Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 13193789


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Październik 2010 r.01.10.2010 r.

Zaproszenie na Pytania Gombrowiczowskie

pałac Gąbrowicza

„Pytania Gombrowiczowskie” powracają. W niedzielę 3 października o godzinie 17.30 w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli odbędzie się dyskusja zatytułowana „Masa i misja, czyli o kulturze w ciężkich czasach”.

Udział w dyskusji weźmie Jerzy Sosnowski – pisarz, historyk i krytyk literacki, dziennikarz radiowej „Trójki”, publicysta, felietonista miesięcznika „Więź”, oraz dr Krzysztof Kopczyński – historyk literatury z Zakładu Retoryki i Mediów Instytutu Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, producent filmowy specjalizujący się w filmach dokumentalnych o tematyce kulturalnej i społecznej.

pobierzdo góry do góry

04.10.2010 r.

Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Razem dla Radomki

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki” które odbędzie się w dniu 5 października 2010 r. o godzinie 12.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wieniawie.

Ze względu na wagę omawianych spraw obecność Członków Stowarzyszenie jest obowiązkowa. Prosimy o potwierdzenie obecności telefonicznie pod nr 48 38 58 996 lub drogą mailową na adres: zarzad@razemdlaradomki.pl.

pobierzdo góry do góry

04.10.2010 r.

Szósty numer Biuletynu LGD Razem dla Radomki

biuletyn lgd

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru biuletynu Lokalnej Grupy Działania "Razem dla Radomki". Tym razem na jego łamach chcieliśmy się z podzielić z Państwem informacjami o Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, zachęcić do odwiedzin tego wyjątkowego miejsca, gdzie możemy poznać nie tylko osiągnięcia tego wybitnego etnografa, ale również zobaczyć obraz historii Przysuchy i okolic z poprzednich wieków. Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami na temat projektu "Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą" realizowanego przez Nasze Stowarzyszenie.

pobierzdo góry do góry

05.10.2010 r.

Szkolenie z działania: Odnowa i Rozwój Wsi

zarzad województwa mazowieckiego

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w szkoleniu informacyjnym nt. działania „Odnowa i Rozwój Wsi”, które odbędzie się w 8 października 2010 r. o godzinie 10.00 w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego w Radomiu przy ul. Kościuszki 5a.

Spotkanie adresowanie jest do przedstawicieli samorządów szczebla gminnego, organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich, instytucji kultury oraz przedstawicieli Kościołów i związków wyznaniowych. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, prosimy o udział do 4 przedstawicieli środowisk wymienionych powyżej z terenu jednej gminy.

Głównym celem spotkania jest zapoznanie uczestników z zasadami przygotowania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach ogłoszonego naboru dla działania osi 3 PROW 2007-2013: „Odnowa i Rozwój Wsi”. Zgłoszenia na szkolenie przyjmowanie są na załączonym formularzu do dnia 8 października 2010 r. pod adresem e-mail:ksow@mazovia.pl lub fax.: 22 59 79 702.

pobierzdo góry do góry

06.10.2010 r.

Program wymiany młodzieży. Udział LGD Razem dla Radomki w Seminarium Partnership-building activity for international youth Exchange

W dniach od 20 do 24 września w Holandii przedstawiciel LGD „Razem dla Radomki” uczestniczył w seminarium „Partnership-building activity for international youth Exchange” dotyczącym Programu Młodzież w działaniu. Celem szkolenia było przygotowanie europejskich grup działania do organizacji międzynarodowych wymian dzieci i młodzieży z obszarów podmiejskich. W seminarium uczestniczyło 26 osób z 16 krajów, reprezentujące organizacje poszukujące partnerów i pragnących nawiązać współpracę w ramach wymiany młodzieży. LGD „Razem dla Radomki” było jedynym przedstawicielem z Polski.

W trakcie szkolenia przygotowano wstępny program i plan wymiany dzieci i młodzieży na okres letni 2011 roku. Pierwszymi partnerami zostały Turcja, Rumunia i Estonia, z którymi zrealizowany zostanie pierwszy projekt. Kolejnymi krajami organizującymi wymiany jest Irlandia czy Belgia z którymi mogą zostać również podpisane projekty współpracy.

Program wymiany młodzieży Program wymiany młodzieży Program wymiany młodzieży
Program wymiany młodzieży Program wymiany młodzieży
pobierzdo góry do góry

07.10.2010 r.

