, i Golden .

Smaczek z Doliny Radomki produkowany jest 37 hektarowym gospodarstwie sadowniczym Państwa Tomasza i Moniki Bańkiewicz, które znajduje się w Komorowie, w niewielkiej miejscowości znajdującej się na trasie Radom – Przysucha. Początki Gospodarstwa są bardzo odległe i sięgają 1931 roku. Miejsce produkcji soków jest wyjątkowe, albowiem występuje tutaj specyficzny mikroklimat, nadający intensywny smak, aromat i soczystość owocom. Ochrona i nawożenie sadu w gospodarstwie prowadzone jest zgodnie z Programem Integrowanej Produkcji co gwarantuje wysoką jakość i zdrowe owoce. Gospodarstwo prowadzone jest zgodnie z najwyższymi standardami, posiada wspomniany już certyfikat Integrowanej Produkcji, oraz GLOBALGAP i HCCP. Jest w pełni umaszynowione, ma rozwinięty system nawodnieniowy (nawodnienie podkomorowe i przeciwprzymrozkowe), prowadzi szkółkę jabłoni na własne potrzeby. Ostatnie lata to wciąż trwający rozwój gospodarstwa. Powstał połączony kompleks budynków chłodniczo-sortowniczych będących własnością Grupy Producenckiej „Skowronki” i gospodarstwa Pańśtwa Bankiewicz. Nowoczesne komory chłodnicze ULO mogą pomieścić łącznie ponad 4 tyś ton jabłek. Pakownia wyposażona jest nowoczesną maszynę sortującą Firmy Sorter. Uprawiane są tu głównie jabłka, gruszki i śliwki. Wszystkie drzewka pochodzą z własnych szkółek. Produkowane Jabłka Deserowe trafiają na rynek zagraniczny.

W 2012 roku zrodził się pomysł produkcji naturalnego mętnego soku z jabłek. W związku z tym zakupiona została nowoczesna linia technologiczna do produkcji soków w oparciu o naturalne produkty bez dodatków chemicznych i konserwantów. Dofinansowanie na zakup linii zostało uzyskane w ramach naboru wniosków przeprowadzonych przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

Kontakt: Gospodarstwo Sadownicze MB, Komorów 4, 26-432 Wieniawa. tel. 48 674-63-31

pobierzdo góry do góry

18.10.2012 r.

Nabór wniosków do programu Pajacyk

Program Pajacyk

Polska Akcja Humanitarna zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie dożywiania w ramach programu Pajacyk na drugi semestr roku szkolnego 2012/2013. Do 10 grudnia można składać wnioski o dofinansowanie dożywiania w ciągu drugiego semestru roku szkolnego 2012/2013 (decyduje data stempla pocztowego).

O pomoc w sfinansowaniu posiłków mogą zwracać się szkoły podstawowe, gimnazja i samodzielne świetlice. Podstawą uzyskania przez placówkę dofinansowania z programu Pajacyk jest właściwie wypełniony formularz wniosku, zawierający w części formalnej: szczegółowe dane adresowe szkoły lub świetlicy i informacje o dotychczasowym dożywianiu; w części merytorycznej: informacje o sytuacji społeczności lokalnej na terenie obejmowanym przez szkołę lub świetlicę na podstawie danych statystycznych, stopień zaangażowania nauczycieli lub wychowawców na rzecz dzieci, przejawy aktywności rodziców i osiągnięcia dzieci.

Formularze można pobrać ze strony internetowej http://www.pah.org.pl/o-pah/311/jak_ubiegac_sie_o_dofinansowanie Przed wypełnieniem formularza zachęcamy do zapoznania się z instrukcją do wniosku oraz regulaminem programu dostępnymi pod tym samym adresem.

pobierzdo góry do góry

18.10.2012 r.

Europejski Tydzień Małych i Dużych Przedsiębiorstw: Zakłady Mięstne Ted

Wędliny Ted

W dniach od 15 do 21 października br. z inicjatywy Komisji Europejskiej, odbywa się ogólnoeuropejska kampania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości pn. "Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw". W tym okresie prezentujemy przedsiębiorstwa - lokalnych liderów - z obszaru gmin tworzących Stowarzyszenie LGD "Razem dla Radomki". W dniu dzisiejszym przedstawiamy producenta wędlin – Zakłady Mięsne Ted z Przytyka.