Najnowszy numer biuletynu Wieści.

wieści

Zachęcamy do lektury najnowszego – 31 numeru kwartalnika pn. „Wieści” który wydawany jest przez Gminę Zakrzew. W numerze odnaleźć możemy wiele ciekawych artykułów dotyczących życia gminy w tym między innymi: wywiad z wójtem – Sławomirem Białkowskim; Fotorelacje z Dożynek Gminnych, Rycerzy Bogurodzicy, Jaszowice oraz inscenizacji Bitwy pod Grunwaldem, artykuł o Teresie Grodzińskiej – bohaterce pochodzącej z terenu Gminy Zakrzew.

pobierzdo góry do góry

08.10.2010 r.

IV Doroczne Seminarium dla doradców współpracujących z LGD

centrum doradztwa rolniczego

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniach 12-14 października 2010r. IV Doroczne Seminarium dla doradców rolnych współpracujących z LGD pn. "Współpraca doradców rolnych z LGD w zakresie realizacji LSR w oparciu o doświadczenia wynikające z pierwszych naborów realizowanych przez LGD"

Celem seminarium jest kontynuacja procesu przygotowania doradców rolnych do skutecznego współdziałania z lokalnymi grupami działania w zakresie wdrażania lokalnych strategii rozwoju. Podczas seminarium przedstawione zostaną wyniki badań ankietowych dotyczących stopnia zaangażowania się doradców w proces wdrażania lokalnych strategii rozwoju oraz zakresu świadczonych usług przez doradców rolnych na rzecz lokalnych społeczności za pośrednictwem LGD. W trakcie spotkania grup fokusowych podjęta zostanie próba identyfikacji problemów jakie występują we współpracy doradców z lokalnymi grupami działania.

pobierzdo góry do góry

11.10.2010 r.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki w Wieniawie.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

5 października 2010 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wieniawie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”.

W trakcie obrad przedstawiono sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia w okresie od 01.01.2010 r. do 30.09.2010 r., sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2010 r. do 30.09.2010 r.; ocenę Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania finansowego z realizacji I, II, III etapu operacji „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania” nabywanie umiejętności i aktywizacja” (za okres 01.01.2010 r. – 30.09.2010 r.); zmiany w „Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” na lata 2009-2014”, oraz plan funkcjonowania Stowarzyszenia na lata 2011-2014.

W przedmiotowych obszarach podjęto uchwały zatwierdzające przedstawione sprawozdania, zmiany w „Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Razem dla Radomki”, oraz ocenę Komisji Rewizyjnej.

pobierzdo góry do góry

12.10.2010 r.

Turystyka – Szansa na zatrudnienie.

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A zaprasza do udziału w projekcie pt. „Turystyka – szansa na zatrudnienie” w ramach którego zostanie przeszkolonych 225 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. Uczestnicy projektu nabędą nowe umiejętności i zdobędą kwalifikacje w ramach wybranego przez siebie kursu: organizator turystyki, pilot wycieczek, prawo jazdy kat. D, kucharz, kelner.

Turystyka na Mazowszu, dzięki projektom finansowanym z Unii Europejskiej, daje szanse na zatrudnienie wielu osobom, zgłasza z terenów dotkniętych dużym bezrobociem. Szczególnie duże zapotrzebowanie w czasie EURO 2012 . Wzmożony ruch turystyczny podczas Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012 będzie wymagał dobrej organizacji i zaplecza gastronomicznego. Zapewnienie takich usług jak wyżywienie, transport i kierowanie grupami turystów będzie jednym z niezbędnych elementów składających się na sukces całego przedsięwzięcia. Kwalifikacje, potwierdzone ukończeniem kursu, zwiększą szanse na znalezienie pracy w rozwijającym się sektorze turystycznym na Mazowszu.

Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego na obszarach wiejskich, lub miejsko-wiejskich, które posiadają status osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo.

pobierzdo góry do góry

13.10.2010 r.

Konferencja: Informacja i promocja oraz proces inwestycyjny w projektach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

mazowiecka jednostka wdrazania programow unijnych

Oddział Zamiejscowy w Radomiu Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych zaprasza na konferencję pt. „Informacja i promocja oraz proces inwestycyjny w projektach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”, która odbędzie się 20 października 2010 r. we Wsoli.

Podczas szkolenia zostaną omówione najważniejsze zagadnienia związane z promocją i informacją w projektach realizowanych w ramach RPO WM, procesy inwestycyjne.

pobierzdo góry do góry

14.10.2010

Zapraszamy na IX Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski.

festiwalgombrowiczowski

W najbliższą sobotę w Teatrze Powszechnym w Radomiu rozpocznie się IX Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski. Podczas tegorocznego festiwalu zostanie zaprezentowanych osiem spektakli , które zostały przygotowane przez teatry ze Szwecji, Rumunii, Słowacji, Argentyny i Polski.

Festiwal rozpocznie w sobotę o godzinie 17.00 spektakl „Rewolucja na bosaka” w wykonaniu teatru ze Sztokholmu. .Będzie to przedstawienie lalkowe oparte na opowiadaniach Gombrowicza w reżyserii Emmy Broström. O godzinie 19.00 na dużej scenie zaprezentują się radomscy aktorzy z Teatru Powszechnego, którzy przedstawią spektakl pt. „Iwona, księżniczka Burgunda” który wyreżyseruje zaproszony do współpracy węgierski reżyser – Szabo Mate.

Festiwal powstał w 1993 roku. Ideą organizatorów było stworzenie międzynarodowego, wielokulturowego forum wymiany myśli, doświadczeń, interpretacji oraz postawienie na nowo problemu Gombrowicza, problemu czytania i odczytania jego dzieła.

pobierzdo góry do góry

15.10.2010r.

Debata: Używanie Gombrowicza w Muzeum

muzeum gombrowicza

W sobotę 16 października o godzinie 12.00 w Muzeum Witolda Gombrowicza odbędzie się debata towarzysząca IX Międzynarodowemu Festiwalowi Gombrowiczowskiemu.

Dyskusję poprowadzi prof. Jerzy Jarzębski, jeden z najwybitniejszych znawców twórczości Gombrowicza. Zaproszenie do rozmowy przyjęli również: Kazimiera Szczuka – krytyk literacki i historyk literatury z Instytutu Badań Literackich PAN; Marian Bielecki – historyk i teoretyk literatury z Uniwersytetu Wrocławskiego; Anders Bodegard – szwedzki slawista, tłumacz i znawca Gombrowicza, a także m.in. Szymborskiej i Herberta; Piotr Kłoczowski – historyk literatury, edytor i eseista, wicedyrektor Muzeum Literatury oraz Jean – Pierre Salgas - francuski krytyk literacki, profesor historii i teorii sztuki w École Nationale Supérieure d'Art w Bourges. W sumie – intelektualne święto we Wsoli, do udziału w którym zapraszamy wszystkich zainteresowanych literaturą i sztuką.

pobierzdo góry do góry

18.10.2010 r.

Podsumowując konkurs Samorządowy Lider Zarządzania 2010

Serwis www.pozytek.gov.pl zaprasza na konferencję podsumowującą konkurs „Samorządowy Lider Zarządzania 2010 - Współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego z Organizacjami Pozarządowymi” realizowany w ramach projektu systemowego „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy” (Poddziałanie 5.4.1. PO KL Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora).”

Konferencja, w trakcie której Komisja Konkursowa ogłosi wyniki konkursu, odbędzie się w Warszawie w dniu 20 października br., w Pałacu Kultury i Nauki, Sala Rudniewa, IV piętro , początek o godz. 11.00. Udział w konferencji jest bezpłatny.

pobierzdo góry do góry

19.10.2010 r.

Szkolenie dla przedstawicieli LGD z zakresu funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.

Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaprasza przedstawicieli LGD z terenu Mazowsza na bezpłatne szkolenie poświęcone wnioskom o przyznanie pomocy i płatność w ramach działania 431 „Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja”.

Podczas szkolenia zostaną omówione: aktualności we wdrażaniu osi IV LEADER na Mazowszu, zmiany w rozporządzeniu dotyczącym Funkcjonowania LGD, wniosek o płatność i wniosek o przyznanie pomocy z zakresu Funkcjonowania LGD”

Szkolenie odbędzie się 25 października 2010 r. o godz. 10:00 w Sali konferencyjnej przy ul. Jagiellońskiej 26 na III piętrze.

pobierzdo góry do góry

19.10.2010r.