Wyroby wędliniarskie produkowane przez Przetwórstwo Mięsne „Ted” goszczą na stołach mieszkańców regionu radomskiego od wielu lat. Tradycja ich pochodzenia sięga lat przedwojennych, a ich smak i receptura pozostały niezmienne, ciesząc się powodzeniem szczególnie wśród klientów szukających tradycyjnego smaku polskiej wiejskiej wędliny. Wyroby cechuje atrakcyjny wygląd, aromat wędzenia oraz niepowtarzalny smak połączony z najwyższą jakością.

Firma „TED” Przetwórstwo Mięsne, założona przez jej właściciela Tadeusza Sitarskiego w 1993 roku, to prężna i stale rozwijająca się firma produkująca szeroką gamę wyrobów wędliniarskich wytwarzanych wg nowoczesnej technologii produkcji, wzmocnionej tradycją masarskiego rzemiosła. Mając na uwadze, że rozwój firmy zależy od satysfakcji Klientów zarówno w kraju jak i zagranicą, firma zobowiązała się do dostarczenia wyrobów o wysokiej i stabilnej, powtarzalnej jakości, bezpiecznej dla zdrowia konsumenta. Dla osiągnięcia tego celu opracowano i wdrożono normę IFS- standard zapewnia jakość i bezpieczeństwa żywności nazywany Międzynarodowym Standardem Żywności – the International Food Standard (IFS).

Więcej informacji o wyrobach wędliniarskich znajdą Państwo
na stronie internetowej firmy Ted.

pobierzdo góry do góry

19.10.2012 r.

Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski

Festiwal Gombrowiczowski

Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski to jeden z najważniejszych polskich festiwali teatralnych. Impreza, która od początku swojego istnienia ma charakter interdyscyplinarny, łączący teatr, naukę, krytykę, sztuki plastyczne, muzykę i film w tym roku odbędzie się w dniach: 20-26 października.

Jest to z założenia festiwal, który pełni rolę forum wymiany myśli, doświadczeń, interpretacji. Na nowo stawia także problem czytania i odczytania dzieła Gombrowicza w zmieniającej się rzeczywistości. W pierwszych edycjach imprezie patronowała i życzliwie wspierała ją swoimi rekomendacjami Pani Rita Gombrowicz, wdowa po zmarłym pisarzu.Począwszy od VIII edycji MFG ma formę konkursu, w którym spektakle ocenia jury złożone z ludzi teatru - krytyków, reżyserów, teatrologów.

Wybór miejsca, w którym co dwa lata odbywa się festiwal poświęcony twórczości Witolda Gombrowicza, jest nieprzypadkowy. Okolice Radomia to rodzinne tereny pisarza. W nieodległych Małoszycach mieścił się majątek Gombrowiczów, w którym Witold przyszedł na świat; w pałacyku w podradomskiej Wsoli, gdzie dziś ma swoją siedzibę Muzeum Gombrowicza, w latach 1924-1939 mieszkał jego brat Jerzy, u którego autor „Ferdydurke" spędzał po kilka tygodni niemal każdego lata. Tutaj rodziły się pierwsze literackie pomysły. Szereg miejscowości położonych w pobliżu Radomia zostało uwiecznionych na kartach jego powieści. Na tych ziemiach spoczywa niemal cała jego najbliższa rodzina.

W tym roku w konkursie głównym MFG, który odbędzie się w dniach 20-26 października, znajdą się spektakle: „Wspomnienia polskie”, scenariusz i reżyseira Mikołaj Grabowski, prapremiera przygotowana w Teatrze Powszechnym im. J. Kochanowskiego w Radomiu, „Marsz, marsz Gombrow… ski” (spektakl lalkowy, na podst. „Szczura”), w reż. Christopha Bohdansky'ego z Białostockiego Teatru Lalek, „Gombrowiczshow”, pomysł i reż. Sophie Perez i Xavier Boussiron Compagnie du Zerep z Francji, „Gastmahl bei der Gräfin Torremal” w reż. Roberta Czechowskiego z Gerhard Hauptmann-Theater z Niemiec, „Polacy” w reż. Gabriela Gietzky'ego z Teatru Polskiego w Warszawie, „Zbrodnia z premedytacją”, reż. Izabella Cywińska z Teatru Polonia w Warszawie, „En attendant le Nobel” w reż. Ewy Kraski, Compagnie ITEK z Francji, „Princess Sharon", reż. Katarzyna Deszcz, Central School of Speech & Drama, Wielka Brytania, „Ślub” w reż. Aleksandra Januszkiewicza z Belarusian State Puppet Theatre, „Detrás de la Forma" (na podstawie „Ferdydurke”), reż. Alfredo Martin, Teatro Territorios z Argentyny oraz „Dzienniki”, scen. i reż. Mikołaj Grabowski, Teatr IMKA, Warszawa.