Szkolenie: Profesjonalna produkcja win gronowych w małym gospodarstwie winiarskim

centrum doradztwa rolniczego

Centrum Doradztwa Rolniczego we współpracy z Polskim Instytutem Winorośli i Wina zaprasza na szkolenie: Profesjonalna produkcja win gronowych w małym gospodarstwie winiarskim. Szkolenie odbędzie się w dniach 6-7 listopada w siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak zaplanować założenie winnicy, nauczą się podstaw uprawy i ochrony winorośli, a także jak poprawnie zrobić wino gronowe. Omówione zostaną także obowiązujące przepisy prawne i procedury administracyjne związane z komercyjną produkcją wina.

pobierzdo góry do góry

20.10.2010r.

Konkurs plastyczny dla dzieci - Zmiany w mojej okolicy

Zachęcamy dzieci w wieku od 3 do 10 lat do wzięcia udziału w konkursie plastycznym organizowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

Celem konkursu jest m.in. skierowanie uwagi dzieci na zmiany, jakie nastąpiły w miejscu zamieszkania i okolicach w związku z możliwościami korzystania z inwestycyjnych funduszy unijnych jak również popularyzowanie wiedzy o funduszach unijnych w zakresie dostępnym dla dzieci, do których skierowany jest konkurs.

Konkurs prowadzony jest w dwóch kategoriach wiekowych: dla dzieci w przedszkolach i klasach 0-III szkół podstawowych. Prace można przesyłać do dnia 19 listopada 2010 roku. Nadesłane prace powinny dotyczyć tematów przedstawiających zmiany wynikające z wykorzystania funduszy unijnych, np. wybudowany most, przebudowana ulica, nowy plac zabaw; jak również mogą przedstawiać pomysły na zmiany, jakie dzieci chciałyby w swoim otoczeniu zmierzyć.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdą Państwo na stronie internetowej mazowia.eu

pobierzdo góry do góry

21.10.2010 r.

IV Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaprasza wójtów, burmistrzów, prezydentów z terenu województwa mazowieckiego na IV Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich, który odbędzie się w dniach 28-29 października 2010 r. w Zielonce.

Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich już na stałe wpisał się w kalendarz najważniejszych imprez organizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. O jego znaczeniu świadczyć może corocznie zwiększająca się ilość biorących w nim udział przedstawicieli gmin oraz stale poszerzany zakres toczącej się w jego trakcie debaty. Co roku podczas Kongresu poruszane są najważniejsze sprawy dotyczące rozwoju obszarów wiejskich na Mazowszu.

Głównym celem tegorocznego Kongresu jest ukazanie rozwoju obszarów wiejskich na Mazowszu w kontekście dotychczasowych działań samorządowych na terenach wiejskich, jak również omówienie kierunków rozwoju obszarów wiejskich po 2013 r.

pobierzdo góry do góry

22.10.2010 r.

Konkurs na komiks promujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt. Człowiek – najlepsza inwestycja

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie zaprasza do udziału w drugiej edycji konkursu na najciekawszy komiks pod hasłem działań realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – „Człowiek – najlepsza inwestycja”.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z wyłączeniem osób studiujących. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie własnego komiksu, który przedstawiać będzie wpływ Unii Europejskiej i środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na sytuację osób pozostających bez zatrudnienia.

Pracę na konkurs należy dostarczyć do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie wraz z formularzem zgłoszeniowym do 31 października 2010 r.

pobierzdo góry do góry

25.10.2010r.

Fundusze europejskie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich – wykład otwarty.

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza do udziału w wykładzie otwartym. Tematem spotkania są dotacje na inicjatywy i inwestycje na obszarach wiejskich, przyznawane w ramach programów współfinansowanych z Funduszy Europejskich. Wykład odbędzie się 27 października 2010 r. w Warszawie.

Celem spotkania jest zapoznanie uczestników ze źródłami finansowania inicjatyw w mniejszych miejscowościach. Prowadzący przedstawi informacje o Programie Rozwoju Obszarów wiejskich (informacje o dotacjach dla przedsiębiorców, rolników, dla lokalnych społeczności, na zalesianie gruntów), o Programie Kapitał Ludzki (inicjatywy związane z rynkiem pracy, integracją społeczną i zawodową, edukacją) oraz o Regionalnym Programie Województwa Mazowieckiego (informacje o dotacjach na promocję gospodarczych gmin, powiatów i przedsiębiorstw) ochronę środowiska, np. recykling i składania odpadów, usuwanie azbestu, odnawialne źródła energii).

pobierzdo góry do góry

26.10.2010 r.