Szczegóły programu festiwalu na stronie: www.teatr.radom.pl

pobierzdo góry do góry

19.10.2012 r.

XXV Radomskie Dni Techniki 22-26 października 2012 r.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Radomska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT serdecznie zaprasza na uroczystą inaugurację i cykl imprez odbywających się w podczas XXV Radomskich Dni Techniki. Wśród najciekawszych tematów zaplanowano m.in. prezentacje planów funkcjonowania lotniska cywilnego w Radomiu, degustację produktów spożywczych i zwiedzanie uniwersyteckich laboratoriów, wyjazdy studyjne, wręczenie nagród Radomski Laur Techniki.

23 października odbędzie się konferencja „ Szanse fotowoltaiki w warunkach polskich” podczas której zaprezentowane zostaną prezentacje firmowe i referaty oraz wystawa rozwiązań technicznych. W ramach konferencji będą reprezentowane najnowsze rozwiązania czołowych firm sektora fotowoltaicznego, zarówno podczas prezentacji jak i na zorganizowanej wystawie.

Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych do udziału w imprezach organizowanych w ramach Dni Techniki, jednak niektóre z nich – na przykład prezentacje wyjazdowe – wymagają wcześniejszego zgłoszenia. Szczegółowych informacji można szukać na stronie radomskiej NOT: www.not.radom.pl.

pobierzdo góry do góry

22.10.2012 r.

Rozpoczynamy nabory wniosków w zakresie działań: Odnowa i Rozwój Wsi, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Małe Projekty !

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów wiejskich w zakresie:


Wnioski należy składać w:
Biurze Stowarzyszenia mieszczącym się przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu w terminie od 22. 10.2012 r. do 09.11.2012 r. do godziny 16.00. Informacje nt. działań jak również formularze wniosków o przyznanie pomocy dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD www.razemdlaradomki.pl (w zakładce Materiały do pobrania: Materiały do pobrania przez Wnioskodawców) lub Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

Nabory wniosków skierowane są m.in. do osób, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą, dla przedsiębiorców, rolników, samorządów, organizacji pozarządowych, placówek i instytucji kultury z obszaru gmin: Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew.

LGD „Razem dla Radomki” zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w Biurze LGD "Razem dla Radomki" ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9.00-17.00, wt.-pt. 8.00-16.00. Tel. (048) 38-58-996, e-mail: zarzad@razemdlaradomki.pl.

pobierzdo góry do góry

23.10.2012 r.

Zapraszamy na VI Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Serdecznie zapraszamy do udziału w VI Mazowieckim Kongresie Rozwoju Obszarów Wiejskich, który odbędzie się w dniach 25-26 października 2012 r. w Hotelu 500 w Zegrzu.

Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich jest cykliczną imprezą skierowaną do samorządowców oraz przedstawicieli Lokalnych Grup Działania. Celem ww. imprezy jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie dotychczasowych działań samorządowych na terenach wiejskich, jak również omówienie kierunków rozwoju obszarów wiejskich po 2013 r. Wśród prelegentów będzie Prezes Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” – Cezary Adam Nowek który zaprezentuje zagadnienie „Dobre praktyki w podejściu Leader”.

pobierzdo góry do góry

24.10.2012 r.

Zaproszenie na konferencję: Czy silna marka gminy wpływa na jej zasobność. 29.10.2012 r.

Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza

Serdecznie zapraszamy na konferencję pt. "Czy silna marka gminy wpływa na jej zasobność? Budowa partnerstwa na rzecz promocji gmin i powiatów Mazowsza", organizowaną przez Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza w ramach realizacji projektu partnerskiego z LGD „Razem dla Radomki” : Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy, adaptacyjności i innowacji. Konferencja odbędzie się w dniu 29 października br. w godzinach 11.00-13.00 w Klubie Arco przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 19 w Warszawie.

Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkie podmioty zainteresowane rozwojem regionalnym i gospodarczym Mazowsza, jego promocją oraz podnoszeniem konkurencyjności województwa mazowieckiego: Lokalne Grupy Działania, władze samorządowe różnych szczebli, organizacje turystyczne, organizacje przedsiębiorców, organizacje pracodawców, izby i cechy rzemieślnicze, izby gospodarcze, organizacje działające w obszarze rozwoju lokalnego, instytucje otoczenia biznesu, ośrodki naukowe i badawcze.

Celem konferencji jest zainicjowanie partnerstwa w obszarze wspólnej promocji Mazowsza i wzmocnienia jego konkurencyjności. Konferencja będzie miała charakter branchu, podczas którego będzie można swobodnie podyskutować na temat budowania wspólnej strategii promocji gmin i powiatów Mazowsza.

 • Program konferencji:
 • 11:00-11:10: Otwarcie koncernecji - Wojciech Jabłoński – Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza
 • 11:10-11:40: Marketint miejsca: sposób na dobrobyt wspólnoty lokalnej - Leszek Stafiej, Prezes Zarządu Stafiej Partnerzy DKS Sp. Z o.o., niezależny doradca ds. komunikacji społecznej, marketingowej i mediów
 • 11:40-12:00: Produkt tradycyjny, produkt lokalny – dobre praktyki - Cezary Nowek, Prezes Lokalnej Grupy Działania Razem dla Radomki
 • 12:00-12:15: Przedsiębiorczość a rozwój lokalny - Wojciech Jabłoński - Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza
 • 12:15-12:40: Perspektywa finansowa 2014-2012 - przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa mazowieckiego
 • 13:05-13:15: Dyskusja

Organizatorzy zapewniają uczestnikom materiały informacyjne, poczęstunek, bezpłatne miejsca parkingowe. Informacji udziela: Małgorzata Nowogońska, tel: 604-855-788, malgorzata.nowogonska@zpwim.pl

pobierzdo góry do góry

25.10.2012 r.

Konkurs grantowy na edukację opiekunów i rodzin osób niesamodzielnych

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Fundacja „Razem Zmieniamy Świat” ogłasza konkurs, w którym do wygrania jest 50.000 zł na projekty edukacyjne dla rodzin i opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych. Wnioski można składać do 22 listopada.

Celem konkursu jest wyłonienie wartościowych projektów edukacyjnych skierowanych do osób, które opiekują się w domu swoimi niesamodzielnymi bliskimi. Przed tym trudnym zadaniem co roku staje w Polsce ogromna liczba rodzin, których bliscy nie są w stanie funkcjonować samodzielnie ze względu na zaawansowany wiek, niepełnosprawność lub przewlekłą chorobę.

Często rodziny i bliscy muszą przeorganizować swoje życie, żeby zająć się swoim rodzicem, małżonkiem lub inną bliską osobą. Robią to w sposób intuicyjny, bez fachowej pomocy i porady, co przypłacają własnym zdrowiem i pogarszającą się kondycją zarówno fizyczną, jak i psychiczną. Dlatego tak ważne jest wskazanie im konkretnych rozwiązań i przekazanie fachowych informacji pomocnych w codziennej opiece. Skutkiem takiego wsparcia powinno być podniesienie jakości życia osób niesamodzielnych przebywających w domu. Jest to szczególnie ważne z obliczu coraz bardziej starzejącego się społeczeństwa.

Najciekawsze projekty edukacyjne mają szansę na zdobycie dofinansowania o łącznej puli 50 tys. zł. Zgłoszenia można przesyłać do 22 listopada 2012 roku. O dofinansowanie swoich projektów mogą się ubiegać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne oraz instytucje działające na rzecz osób niesamodzielnych lub opiekunów osób niesamodzielnych.

Regulamin oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.damy-rade.info.

pobierzdo góry do góry

29.10.2012 r.

Przpominamy o konkursie LGD na najlepszą pracę licencjacką, magisterską, doktorancką

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Zapraszamy do udziału w konkursie na najlepszą pracę licencjacką, magisterską, doktorancką poświęconą tematyce gmin tworzących Lokalną Grupę Działania "Razem dla Radomki": Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew.

Zakres tematyczny prac nakierunkowany jest na ukazanie historii tego obszaru, jego kultury, gospodarki a także na wskazanie rozwiązań innowacyjnych stosowanych w przedsiębiorstwach z terenu LGD.Dla laureatów konkursu (trzech - po jednym w każdej kategorii) przeznaczone są atrakcyjne nagrody rzeczowe o wartości: 1000,00 zł za najlepszą pracę licencjacką, 2000,00 zł za najlepszą pracę magisterską, 3000,00 zł za najlepszą pracę doktorską.