Szkolenie w Radomiu: Przygotowanie projektu-procedury EFS

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego z siedzibą w Radomiu, serdecznie zaprasza na szkolenie "Przygotowanie projektu - procedury EFS", które odbędzie się w dniu 17 listopada br, w Radomiu przy ulicy Kościuszki 1 .

Uczestnicy szkolenia będą mogli zapoznać się z podstawowymi zasadami i procedurami EFS, priorytetami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz z zasadami przygotowania wniosku i skutecznego aplikowania.Celem szkolenia jest dostarczenie podstawowej wiedzy z zakresu EFS i zasad aplikowania oraz zachęcenie do kreowania pomysłów projektowych i aplikowania w ramach PO KL .

pobierzdo góry do góry

27.10.2010 r.

PUSTKI we Wsoli.

pałac Gąbrowicza

Zespół „Pustki” grający alternatywnego rocka w najbliższą sobotę odwiedzi Muzeum Gombrowicza We Wsoli.

Sobotni koncert rozpocznie się o godzinie 19.30 i będzie pierwszym z jesiennej trasy koncertowej zespołu, na której artyści będą promować koncertowe DVD zatytułowane „Prywatka” . Materiał zaprezentowany na DVD został nagrany w ramach cyklu wydawniczego „Najmniejszy Koncert Świata”.

Zespół Pustki wydał do tej pory 5 oficjalnych albumów. W kwietniu 2001 r. ich debiutancki album „Studio Pustki” zyskał miano debiutu roku wg Redakcji „Machiny”, a następne płyty „8 Ohm”, „Telefon do Przyjaciela”, „Do mi no”, „Koniec Kryzysu” czy wydane w 2009 r. „Kalambury” ugruntowały mocną pozycję zespołu na polskim rynku muzycznym.

Wstęp na koncert jest bezpłatny. Dojazd z Radomia bezpłatnym autobusem, zbiórka o godzinie 18.45 pod Teatrem Powszechnym w Radomiu.

pobierzdo góry do góry

28.10.2010 r.

III Festiwal Produktów Regionalnych.

23 października 2010 roku w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu odbył się Festiwal Produktów Regionalnych organizowany przez Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”, w którym uczestniczyli przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”.

Festyn uroczyście rozpoczął Prezes Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” Zbigniew Buczma, który powitał licznie zgromadzonych gości oraz przedstawił zespoły folklorystycze i koła gospodyń wiejskich biorące udział w imprezie. Następnie w dobry nastrój wszystkich zebranych gości wprowadził występ chóru działającego przy Zespole Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu.

Tematem przewodnim tegorocznej imprezy były obyczaje weselne. Licznie reprezentacja zespołów folklorystycznych z regionu brały udział w konkursach: „Najlepsza przyśpiewka weselna” i „Stoisko miłe dla oczu”. Odbył się także pokaz „Staropolskich oczepin”.

Najprzyjemniejszą chwilą wieczoru była degustacja tradycyjnych potraw od których aż uginały się stoły, na których każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

III Festiwal Produktów Regionalnych III Festiwal Produktów Regionalnych III Festiwal Produktów Regionalnych
III Festiwal Produktów Regionalnych III Festiwal Produktów Regionalnych III Festiwal Produktów Regionalnych
pobierzdo góry do góry

29.10.2010 r.

Szkolenie w Radomiu: Projekty innowacyjne i ponadnarodowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego z siedzibą w Radomiu, serdecznie zaprasza na dwudniowe szkolenie " Projekty innowacyjne i ponadnarodowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki", które odbędzie się w dniach 25-26 listopada br, w Radomiu przy ulicy Kościuszki 1.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami i procedurami opracowania projektów innowacyjnych (poszukiwanie nowych rozwiązań w obszarach interwencji EFS) oraz ponadnarodowych (kojarzenie partnerów, nawiązywanie kontaktów zagranicznych, tworzenie porozumień) w ramach priorytetów i działań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz wypracowanie wśród beneficjentów umiejętności prawidłowej realizacji projektów ponadnarodowych pod kątem merytorycznym i finansowymi.

pobierzdo góry do góry

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.