W konkursie mogą wziąć udział prace które zostały napisane w terminie od 1 czerwca 2011 r. Termin napływu zgłoszeń upływa 20 listopada 2012 roku. Zgłoszenie do udziału w konkursie następuje poprzez nadesłanie pracy konkursowej wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym. Prace powinny zostać nadesłane w 1 egzemplarzu (wersja papierowa) oraz nagrane na nośniku elektronicznym na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" ul. Wernera 9/11, Radom.

pobierzdo góry do góry

29.10.2012 r.

Wieczór poetycki w Wolanowie

Wieczór Poezji w Wolanowie

Gminne Centrum Kultury w Wolanowie serdecznie zaprasza dzisiaj, na godzinę 16.00 na wieczór poetycki poświęcony pamięci i twórczości Agnieszki Osieckiej.

Wieczór odbędzie się w Sali Widowiskowej Gminnego Centrum Kultury. Jak zapowiadają organizatorzy: jesienna i nastrojowa sceneria, recytacja tekstów oraz pokaz filmów sprawią, że wieczór ten z pewnością będzie wyjątkowy.

Serdecznie zapraszamy!

pobierzdo góry do góry

30.10.2012 r.

E-LEARNING – SKUTECZNYM NARZĘDZIEM ROZWOJU III SEKTORA NA WSIACH !!

E-LEARNING – SKUTECZNYM NARZĘDZIEM ROZWOJU III SEKTORA NA WSIACH

Zachęcamy Państwa do udziału w projekcie „E-learning – skutecznym narzędziem rozwoju III sektora na wsiach” realizowanego przez nasze Stowarzyszenie w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013 (PO FIO). Już z początkiem listopada uruchomiona zostanie platforma e-lerningowa www.eLearning-szkolenia.eu na której będą mogli Państwo zapisać się do udziału w projekcie.

Jest to projekt skierowany do osób, które chcą podnieść swoje kompetencje, organizacji w której działają, czy też do osób które chcą założyć stowarzyszenie, a także podejmować inicjatywy na rzecz rozwoju swojej „Małej Ojczyzny!”

Szkolenia mają charakter bezpłatny, interaktywny i elastyczny. Można w nich uczestniczyć w wybranym przez siebie czasie i miejscu, mając do dyspozycji komputer i Internet.

 • Szkolenia e – learningowe dotyczą następującej tematyki:
 • Prawo-techniczne aspekty funkcjonowania organizacji społecznościowych;
 • PR i promocja NGO, reklama społeczna;
 • Tworzenie partnerstwa i współpraca z partnerami komercyjnymi i administracją publiczną;
 • Sponsoring i fundraising – tworzenie umowy i oferty sponsorskiej;
 • Pozyskanie środków na działanie i rozwój;
 • Zarządzanie, monitoring i ewaluacja projektów – w tym także obowiązki sprawozdawcze;
 • Alternatywne źródła pozyskania funduszy;
 • Finanse w organizacji pozarządowej;
 • Zasady i przepisy dot. organizacji wolontariatu.

E – learning jest prosty i efektywny system przekazywania wiedzy przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych, takich jak komputer i Internet. Jest coraz częściej stosowaną metodą nauczania na różnych poziomach edukacji powszechnej i pozaformalnej. Pozwala nam na uczestniczenie w kursie czy szkoleniu bez konieczności fizycznej obecności na Sali wykładowej. Zaletą e-learningu jest duża elastyczność, albowiem to uczestnicy decydują o miejscu, czasie i tempie nauki. E – learning daje nam dostęp do materiałów dydaktycznych 24 godziny na dobę, dzięki czemu możemy zaoszczędzić czas oraz dopasować godziny zajęć do naszego planu dnia.

Zachęcamy do udziału w tej ciekawej inicjatywie. Osoby/organizacje chętne do uczestniczenia w projekcie prosimy o kontakt mailowy: lgd@razemdlaradomki.pl lub telefoniczny 048 38 58 997, tel./fax 048 38 58 996.

pobierzdo góry do góry

30.10.2012 r.

Pamięci Mirosława Mazurkiewicza

Mirosław Mazurkiewicz

Z głębokim żalem zegnamy naszego przyjaciela Mirosława Mazurkiewicza, którego postawa i praca społeczna postawą stanowi przykład dla wielu osób. Przez wiele lat budował ducha harcerstwa, starał go zaszczepiać wśród najmłodszych, dzielił się ze wszystkimi swoim optymizmem i radością z życia. Z harcerstwem zetknął się jeszcze przed wojną, jako trzynastolatek i przez całe swoje życie zajmował się nim. Wydał trzy tomy wspomnień o radomskim harcerstwie: "Jeszcze nie zagasły ogniska: gawędy o harcerstwie Chorągwi Radomskiej ”, "W blasku harcerskich ognisk: opowieść o dziejach harcerstwa " oraz "Przy dogasającym ognisku..”.

„U wielu z nas harcerstwo pozostawiło swój trwały, piękny ślad, bogactwo ducha, życia wewnętrznego, patriotyzmu umiłowania ziemi ojczystej, której i my ofiarowaliśmy daninę swojego życia, ślad romantyzmu, piękna otaczającej nas przyrody i wyczuwania tętniącego w niej życia. To trzeba wiedzieć i rozumieć…

Urzekła mnie historia moje harcerstwa, wspaniali ludzie tworzący pracą i życiem tę historię, ludzie kochający młodzież, kształcący jej postawy, uczący życia.

Urzekły mnie obrazy, tatrzańskie wędrówki i watry u podnóża gór w rozśpiewam, ogniskowym kręgu. Urzekły mnie serdeczne, uśmiechnięte oczy moich druhów płci obojga i idea braterstwa harcerskiego plemienia.

Boleję nad latami deformacji i upadku mojej organizacji, nie przez nią zawinione. I podziwiam ją dźgającą się z trudem do normalnego życia.

Urzekła mnie czerń nocy letniej, utkana niezliczoną ilością okruchów złota, nocy utulającej obóz do snu i słońce wynurzające się znad tafli jeziora, budzące wszystko do życia, do radości.” - mawiał Harcmistrz Mirosław Mazurkiewicz

pobierzdo góry do góry

31.10.2012 r.

Zapraszamy na spotkania informacyjne projektu E-learning skutecznym narzędziem rozwoju III sektora na wsiach

E-LEARNING – SKUTECZNYM NARZĘDZIEM ROZWOJU III SEKTORA NA WSIACH

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” z siedzibą w Radomiu oraz partnerzy Powiat Przysuski, Powiat Radomski, Powiat Szydłowiecki i Powiat Zwoleński zapraszają na cykl bezpłatnych spotkań aktywizujących w ramach projektu „E-learning skutecznym narzędziem rozwoju III sektora na wsiach”.

  Spotkania odbędą się w terminach:
 • 5 listopada 2012 r. o godzinie 14.00 – Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w Radomiu, ul. Domagalskiego 7
 • 6 listopada 2012 r. o godzinie 14.00 –Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w Przysusze Al. Jana Pawła II 10
 • 7 listopada 2012 r. o godzinie 14.00 – Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w Szydłowcu Pl. M Konopnickiej 7
 • 8 listopada 2012 r. o godzinie 14.00 –Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w Zwoleniu, ul. Władysława Jagiełły 4

Podczas spotkania przedstawione zostaną założenia projektu oraz zaprezentowana zostanie platforma eFront stanowiąca podstawę panelu e-learningowego dostępnego pod adresem www.eLearning-szkolenia.eu, utworzonego na potrzeby szkoleń przeprowadzanych w ramach projektu.Jest to projekt skierowany do osób, które chcą podnieść swoje kompetencje, organizacji w której działają, czy też do osób które chcą założyć stowarzyszenie, a także podejmować inicjatywy na rzecz rozwoju swojej „Małej Ojczyzny!”.Szkolenia mają charakter bezpłatny, interaktywny i elastyczny. Można w nich uczestniczyć w wybranym przez siebie czasie i miejscu, mając do dyspozycji komputer i Internet.

Udział w spotkaniu informacyjno-warsztatowym jest bezpłatny. Więcej informacji na jego temat można uzyskać w Biurze projektu: Razem dla Radomki, ul. Wernera 9/11 26-600 Radom, tel. 48 38 58 996. Potwierdzenie szkolenia nie jest konieczne, ale ułatwi przygotowania organizacyjne.

pobierzdo góry do góry

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.